Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Varyš píše ze zálohy (No.5)

  Před rokem a půl jsem na Divadelní Floře Olomouc dělal pro účely zpravodaje rozhovor s Hubertem Krejčím. Ten rozmarně nadával na (české) divadlo, jak to umí jen on, než jsem ho lehce vyvedl z míry poslední otázkou: „a proč do toho divadla pořád chodíte?“.

  Teď mi něco podobného udělal Jan Kolář. Přivedlo mě to k ujasnění, že do Divadelních novin píšu především ze tří důvodů:

  a)      z čistě osobních sympatií k některým redaktorům

  b)      neboť jde skutečně o (zatím) jediné noviny o divadle

  c)      věřím v evoluci, tudíž i v postupnou změnu či pozitivní vývoj v DN

  Nebudu se věnovat věcem, které pokládám sice za podstatné, ale pre-debata ukázala, že jde o fenomény natolik vágní a rozličně nahlížené, navíc různé emocionální reakce vzbuzující, že bude lépe si je ponechat pro soukromé debaty v klubu u krbu a whisky.

  Co vnímám jako nejpalčivější otázku stran DN? Nakolik skutečně poskytují „nejúplnější kritickou reflexi současného českého divadla“. Situace se mi jeví takto:

  1. kritická reflexe je realizována pouze formou recenzí aktuálních premiér.
  2. těmto recenzím je vyhrazen prostor 4 stran, tedy 25% plochy časopisu.
  3. s výjimkou jedné, hlavní recenze čísla, jde o recenze poměrně krátké v rozsahu 2-4 normostran. Ona hlavní recenze je pak často spojitou recenzí na 2-3 inscenace, tedy jde o opět o obdobný prostor věnovaný jednotlivým inscenacím.
  4. vzhledem k soustředění na premiéry nedochází k žádné reflexi starších inscenací, jejich vývoje v čase či k přehodnocování a návratům recenzentů k dříve hodnoceným titulům.
  5. recenze mají konvenční, deskriptivní charakter.
  6. až na naprosté výjimky vychází na každou inscenaci jedna recenze.
  7. až na naprosté výjimky chybí kritické profily a soustavnější sledování práce jednotlivých režisérů, dramatiků, scénografů nebo herců a celých souborů a divadelních domů
  8. reflexe festivalů mají podobu reportáží nebo minirecenzí uvedených inscenací.
  9. nevycházejí texty, zabývající se obecnými otázkami kritiky a divadla.
  10. recenze jsou uzavřeny v praktickém rámci denního využití, přesahy směrem k filosofii, estetice nebo širšímu kulturnímu kontextu v nich obvykle absentují.
  11. systematičnost a hodnota recenzování oblastních divadel je sporná, navíc obvykle provázaná ne-kritičností vůči těmto oblastním divadlům jako jakýmsi záslužným nositelům lucerny kultury v temných koutech maloměst.
  12. nedochází k polemice, s výjimkou občasných reakcí na konkrétní články, leč vesměs od tvůrců a vesměs se vztahujícím k formě textu, nikoli k předmětné inscenaci.
  13. vedle základních, informativních recenzí nevycházejí takové, které by se doplňkově soustředily na jeden aspekt inscenace: tu na konkrétní herecký výkon, tu na scénografii, tu na téma a otázky, kterou s sebou příslušná inscenace (třeba přináší)
  14. úroveň recenzí (styl, hloubka, vhled, intelektuální podtext) obvykle nepřevyšuje úroveň recenzí v běžném denním tisku.
  15. nedochází k recenzím knižně vydávaných divadelních her (a že jich nevychází málo).

  Řečeno s politikem: Tak co s tím uděláme?


