Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Time Out Petra Pavlovského (No. 5)

  „Spící člen“ Strany zelených (od odchodu M. Bursíka z jejího čela), divadelní kritik a teatrolog Petr Pavlovský odpovídá (původně na Facebooku) ostravskému divadelnímu kritiku Ladislavu Vrchovskému, členu předsednictva SZ, proč má nutkání SZ opustit a proč opakovaně nevolí ji, ale TOP 09.

  Od Vánoc 2011 do konce ledna 2012

  PP: Postoje a výroky předsedy Lišky jsou daleko levicovější než Bursíkovy. Nepamatuji si je s jistotou, a proto pouze odhaduji, čím by mě mohl Liška namíchnout: antiamerikanismus, přiklánění se k Palestincům proti Izraeli, zásadní odmítání jaderné energetiky, podporování přímé demokracie, přímé volby prezidenta, starostů a pod.

  (My, smýšlením konzervativci, jsme pro zastupitelskou demokracii, nemáme rádi ani celostátní referenda.)

  Požadování kvót pro ženy – kamkoli – obhajování burek či jakéhokoli maskování na veřejnosti. Zastával Liška něco z vyjmenovaného?

  LV: Ondřeje Lišku zcela jistě nelze zařadit mezi primitivní antiamerikanisty. Pouze stejně jako já vidí na Americe dobré i špatné. Nejde také o žádné přiklánění se k Palestině ve smyslu podpory palestinských radikálních islamistů. Myslíme si však, že Palestina má právo na svůj stát. Kvóty pro ženy odmítá O. Liška stejně jako já. Samozřejmě podporujeme rovnost pohlaví. A celostátní referendum, to by mělo být vymezeno zákonem pro zásadní rozhodnutí přesahující několik volebních období parlamentu.

  Nakonec: Vámi volená TOP 09 (je poněkud schizofrenní být členem politické strany a volit stranu jinou) prosazuje to, s čím nesouhlasíte: přímou volbu prezidenta a starostů…

  PP: Obávám se, že pokud TOPka s něčím shora uvedeným souhlasí (přímá volba) jde z její strany o oportunistický populismus, plynoucí z toho, že „voliči to chtějí“, a že když budou presidenta volit poslanci, tak jich TOP-ka má míň něž ODS a ČSSD. Z konzervativního hlediska jsou přímé volby špatně a je to komunálně i nepraktické: Jakmile by starosta  (primátor) padnul, musejí se udělat nové, předčasné celoměstské volby starosty (primátora). To by třeba v Praze stálo dost peněz!  A Palestinci mají na vlastní stát nárok už od roku 1948 a nikdo jim jej neupírá. Nesmí jej ale podmiňovat zničením státu Izrael, resp. chtít svůj stát a zároveň odmítat právo Izraele na existenci!

  LV: Naše debata začala Vaší námitkou na mé odmítnutí zákazu nošení burky v zemích EU…

  PP: Nejde o burky, pro mne za mne ať třeba nosí na hlavě třeba půlmetrové klobouky! Jde o to, zda v naší civilizaci může mít někdo, ať už z jakýchkoli důvodů, včetně náboženských, národnostních, etnicko-identických atp. právo chodit ve veřejných prostorách zamaskován.

  Kdyby se toto právo všem občanům obecně přiznalo, můžeme např. rovnou zrušit všechny bezpečnostní kamery. Také by mohl kdokoli, kdykoli a v jakékoli masce (např. s punčochou přes obličej) kamkoli vejít, a dokud by nespáchal nic dalšího, kryla by jej pořád presumpce neviny. Dovedete si to představit?

  Na „Divokém západě“ si lupiči dali šátek přes obličej až těsně před tím, než vrazili do městečka (do banky). V ženském šatě se za burkou může skrývat kdokoli, to vůbec nemusí být žena, tím méně neozbrojená a mírumilovná.

  Také by bylo velice sporné, kdy by masku mohli nosit, třeba pod záminkou kulturní identity, masky účastnici demonstrací, manifestací, fotbalových zápasů a podobných masových akcí, kde hrozí fyzické násilí.

