Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2020

ročník 29
12. 5.–25. 5. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Vážený pane Juste

  Nepochybuji, že jste pozorně a se vší vážností zkoumal a posuzoval projekty předložené ve výběrovém řízení na podnájem Divadla Komedie. Proto dovolte, abych vám položila několik (mnoho) otázek, které mě v souvislosti s ním trápí a které jste do jisté míry vyprovokoval ve svých vstupech do diskuse na i-DN. Doufám, že je shledáte seriózními a neodepřete mi odpovědi.

  ///

  ad Finance

  Napsal jste: finanční rozvaha nebyla pro mne tím nejdůležitějším, že o ní vlastně neproběhla žádná zásadní debata — s výjimkou toho, že se opravdu důkladně řešilo, jak pomoci těm subjektům (ne je proboha vyřadit!!!!!!), které v případě, že zvítězí, nebudou moci dosáhnout na 4letý grant — zda to překlenout jednoletým grantem, pořadatelstvím či jak (já apeloval na to spolupořadatelství Prahy).“

  A jinde: „bez ohledu na různá nešikovná prohlášení p. Kouckého (není teatrolog, a tak asi z nouze mluvil o „vyrovnaném rozpočtu“?) — finance, které Vás tak trápí, nehrály ve výsledném rozhodnutí vůbec, ale vůbec žádnou roli — snad jen s výjimkou toho, že pouze 2 z pěti postoupivších (Havelka a spol. + Bergerová) splňovali podmínky na udělení čtyřletého grantu (tj. víceletá činnost právního subjektu žadatele v oboru), ostatní by bohužel i v případě vítězství museli každoročně žádat o nejisté jednoleté granty nebo se spoléhat na ještě nejistější partnerství, takové jsou holt regule, které jsem já nevymyslel, ale musel respektovat.“

  Pane Juste, jistě dobře víte, že v předčasném ukončení činnosti Pařízkova Pražského komorního divadla hrály finance roli zásadní. To, že komise, jak uvádíte, prakticky nezkoumala finanční rozvahy uchazečů o podnájem mě v této souvislosti překvapilo. Tím spíš, že pan radní opakovaně hovořil o tom, že komisi přesvědčila „vyváženost umělecké koncepce a finanční rozvahy“. Udržitelnost projektu je také jedním ze zásadních kritérií grantového řízení. Prozkoumala jsem proto rozpočty všech tří finalistů, kteří je dali k dispozici.

  Letí, Masopust i Company cz. počítají s magistrátními dotacemi zhruba ve stejné výši jako byl grant Divadla Komedie, tedy kolem 14 milionů.

  Veliký rozdíl je však v tom, kolik a z jakých zdrojů k nim chtějí přidat a za co je chtějí utratit.

  V letech 2013- 2016:

  Company.cz plánuje celkové náklady mezi 18 a 19 miliony, z vícezdrojového financování a tržeb hodlá přidat 3,5-5 milionů.

  Letí má celkové náklady ve výši cca 21 – 22 milionů, z vícezdrojového financování a tržeb hodlá přidat mezi  8 – 9 miliony

  Masopust má celkové náklady ve výši od cca 20,5 – 22 milionů, z vícezdrojového financování a tržeb chce přidat 6 – 8 milionů

  Ještě výraznější rozdíl je v období červen-prosinec 2012:

  Company cz. plánuje výnosy 575 tisíc a chce žádat o 7 333 tisíc, přičemž neuvádí v rozpočtu žádné další vlastní příjmy z grantů či reklamy.

  Letí plánuje výnosy 4 711 tisíc a chce žádat 5 933 tisíc, přičemž z výnosů je 2 741 tisíc pokryto několika granty.

  Masopust plánuje výnosy 2 520 tisíc a chce žádat o 5 000 tisíc, přičemž z výnosů je 200 tisíc pokryto granty a 150 tisíc z reklamních služeb, tedy sponzorsky.

  Z výše uvedeného vyplývá, že Company.cz ve svém projektu nabízí ve všech letech nejmenší podíl vícezdrojového financování a nejnižší soběstačnost. Dokonce tak nízkou, že neodpovídá podmínkám pro udělení čtyřletého grantu, kterým naopak odpovídají další tři finalisté.