  Komentáře k článku: Varyš píše ze zálohy (No.5)

  1. Jan Šotkovský

   Avatar

   Ke stručným bodům pana Varyše jen stručně:
   1-4+6+13 – dalo by se shrnout do bodu „více místa recenzím“. Nabízí se otázka, čeho by mělo být v DN méně.
   5 – Po mém soudu je dobrý, hutný popis první ctností kritika. V čem je „deskriptivní“ kritika konvenčnější než „názorová“?
   7 – souhlasím
   8 – nechápu, v čem je zde výhrada
   9+10 – souhlasím. Ale kdo by „přesahové“, mezioborové, esejisticky laděné texty měl do DN psát?
   11 – nerozumím. Systematičnost – je logické, že z oblastních premiér si DN vybírají „rozinky“. Hodnota – myslíte tím, že se o nich píše špatně, nebo že by se vůbec psát nemělo? Jinak je jasné, že lokální kritici mají svá kritéria obvykle uzpůsobena běžnému standardu produkce „jejich“ divadla a hodnotí především, jestli je v tomto rámci inscenace „nadprůměrná“, či „podprůměrná“. Ale na druhou stranu – jaká jiná kritéria jsou adekvátní?
   12 – Nejsou iDN mnohem přirozenějším prostorem polemiky? A lze nechuť čtenářů polemizovat zásadně vytýkat redakci?
   14 – nesouhlasím, ale je to na delší diskusi, spíše to otočím – Čím by měly DN přitahovat o třídu lepší přispěvatele než denní tisk? A o kterém denním tisku je zde řeč?
   15 – není pravda, viz nejméně dvě recenze páně Mikulkovy z poslední doby

   07.11.2010 (22.33), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   VV,
   vida, že dokážeš ze zálohy i jen neplivat. Konkrétní body, konkrétní témata a připomínky, konkrétní výhrady. S mnoha souhlasím, s některými ne, většina bývá předmětem redakčních rad. Nebudu se teď zde o nich rozepisovat ani s Tebou polemizovat, ale určitě tento Tvůj patnácterák nebude v redakci setřelen jednou kanonádou a já se buď v tomto Tvém blogu, anebo někdy později k němu a vůbec tématu DN vrátím. Mnoho bodů je skutečně otázka rozměru, priorit, autorů, financí (granty/sponzoři/inzerce) a vůbec možností DN či jakéhokoli psaného média (pokud nyní mluvíme především o něm), jiné by se po přeskupení některých rubrik či témat na i-DN (nekrology, premiéry, výročí, recenze méně významných inscenací, recenze odborné literatury, osobní polemiky, reportáže ze zahraničí a vůbec festivalové reportáže – mnohé už tak je) mohly v DN zavést či objevit.
   Tvá víra v evoluci DN a pozitivní vývoj mě těší. A sympatie k redaktorům – aspoň některým – taky. (Není šéf/redaktor ten, aby se zalíbil autorům/čtenářům všem – kéž by si to uvědomili i diskutéři chystané sčdk-ovské řezanice.)

   08.11.2010 (0.00), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Martin J. Švejda

   Avatar

   A co když, pane Varyši, Divadelní noviny, jak je v některých bodech kriticky popisujete, právě takové (i třeba z čistě technických nebo z pragmatických důvodů) chtějí být? Co když o to, co jim vyčítáte, že jim schází, vůbec neusilují a Vaše požadavky rovnají se (pouze) představě, jak byste je dělal Vy? Jinými slovy: když jdete na muzikál, tak mu přece také nevyčítáte, že není operou.
   Napovím: podtitul DN zní „kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky“.

   08.11.2010 (1.30), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   p. Švejdo, kritika má podle mě dvě základní roviny – sledovat, jak se tvůrcům podařilo naplnit jejich záměr, a pak také hodnotit a polemizovat s tímto záměrem. takže i když takové DN možná(?) chtějí být, je to pro mě rovněž a především předmětem kritiky.

