Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Blogy

  Time Out Petra Pavlovského (No. 17)

  HLAS ZE ZÁHROBÍ, po roce

  (Kdo si předplatí DN i na příští sezónu?)

  Od podzimu 2009 do loňského jara jsem pospával v rakvi těžké deprese, ze které jsem se pořádně probral až v létě. Pomalu jsem se pak „dostával do obrazu“, doháněl „uteklý diskurs“ – o internetových DN jsem neměl tušení, tím méně o zajímavé debatě na téma potřebnosti tištěných DN.

  Divadelní noviny, kulturní čtvrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky, vycházejí od září 2009  v úpravě grafického studia Designiq. Smyslem změny designu bylo vnést do novin svěží vítr, přiblížit je mladší generaci divadelníků, ale zároveň neodradit stávající čtenářskou obec. Navigační prvky jsou výrazné a dobře čitelné, velké záhlaví napomáhá orientaci v listu. Sazba na praporek, mezititulky, upoutávky či perexy rozbíjejí monotónnost jednotlivých stránek. Divadelky mají základní pětisloupcový layout, doplněný o čtyřsloupcovou variantu s pátým zúženým sloupcem. Základním písmem je Karmina, drobné prvky jsou z bezpatkové verze Karmina Sans, nadpisy jsou sázené písmem Bree. Všechny fonty jsou od Type Together. Fotografie obálek, dvoustránek a detailů typografie si můžete prohlédnout v porfoliu Divadelní noviny.

  Pokusím se, jistěže subjektivně, ale věřte, že usilovně nestranně, nezaujatě a nezávisle, ovšemže s výhodou časového odstupu sumarizovat tehdejší bouřlivou diskusi. Nikdy jsem nebyl v žádné divadelní časopisecké  grantové komisi MK ČR, nebyl jsem ani členem žádné redakce.

  +

  Abecední seznam relevantních diskutujících, s uvedením roku narození, pokud jsem jej sehnal. (Sám jsem roč. 1944,  z účastníků diskuse tedy asi nejstarší). Odliším znaménky plus a minus ty, kteří byli po mém soudu pro nebo proti (u V. Mikulky nevím: Jste, Vladimíre, pro Třetí internacionálu nebo proti?). Znaménkem x za jménem jsem označil své bývalé studenty (byli jimi, ať chtěli či nechtěli a ať i já jsem chtěl či nechtěl). Předesílám, že sám se řadím mezi ty PRO.

  + Bohutínská, 1977 x
  + Erml Jiří, 1984
  + Herman, 1956
  + Hulec, 1958
  – Christov, 1978
  + Just, 1946
  + Kolář, 1948
  – Kříž, 1946, nejspíš reinkarnace zn. – mik — z Lidové demokracie; kritik, který s oblibou argumentuje svým, s nebožtíkem prof. F. Černým řečeno, „pilňoušstvím“, tedy nikoli kvalitou, ale kvantitou svého díla
  Mikulka, 1965 x
  – Reslová, 1958
  + Škorpil, 1975 x
  + Švejda, 1968
  – Varyš, 1985 x
  + Tamchyna, 1971
  + Trenský

  Ze 16 je proti 5 (započítám-li k nim i V. Mikulku), přirozeně spíš ti, kteří do DN moc nepíší… Mám radost, že barikáda není vyznačena generačně, velice to nesnáším. Alespoň co do uměleckých „vkusových soudů“ generační diferenciace funguje dnes jen málo kdy. Diskuse jasně ukázala, že pro zdrcující většinu divadelních publicistů DN potřebné jsou, jakkoli by si „dovedli představit“ leckteré změny (to i já, pokud ovšem jsou vůbec ekonomicky možné). DN jsou z tzv. veřejných zdrojů financovány daleko méně, než je v kraji u kulturotvorného periodika zvykem.

  Obecně myslím platí: čím nižším procentem z peněz „daňových poplatníků“ se na vydávání DN stát podílí, tím větší má Společnost pro DN morální právo na to, aby periodikum dělala po svém, bez vnějšího zasahování. MK ČR má nad DN dohled daný grantovou komisí, která by měla umět posoudit, zda dotace MK ČR je využívána dobře nebo špatně. Nejasný je ale způsob generování členů této grantové komise — kdo o jejím složení rozhoduje a podle jakých kritérií?

  Konala se pak ta živá debata? Jak dopadla? Poměr 3 : 1 je už předem dost výmluvný.