  (Až neuvěřitelný je plánovaný výnos z tržeb za vlastní představení pro rok 2012: 413 tisíc. Kdyby se od září do prosince odehrálo jen v průměru 15 představení měsíčně, tedy 60 celkem, znamenalo by to, že výnos vstupného na jedno představení by byl cca 6 900 Kč. Při ceně vstupenky 100 Kč by to znamenalo 69 diváků na jedno představení.)

  Při podrobném prostudování projektů nemá Company.cz jako jediná ani žádnou strategii, jak a z jakých zdrojů peníze získat. V jejím projektu, narozdíl od Masopustu či Letí, nenajdeme ani představu cílové divácké skupiny a způsob, jakým ji chtějí oslovit.

  Zajímavé je také srovnání osobních nákladů (mzdy, honoráře, dohody o provedení práce)

  Company.cz 11-12 milionů

  Letí 8 – 9 milionů

  Masopust 7 – 8 milionů

  Osobní náklady tedy v případě Company.cz, kromě toho, že jsou absolutně nejvyšší, představují až dvě třetiny celkových nákladů, zatímco u ostatních dvou subjektů necelou polovinu. Ve srovnání se současnými náklady Divadla Komedie jsou osobní náklady Company cz. o nejméně 3 a půl milionu vyšší, zatímco u ostatních dvou subjektů jsou zhruba na stejné úrovni.

  Je tu ještě jedna zvláštní okolnost. Na diskusi zaznělo, že se pan radní Kaucký s panem předsedou kulturního výboru Pechou teprve ve chvíli, kdy byly ve hře poslední dva projekty, dohodli, že rok 2012 bude vítězi, pokud nebude mít k dispozici peníze z grantu, zajištěn v rámci tzv. partnerství. To znamená, že taková magistrátní dotace nepodléhá stejným pravidlům jako granty a nárok na ni vzniká nikoliv rozhodnutím odborným, ale politickým. V této souvislosti je extrémně nadsazený rozpočet Company cz. pro první půlrok zvlášť podivný.

  ///

  Otázky pro pana Justa:

  Nepovažujete za chybu, že jste se důkladněji nezabývali ekonomickou rozvahou předložených projektů?

  Domníváte se, že projekt Company.cz je o tolik umělecky zajímavější, že to ospravedlňuje jeho podstatně menší finanční efektivitu?

  Nepoložil jste si otázku, jak je možné, že nebyla politická vůle dorovnat z programu partnerství chybějící prostředky Dušanu Pařízkovi a nyní není problém pokrýt více než dvojnásobný požadavek Company.cz?

  ///

  ad Umělecká koncepce

  Napsal jste: „režisér K. Lupa údajně nechtěl být zatahován do nechutných českých žabomyších sporů, a vzkázal přes svého agenta moratorium pro jakékoli další jednání jeden rok, až se situace vyjasní.“ Dopis agenta pana Lupy, ale hovoří jasně: „Pani telefoniczny kontakt z Krystianem, jak i korespondencja mailowa nie zakładała do tej pory żadnych zobowiązań czy nawet pierwszych kroków, które miały doprowadzić do premiery w reżyserii Krystiana Lupy w Pradze.
  (…) Ciężko jest w obecnych okolicznościach wyobrazić sobie taką możliwość.“
  O nějakém odkladu jednání v něm není ani zmínka.

  Ve zdůvodnění Vašich preferencí pro projekt Company.cz, ale jménem Krystiana Lupy argumentujete (nakonec i Jana Machalická v LN): „čili žádná potěmkiniáda, jak neznale Company někteří předhazují — tak jako Pařízek zaměřil dramaturgii k německojazyčné oblasti, zakormidlovat ji do progresivních vod polských, a tím rozčeřit střed Prahy (viz dlouho dopředu předzjednaná spolupráce s Piotrem Tomaczukem, Gabrielem Gieckým a divadelníkem evropského formátu K. Lupou — tedy hned se třemi generacemi progresivního polského divadla)“.

