Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  V rozporu s ověřitelnými fakty

  Tvůrci hry Mlčení bobříků Tomáš Danieška a Jan Frič prezentují v pražském Divadle pod Palmovkou urážlivě, lživě a vulgárně osobní příběh dvou statečných žen odehrávající se v padesátých letech 20. století. Skautskou aktivistku Bedřišku Synkovou představují jako mladou fanatičku hájící památku Klementa Gottwalda, která po uvěznění trpí pomateností, a sochařku Marii Uchytilovou vykreslují jako cyničku, která za vítězství v soutěži o podobu korunové mince zaplatila sexuální službou. Tyto výplody údajné „umělecké licence a ironie“ jsou v rozporu s ověřitelnými fakty.

  Repro archiv DpP

  Repro archiv DpP

  Jako autoři a signatáři tohoto prohlášení jsme si vědomi, že komerční bulvární tvorba využívající obhroublost, vulgaritu a relativizování jakýchkoli hodnot má v současné české společnosti své pevné široce zajištěné místo. Zároveň však máme za to, že ani pseudoumělecká estráda nesmí být nástrojem osobních urážek a neměla by být být podporována nebo propagována veřejnými institucemi.

  Jednokorunová mince s Bedřiškou Synkovou. FOTO archiv

  Jednokorunová mince s Bedřiškou Synkovou. FOTO archiv

  Proto konstatujeme, že hra Mlčení bobříků:

  1) Je v zásadním rozporu s fakty a etickým poselstvím životních příběhů skautské aktivistky a politické vězeňkyně Bedřišky Synkové-Hoffmannové a sochařky Marie Uchytilové.

  2) Působí jako osobní urážka dobrého jména mimořádných žen, které se nemohou efektivně bránit, protože Bedřišce Synkové-Hoffmannové je 81let a Marie Uchytilová již nežije.

  3) Pokleslým a stupidním způsobem zesměšňuje ideály skautského hnutí a překrucuje dobový kontext působení českých skautů a skautek.

  4) Relativizuje komunistický teror a bagatelizuje odpor proti němu, je pouhou fiktivní feérií odrážející duševní úroveň a„umělecký“ obzor svých tvůrců.

  Zároveň prohlašujeme:

  Fotografie Bedřišky Synkové za mlada. FOTO archiv ČT

  Fotografie Bedřišky Synkové za mlada. FOTO archiv ČT

  Ad 1: Bedřiška Synková-Hoffmannová (nar. 1935) byla v letech 1952-1953 aktivistkou a vedoucí skupiny ilegálního skautingu, v důsledku čehož byla vzata do vyšetřovací vazby, po sérii těžkých výslechů obžalována z velezrady a odsouzena k 8 letům odnětí svobody (včetně zkonfiskování majetku a odebrání občanských práv), z nichž ve vězení prožila 5 let (1954-1959 – věznice Želiezovce a Pardubice). Po srpnu 1968 odešla s manželem a ročním synem do zahraničního exilu, kde se až do listopadu 1989 účastnila protikomunistického odboje a veřejných protestů proti sovětské okupaci Československa. Významná česká sochařka Marie Uchytilová (1924-1989) byla autorkou výtvarné předlohy jedné strany československé korunové mince s vyobrazením dívky sázející lípu, kterou vytvořila v roce 1956 podle fotografie tehdy vězněné Bedřišky Synkové, kterou získala od Bedřiščiny matky, jako tichý protest proti bestiální komunistické totalitě. Mezi její další známá umělecká díla patří např. busta kardinála Berana nebo socha Boženy Němcové. Společně s manželem vytvořila dnes již celosvětově známé pietní sousoší lidických dětí umístěné v katastru obce vypálené v době druhé světové války nacistickými okupanty.

  Za činnost v zakázaném Skautu byla Bedřiška Synková odsouzena na deset let za velezradu. Bylo jí teprve devatenáct let. FOTO archiv Vladimíra Menšla

  Za činnost v zakázaném Skautu byla Bedřiška Synková odsouzena na deset let za velezradu. Bylo jí teprve devatenáct let. FOTO archiv Vavřince Menšla

  Ad 2: Bedřiška Synková-Hoffmannová nebyla nikdy příznivkyní Klementa Gottwalda a jako skautská vedoucí nevedla své svěřence k úctě vůči památce tohoto komunistického zločince, ve vězení se nepomátla, ale chovala se způsobem hodným úcty, při překročení československých hranic nikoho nezastřelila. Otec Bedřišky Synkové nepracoval na komunistickém ministerstvu, nestál modelem výtvarníkům, Marii Uchytilovou osobně neznal a během věznění své dcery se nepokusil o sebevraždu. Marie Uchytilová nezvítězila se svou výtvarnou předlohou v soutěži na podobu korunové mince díky tomu, že měla sex s příslušným komunistickým ministrem, ani nenavrhla medaili vítězného února.

  Akademická sochařka Marie Uchytilová během realizace památníku dětských obětí války v Lidicich. FOTO archiv Památník Lidice

  Akademická sochařka Marie Uchytilová během přípravy památníku dětských obětí války v Lidicich. FOTO archiv Památník Lidice

  Ad 3: Skauting je hnutí zaměřené na výchovu a kultivovaní dětí a mladých lidí v souladu s duchovně založenými ideály, lidskou důstojností, sounáležitostí a odpovědností prostřednictvím prožitkové pedagogiky. K těmto ideálům se přihlásili také zakladatel české odnože skautingu Antonín B. Svojsík a jeho následovníci včetně skautů a skautek, kteří se v nejtěžších chvílích národa postavili na odpor totalitnímu mocenskému teroru. V době komunistické nadvlády bylo v Československu v důsledku protikomunistických aktivit trestně stíháno více než 700 skautů a skautek, z nichž bylo 10 popraveno, 2 dohnáni StB k sebevraždě a jeden byl zastřelen.