   Šotkovský – rozinky z premiér si vybírá všeobecné médium, to oborové by mělo sledovat scénu soustavně a v kontextu.
   denním tiskem myslím mainstreamová média určená pro libovolné čtenáře a publikující všeobecně srozumitelné texty, DN by (snad) měly být časopisem pro (poučené) zájemce o divadlo, kde se dočtete něco VÍC a něco JINÉHO než v onom běžném tisku.
   polemika ne nutně čtenář x autor, ale mezi autory (zadání stejného tématu více autorům, u nichž se očekává rozdílný pohled, řízené diskuse, publikování výbušných textů atd.)
   o tom, co bych z DN vyřadil, jsem psal jinde, nicméně – zamyslel bych se nad (v současné podobě) kronikou, zahraničím, kontextem, pamětmi, dopisy, reportáží atd. jinak si myslím, že DN by měly zvětšit rozsah celkově, takže by nutně nic vypadávat nemuselo a příslušné rubriky bych spíš reformoval než vyhazoval. ty přesahové texty by samozřejmě měli psát sami redaktoři a stálí autoři.

   08.11.2010 (1.54), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Teď opravdu jen technická – rozšíření DN na 20 stránek by bylo z redakčního pohledu skvělé a vyřešilo by to mnohé problémy. Na to ale ani náhodou nejsou peníze a s navýšením grantu jen těžko můžeme počítat. Spíš se obáváme okleštění na 12 stránek a menší formát, jak tomu bylo – se stejným počtem redaktorů a v zhruba stejném nákladu – v úvodních letech.

   08.11.2010 (2.46), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  6. Martin J. Švejda

   Avatar

   Ano, pane Varyši – ale mně se zdá, že se právě málo snažíte odečítat záměr stávajících DN. Že málo přihlížíte k jistým danostem, jež musí DN (chtě nechtě) brát v potaz (viz např. poznámka V. Hulce).

   08.11.2010 (9.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  7. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   na to opravdu nevím, co mám říct. tak si ty peníze sežeňte.

   08.11.2010 (9.41), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  8. Jan Eissmann

   Avatar

   tak nevím VV, je to od vás jen další provokace, nebo projev naprostého kreténství a idiocie?
   kde asi tak?

   08.11.2010 (10.36), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  9. Jan Eissmann

   Avatar

   omlouvám se všem za ten rozčilený výkřik.
   ale vážně: kde by si asi DN mohly ty peníze sehnat? Jediným podporovatelem periodik v ČR je MKCR, v menším a nepravidelně NČLF. No a dál? Evropa periodika kdožvíproč nepodporuje a soukromí donátoři, v nutné míře, divadelní periodika nezajímají. Praha je zavřená…
   a kde tedy…

   08.11.2010 (11.40), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  10. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   za prvé to není moje starost, leč starost vydavatele časopisu.
   za druhé sám p. šéfredaktor uvedl, že státní dotace tvoří jen 50% rozpočtu DN.
   za třetí, jak již bylo řečeno dříve, grant pro DN se dlouhodobě snižuje – patrně z důvodu převládajícího přesvědčení o snižující se kvalitě časopisu. a jsme zas a začátku.

   a taky, což třeba zvýšit cenu? oněch 2000 příznivců jistě rádo podpoří svůj oblíbený časopis.

   08.11.2010 (12.08), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  11. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Tyto úvahy,
   už vedou k velmi racionálnímu a obezřetnému rozhodování. Uděláš jeden krok špatně, a zřítí se celé noviny. Zvýšení ceny (a já jsem pro) znamená vždy úbytek předplatitelů, zisk je mnohem míň, než je navýšená cena (marže), větší počet stránek by asi redakčně znamenal někoho přibrat (další peníze), zvýší se poštovné, především do zahraničí (váha časopisu), narostou honoráře pro autory, tiskárnu, grafiky… Vzroste ale atraktivita, umožní se větší pestrost, rozšíří se záběr, prohloubí odborná stránka, stoupne autorita…
   Já stále spíš věřím na větší součinnost tištěných DN a i-DN.

   08.11.2010 (14.20), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  12. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   myslím, že o tomto diskutovat na tomto fóru je trochu zbytečné, to už je opravdu interní. ale stále s větším úžasem sleduji vaši redakční obranu předplatitelů „ano, leccos bychom dělali jinak, ale oni by nás už pak nečetli“, „zvýšili bychom cenu, ale oni by si nás odhlásili“ – tak k čemu vám vlastně jsou?

