Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Vážený pane primátore, vážení zastupitelé

  Tři členové bývalého Poradního sboru pro kulturu poslali před týdnem na pražský Magistrát (primátorovi Dr. Svobodovi, radnímu pro kulturu ing. Novotnému a předsedovi Výboru pro kulturu Bc. Pechovi) dopis, ve kterém shrnují problematické kroky při vyhlášení a průběhu výběrového řízení na podnájemce Divadla Komedie a upozorňují, že také výběrová řízení na ředitele Vinohradského a Švandova divadla nebyla vypsána v souladu s platnou Koncepcí kulturní politiky. Smyslem otevřeného dopisu je, aby případná další výběrová řízení neopakovala stejná pochybení, byla lépe připravena a koncepčně domyšlena. Václav Novotný i Ondřej Pecha dali najevo, že se výhradami budou vážně zabývat.

  :::

  Žádost o přezkoumání vyhlášení a průběhu výběrového řízení

  na podnájemce Divadla Komedie


  Vážený pane primátore,

  vážený pane radní,

  vážení členové Výboru pro kulturu,

  vážení zastupitelé,

  dovolujeme si vás, předtím než potvrdíte návrh výběrové komise, požádat o přezkoumání vyhlášení a průběhu výběrového řízení na podnájemce Divadla Komedie z následujících důvodů:

  1. Podmínky výběrového řízení byly ze strany Magistrátu zadány zcela nedostatečně. Neobsahovaly ani představu o uměleckých či ekonomických požadavcích na pronajímatele ani podmínky provozování prostoru (nebyla dokonce uvedena ani cena podnájmu). Nebyla známa ani žádná kriteria, podle kterých budou odevzdané projekty hodnoceny.

  Výběrová komise tedy musela v průběhu posuzování nabídek buď uplatnit nějaká nezveřejněná, dodatečná kriteria, která zájemci nemohli ve svém projektu zohlednit, nebo museli její členové rozhodovat o kvalitě projektů nikoliv podle srovnatelných, objektivizujících parametrů, ale pouze ad hoc, podle osobního názoru a vkusu. Výběrové řízení se tak pro zúčastněné i veřejnost stalo nedůvěryhodným, protože neprůhledným a nekontrolovatelným.

  2. Pokud záměrem bylo, jak o tom svědčí výsledek výběrového řízení, prostor pronajmout neziskovému subjektu závislému na grantech či jiných dotacích ze strany Magistrátu, měly být požadavky na podnájemce nastaveny tak, aby projekt vyhověl podmínkám grantového řízení.

  Rovněž časově (nebo propojením grantové a výběrové komise) mělo být výběrové řízení koordinováno s grantovým tak, aby bylo jasné, zda vítěz vůbec dosáhne na financování svého projektu. Ani jedno se nestalo.

  3. Vypsání výběrového řízení a složení komise, která rozhodovala, nebylo konzultováno s odborným grémiem, jímž je podle schválené Koncepce kulturní politiky pro tento případ Poradní sbor primátora pro kulturu, který … doporučuje a připomínkuje klíčová rozhodnutí v oblasti kulturní politiky… a … vyjadřuje se k zásadním zakázkám HMP v oblasti kultury.

  Komise byla složena politicky na základě neznámých pravidel, nebyla konzultována s Poradním sborem ani s profesními organizacemi. Odborní hodnotitelé v ní byli v menšině. Rozhodování odborné a politické nebylo pro veřejnost, jak předpokládá Koncepce kulturní politiky, rozlišeno. Složení komise ani její rozhodnutí nebyly ani na žádost odborné veřejnosti na setkání s tehdejším radním, panem Kauckým, v Divadle Komedie vysvětleny a zdůvodněny.

  Vítěz výběrového řízení, občanské sdružení Company cz. nemá zajištěno financování v souladu se systémovými pravidly pro podporu divadelní činnosti (Grantový systém, Koncepce kulturní politiky MHMP).

  Vítězný projekt, minimálně v prvním půl roce, nesplňuje v ekonomické rozvaze základní podmínky pro udělení grantu.

  Mluvčí projektu a ředitelka Strašnického divadla, které Company.cz provozuje, veřejně prohlásila před zástupci Magistrátu (bývalý radní p. Kaucký a místopředseda Výboru pro kulturu p. Liška), že nepovažuje projekt za závazný.

  V současné době jsou vypsána, podobně nesystémově a bez odborné kompetence, výběrová řízení na ředitele Divadla na Vinohradech a Švandova divadla. Zájemci odevzdali své přihlášky a v dohledné době o nich mají výběrové komise (opět směšující odborná a politická stanoviska) rozhodovat. V těchto souvislostech považujeme potvrzení výsledků sporného výběrového řízení na podnájemce Divadla Komedie za precedentní.

  Jako členové Poradního sboru primátora pro kulturu v letech 2008-10, který připravoval schválené dokumenty obsahující dlouhodobou koncepci a zásady prosazování kulturní politiky města, se domníváme, že zmíněná výběrová řízení je prakticky nenaplňují. Z platné Koncepce kulturní politiky připomínáme: Na přípravě a realizaci Koncepce kulturní politiky se podílejí politická i odborná grémia: volené politické orgány jsou jediné oprávněné rozhodnout o nakládání s veřejnými finančními i jinými prostředky, podklady pro jejich rozhodnutí poskytují poradní odborná grémia (experti, grantové komise apod.), jimž nepřísluší vlastní rozhodování. Úlohy politiků a expertů nelze zaměňovat… Odborným grémiem HMP je Poradní sbor pro kulturu…

  Na skutečnost, že kroky pana radního Kauckého, konkrétně i výběrové řízení na podnájemce Divadla Komedie, nejsou v souladu s přijatými dokumenty v oblasti kulturní politiky, jsme upozornili Výbor pro kulturu v dopise členů bývalého Poradního sboru již v říjnu tohoto roku. Na tiskové konferenci v Divadle Komedie v září tohoto roku jsme pana radního Kauckého výslovně upozornili jak na nedostatečné zadání výběrového řízení, tak na nedomyšlený a zcela nesystémový postup v oblasti financování nového podnájemce.