  LV: Souhlasím s Vámi, že společnost může nastavit pravidla účasti na veřejných a masových akcích tak, že účastníci musí být identifikovatelní. Zahalený obličej na jakékoliv demonstraci může být příčinou k žádosti o předložení osobních dokladů. Ale problém burky je hlubší: v zemích s právem šaríja jsou postižitelné ženy i za odhalení tváře při cestě do jiných zemí!!! jak chcete tedy naplnit právo na svobodu pohybu (Charta lidských práv), když si žena původem ze země, kde je nošení burky povinné, musí odhalit tvář při cestě do ČR? Zákazem nošení burky v naší legislativě jí přece nutíme do naší země nevstupovat-byť půjde o mírumilovnou muslimku…

  PP: Maskování na veřejnosti musí být velice výjimečně povoleno při maškarních plesech nebo folklorních masopustních průvodech. Jinak to musí být zakázáno všem, bez ohledu na náboženství. Stejně je konečně jistě zakázáno nosit veřejně i legálně držené zbraně – kulovnice, brokovnice, kuše. Nelze dovolit, aby mohl kdokoli vstoupit do tramvaje s nabitou a odjištěnou pistolí v ruce s tím, že dokud s ní nic nespáchal, nesmí být obtěžován policií, že? Nebo je to také občanské a lidské právo? Přestaňme teoretizovat a představme si praxi: žena původem ze země, kde je nošení burky povinné, přilétá na letiště Václava Havla do Ruzyně. U pasové kontroly předkládá pas s vízem. Může jí kontrolor pustit bez odhalení tváře? Nemůže, protože pak by pas i vízum (resp. fotografie v nich) ztrácely smysl, pod burkou by mohl být kdokoli, třeba čínský mandarín. Osobě, která bude zpod burky o sobě pasovému úředníkovi tvrdit, že je mírumilovnou muslimkou, nelze jen tak větřit, slova nestačí. (Podobně by nestačilo celníkovi, kdyby mu řekla, že v tom kufru nic k proclení, potažmo drogy nebo zbraně, nemá.) Žádný konsensus, resp. kompromis si zde nedovedu představit! Úsilí o prověřování identity lidí v naší euroamerické civilizaci z bezpečnostních důvodů (obrana proti terorismu) naopak zesiluje: nejenom otisky prstů, ale i oční pozadí a jakási facemetrie. Přece není možné kvůli tolerantnosti k muslimským zvláštnostem tolerovat i padělatele pasů atd.!

  LV: Přeposlal jste mi na internetu rozšiřovanou fotografii perské kočky navlečené do vesty s trhavinami. Titulek:  Pravá perská kočka. Má pro Vás nějaký význam počet muslimů hlásících se k radikálním islamistům v rámci těch několika set milionů naprosto mírumilovných vyznavačů koránu?

  Ta kočka je samozřejmě vtipnou nadsázkou, ale pro mne je důležitější jedna věta z koránu: „Ten kdo zabije byť jednoho člověka, jakoby zabil celé lidstvo.“ I těch šest posledních přikázání z Destatera je součástí (nejen) koránu.

  Nedávají právě tato vyobrazení koček a jiných nadsazených reakcí na násilné činy muslimských radikálů jim samotným politickou a ideologickou munici?

  PP: Vedle teroristů, vraždících pod hlavičkou náboženské orientace již po desetiletí v Irsku, vedle fundamentalistických křesťanských antisemitů všech světadílů a Polska, vedle pravoslavných a katolických hrdlořezů v bývalé Jugoslávii, vedle sektářských křesťanských fanatiků v USA i jinde na světě, vedle katolických duchovních – pedofilů, vedle dnešních ruských pravoslavných šovinistů – fašistů, vedle katolicky fundamentálních fašistů Mussoliniovské Itálie, Frankova Španělska, Salazarova Portugalska a Pinochetovy Chile, atp. atp., mě miliardy mírumilovných křesťanů celého světa moc nezajímají.

  LV: Já Vám rozumím! Jen se snažím nestrkat všechny do jednoho pytle (tedy pokojné s vrahy).