  Nyní tvrdíte že: Eva Bergerová u konkursu nikdy a nikde neprohlásila, že je dohodnutá s K. Lupou na konkrétním termínu a inscenaci, pouze — po dvou jiných, pevně dohodnutých spolupracích s polskými režiséry (z nichž jeden byl spolupracovníkem Lupy), pouze prohlásila a zopakovala, že teprve probíhá jednání.“

  Nesrovnalosti jsou zřejmé, ale podstatná je jiná věc. Jako teatrolog jste si musel všimnout, že jména polských režisérů, dalších spolupracovníků a dramaturgie sezón v projektu Company.cz působí náhodně a nedávají dohromady žádnou představu o nějakém jasném postoji ke světu, divadelnímu jazyku, tématu, konzistentním a vyhraněném názoru na divadlo. Jednotlivě jistě respektované osobnosti. Ale… Piotr Tomaszuk většinu své profesní kariéry pracoval de facto v loutkovém divadle a svou hvězdnou éru zažil v 90. letech v lokálně velmi ukotveném divadle Wierszalin. Divadelní mystik a vlastně velmi „ne-polský“ režisér Lupa se profiloval na německé dramatice (Bernhard, Schwab) a dneska dělá velmi specifické autorské projekty jednou za rok obklopen „svými“ lidmi… Co by dělali tihle dva solitéři v jednom divadle? To je jako skřížit Kroftu s Nebeským.

  Co společného mají Tomaszuk a Lupa s Bergerovou, mladičkým Štěpánkem a hereckým režisérem Novotným? Jakou roli v profilaci divadla může hrát výměna představení s tradičním repertoárovým ostravským divadlem Aréna, s nímž Strašnické divadlo ani Eva Bergerová nikdy předtím nespolupracovala? Kde se náhle vzal projekt undergroundových večerů, jak s tím vším tematicky či formálně souvisí  a kdo je jeho garantem?

  Nestačí přece říct, že se zaměřuji na Polsko, Slovensko a Česko a na slovanský východ, když neřeknu proč, co mě na tom východě zajímá a koho a jak tím chci oslovit. A to všechno v projektu Company.cz chybí.

  A vedle těchto nekonkrétních, spolu nesouvisejících „vzdušných zámků“, z nichž, jak se ukazuje „zmizelo“ nejlákavější jméno, jsou projekty postavené na ujasněném, vyhraněném programu a zřejmé spřízněnosti.

  Mnohaleté zaměření Letí na nové hry, spolupráce s Markem Ravenhillem, Davidem Gieselmannem a dalšími evropskými a nespočtem českých dramatiků už proběhla a pokračuje. Letí je již zapojeno v prestižních mezinárodních sítích a čerpá vysoké granty. Vše doloženo.

  Formální a tematické hledání Young Talents podepřené mnoha úspěšnými inscenacemi zúčastněných režisérů a jejich hostováním v zahraničí. Vznik otevřené platformy pro další generaci i pro spolupráci v dalších uměleckých oborech. Plánované a doložené koprodukční projekty, což znamená,  nejen hostování zahraničních umělců, ale i peníze do rozpočtu.

  Příkladně konzistentní, k významu slova a konzervativním duchovním hodnotám obrácená dramaturgie a v současném kontextu jedinečná a velmi cenná orientace Masopustu. Rovněž dohodnutá spolupráce se zajímavými projekty v jiných uměleckých oborech. Promyšlená koncepce financování a image prostoru. A navíc dobrovolnictví a vynikající program pro spolupráci s neziskovým sektorem.

  A to vynechávám Špinara, jehož projekt neznám.

  ///

  Otázky pro pana Justa:

  Jaké jsou podle vás ve srovnání s ostatními finalisty jednoznačné umělecké přednosti projektu Company.cz?

  Čím – konkrétně – vás tento projekt přesvědčil, že jste mu dal přednost před ostatními?

  ///

  ad Vyhlášení a průběh výběrového řízení

  Otázky pro pana Justa:

  Nevadilo vám zcela vágní a pravidlům platné Kulturní politiky Magistrátu odporující vyhlášení výběrového řízení a to, že jste dodatečně, v průběhu jednání uplatňovali na projekty kritéria, která nebyla jeho součástí?

  Nevadilo vám politické sestavování výběrové komise? Víte, kterou stranou jste byl nominován?

  Nekopírovaly ve finále odborné názory ono politické rozdělení komise?