  Žádáme vás proto, abyste vyhlášení a průběh výběrového řízení na podnájemce Divadla Komedie znovu posoudili a zvážili, zda je v zájmu důvěry kulturní veřejnosti vůči krokům Magistrátu správné rozhodnutí výběrové komise potvrdit.

  V Praze, 1. 12.  2011

  Marie Reslová, divadelní kritička, členka Poradního sboru pro kulturu (2008-10)

  Josef Herman, vysokoškolský pedagog, místopředseda Poradního sboru pro kulturu (2008-10)

  Vladimír Procházka, ředitel Činoherního klubu, místopředseda Poradního sboru pro kulturu (2008-10)

  Za autory dopisu redakci i-DN pro zveřejnění poskytla


  Komentáře k článku: Vážený pane primátore, vážení zastupitelé

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Prosím:
   kdo ten sbor vybral a jmenoval, podle jakých kritérií a kdo byl předseda již neexistujícího Poradního sboru pro kulturu (2008–10)? Bylo to s jeho legitimitou o tolik lepší než s legitimitou výběrové komise na Divadlo Komedie? Proboha, nic proti kolegům Procházkovi a Hermanovi, ale kdo vládnul v době generování toho sboru pražskou radnicí? Byl to opravdu někdo lepší, než právě padlá velká koalice?
   Fungoval tu nějaký Poradní sbor pro kulturu (2011)? Nebylo by dnes na místě, aby nejprve nové vedení matičky Prahy jmenovalo napřed Poradní sbor pro kulturu (2012–14)?

   10.12.2011 (2.26), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Marie Reslová

   Marie Reslová

   Určitě
   by to na místě bylo, pane Pavlovský. A doufáme, že náš dopis k takovému jmenování přispěje. Osobně jsem u pana Kauckého urgovala ustavení Poradního sboru již loni v listopadu a pak znovu a znovu při každé další příležitosti, mimo jiné i na tiskovce v Komedii v září t.r.
   Předsedou minulého Poradního sboru byl pan Daniel Sobotka, který tehdy, tuším, pracoval pro Českou filharmonii. Poradní sbor jmenuje primátor, je to jeho poradní orgán a tedy i jeho obsazení vyjadřuje jeho názor. Ten minulý byl složený velmi pestře jak oborově, tak profesně (právníci, ekonomové, aktivní umělci, ředitelé soukromých scén i příspěvkových organizací, kritici) i názorově. Jeho smyslem totiž bylo najít konsensuální pravidla pro financování pražské kultury. Což se, myslím, z velké části podařilo. Bohužel pak přišel někdo, kdo nebyl ochoten respektovat nic, co se složitě a konsensuálně dohodlo předtím, a začal amatérsky a chci věřit, že i z dobré vůle, dělat „svoji politiku“.

   10.12.2011 (12.32), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Milá Marie,
   „poradní sbor jmenuje primátor,“ píšete. Jmenuje i předsedu, nebo si jej sbor volí ze svého středu sám (tipoval bych to první)?
   „Daniel Sobotka – cultural concept, s.r.o. Nabídka služeb produkční společnosti“ – víc jsem na Googlu o něm nenašel. To nezní příliš důvěryhodně, že ?
   Kdo ten expředseda je, jaké má vzdělání, jakou profesi, jakou profesionální minulost? Je členem nějaké pol. strany? Členům „sboru nevadilo, že jim „velí“ právě on? Proč potom vymizel, takže Váš dopis podepsali pouze místopředsedové?
   Nic o tom nevím, ale právě právě proto to „zvonka vyzerá“ velice nestandardně.

   11.12.2011 (2.34), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Marie Reslová

   Marie Reslová

   Tak jo.
   Předsedu i místopředsedy si Poradní sbor volil sám. Hlasovalo se veřejně. Daniel Sobotka celou dobu hrál roli jakéhosi tlumiče vášní a osoby, která úzkostlivě korektně (na můj vkus až příliš) moderovala diskuse. Nicméně, byl to on, kdo inicioval to první (v našem dopise zmíněné) stanovisko Poradního sboru ke zrušení transformace a vyhlášení výběrového řízení na Komedii. Jinými slovy – on už jednou na to Výbor pro kulturu upozornil a měl nyní za to, že své si řekl. Není – narozdíl od nás tří – divadelník, a proto se myslím nechtěl zabývat věcí do hloubky a neměl také v té záležitosti tak silné stanovisko jako my tři.
   Pokud vím, není členem žádné politické strany, vzdělání má – tuším – ekonomické a zabývá se kulturním managementem. Ale neberte mě, prosím, za slovo – nezabývala jsem se tím, spíš jsem vytušila při zasedáních Poradního sboru.
   Znovu opakuji: zvolili jsme si ho sami, nevadilo nám, že Poradní sbor řídil, a jak jsem ho poznala, je to člověk velmi konsensuální a pečlivý. Stačí?

   11.12.2011 (12.00), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,