Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2020

ročník 28
18. 2.–2. 3. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  …outsideři na vlnách alternativy… (No. 8)

  Pohybová kaligrafie Ondřeje Lipovského

  Tanečník a výtvarník Ondřej Lipovský vystoupil v neděli 23. 10. na sklepní scéně Divadla Husa na provázku, v němž se odehrávala brněnská část …příští vlny/next wave…, se dvoudílnou sólovou pohybovou performancí variující cyklus performancí Trojjazyčně, jenž měl premiéru v rámci loňského ročníku festivalu.

  Objekt Ondřeje Lipovského na výstavě Mémy skupiny GR 2 v Galerii AJG v Českých Budějovicích, červenec 2009. Snímek GR2

  Hlavní spojnicí festivalových produkcí byl letos fenomén outsiderství. V případě Lipovského double-performance Jen zem, nebe, já a čára obzoru a Dnes jsou čtvrtohory můžeme za outsiderství označit především způsob jeho jevištní prezentace, nikoliv tematickou rovinu jeho akcí. Obě performance byly těžko uchopitelné z hlediska nějaké příběhové obsahovosti, kauzality nebo dějovosti, a ani tyto ambice zřetelně neměly. Racionalita nebo pokus o odborný výklad ztrácejí při jejich interpretaci význam, možná jsou dokonce venkoncem ve fyzickém/pohybovém alternativním divadle zbytečné.

  Jen já… (Ondřej Lipovský). Snímek GR2

  Lipovského druhá performance Dnes jsou čtvrtohory je podivná spirituální kompozice složená z několika pohybových struktur umocněných matematicky přesným opakováním a využívajících prosté vizuální prostředky, jednoduché kostýmování a několik málo banálních rekvizit. Výlučné postavení má v představení permanentně přítomná hudební složka, která nekoresponduje s pohyby performera, ale existuje jako nezávislá veličina, která se může kdykoliv zesílit nebo umlknout, bez jakéhokoliv významového posunu. Mahlerova – pro vyznění akce v podstatě neutrální, „náladotvorná“ – hudba se v jedné chvíli dokonce překrývá s performerovým vokálním projevem, odkazujícím až na starořeckou podobu antického chóru. Polonahý muž v sukni haleká několik minut nesrozumitelným jazykem a zdá se být v transu. Čas se zpomaluje, dění se zastavuje. Divák přihlíží rituálu, kterému nerozumí. I když nerozumí, snaží se pochopit. Je přítomen? Cítí? Přemýšlí?

  Z cyklu fotografií Ondřeje Lipovského Tváře ze Šaolinu. Snímek GR2

  Lipovský, představující zprvu divoké zvíře, postupně podléhá jakési nejasné vnější nutnosti, možná kázni, a začíná se podobat lidské bytosti. Ženě, muži…  Tématem jeho performance může být hledání vlastní identity, její ch kořenů, principů. Ale pořád se nemohu zbavit dojmu, že nejdůležitějším motivem jeho produkce je hluboká duchovní rovina, která nám – nezasvěceným – zůstává utajena. Význam celé Události pro mě tkví v napětí, ve vnitřním prožitku a intenzivní přítomnosti performera na scéně. Soustředěná přítomnost odhalující spirituální roviny podivuhodného světa, v němž Lipovský naplno prožívá svou sebeprezentaci. Nejdůležitějším výrazovým prostředkem zůstává samotné tělo vhozené do prostoru a jeho originální tělový jazyk.

  Z cyklu fotografií Ondřeje Lipovského Tváře ze Šaolinu. Snímek GR2

  Lipovského performance je výtvarně pohybová kaligrafie, která vyjeví obsah jen tomu, kdo v ní umí číst. Takových diváků se nejspíš nenajde mnoho, ale určitě jim je co závidět.


  Komentáře k článku: …outsideři na vlnách alternativy… (No. 8)

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   O představení Ondřeje Lipovského
   na …nw… v Brně píše také Viktor Černický na Rozrazil Online: http://www.rozrazilonline.cz/clanky/770–pristi-vlna-next-wave-Jen-zem-nebe-ja-a-cara-obzoru

   12.11.2011 (14.54), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,