Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Vezměte děti do divadla: dnes!

  Od roku 2.001 je 20. březen slaven po celém světě jako Světový den divadla pro děti a mládež. České centrum mezinárodní organizace divadel pro děti a mládež ASSITEJ pořádá v tomto období pravidelně Přehlídku českých divadel věnujících se tomuto směru divadelní práce. Od roku 2002 navíc jmenuje na jeden rok Krále či Královnu českého divadla pro děti a mládež. Letos jím bude dnes večer v Divadle v Celetné slavnostně korunován divadelník a loutkář, zakladatel svitavského divadelního souboru C Karel Šefrna. (Program letošního ročníku Přehlídky najdete zde:  Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2012, přehled dosavadních držitelů Ceny Českého centra Assitej: Cena Assitej)

  Provolání k letošnímu Světovému dni divadla pro děti napsala kanadská herečka a dramatička Suzanne Lebeau.

  Drazí přátelé,

  Miluju divadlo.

  Miluju magii tohoto umění, kde jsme všichni spolu

  ve stejném pokoji, a přece jedineční….

  Každý má svůj příběh,

  je bos nebo v luxusních sandálech

  pohybuje se v mrazu pólů nebo horku tropů.

  Každý podle svého založení,

  svých kořenů, svých chutí, barvy kůže, se svými problémy, sny.

  /

  Miluju divadlo ještě víc

  když se jako herečka setkávám s mladými diváky.

  Pochopila jsem, jak důležitá je linie mezi fikcí a realitou

  Kdo říká pravdu, když pravda existuje?

  Kdo lže?

  Kdo mluví lépe a něžněji přímo k člověku….

  Realita, nebo fikce?

  /

  Je velké pokušení věřit, že realita je pravda

  a fikce lže.

  Proč by mě ale potom políček do tváře,

  jednoduchý políček na jevišti zneklidnil

  až do dalšího dne

  zatímco

  jsem včera v televizi bez emocí sledovala živé přenosy z války

  slyšela informace, že zítra by mohla přijít velká katastrofa

  zprávy mnohem serióznější

  závažnější.

  /

  Proč?

  ta otázka je pošetilá – a nevyčerpatelná.

  Je to ono mystérium a tajemství, které dělají divadlo tak vzácným a výjimečným.

  Všichni z vás, kdo v něm sedíte – čekáte, že vnese světlo…

  Řekneš mi, kde je pravda, pokud pravda existuje?

  Řekneš mi, kde je lež, pokud lež existuje?

  /

  S nejvřelejšími pozdravy

  Suzanne Lebeau

  20. března 2012

  Foto François-Xavier Gaudreault

  Suzanne Lebeau

  je autorkou zhruba 20 her (přeložených do 13 jazyků) a spoluzakladatelkou divadelní skupiny Le Carrousel Theatre Company v Montrealu. Její umělečtí ředitelé Suzanne Lebeau a Gervais Gaudreault vášnivým, kreativním způsobem a výzkumem, který překračoval zavedené limity a hranice, vytvořili repertoár původních textů, které se – jak ve státě Quebec, tak i ve světě- považují za milníky v historii divadla pro mládež. Její přínos divadlu pro děti byl oceněn řadou cen a ocenění v Kanadě i cizině včetně vyznamenání Rytíř Ordre de la Pléiade. Její poslední hra Le bruit des os qui craquent (The Cracking of the Bones / Praskání kostí) získala Poctu Comédie-Française.

  ///

  Dear friends,

  I love the theatre.

  I love the magic of this art where we are all together

  in the same room, and yet unique….

  Everyone has his story,

  barefoot or luxury sandals

  in the cold of the poles or the heat of the tropics.

  Each according to his mood,

  his family, his tastes, the colour of his skin, his problems, his dreams.

  /

  I loved the theatre even more

  when the actress that I was came to meet young audiences.

  I realised just how fine the line is between fiction and reality.

  Who is telling the truth, if truth exists?

  Who is lying?

  Who speaks better and more tenderly from man to man ….

  Reality or fiction?