  PP: Já je také nestrkám. Miliard mírumilovných křesťanů si také nevšímáme.Všímáme si jenom těch militantních, těch, kteří vraždí. troufnu si ale tvrdit, že poměr čísel – vraždící křesťané : mírumilovní křesťané, je zcela nesrovnatelný s poměrem čísel vraždící /alespoň teoreticky, potenciálně/ muslimové: mírumilovní muslimové.

  LV: Islám nemá vnitřní hierarchickou strukturu, v důsledku toho pak nemá autoritu ani pro výklad koránu, ani pro jeho realizaci v praxi. To, čeho jsme svědky, je a mělo by být vnitřním problémem islámských zemí – nám, lidem západního světa však není dáno zavírat oči nad potíráním univerzálních lidských práv, a tak nelze jinak, než se „vměšovat do vnitřních věcí“. Jedno je jisté: vývoz těchto „vnitřních věcí“ do našich zemí je něco, čemu musíme bránit. V tom se shodneme. Neshodujeme se ve způsobu praktického provedení této obrany.

  Minulý měsíc pořádala Evropská nadace pro demokracii (EFD) v Amsterodamu shromáždění, kde mezi řečníky vystoupili dva zastánci liberalizace islámu. Akci narušilo více než 20 radikálních muslimů, kteří vnikli dovnitř s výkřiky Allahu Akbar!, požadovali ukončení hromáždění, řečníkům nadávali odpadlíků, plivali na ně, házeli na ně vejce a hrozili jim zabitím.

  Roberta Bonazzi, výkonná ředitelka poté prohlásila, že hlasy podpory pro mírumilovné muslimy se nedají umlčet. Jsme jednotní a budeme pokračovat v podpoře inspirativních muslimských reformátorů napříč Evropou, prohlásila. Její mluvčí zůstali rovněž neoblomní. Kanadská autorka Iržád Mandží řekla, že společně s holandským členem parlamentu Tofikem Dibi odmítli opustit tribunu i přes žádost policie. Nenecháme si diktovat pravidla džihádu. Dibi, člen strany zelené levice, řekl: Tyhle výstřelky ukazují, že dokonce i v Holandsku je potřebné  pokračovat v debatě o reformě islámu. Oběma nám však je jasné, že boj „o pravou víru“ je pouhou zástěrkou prosazování ekonomických zájmů, a na tom poli teprve probíhá ten pravý „džihád“…

  PP: Jistě, džihádisté si musejí uvědomit, že v Euroamerické kultuře džihád nikdy nebude nad zákonem, naopak, že civilní zákon bude nad džihádem. Džihád, porušující naše zákony je ilegální, je to zločin!

  Samozřejmě ty muslimy, kteří tuto maximu prosazují (zvláště v dnešním Turecku), musíme podpořit, stejně jako podporujeme antikomunisty na Kubě, v Číně či v Severní Koreji. To je „demokratický internacionalismus“, na který já přísahám. Proto se mnou shodně (demokraticky) smýšlející Vietnamec, Ćíňan, Arab etc. je mi tisíckrát milejší než kupříkladu jihočeský komunista nebo ostravský fašoun či brněnský nácek.

  LV: Vraťme se ještě k otázce Vašeho vztahu ke Straně zelených. Mne považuje velká část SZ za pravicově smýšlejícího. Přesto si mne členové zvolili do předsednictva. Matěj Stropnický se veřejně zase hlásí k levici uvnitř SZ, a také on našel dost příznivců pro zvolení do předsednictva. Ale ta levice je v SZ v menšině…

  Je velmi těžké udržet si středový charakter politického subjektu a neztratit přízeň voličů. Elektorát středových stran je nejméně stabilní ze všech. Z toho důvodu je zapotřebí udržet v SZ osobnosti napříč názorovým spektrem, takové, se kterými se může identifikovat určitý okruh voličů. Právě proto je mi líto ztráty Vaší přízně vůči SZ. Vaší přízně vůči SZ.

  PP: Vynasnažím se na SZ působit tak, aby i pro lidi mého typu (postarší konzervativci) byla volitelná. On je to totiž už 22 let stále stejný elektorát: v roce 1992 volil ODA, pak US-DEÚ, ED Kasla, pak ze zoufalství KDU-ČSL, pak třeba i SZ. Pořád jsou to lidé napravo od středu, kteří z dobrých, eticko-konzervativních důvodů, „nemohou“ ODS a V. Klause.

