Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Situace CEDu je kritická

  Příspěvková organizace města Brna Centrum experimentálního divadla, jíž jsme my – Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo – součástí, patří mezi nejdůležitější kulturní organizace, které se dlouhodobě a cílevědomě zabývají nekomerčním živým scénickým uměním a jsou neodmyslitelně spojeny s kulturní tváří Brna.

  Situace CEDu, konkrétně ekonomický stav našich dvou divadel, je však kritická. Organizace je hluboce podfinancovaná, přestože tržby z vlastní činnosti jsou na maximálních možných částkách a návštěvnost dosahuje vysokých čísel. Subvenci potřebuje každé, třeba i na širší vkus zaměřené divadlo – to experimentálně orientované tím spíše. Provozní dotace CEDu od zřizovatele je přitom v porovnání s ostatními kulturními příspěvkovými organizacemi města zlomková, přičemž i tyto organizace usilují o navyšování svých rozpočtů.

  Na vleklý, dlouhodobý problém podfinancování při výběrovém řízení na ředitele CED shodně poukazovali všichni uchazeči. Upozorňovali na něj také sami členové výběrové komise sestavené z osobností odborné divadelní veřejnosti a zástupců magistrátu. Nový ředitel se od září ujal své funkce. Má-li jeho působení vést k dalšímu a co možná úspěšnému rozvoji renomovaných divadel i instituce, která je zastřešuje, je nezbytné neutěšený stav řešit. Další prodlužování by mohlo vyústit v ohrožení samotné existence obou divadel a CED.

  Naše inscenace vznikají i za méně než polovinu peněz, než je obvyklé u jiných divadel podobného typu a velikosti. Nemáme prostředky na obnovu technologií, řádnou údržbu zázemí, pronájem odpovídajících prostor ke skladování a jiné samozřejmosti potřebné k provozu. Chybí prostředky na propagaci i na další nezbytnou činnost.

  Nedostatek financí se projevuje prakticky ve všech důležitých oblastech. K nejpalčivějším patří nedostatek prostředků na platy a odměny. V souborech nejsou obsazeny potřebné pozice, což vede k neúnosné kumulaci funkcí, zaměstnanci jsou přetížení a přepracovaní. Mimo jiná rizika to s sebou nese časté odchody a tím i nutnost věnovat energii na zaučení nově příchozích.

  Po desítkách let existence obou souborů je možné hodnotit jejich význam pro utváření divadelní kultury v naší zemi jako nezpochybnitelný. Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo vznikly a po celou dobu působí jako soubory, jejichž umělecká činnost stojí na osobní angažovanosti divadelníků. Díky tomu i v obtížných podmínkách obě divadla vždy vytvářela inscenace ceněné nejen odborníky, ale i veřejností. Vědomí kontinuity i závazku k tradici pomáhá překonat mnohé, energie a sil ale nemá nikdo nekonečně.

  Věříme, že kvalitní nekomerční kultura je v dnešních turbulentních časech jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zachování demokratického charakteru naší země, a proto je ve veřejném zájmu o ni důstojně pečovat a ne ji jen udržovat při životě. Proto tvrdíme, že i zde probíhá boj o budoucí charakter naší společnosti!

  Kolektivy Divadla Husa na provázku a HaDivadla

  /Převzato z Facebooku Divadla Husa na provázkuzderesp. HaDivadlazde/

  ///

  Více na i-DN:

  Centrum experimentálního divadla je v ohrožení

  • Autor:
  • Publikováno: 17. listopadu 2018

  Komentáře k článku: Situace CEDu je kritická

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,