   – řekl bych, že napravení chyb v distribuci a marketingu, jakož i větší obsahová atraktivita časopisu by mohly vést ke zlepšení přímého prodeje, ale v tomhle fakt nechci radit.

   08.11.2010 (15.46), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  13. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   O. K., Vojto,
   netoč(me) se kolem jediného tématu. Jen nás – redakci DN – nepodezřívej, že jsme mnohé nezkusili či nezkoušíme. Ta skepse je ze špatné zkušenosti. Ovšem inovativní přístupy by se vždycky měly prohnat realitou, to je fakt.

   08.11.2010 (16.32), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  14. Jan Eissmann

   Avatar

   Ale ta obrana předplatitelů je přeci logická. Čtenář SADu by asi těžko vydýchával takové rozhovory, jako jsou v DN, a naopak recenzi ze SADu by asi těžko pobral běžný čtenář DN.
   Každý logicky ví pro koho píše/vydává a tomu přizpůsobuje nabídku.
   My zkrátka nejsme běžní čtenáři. Sám se přistihnu, že bych v SADu rád viděl větší záběr a výběr pokud jde o (zejména české) recenzované inscenace a v DN více – s odpuštěním – hloubky. Ale nebylo by výsledkem, že by tu byly dva vlastně stejné časopisy? časopisy zbytečně si konkurující a především z hlediska MKCR zbytné, když oba vlastně píší o tomtéž a stejně.
   Jinak vám Vojtěchu dlužím poklonu za ono patnáctero. je to velmi solidní a respektabilní pokus o vymezení problému. Byť se s kolegy diskutujícími shodnu v názoru, že trochu chcete, aby bílá byla černá. Ale tím se vlastně vracím na záčátek tohoto svého vstupu.

   08.11.2010 (18.32), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  15. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   nechci, aby se z DN stal SAD, ostatně divadelní časopis jde dělat asi na tisíc způsobů, a to by tedy byla náhodička, kdyby z DN vznikl ausgerechnet druhý SAD.

   nabídku přizpůsobujete poptávce, pokud děláte obchod, ne pokud děláte umění nebo nekomerční odborný čaospis.

   a jinak, zdá se mi, že existují tři pohledy na věc:

   a) DN jsou dobré a správně udělané, změny maximálně kosmetické
   b) DN jsou nedobré, je čas na radikální reformu
   c) DN jsou strašné, lépe než se pokusit je měnit, je je rovnou zrušit.

   k čemuž se přidávají i tři pohledy na druhou otázku:

   a) DN jsou úspěšné.
   b) DN jsou neúspěšné, ale můžou za to vnější okolnosti.
   c) DN jsou neúspěšné, ale kromě vnějších okolností za to může i špatná obchodní strategie a zejména špatný obsah, tedy noviny samotné.

   pokud zastáváte v prvním případě bod a) a v druhém a) nebo b), asi diskuse končí. pokud v prvním případě bod c), asi rovněž.

   09.11.2010 (10.58), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  16. Martin J. Švejda

   Avatar

   Výborný nápad, pane Varyši! Udělat předem takovýto statistický dotazník, mohlo se v diskusi předejít zbytečným nedorozuměním. Možná by se tak i četné příspěvky zbavily nánosu neproduktivní/kontraproduktivní emocionality.

   09.11.2010 (12.07), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  17. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   berme to tak, že teprve díky debatě vznikl ten dotazník.

   09.11.2010 (12.56), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  18. Vladimír Mikulka

   Avatar

   Ano ano – a díky. Tenhle dotazník směřuje trochu jinou formou (razantněji a o internetovou debatu poučeněji) v podstatě k tomu samému cíli, na který jsem mířil v oněch úplně původních pěti otázkách.

