Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Štěpán Kubišta odchází z Nové scény

  Nová scéna Národního divadla, která na pražské kulturní mapě od svého znovuotevření v lednu 2010 představuje otevřený koncept moderního divadla, přechází v rámci restrukturalizace ND k 1. lednu 2014 pod správu souboru Činohry ND. Fakticky tím končí čtyřletá éra dosavadního směřování Nové scény, resp. konceptu, který realizoval Štěpán Kubišta a jeho tým.

  Štěpán Kubišta FOTO ARCHIV

  Štěpán Kubišta FOTO ARCHIV

  Odcházím v lednu 2014. Nabídku na alternativní posty v Národním divadle jsem odmítl, protože nesouhlasím s připojením Nové scény k Činohře Národního divadla. Národní divadlo se vzdává konceptu současného pojetí divadla a z mého pohledu je to tedy výrazný krok zpátky k dříve mnohokrát kritizované „kamenné instituci“, říká Kubišta.

  Nová scéna Národního divadla se za necelých pět let svého působení stala budovou se svébytnou dramaturgií. Kubištova koncepce divadla jako „otevřené platformy pro prezentaci současných uměleckých projektů“ tvořila zásadní kontrast k předchozí éře Nové scény, kdy se v této budově v letech 1992 – 2009 hrála pouze představení Laterny magiky navštěvovaná převážně zahraničními turisty. Vytvořit nový program, a tím do budovy Nové scény, potažmo Národního divadla přivést nové diváky, byla výzva pro Kubištu a jeho tým. Druhou výzvou pak byla od ledna 2012 Laterna magika, dříve nejslavnější český multimediální projekt, o jehož znovunavrácení na pole světového divadla se tým Nové scény ve třech nových inscenacích pokusil.

  Na samém začátku plánování Nové scény bylo hlavním cílem otevřít budovu lidem. Zní to jako floskule, ale my jsme šli opravdu po pravém významu toho slova, glosuje Kubišta.

  Nová scéna jako instituce obsáhla nejen provoz budovy Nové scény, součástí konceptu pod vedením Štěpána Kubišty byly nové projekty Laterny magiky, program zaměřený na multimédia, široké veřejnosti zdarma přístupný doprovodný program na veřejném prostranství piazzety, mezinárodní koprodukční projekty aj. Programové směřování Nové scény nebylo na rozdíl od ostatních budov ND omezené pouze na divadelní projekty. Jedním z hlavních cílů bylo obohatit nabídku Národního divadla o nové aktivity a přivést do ND nové diváky, tzv. audience development, za který si Nová scéna získala kredit jak v Čechách, tak v zahraničí. Originálními projekty z piazzety se inspirovaly instituce v Německu, Británii a v dalších zemích.

  Co se financování projektů týče, dokázal tým Nové scény takříkajíc zázrak. Jelikož rozpočet Nové scény, který po odečtení mzdových a technicko-provozních nákladů tvořil přibližně 3 mil. Kč na rok, byly téměř všechny projekty pokryty financemi z externích zdrojů. Součástí každého projektu byl od jeho prvopočátku fundraisingový plán, bez kterého by si Nová scéna mohla dovolit realizovat pouze provoz běžného repertoáru souborů Národního divadla a Laterny magiky. Výsledky fundraisingových aktivit Nové scény zaujaly i zahraniční instituce a právě na Novou scénu míří studenti kulturního managementu Fullbrightovy nadace, zahraniční studenti Univerzity Karlovy, plánovalo se rozšíření aktivit, spojení s Kennedy Arts Centrem ad.

  Ve struktuře Národního divadla dosud tvořila Nová scéna ND samostatnou sekci, jejíž personální obsazení je oproti jiným složkám ND minimální a i přesto Nová scéna ukázala, jak je možné vytvořit a zavést zcela novou instituci a najít vlastního diváka.

  Dalším z plusů na kontě Kubištova týmu je restart do té doby tápajícího domácího souboru Laterny magiky, která působí v budově od roku 1992. Nové projekty nejen že přivedly na inscenace Laterny magiky českého diváka, ale podařilo se po mnoha letech vyvézt představení Laterny do zahraničí. Za poslední rok uvedla Laterna magika pod hlavičkou Nové scény tři inscenační projekty.

  Nová scéna

  Světelná inscenace na Nové scéně ND FOTO LUKÁŠ ŽENTEL

  Za dobu působení dosavadního týmu přijali pozvání do programu Nové scény takové hvězdy světové scény jako Alexander Ekmann, Mats Ek, Philippe Genty, Barber and Osgerby, David La Chapelle, Jiří Kylián, Marshmallow Laser Feast, Frieder Weiss, Nick Moran, Cullberg Ballet, Rimini Protokoll, Constanza Macras, Tin Can Company a mnoho dalších.