  Koho jste měl na mysli označením „klientelisticky provázaná partička“. A jaké máte důvody k výroku, že Divadlo Letí je protežé jednoho vlivného radního?

  Myslíte, že člen komise – politik za TOP 09, který byl zvolen ve strašnickém obvodě, kde se zasazuje za zachování Strašnického divadla, nebyl při rozhodování o vítězi ve střetu zájmů?

  Nebylo jeho angažmá ve věci Strašnického divadle i důvodem jeho nominace do komise?

  V komisích pro Vinohradské a Švandovo totiž už TOP 09 žádné zástupce nemá.

  A konečně: V jakém směru a podle čeho posuzovali neodborníci (politici a úředníci) projekty, když se o jejich ekonomických aspektech prakticky nehovořilo a na to, aby poznali práci finalistů měli pár dní?

  Jak si vysvětlujete, že radní Kaucký navštívil pouze jediné představení finalistů, a to Testosteron ve Strašnickém divadle, a to za doprovodu vlivného ostravského sociálního demokrata Ivana Krejčího, který posléze vysoutěžil i rezidenci pro své divadlo?


  Komentáře k článku: Vážený pane Juste

  1. Martin Posta

   Profilový obrázek

   Vazena pani Reslova,
   diky za shrnuti toho, co me osobne vrta hlavou, a snad bych si dovolil pridat jeden dotaz: zda komise, krom jineho, zvazila to, ze Company.cz je z finalistu jedinym uskupenim, ktere jiz divadlo ma, a cele vyberove ma za vysledek pouze stehovani jednoho dovadla z periferie do centra.
   Zdravim,
   MP

   18.11.2011 (19.44), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Martin Posta

   Profilový obrázek

   Omlouvam se za chyby, pisu z mobilu.

   18.11.2011 (19.45), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Václav Bartoš

   Profilový obrázek

   A proč se to jen šušká
   a nikdo neměl tu odvahu tohle v pondělí říct? Proč jsem se dvě hodiny musel dívat na politické nedochůdče, které zásobuje YouTube svými slabomyslnými úvahami o dopravě, které korunuje úvahou o pouličních umělcích v Praze? Tuší někdo z vůdčích představitelů jeho strany, jakého vola dosadili na tento post? Je mi ze srdce líto, že v kultuře už někdo po vzoru pana Babiše neříká otevřeně, co se ví.
   Inspirujte se: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030501113/ Je čas pro skutečně otevřenou občanskou společnost!

   19.11.2011 (0.16), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Nechci se vyjadřovat k tomu,
   co bylo před vyhlášením konkursu, neprodloužení Pařízka bylo určitě špatně. Na to se ale komise už nikdo neptal, ta stála před úkolem vybrat z uchazečů, mezi kterými Pařízek, bohužel, nebyl, toho nejlepšího.
   Do ekonomické stránky věci nevidím a konec konců mě, jako pražského daňového poplatníka, nezajímá eventuelní rozdíl mezi dotací Bergerové a Pařízkovi. Spíš bych měl, s panem profesorem Klausem řečeno, „silný názor“ na rozdíl mezi dotací Divadlu Komedie a Divadlu na Vinohradech.
   Pokud jde ale o relace umělecké, a jenom ty jsem kompetentní posoudit, rozhodla komise správně. Produkce Company.cz za posledních 5 let byla po mém soudu lepší, ambicióznější, nekomerčnější a dramaturgicky odvážnější než produkce jeho rivalů — při vší úctě k jejich tvorbě.

   19.11.2011 (8.03), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Josef Herman

   Josef Herman

   Marie,
   poctivě odvedená práce. Jen jak je mým zlozvykem zobecním: takové otázky má klást vyhlašovatel konkursu a na ně má vyžadovat od výběrových komisařů odpovědi. Pak dostane relevantní podklady pro politické rozhodnutí, ať už je jakékoli.

   19.11.2011 (9.31), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  6. Ivo Slavík

   Profilový obrázek

   Trochu jako v Čechách.
   Taková malá pavlač… Proč velkoryse nepopřát vítězům hodně štěstí?

   21.11.2011 (23.24), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  7. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   protože nevyhráli fér, pane Slavíku.

   22.11.2011 (10.07), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,