  /

  The temptation is great to believe that reality is truth

  and that fiction lies.

  Why then would a slap in the face,

  a simple slap on stage, have upset me so

  the other day

  while

  yesterday I watched, unmoved, live images of war on television

  telling me that tomorrow there would be a bigger catastrophe

  more serious

  more fraught.

  /

  Why?

  The question is fantastic – and inexhaustible.

  It is this mystery which makes the theatre so precious and so rare.

  All of you sitting there – waiting for the lights to come on …

  Tell me, where is the truth, if truth exists?

  Tell me, where are the lies, if lies exist?

  /

  With all my warmest wishes,

  Suzanne Lebeau

  20 mars 2012

  Foto Le Journal de Montreal

  Suzanne Lebeau, playwright

  Suzanne Lebeau holds a B.A. in arts and education and also trained as an actress, studying in Montreal under Gilles Maheu and Jacques Crête (1970–73), in Paris under Étienne Decroux, and in Wroclaw, Poland at the Pantomime Theatre and Puppet Theatre.

  Cofondatrice et codirectrice du Carrousel, elle a joué et écrit principalement pour cette compagnie depuis 1975. Engagée dans l’écriture et l’animation depuis vingt ans, elle poursuit sans relâche sa recherche sur l’univers des enfants, tentant de repousser à l’infini les limites du permis, du moral, du possible. La plupart de ses textes ont été traduits, certains en plusieurs langues, et ont connu des productions dans le monde entier.

  After co-founding Le Carrousel, a Montreal-based children’s theatre company, with Gervais Gaudreault in 1975, Suzanne gradually gave up acting to devote herself exclusively to writing. For over two decades she has been exploring the world of children, enriching young imaginations and constantly questioning what’s “allowed,” what’s “right” and what’s “possible.” Today, with more than 20 original plays to her credit, she is internationally recognized as a leader in playwriting for young audiences, and is among the most-performed Quebec playwrights in the world. Most of her plays have been translated (many into several languages) and produced internationally.

  The importance of Suzanne Lebeau’s work and her exceptional contribution to the rise of the genre of theatre for young audiences, both in Canada and abroad, have earned her many prizes and awards, including: Chalmers Children’s Play Award (1986) for Les petits pouvoirs/Little Victories (English translation by Maureen LaBonté); Grand Prix de théâtre du Journal de Montréal/Union des écrivains et écrivaines du Québec (1991) for Conte du jour et de la nuit; Association québécoise des critiques de théâtre award for Best Play for Young Audiences (1987–88) for Gil; the same award in 1994 for Contes d’enfants réels, which also won the award for Best Production for Young Audiences (1994) from the Académie québécoise du théâtre. For Salvador she received the Francophonie jeunesse award (1994) from Radio France Internationale/Francophonies théâtrales pour la jeunesse and the Prix littéraire de la citoyenneté du département de Maine et Loire (France) (2002). For L’Ogrelet, she won the 1999 Masque (award) for Best Original Script from the Académie québécoise du théâtre, and the 2000 Prix Teatralia at the Festival Teatralia in Madrid. In 1998, the Assemblée internationale des parlementaires de langue française appointed her a Chevalier de l’Ordre de la Pléiade for her lifetime body of work.

  She taught dramatic writing at Canada’s National Theatre School from 1990 to 2001. In 1993–94 she was the first playwright-in-residence (theatre for young audiences) at La Chartreuse, Centre National des Écritures du Spectacle (France), one of the most important drama development centres in Europe; in 2002 she was profiled in Itinéraire d’auteur, n° 6: Suzanne Lebeau, published by La Chartreuse.

  Sources: www.cead.qc.ca, www.lecarrousel.net

  ///

  Chers amis,

  J’aime le théâtre.

  J’aime la magie de cet art où nous sommes tous  ensemble

  dans la même salle et pourtant uniques…

  Chacun a son histoire,

  pieds nus ou espadrilles de luxe

  dans le froid des pôles ou la chaleur des tropiques.