  V rámci „doprovodných“ akcí, které tvořily 1/3 programové nabídky NS, se povedlo uskutečnit jedinečné projekty ve veřejném prostoru, kterými se nyní inspirují kulturní manažeři v zahraničí. Instalace na piazzetě ND se navíc jako jedny z mála českých projektů objevily v tištěné verzi New York Times a v evropském vydání International Herald Tribune.

  Profilaci Nové scény jako otevřeného prostoru v nejširším slova smyslu odpovídá i dlouhý výčet partnerských institucí, které se podílely na realizaci různých projektů. Nová scéna byla v posledních pěti letech klíčovou partnerskou institucí v oblasti performing a visual arts, alternativních projektů stejně jako etablovaných festivalů a institucí. Jejich výčet by se do tiskové zprávy nevešel.

  Neuzavírat se do sebe, nacházet společné projekty s dalšími významnými partnery a umožnit tak jejich vznik je nejen potřebou, ale i nezbytností, uzavírá Kubišta.

  Pražská, potažmo česká kulturní scéna, tak přichází o jeden z nejdůležitějších kulturních subjektů poslední dekády.


  Komentáře k článku: Štěpán Kubišta odchází z Nové scény

  1. Libor Kasík

   Profilový obrázek

   Tak konecne je Uffo No.1.
   Dikes Burian…

   04.12.2013 (17.00), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Není jasné,
   co Jan Burian chystá, ale za poslední léta pod vedením Štěpána Kubišty Nová scéna skutečně velice ožila, a to nejen zmiňovanými divadelními projekty v sále a v horním foyeru, ale i kavárnou v 1. patře a projekty na piazzetě. Bylo by velmi nešťastné – a skutečně krokem do pravěku – NS uzavřít kamennému provozu.

   05.12.2013 (1.51), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Marie Reslová

   Profilový obrázek

   Je to tak –
   Nová scéna žila, neskomírala. A je velmi problematické administrativně řezat do živého. Zvlášť, když se perspektiva jeví velmi mlhavá a ještě není vyjasněný koncept budoucí struktury ND.

   05.12.2013 (9.22), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Jiří Kubišta
   se v dnešním Bubínku Revolver revue k celé kauze vyjadřuje obšírně.
   Z jeho textu vyjímáme:
   „V pátek minulého týdne jsem byl pozván k řediteli Národního divadla Janu Burianovi, kde mi bylo sděleno, že od Nového roku přejde Nová scéna včetně Laterny magiky organizačně pod Činohru Národního divadla. A jelikož tak bude zrušena pozice ředitele Nové scény, bylo mi nabídnuto místo produkčního, a to v Opeře Národního divadla, které jsem samozřejmě nepřijal. Jako důvod těchto organizačních změn bylo uvedeno, že se mění změna profilace Nové scény – na divadlo sloužící především komorní činohře a dalším inscenačním projektům ostatních souborů Národního divadla, na Novou scénu budou přesunuty inscenace z Divadla Kolowrat a méně navštěvované tituly z historické budovy. Pro dosavadní směřování Nové scény, otevřený koncept moderního divadla, tak není v nové koncepci místo.“
   Dále pak Kubišta uvádí:
   „Není tajemstvím, že jsem byl kritikem snahy co nejrychleji obsadit post ředitele ND, jímž se stal Jan Burian, a naopak jsem byl zastáncem toho, aby se koncepčně řešil problém, který se jmenoval „bezdůvodné odvolání předcházejícího ředitele Ondřeje Černého“. Stejně jako celé tehdejší vedení Národního divadla s výjimkou Michala Dočekala (to jest vedení, z něhož v tuto chvíli kromě Dočekala zůstává ve funkci už jen Petr Zuska, umělecký šéf Baletu ND) jsem prosazoval stabilizaci divadla, ustanovení Rady divadla a hlavně širší diskusi o úloze Národního divadla v 21. století.“
   A na závěr zaznějí asi nejzávažnější slova:
   „Se změnou dosavadní koncepce Nové scény ztratí ND svou součást, kterou se otevírala veřejnosti i světu. Přijde o platformu pro diskuse, přednášky, lekce, výstavy, lektorské úvody, venkovní i jiné doprovodné programy, komentované prohlídky a umělecké expozice. Ztratí po čtyři roky budovanou síť vazeb k různým českým kulturním a společenským institucím, s nimiž Nová scéna v posledních letech spolupracovala, ztratí kontakt s celou řadou ambasád a zahraničních kulturních středisek, které se podílely na programu divadla. Ztratí i dva roky intenzivní práce, jež měla za cíl otevřít Laternu magiku znovu českému divákovi a připoutat pozornost tvůrců ze zahraničí. Tím, že odmítá koncept Nové scény jako otevřeného prostoru v nejširším smyslu slova, ztrácí stávající Národní divadlo podle mého názoru možnost stát se Národním divadlem 21. století.“
   Celý text najdete na: http://www.revolverrevue.cz/rr-otazka-stepan-kubista-reditel-nove-sceny

   05.12.2013 (20.38), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,