  Několik  minipoznámek:
  – Kdosi v diskusi adoroval ĎaS. I já, který jsem v životě nenapsal téměř  nic na téma divadelněhistorické, tento měsíčník miluji, stejně jako týdeník Respekt. Jsou to má základní nedivadelní periodika.
  – J. Kolář se zmiňuje, že DN jsou jediným časopisem v ČR, který pravidelně kriticky reflektuje rozhlasovou tvorbu. Upřesnění: Totéž činí, po mém osobním nátlaku, už po několik let i Týdeník rozhlas. S pravidelnou rozhl. rubrikou začaly kdysi, z iniciativy nebožtíka J. Cieslara, Literární noviny, psal jsem ji já; rubrika zhasla po  zcizení týdeníku J. Patočkou do Brna, už ji tam nikdy nikdo neobnovil. Proč ani dnes ne? DN s rubrikou začaly, zásluhou J. Koláře, jako druhé. TR byl až třetí, předtím tam recenzovali kde co, jenom rozhlas ne (sic!).
  „Viděl Jan Kolář tu inscenaci“, píše M. Reslová 11. XI. 2010. Za tohle se vyhazovalo od zkoušky. Inscenaci nelze zhlédnout, zhlédnout lze jenom (její) PŘEDSTAVENÍ.


  Komentáře k článku: Time Out Petra Pavlovského (No. 17)

  1. Martin Bernátek

   Avatar

   Dobrý den všem,
   uniká mi smysl tohoto textu, ve kterém splývá debata o tištěných DN s debatou o DN jako takových. Proto prosím o vysvětlení: O kterou internetovou debatu se přesně jedná, je možné připojit odkaz? Je zde předložen „Abecední seznam relevantních diskutujících“, byli tedy i nějací „nerelevantní“ diskutující a jak vypadá seznam všech diskutujících? Uvítám i podrobnější představení kritérií této „relevantnosti“ a také soudu a přiřazování znamének pro/ proti.
   MB

   17.04.2012 (13.56), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Proč ten apriorně nepřátelský tón?
   Nic jsem Vám neprovedl, v životě jsem Vás neviděl. Tu rok starou diskusi si laskavě najděte na starých iDN a dozvíte se. Znaménka jsou prostá – podle toho, kdo hlásal potřebu DN a kdo naopak vyjadřoval názor, že jsou zbytečné. Jenom kolegu Mikulku jsem nedokázal interpretovat.

   17.04.2012 (17.26), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Odkaz na původní diskusi:
   http://www.divadelni-noviny.cz/debata-o-divadelnich-novinach/
   Probíhala zhruba měsíc mezi říjnem a listopadem 2010.

   A – co se týká textu a vybraného tématu – jde o autorský blog, do kterého redakčně nijak nezasahujeme. Jak už zde bylo několikrát řečeno, v připravované nové podobě i-DN budou tyto texty jasně odlišené od jiných a současně na první straně (též) nabízené. Nyní se však obáváme, že kdybychom je dávali pouze do rubriky blog DN, zapadly by.

   17.04.2012 (18.58), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Kateřina Jírová

   Avatar

   Pokud jsem to dobře pochopila,
   PP považuje za relevantní diskutující pouze divadelní publicisty, a to ještě pouze ty, se kterými se potkal na DV FF UK. Pokud by DN vycházely pouze pro těch pár PP vyvolených, jistě bychom se shodli na tom, že by tištěné vycházet nemusely. Dosud jsem žila v domnění, že internetová diskuse o DN měla zodpovědět i otázku, zda jsou DN užitečné i pro praktické (praktikující?) divadelníky a jejich diváky.

   17.04.2012 (23.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Relevantní diskutující
   jsou ti, kteří nezůstali u řečí a opravdu něco napsali. Zučastnit se mohl samozřejmě kdokoli, ale žel nikdo jiný než divadelní publicisté tak neučinil. Kdybyste si text přečetla pozorně, zjistila byste, že jsem výslovně označil své bývalé studenty. Mimo ně se z KDV FFUK zúčatnil pouze J. Herman. Všichni ostatní, především redaktoři DN, neměli s KDV nikdy nic společného, potkat jsem je tam opravdu nemohl.
   Proč to píšete, když to jistě víte? Nemám nic proti polemice – naopak, mám polemiky rád – ale samoúčelné rytí do někoho, k čemu Vám to je dobré? Z M. Bernátka jsem měl stejný pocit – apriorní snaha někoho shodit sa každou cenu. Co z toho máte? Dělá Vám to dobře?

   18.04.2012 (14.51), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  6. Kateřina Jírová

   Avatar

   Že se v tom ještě hrabu, podle mého názoru se pan Bernátek mohl vaším textem cítit dotčený, a domnívám se, že stačilo jen v klidu odpovědět na jeho otázky. Ano, tentokrát jsem záměrně koncipovala svůj příspěvek tak, jako kdybych četla jen polovinu textu a odvodila z té poloviny úplně něco jiného, než o čem se tam psalo. Opravdu není potřeba reagovat takto osobně.

   10.05.2012 (23.38), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,