  Chacun a son humeur,

  sa famille, ses goûts, sa couleur de peau, ses problèmes,  ses rêves.

  /

  J’ai aimé le théâtre encore plus

  quand la comédienne que j’étais a connu le jeune public.

  Je réalisais comme la frontière est subtile entre fiction et réalité.

  Qui dit la vérité, si vérité il y a?

  Qui ment?

  Qui parle le mieux, le plus tendrement de l’homme à l’homme…

  La réalité ou la fiction?

  /

  La tentation est grande de penser que la réalité dit vrai

  et que la fiction ment.

  Pourquoi alors, une gifle,

  une simple gifle sur la scène m’a tant bouleversée

  l’autre jour

  alors

  qu’hier je voyais sans m’émouvoir les images de la guerre en direct

  à la télévision

  me disant que demain la catastrophe serait plus grande

  plus grave

  plus lourde.

  /

  Pourquoi?

  La question est fabuleuse… et inépuisable.

  C’est ce mystère qui rend le théâtre si précieux et si rare.

  Vous tous qui êtes assis là… à attendre que la lumière se fasse…

  Dites-moi, où est-elle la vérité, si vérité il y a?

  Dites-moi, où est-il le mensonge, si mensonge il y a?

  /

  Avec toute mon amitié qui est fort grande,

  Suzanne Lebeau

  Foto Patrick Sanfaçon, La Presse Canadienne

  Suzanne Lebeau

  est attirée par le théâtre dès 1966. Elle se destine d’abord à une carrière d’actrice : de 1966 à 1973, elle joue Molière, Ionesco et Stoppard tout en poursuivant sa formation aux côtés de Jacques Crête et de Gilles Maheu à Montréal, puis auprès d’Étienne Decroux à Paris. Elle fait également un stage d’un an en Pologne, se partageant entre le Théâtre de pantomime et le Théâtre de marionnettes de Wroclaw.

  Après avoir fondé le Carrousel avec Gervais Gaudreault en 1975, Suzanne Lebeau délaisse peu à peu l’interprétation pour se consacrer exclusivement à l’écriture. Aujourd’hui, elle a plus de 25 pièces originales, 3 adaptations et plusieurs traductions à son actif. Elle est reconnue internationalement comme l’un des chefs de file de la dramaturgie pour jeunes publics et compte parmi les auteurs québécois les plus joués à travers le monde, avec plus de 100 productions répertoriées sur 4 continents. Ses œuvres sont publiées de par le monde et traduites en 19 langues : Une lune entre deux maisons (1979), la première pièce canadienne écrite spécifiquement pour la petite enfance, a été traduite en six langues; Salvador (1994), présentée entre autres sur Broadway au New Victory Theatre, a connu cinq traductions; L’Ogrelet, créée en français, en anglais, en italien et en espagnol par le Carrousel, a aussi ses versions allemande, galicéenne, grecque, maya, portugaise, russe ainsi qu’en xhosa. Le bruit des os qui craquent, créée par le Carrousel (2009), est aussi portée à la scène par la Comédie-Française (2010 et 2011). Deux essais sur son travail d’écriture ont également vu le jour en France et en Espagne : Itinéraire d’auteur, publié par la Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle (2002), et Las huellas de la esperanza, édité par Ensayo ASSITEJ España (2007).

  À partir de 1993, la dramaturge séjourne à quelques reprises à la Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle (France) pour donner des ateliers et des conférences ou participer à des résidences d’auteurs. Le Musée de la civilisation de Québec lui demande d’agir comme conseillère artistique pour l’exposition Grandir (1997) et d’écrire les textes de l’exposition De quel droit? (1998), à l’occasion du 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l’Homme. Elle se rend en Corse, où le Théâtre Alibi l’accueille en résidence pour écrire une pièce avec un groupe d’enfants (1999), elle effectue une résidence de deux mois en sol mexicain en tant que récipiendaire de la bourse Canada/Mexique (1999) et plusieurs festivals, en Afrique, en Argentine, en Espagne, au Mexique, en Russie et aux États-Unis notamment, la reçoivent pour offrir ateliers et conférences. Depuis 2007, le Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine et Suzanne Lebeau poursuivent ensemble un compagnonnage grâce à une Convention de permanence artistique du Conseil Régional d’Île-de-France. À l’invitation de Wajdi Mouawad, elle est la première artiste à diriger un atelier d’écriture jeune public, à la manière des classes de maître, dans le cadre des Laboratoires du Théâtre français du Centre national des Arts du Canada (2009). Elle a également enseigné l’écriture à l’École nationale de théâtre du Canada pendant 13 ans et elle agit comme conseillère auprès des jeunes auteurs d’ici et d’ailleurs, contribuant ainsi à l’émergence de nouvelles écritures en direction des jeunes spectateurs.

