Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Reklamní články

  Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Činoherního studia

  Statutární město Ústí nad Labem

  vyhlašuje

  výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

  Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

  Foto: Činoherní studio

  Požadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (uměleckého, právního, ekonomického)
  • nejméně 5 let praxe ve vedoucí funkci v oboru
  • manažerské, organizační a komunikační schopnosti
  • zkušenost s vedením kulturní organizace, zejména divadla, výhodou
  • znalost divadelního prostředí a všeobecný kulturní přehled
  • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka (AJ, NJ)
  • orientační znalosti ve financování příspěvkové organizace
  • bez záznamu v rejstříku trestů
  • předpokládaný termín nástupu po vzájemné dohodě v termínu od 1. 8. 2024, nejpozději od 1. 1. 2025

   

  Náležitosti přihlášky:

  • písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
  • označení výběrového řízení
  • jméno, příjmení a titul
  • datum a místo narození
  • místo trvalého pobytu
  • datum a podpis přihlášky
  • součástí přihlášky budou tyto doklady:
  • strukturovaný profesní životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník předloží obdobný doklad
  • originál koncepce o řízení, cílech, rozvoji a dalším směřování Činoherního studia v umělecké oblasti v období příštích 6 let (v souvislosti s plánovaným odchodem uměleckého vedení divadla), součástí koncepce bude oblast ekonomiky, marketingové strategie a případné investiční záměry
  • koncepce rozvoje bude zpracována v rozsahu minimálně 8 stran formátu A4 s podpisem uchazeče, podklady pro zpracování koncepce jsou zveřejněny na webové stránce: cinoherak.cz/divadlo/povinne-zverejnovane-informace

   

  • Jmenování na dobu neurčitou
  • Platové zařazení: 13. platová třída
  • Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

   

  Veškeré doklady musí být originály, nebo úředně ověřené kopie. Písemnou přihlášku doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo poštou na adresu Magistrát města Ústí nad Labem, odbor MOSRI, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, ve lhůtě nejpozději do 15. 4. 2024 do 17 hod. Zalepenou obálku označte Neotvírat – VŘ ředitel ČSmÚL“.

  • Autor:
  • Publikováno: 21. února 2024

  Komentáře k článku: Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Činoherního studia

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,