  Naposledy jsme volili TOP 09, my Pražáci pak ještě jednou, to už vítězně. Vlastně by se mi líbilo, kdyby SZ přistoupila k té předvolební koalici TOP 09 a Starostové jako její třetí člen, SZ. Pamatujete na ty strmé preference, které měla z kraje Čtyřkoalice?

  My – ten pravicový, antiklausovský elektorát – jsme nejpozději před volbami 2010 ztratili důvěru ve schopnost SZ dostat se do Parlamentu…. Nejde o vnitřní rozpory jako takové, ty má opravdu čas od času každá strana; jde o ty z nich, které vedou k politické bezvýznamnosti, k existenci mimo Parlament. Dopadnou-li letos podzimní krajské volby tak, jak předpovídáte, jak dopadne SZ? Bude se podílet na onom „drtivém vítězství levice“? Nebo je prohraje jakožto součást pravice? Nebo co? Krajské volby budou podle mého odhadu poznamenány především nízkou účastí – pod 30%.

  O to víc bude záležet na tzv. „pevných jádrech“, která se k urnám dostaví, každý hlas bude de facto vážit jako 3-4 hlasy. Obávám se, že SZ je na tom v tomto ohledu ze známých stran daleko nejhůř.

  Myslím, že slabinou dnešní vlády není otloukánek Kalousek; je jí A. Vondra se svým darebáckým náměstkem Blažkem a samozřejmě kácející se Drobil. TOP-ka alespoň není populistická – jízdné, zdanění tištěných médií (jak to udělat, aby byl zdaněn pouze bulvár?), zdrav. reforma.

  LV: Jsem přesvědčen, že se nemýlíte, co se voličů SZ v roce 2006 týká: ano, elektorát ODA, US-DEU tehdy přešel k SZ. Otázkou zůstává, z jaké příčiny tentýž elektorát pak v roce 2010 od SZ odešel k VV a TOP 09 – Martin Bursík přece představoval tu pravicovější část SZ. Že by hlavní příčinou byly vnitřní rozpory a konflikt Bursík-Kuchtová, nebo vystoupení K. Jacques v pořadu J. Krause? Rozhádaná SZ? Podívejte se na dnešní vnitřní rozpory VV, ODS, ani TOP 09 to nemá jednoduché, o ČSSD nemluvě. Mám pocit, že letošní krajské volby budou referendem o vládní politice (tak tomu v mezidobí parlamentních voleb bývá), a drtivě zvítězí levice. Je faktem, že dnešní reformy jsou vedeny metodou pokus-omyl, a přece jen jistý aspekt sociálního státu (politika zaměstnanosti) je opouštěn příliš. Také důchodci a jim zrušené poloviční jízdné na ČD je na mne příliš, DPH na knihy a časopisy taktéž. Je toho dost, co by TOPKA měla ve vládě korigovat, ale má MF a Kalouska, takže musí držet basu.

  Naše dnešní postoje jsou věrohodné, už nemáme mezi sebou neřízené střely typu Věry Jakubkové a Olgy Zubové. Všechny názory na kroky dnešní vlády najdete na webu Strany zelených.

  PP: Zde nejde o věrohodnost postojů, jde o věrohodnou schopnost politicky uspět! Co je mi platná názorově absolutně věrohodná strana, když hlas vhozený pro ni si přerozdělí ČSSD, ODS a komunisté, popř. TOP 09 a KDU?? Není pro mne výhodnější rovnou volit TOP 09?

  Skalní environmentalisté (kamarád V. Just je mezi nimi generační výjimkou) jsou lidé apolitičtí, antiideologičtí, s oblibou bagatelizující bipolaritu levice – pravice. A pak se diví, že je nevolí ani ti, ani ti. Tvoje řeč budiž jasná: ano, ano, ne, ne…..Ale protože nejsi ani horký, ani studený, ale vlažný, vyvrhnu tě z úst svých

  Hlavně jsou to ale většinou lidé mladí, nezkušení, neotřískaní totalitou, voličsky laxní, lidé, které sice vážně zajímá kde co a většinou samé sympatické věci, kteří ale skutečnou politikou lehce pohrdají a štítí se jí (mluvím o statistické většině).