  L’importance de l’œuvre de Suzanne Lebeau et sa contribution exceptionnelle à l’épanouissement de la dramaturgie pour jeunes publics, au pays comme à l’étranger, lui valent de nombreux prix et distinctions : Prix de littérature dramatique des collégiens en Île-de-France Collidram, Prix littéraire du Gouverneur général, Prix de la critique (remis par l’Association québécoise des critiques de théâtre), Prix Sony Labou Tansi des Lycéens, Distinction de la Comédie-Française et Prix des Journées des auteurs de théâtre de Lyon (Le bruit des os qui craquent – 2010, 2009, 2008, 2007); Prix du meilleur texte, FETEN (Cuentos de niños reales – 2009); Prix Jack London (L’Ogrelet – 2007); Prix littéraire de la citoyenneté de Maine et Loire (Salvador – 2002); Masque du texte original (L’Ogrelet – 2000); Prix Francophonie Jeunesse RFI (Salvador – 1995); Chalmers Children’s Play Award (Little Victories – 1986); finaliste aux Molières (Petit Pierre – 2008 et L’Ogrelet – 2007). Dès 1998, l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française lui décerne le grade de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade pour l’ensemble de son œuvre et en 2010, le gouvernement du Québec lui décerne le prix Athanase-David, la plus prestigieuse récompense de carrière remise à un écrivain québécois.

  • Autor:
  • Publikováno: 20. března 2012

  Komentáře k článku: Vezměte děti do divadla: dnes!

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Specifické divadlo pro děti,
   obzvláště pak tzv. „mateřinky“, má samozřejmě smysl. Divadlo pro teenagery nikoli, ti jiné než obecně dobré divadlo nepotřebují a ani nechtějí. Pokud vůbec chtějí chodit do divadla, tak chtějí umění pro dospělé a mají pravdu. Není náhodou, že všechna česká divadla pro mládež dříve či později právem zanikla.

   24.03.2012 (8.50), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Nevím a nechci se přít,
   zda má smysl divadlo „výhradně“ pro věkové kategorie nad – řekněme – 10-15 let, ale inscenace (či celé soubory), které se zacílením na přesně určené věkové kategorie – v tomto případě na teenagery, ale třeba i seniory – programově věnují, jsou myslím vhodné a dobré podpory a speciální pozornosti.
   Divadlo v Dlouhé nazvalo svůj program „divadlo pro celou rodinu“. To je jedno z možných a šťastných řešení. Vznikne-li ale subjekt či projekt divadla pro teenagery – teď takový nabídl Zdeněk Potužil s obnovujícím se Divadlem na okraji, může to vnést do divadelního spektra zdravé impulsy a výzvy a dané skupině zázemí pro sebereflexi a definování světa kolem ní. Z mého pohledu je takovým „divadlem pro teenagery“ Špalkovo Divadlo v Celetné, ostravské Divadlo Petra Bezruče a možná i KS Aréna, anebo některými inscenacemi pražský Minor (Jednorožec) či plzeňské Divadlo Alfa (Amberville), v Brně Honzírkovo Feste a (možná) Buranteatr, který ke své škodě příliš neznám (a donedávna bylo Divadlo v 7 a půl). A jistě bychom našli řadu souborů mezi amatéry.

   24.03.2012 (13.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,