Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2024

ročník 33
20. 2. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza Kontext

  SZ: Kultura neexistuje mimo společnost

  Vítáme zájem profesních organizací o programové priority politických stran. Zelení jsou hrdi na to, že kultuře věnují velkou pozornost, což je patrné jak v novém dlouhodobém politickém programu, tak v programu připraveném pro letošní parlamentní volby. Obecně jsme totiž přesvědčeni, že kultura, stejně jako vzdělání, je veřejnou a nezastupitelnou součástí života naší společnosti i každého jednotlivce. Její podpora s sebou nese jak rozvoj místních, krajových, národních i mezinárodních tradic, společenského konsensu a soudržnosti, tak schopnost formulovat představy a identifikovat problémy, které se dotýkají nás, našeho světa i naší civilizace.

  1. Kdo je vaším kandidátem na post ministra kultury? Neprosadíte-li svého kandidáta, jakým způsobem budete po volbách kontrolovat práci ministerstva?

  Stínovou mluvčí resortu kultury, a tedy i kandidátkou na jeho vedení, je Prof. Dr. Milena Bartlová. Je známou osobností české scény výtvarného umění, ale dlouhodobě sleduje i kulturní politiku.

  2. Podporujete dosažení 1% ze státního rozpočtu na kulturu bez výdajů na církve?

  1% výdajů veřejných a státních rozpočtů na podporu kultury považujeme za minimum a rádi bychom je ještě zvýšili. Oceňujeme, že AND ČR správně rozpoznalo, jak neblahou funkci má začlenění rozpočtu církví a náboženských společností včetně restitučních nákladů do agendy a rozpočtu ministerstva kultury. Navrhujeme vyčlenění celé agendy církví na nějaké logičtější místo ve státní správě, např. převedení na samostatné oddělení Úřadu vlády ČR. Navrhujeme také podpořit rozpočet na kulturu možností tzv. daňové asignace, tj. přiřčení 2% z odváděných daní konkrétní instituci z oblasti kultury a dobročinnosti.

  3. Plánujete zachování MKČR i jeho agendy?

  Ministerstvo kultury je samozřejmě nezbytnou státní institucí. Jeho nynější podoba a fungování jsou však hluboce neuspokojivé, ministerstvo je nevýkonné a neefektivní. Prvním krokem k nápravě tedy musí být hluboká transformace jeho fungování.

  4. Považujete za dostatečné cíle Státní kulturní politiky 2015 – 2020? Budete její znění konzultovat s kulturní veřejností?

  Státní kulturní politiku 2015-2020 považujeme za neuspokojivý dokument, jednostranně ideologicky zatížený agendou a cíli pravicové vlády, která jej přijala. „naštěstí“ se tento dokument, stejně jako předchozí SKP, jen velmi málo projevuje v praxi. Klást „živé umění“ do protikladu k historickému dědictví je povrchní a nesprávný postup. Považujeme za nezbytné dlouhodobé strategické plány vždy konzultovat jak s kompetentními odborníky, tak s širokou veřejností, aby byl zajištěn co nejširší politický konsensus pro jejich uplatňování.

  5. Podporujete investice do kulturní infrastruktury?

  Zvláštní pozornost otázce nových investic v našem programu nevěnujeme. Je samozřejmě nutné hospodárně pečovat o veřejnou infrastrukturu, včetně kulturní, prioritou jsou ale pro nás hlediska environmentální bezpečnosti a vyrovnávání s klimatickou změnou. Všude, kde je to možné a vhodné, proto spíše podporujeme opravy a úpravy, nežli novostavby – s výjimkou takových, které by představovaly jasné zlepšení ekologických parametrů.

  6. Legislativa pro sektor kultury je nedostatečná. Podporujete vznik nezbytných zákonů?

  Tam, kde je to nezbytné, samozřejmě budeme věnovat pozornost tvorbě nových legislativních předpisů. Za nejaktuálnější považujeme zákon o veřejnoprávních organizacích v kultuře, který mělo nynější ministerstvo připravit v souladu s programovým prohlášením vlády, ale bezdůvodně to prostě neudělalo.

  7. Podporujete vznik novely Zákona o Státním fondu kultury a vyřešení problémů finančních zdrojů pro Státní fond kultury?

  Oživení a rekonstrukce Státního fondu kultury je jednou z cest k zajištění zdravého financování kultury (vedle daňové asignace a výrazného zefektivnění práce ministerstva, viz výše). Rádi bychom se inspirovali Fondem na podporu umění, který zřídilo ministerstvo kultury na Slovensku a který rozděluje státní finanční podporu kultury lépe, než soustava grantových programů a přitom funguje nezávisle na politických stranách.

  8. Zasadíte se o zvýšení transparentnosti Ministerstva kultury a způsobu sestavování jeho rozpočtu?

  Soudíme, že kulturní politika nemůže být pouhou podporou jednotlivostí, určovaných dle nahodilých preferencí vedení resortu. Musí se stát koncepční tvorbou prostředí, které podporuje vědomí souvislostí a posiluje schopnost čelit komerčním tlakům, a tím brání lidskou svobodu, která se projevuje rozvojem tvořivosti. Tvorba rozpočtu je jedním z nástrojů takového zaměření.

  9. Garantujete ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody?

  Svoboda umělecké tvorby a s ní spojená zodpovědnost kulturních pracovníků jsou základem pro kvalitní kulturní prostředí. V malé společnosti, jakou je naše, je dosažení naprosté nezaujatosti výběrových a grantových komisí náročné, je však třeba mu věnovat soustavné úsilí.

  10. Budete koordinovat činnost MKČR s dalšími sektory?

  Kultura neexistuje mimo společnost, je její aktivní a nezbytnou součástí. Proto je samozřejmé, že agenda ministerstva kultury je propojena s dalšími resorty. Týká se to nejen okruhů, které zmiňujete, jako je vzdělávání a podpora kreativních průmyslů, ale také například kulturní politiky vůči menšinám (tradičním i novým) nebo procesu kulturního začleňování imigrantů. Klademe také velký důraz na podporu veřejnoprávních médií a na celkovou mediální politiku, která rovněž patří do agendy ministerstva kultury, i když je nyní natolik zanedbávána, že se o této příslušnosti málo ví.

  Zpracoval Matěj Stropnický

  Strana Zelených

  Dlouhodobý program Zelených: http://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/05/dlouhodoby_program.pdf

  ///

  Úvodní dopis Platformy uměleckých profesních organizací s přesným zněním otázek a komentářů k nim najdete zde:

  Vážený pane předsedo…

  • Autor:
  • Publikováno: 16. srpna 2017

  Komentáře k článku: SZ: Kultura neexistuje mimo společnost

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,