  Ad 4: Argumentace autorů, že v jejich výše popsané interpretaci jde o uměleckou licenci a žánrovou ironickou nadsázku, je jen ubohým pokryteckým alibismem. Je zjevné, že divákům vědomě podsouvají nepravdivé a zavádějící informace, přičemž souběžně „tunelují“ skutečný příběh a avizují, že předlohou hry jsou skutečné události. Na uvedeném nic nemění ani pozměnění jmen dotčených na Bedřišku Synovou a Marii Přichytilovou mj. i proto, že součástí představení je projekce autentického filmového týdeníku, kde je Marie Uchytilová vyobrazena i jmenována.

  Post scriptum: K propagaci hry (veřejnoprávní ČTK) a k jejím pozitivním recenzím (mj. Divadelní noviny/č.5/2016 a MfD/10. 3. 2016) již nemáme co dodat.

  Vavřinec Menšl – režisér a autor televizního dokumentu o Bedřišce Synkové; Jan Cholínský – historik a pedagog; Irena Bukáčová – historička, ředitelka muzea v Mariánské Týnici; Miroslav Kopt – skautský činovník, účastník protikomunistického odboje a politický vězeň; Marie Obrmanová – exilová spolupracovnice Rádia Svobodná Evropa, vdova po Miroslavu Obrmanovi, který byl skautským činovníkem, účastníkem protikomunistického odboje a politickým vězněm; Jaroslav Vrzala – účastník protikomunistického odboje v zahraničí; Jiří Zachariáš – činovník a historik skautingu

  Další informace: Vavřinec Menšl (spojení redakce DN má)

  Poznámky:
  Televizní dokument naleznete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/215452801240025/obsah/409848-korunova-bedriska-z-kriminalu

  Více info: ČT, 4. 7. 2015, Lilie pod klopou, lilie za mřížemi (XIII. kapitola)

  • Autor:
  • Publikováno: 19. března 2016

  Komentáře k článku: V rozporu s ověřitelnými fakty

  1. DN

   Avatar

   Nabízíme oficiální vyjádření tvůrců inscenace:

   Vítáme snahu signatářů „Prohlášení k divadelní inscenaci Mlčení bobříků“ uvést historické souvislosti, kterých se naše inscenace volně dotýká, na pravou míru a jsme rádi za to, že se kolem naší inscenace rozproudila veřejná diskuze. Připomínání minulosti a podněcování diskuze o ní, stejně jako iniciování diskuzí na různá společenská témata a jejich zprostředkování mladé generaci diváků, je totiž jednou z nejdůležitějších povinností každé veřejnoprávní instituce a jedním ze základních smyslů jejich existence. Obáváme se však zároveň, že ze strany signatářů „prohlášení k divadelní inscenaci Mlčení bobříků“ došlo k nepochopení našeho záměru, což je zřejmé i ze způsobu, jakým jsou v tomto dokumentu dezinterpretovány situace hry, jejichž skutečný smysl je přesně opačný, než jak je signatáři uváděno.
   Jsme si vědomi toho, že některé scény inscenace jsou kontroverzní a že nemusí každý přijmout způsob, jakým je inscenace vystavěna. Neobáváme se však, že by na diváky působila tak, jako že představuje Bedřišku Synkovou jako „fanatičku hájící památku Klementa Gottwalda“, že „pokleslým a stupidním způsobem zesměšňuje ideály skautského hnutí a překrucuje dobový kontext působení českých skautů a skautek“ nebo že „relativizuje komunistický teror a bagatelizuje odpor proti němu“. Právě naopak. Ohlasy diváků, a to i z řad skautů a skautek, svědčí o tom, že inscenace naopak zobrazuje období perzekuce skautingu a padesátých let způsobem, který podává zprávu o jeho nestvůrnosti, agresivitě, tuposti a je mrazivým a otřesným obrazem naší minulosti. Stejně jako nepochybujeme o tom, že by se po zhlédnutí naší inscenace Spolupracovníci někdo soudný mohl domnívat, že velký bojovník proti stalinské totalitě Michail Bulgakov rozpoutal v Sovětském svazu stalinistický teror, nebo si po zhlédnutí naší inscenace Miloš Ubu mohl myslet, že jde o pravdivé a věrné zachycení konkrétní osoby. Jsme si jisti, že po zhlédnutí Mlčení bobříků se divák nemůže domnívat, že jde o historickou hru a zachycení skutečného příběhu – ledy by považoval zombie, duchy, přízraky a posedlost ďáblem za běžnou součást reality.
   K inscenaci připravujeme doplňkový program, jehož součástí je publikování doprovodných materiálů, které se budou zabývat perzekucí československého skautingu a také besedy s osobnostmi z řad skautů, které tuto perzekuci zažili na vlastní kůži.

   za Divadlo pod Palmovkou tvůrci inscenace Mlčení bobříků

   20.03.2016 (1.13), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Josef Schindler

   Avatar

   Údajná záměrná kontroverznost
   je pravděpodobně jen způsob, jak přilákat diváka. Prostě vyvolat senzaci a hledět, jak se hrnou lační diváci prahnoucí po jakékoli novince byť sebeblbější. Kdyby herečka byla nahoře bez nebo úplně bez, bylo by to ještě umělečtější.

   01.06.2019 (21.01), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,