   09.11.2010 (15.45), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  19. Peter Páluš

   Avatar

   pouze poznamenám – na moji výzvu ve „velké“ diskuzi, že zdarma pomůžu s marketingem, se samozřejmě nikdo neozval (což mě nepřekvapuje). Tímto ji tedy opět stahuji – pomozte si jak umíte 😉

   09.11.2010 (23.43), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  20. Jakub Škorpil

   Avatar

   V tom případě tlumočím vzkaz našeho pana šéfredaktora: „(Až budete na patře,) stavte se i u nás.“

   10.11.2010 (0.01), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  21. Martin J. Švejda

   Avatar

   A zase ta přebujelá emocionalita… A co když si, pane Páluši, potřebuje redakce DN Vaši nabídku prostě jenom promyslet? Co když si potřebuje „strukturovat“ svoji žádost na Vás? Pět dní, které uplynuly od Vaší nabídky, přece není tolik.
   A jak „samozřejmě“?! Tedy už jste předem věděl, že nezareagují? Už jste předem s tímto neozváním se počítal – a tedy Vaše nabídka vlastně ani nebyla myšlena doopravdy?
   Vskutku pozoruhodný způsob diskutování odborníků…

   10.11.2010 (0.34), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  22. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Pane Páluši,
   jeden den hot a druhý čehý?! Pokud nabídku myslíte vážně, neočekávejte uzavření kontraktu ze dne na den. Jistě se Vám ozveme, ale se zcela konkrétními dotazy či nabídkami. Ostatně můžete do redakce i sám svou představu či možnosti napsat, zavolat nebo se ohlásit a stavit. Kontakty jsou v tiráži.

   10.11.2010 (1.27), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  23. Peter Páluš

   Avatar

   heh – očekával jsem okamžitý mail s něčím jako: „tak se teda frajere ukaž“ nebo „jaké máte vůbec zkušenosti“ – vaše rychlost a adaptabilita svědčí o mnohém… než to všechno naplánujete, bude to dávno pryč… také o tom je dnešní „internetová“ doba (když už diskutujeme na iDN)

   10.11.2010 (8.43), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  24. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   ano, to je přesné.
   – odevzdáte článek, vyjde za dva měsíce
   – v léte nevycházejí noviny pro jistotu vůbec.
   – Páluš nabídne pomoc, odpovědí mu za čtrnáct dní, pokud vůbec

   jenomže od 60. let se věk kapánek zrychlil
   a pamatujte
   „kdo chvíli stál, už stojí opodál“ & „lepší dobrý nápad dnes, než výborný zítra“

   10.11.2010 (10.18), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  25. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   A… pane Páluši,
   jaké máte vůbec zkušenosti?

   10.11.2010 (11.43), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  26. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   Vladimíre, neměl bys spíš psát svou bleskovku!? už máš den zpoždění!

   10.11.2010 (11.50), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  27. Kateřina Jírová

   Avatar

   Dobrý den, pane Páluši,
   až půjdete do SaDu a do DN, na patře jsou ještě další dva časopisy, které na Vás čekají. (A další je dokonce „pod penzí“, tj. dosud v lůně IDU.)

   10.11.2010 (14.32), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  28. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   upřímně řečeno nechápu, proč se tady všichni do Petera Páluše navážíte, ani, proč by měl někomu nezištně pomáhat.

   10.11.2010 (14.53), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  29. Jiří P. Kříž