  Vaše šance:

  a/ Přesvědčit mimoenvironmentalistickou veřejnost (ty sirotky po Demokratické iniciativě E. Mandlera, Republikánské unii (nesměšovat se Sládkem!), ODA, ED, DEU, US, KDS, LDS, DI), že jste potenciálním koaličním partnerem pravicových stran;

  b/ Přesvědčit levicové voliče, naštvané oportunistickým a bezprincipiálním chováním ČSSD – to jsou kupř. teď ti pražští, zklamaní Hulínským a spol.,  pokud je nezíská J. Dientsbier pro ČSSD zpět – že jste pro ně vhodným volebním útočištěm .

  Za tím celostátním tématem musí jakoby stát: Tohle budeme určitě prosazovat v budoucí vládě i Parlamentu, protože nejenom, že se do něj dostaneme, ale budeme i ve vládě, protože jako středová strana máme největší koaliční potenciál, takže určitě nebudeme v opozici! To je ta už sto let osvědčená strategie KDU-ČSL.

  ZÁKAZ DISKUSE!


  Komentáře k článku: Time Out Petra Pavlovského (No. 5)

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   K témuž tématu na RESPEKTU:
   Václava Cílka si hluboce vážím jako básnícího ekofilosofa, ale s
   jeho praktickými politickými názory hluboce – v jeho vlastním zájmu
   a v zájmu jeho dětí, má-li nějaké – nesouhlasím!
   Jeho návrh, abychom my (euroamerické liberální demokracie)
   nepropsazovaly svobodnou plavbu Hormuzským průlivem silou – proti
   vojenské iránské blokádě – a abychom nebránilili iránskému atomovému
   vyzbrojení („oni tu atomovku beztak nepoužijí“ – přání otcem myšlenky) je sebezáhubný a do důsledků vzato i zbaběle nemravný!
   Teze „raději je nechte, ať se jaderně vyzbrojí, jenom proboha ne vojenský zásah“ – to je se situací v Evropě po nacistickém obsazení Porýní v pol. 30. let min. stol. jako přes kopírák. Appeasement, usmiřování darebáka!
   Výsledek: hekatomby mrtvých za II. světové války.
   Kdyby nikdo jiný, stát Izrael, s osvětimskou zkušeností ve vědomí
   všech svých občanů, na tuto tezi nikdy nepřistoupí, je to otázka holého bytí a nebytí, nemá kam ustoupit než do moře (Středozemního nebo Mrtvého).
   Hlavní nemravnost a zbabělost takového návrhu spočívá ale v tom, že
   theokratická diktatura, která vládne v Iránu, nereprezentuje demokraticky iránský národ a občany Iránu vůbec! Popírá snad všechna jejich myslitelná lidská a občanská práva, od svobody náboženské (diskriminuje všechny muslimy mimo šíity a samozřejmě všechny vyznavače nemuslimských náboženství i nevyznavače žádného náboženství).
   Režim celosvětově, i na půdě OSN (!) hlásá osvětimskou lež (popírání holocaustu), diskriminuje ženy, k režimu neloyální intelektuály, studenty, cizince atd. Takto ovládanému sttátu prostě nelze ustupovat, není kam, nechceme-li opustit prostor svobody a mravního ručení za své činy.

   26.01.2012 (11.11), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Už je to tady! Na Karlovarsku opouštějí zklamaní členové ČSSD. Pravá chvíle na to, aby jim místní SZ „hodila lano“.

   28.01.2012 (9.27), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Dnes, po 10 měsících,
   se smutkem vidím, že jsem byl dobrý porotok: SZ v krajských volbách neuspěla, na úspěchu levice se nepodílela.
   Voliči volili skutečnou levici – ČSSD a především KSČM.
   SZ není ani v jedné krajské vládní koalici. To jí do sněmovních voleb moc šancí nedává. Senátorské úspěchy Wagnerové a Michálka to nezachrání a T. Fischerová neuspěje ani náhodou. (Můj kůň, Roithová, ovšem tak ne, doufám jenom, že dostane alespoň víc než T. F. – obě dohromady sotva 10%, odhaduji.)

   16.11.2012 (3.56), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,