   Avatar

   Kolegové milí,
   někteří i mladí, jiní staří tak, že včera vám poděkovat, abyste odešli, bylo už pozdě. Čtu ty plky – a je to ztráta času – a moc mne to samozřejmě nebaví. Co člověk, to jiné DN. Ty jediné, které se vyhlašují za nejúplnější divadelní reflektář, lžou hned dvakrát. Jsou jediné, takže žádné jiné být úplnější nemohou. To je to na tom světě pohodlné, viďte?! Vaše úplnost je ovšem děravá tak, že připomíná Honzu, který chtěl cedníkem rybník do kaluže přelít. A operujete nákladem 2000 výtisků, aniž přiznáte, kolik že se těch výtisků prodá. Ruku na srdce: Ještě přes 500 kousků? Řekl bych, že už dávno ne. Znám divadla, za všechna třeba jedno na Moravě z nejlepších, zlínské (co o tom až na „Varyša“ víte?!), kde zrušili objednávku DN (prodávali je tam kdysi ve foyer), protože jste o jejich nejlepších inscenacích buď nenapsali vůbec, o festivalech jakbysmet, nebo když už, tak s podivnou vltavskou nadřazeností… Vědět něco o kontinuitě, umět komparovat, mít v hlavě platnou hierarchii kvality českého divadelního umění, nebýt závislý jen na (ne)znalosti, důsledku osobního výběru oblíbené scény (v nejlepším případě dvou) – to všechno je věru nad vaše síly. A tak nejenom v tom Zlíně o vás říkají, že když náhodou přijedete, jako byste z višně spadli… – Podivně čecháčkovský je už vstup do chystané diskuse. Někdo v dobrém úmyslu vymyslí si veřejnou diskusi, a druhý, který projevil zvláštní nestatečnost a prospěchářství v grantové komisi pražského magistrátu, když šlo (a ne naposledy) i pražským divadlům o život (četli jste na to téma Vladimíra Justa?), ho hned peskuje, že měl položit úplně jiné otázky. A přijde do plného krámu s vlastním pivem, zvedne ocas a ucvrkne, aby to po tchořím způsobu zavonělo. A jiný z téže redakce mi poví, že kdyby zůstalo u původních otázek, on by se za redakci zúčastnit diskuse nemohl… Jak tak čtu (ty plky), chci vás jen něžně napomenout, že zatímco každý jen tu svou má za jedinou (pravdu), při psaní těch vzkazů vám uteklo nejméně sedm premiér v Praze, a třiadvacet na oblasti, kterou nahlížíte jako nutný přívažek české (tedy pražské) kultury. Je to směšné – a takové po našemu. Končím, a jdu do Strašnického divadla na Murlin Murlo. Kdo z vás to jedno z nejlepších divadel v Praze zná?! Vím, že Just. A najust i já, milovník zdravého venkovského povětří… Prosím, moc mi neodepisujte. Ve čtvrtek ráno jsem v Opavě (vyjíždím ve čtyři), večer v Karlíně (když nebude na D1 špunt), v pátek jedu do Brna na Morávka, v sobotu na Cikány do Hradiště a v neděli do Kladna na Game Boye. Kritika, milí braši, je ze všeho nejvíc řehole, řemeslo a soustavnost. DN už příliš mnoho let to všechno (s výjimkou kritiky hudebního divadla) postrádají, proto se čtenářům přejedly. My autoři nejsme měřítkem čtenosti. Věru nehezké to slovo poslední.
   Hezky

   10.11.2010 (16.02), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  30. Peter Páluš

   Avatar

   no vidíte, stačilo trošku zahrozit – odpověď pana šéfredaktora je na světě a začínáme pomalu pracovat. když jsem svojí ženě řekl, že budu pomáhat s něčím DN, řekla mi, že na charitu jsem už dost starý (snad to nebude tak zlé). Jinak – vaše poznámky (ať se zastavím tam či tam) samozřejmě beru vážně. Pokud máte zájem, napište mi také. Pro pana Hulce a Švejdu: místo vašich komentářů zde jste mi mohli napsat mail 🙂

   10.11.2010 (16.20), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  31. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Pane Páluši,
   to jste mohl a můžete i Vy. Osobní invektivy a témata, že někdo na Vaše výzvy (ne)reaguje a jak rychle, jste do této diskuse vnesl Vy a z hlediska redaktora DN nebylo možné nereagovat. Můj mail: [email protected]

   10.11.2010 (17.34), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  32. Albert Čuba

   Avatar

   Opět zdravím. Nechci se již do diskuze zapojovat argumenty, tak snad jen dojmy. Po opětovném přečtení obou diskuzí, jsem mnohé pochopil. A vlastně jsem docela rád, že moje (snad to ještě můžu napsat) mladická naštvanost se poměrně rychle proměnila v regulérní lítost. Chápete? Je to všechno tak smutné, až je mi to líto.

   Rád bych napsal „na viděnou“, ale to napsat nemůžu. Jistě víte proč.

   10.11.2010 (20.40), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  33. Peter Páluš

   Avatar

   Pane Hulec – vy si asi něco pletete. Stojím já o vaši pomoc? Nebo jak to vlastně je a kdo by komu měl napsat, pokud od toho druhého něco požaduje…;) Opravdu nechápu, jak můžete něco takového napsat.

   10.11.2010 (21.18), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  34. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Pane Páluši,
   snažme se spíš intelektuálně čistit a emocemi nejitřit veřejný prostor. Ostatně i ten soukromý…
   Mně šlo jen o to oponovat/říct/vysvětlit Vám, že kdo chce, ten se domluví, a že aktivita může vzejít z obou stran. O nic víc, o nic míň.
   Ale pojďme už toto řešit skutečně soukromými maily, telefony či setkáními.

   11.11.2010 (15.25), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  35. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   Vladimíre, tady mám pocit, že vy z DN vystupujete jak se vám to hodí. když vás někdo kritizuje, tak to ne, DN jsou soukromý podnik a nikdo zvenčí do toho nemá co mluvit. jakmile ovšem jde o nějakou pomoc, práci atd. jsou najednou DN společný zájem a je povinností každého hned přiložit ruku k dílu!

   11.11.2010 (17.22), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  36. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Hm…
   co Ti na to mám říct? Je kritika a spílání, je dialog a řev, je destrukce a konstrukce, jsou šťouchance, políčky a facky, jsou rány pod pás, nad pás a dokonce i do zátylku…
   Já ten „pocit“ z nás (redaktorů DN) a diskutujících mám v některých případech, byť zřejmě těch nejkřiklavějších, jinej. Způsob vyjadřování je moje i Tvoje i ostatních vizitka, porovnávání a formulace argumentů a třídění myšlenek věc vnitřního systému, zkušenosti a intelektu. Kdo se chce domluvit, domluví se, kdo se chce přít, bude se přít, kdo se chce prát, bude se prát. Víc a jinak na Tvá slova reagovat neumím.
   Například vůbec nevím, o jaké „povinnosti“ mluvíš. Nikdo snad o něčem takovém nikde nepsal a ani neuvažoval. Kdes to vzal? Zdá se mi, že velmi svévolně interpretuješ slova druhých. Nabídku Jana Koláře ohledně distribuce DN akceptoval pan Páluš slovy: „Pane Kolář — díky za nabídku. Distributorem být nechci, ale rád vám s marketingem pomohu…“ My v tom viděli vstřícné gesto a podle toho s jeho nabídkou jednali a jednáme. Jen pomaleji, než si vznětlivý pan Páluš představoval. To se dalo a dá jedním dopisem, mailem, telefonem v klidu vyřešit (už se stalo). A nemusí se kvůli tomu křičet na netu. Pokud jsem cloumání emocemi způsobil já, sorry, nebylo to mým záměrem.

   11.11.2010 (19.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  37. Peter Páluš

   Avatar

   LOL (domácí úkol pro pana Hulce) – vznětlivý pan Páluš ještě ani zdaleka neukázal své formulačně-agresivní Jedi triky….:))))

   11.11.2010 (23.35), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  38. Vojtěch Varyš

   Vojtěch Varyš

   ROFL

   12.11.2010 (10.32), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  39. Jan Vaněk jr.

   Avatar

   NTKV!

   12.11.2010 (18.53), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  40. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Už kanovníci odešli
   v kloboucích z veluru
   a regenschori složil už
   partesy na kůru,
   neděle byla spanilá
   a poutník zadumaný
   stál, než dvanáctá odbila,
   u Matyášské brány.

   13.11.2010 (4.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  41. Marie Reslová

   Marie Reslová

   Sakra, Hulec se na starý kolena snad dal na poezii 🙂

   23.11.2010 (23.53), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  42. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   To je Seifert…

   24.11.2010 (0.51), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,