Divadelní noviny Aktuální vydání 15/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

15/2023

ročník 32
19. 9. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Otevřený dopis premiérovi ČR

  Pane premiére České republiky,

  jsme hluboce zneklidněni brutálním zásahem některých členů Rady České televize do média veřejné služby v době, která, podle Vás, je nejtěžším obdobím v naší novodobé historii. Rada České televize odvolala celou Dozorčí komisi České televize. Tento krok vykonala, aniž ho ohlásila v programu své schůze, a aniž se mohli členové dozorčí komise bránit. Žádné odůvodnění není ani v usnesení.

  Členka Rady a iniciátorka odvolání Hana Lipovská ještě 2. září oznámila, že pro odvolání Dozorčí komise nejsou důvody. Podle našeho názoru si Rada České televize nejnovějším rozhodnutím počínala neuváženě a nejednala s péčí řádného hospodáře. Odvolala Dozorčí komisi před koncem kalendářního roku, kdy se připravuje a schvaluje rozpočet a uzavírá se rok  2020, ovlivněný dopady pandemie na ekonomiku. Ocitla se navíc v přímém rozporu se zákonem. Člena dozorčí komise lze odvolat jen: a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce. Nic takového Rada ČT neuvedla.  Zákon také nepřipouští odvolání dozorčí komise jako celku. Rada ČT se navíc dopustila závažné procesní chyby v hlasování. Jednací řád Rady ČT neumožňuje hlasovat mimo fyzickou přítomnost na zasedání rady. Jsme také šokováni požadavkem Rady ČT, aby vedení televize předkládalo seznamy novinářů, kteří jsou vnímáni negativně. To je zcela mimo pravomoci Rady ČT.

  V dnešní obtížné situaci potřebují naši občané orientaci v nepřehledném světě, a také pomoc. Zastáváme názor, že Česká televize v tomto smyslu obstála: připravila pravidelné vzdělávací a výchovné projekty pro děti, otevřela vysílání kanálu pro seniory, poskytovala pravidelné a vyčerpávající zpravodajství o situaci a šířila vstřícný a podpůrný postoj k vládním protikrizovým opatřením. Při současném uzavření divadel, koncertních sálů, kin a při nemožnosti sdružovat se a veřejně kulturně žít představuje každý neuvážený krok Rady České televize vážné ohrožení výkonu tohoto jedinečného média veřejné služby.

  Ve vládním prohlášení jste se zavázali: V oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu. Jak se veřejnost dozvěděla z mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce, kritériem pro zvolení do Rady ČT je kladný vztah k Vám osobně a k hnutí ANO (!).  Vzhledem k nadcházejícímu volebnímu roku je pravděpodobné, že mocenské ovládnutí televize veřejné služby vyvolá značné pnutí a protesty ve společnosti.

  Chceme Vás upozornit na tuto společensky nesmírně nebezpečnou situaci a apelovat na Vás, abyste našel způsob, jak zabránit její další eskalaci a zajistit podporu nezávislosti médií veřejné služby. Současně jsme přesvědčeni, že někteří radní by pro porušení zákona měli být odvoláni.

  17: listopadu 2020

   

  Za správnost podpisů ručí:

  doc. Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel, Brno/604241486

  doc. MgA. Olga Sommerová, filmová režisérka, Praha/737580680

  Občané, koncesionáři médií veřejné služby:

  MUDr. Jiří Rohel, lékař, Velehrad

  Jáchym Topol, spisovatel, signatář Charty 77, Praha

  Mgr. Hana Veronika Konvalinková, učitelka, Počátky

  doc. PhDr. Milan Uhde, spisovatel, signatář Charty 77, bývalý předseda Rady ČT, Brno

  Mons. Václav Malý, biskup, signatář Charty 77, Praha

  Soňa Červená, operní pěvkyně a herečka, zakladatelka Nadačního fondu Soni Červené, Praha

  Jiří Suchý, herec, ředitel Divadla Semafor, Praha

  František Lukl, předseda – Svaz měst a obcí, Kyjov

  Jiří Grygar, astrofyzik, bývalý předseda Rady ČT (1992-1997), Praha

  JUDr. Josef Holcman, spisovatel, Zlín

  Ing. Jan Vaculík, obchodnětechnický pracovník a divadelní amatér, Dobřichovice

  Jiří Pavlica, hudebník, skladatel, Staré Město

  Jan Svěrák, režisér, Praha

  Iva Květoňová, evangelická farářka pro mládež, Nostislav

  Libor Pešek, dirigent, Praha

  Helena Třeštíková, režisérka, Praha

  Boleslav Polívka, herec, režisér, divadelní principál, Olšany

  Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., teolog, Praha

  Karel Steigerwald, dramatik, bývalý člen Rady ČT (1992- 1997), Vonoklasy

  JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., bývalá ústavní soudkyně, Brno

  Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c., bývalý premiér a předseda Senátu, signatář Charty 77, Praha

  Ing. René Levínský, PH.D., vědec, Praha

  MUDr. Miroslav Adámek, lékař, Zlín

  PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, Brno

  Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka, Praha

  Prof. Mgr. Jindřich Štreit, fotograf, vysokoškolský pedagog, Sovinec

  Karel Karika, vedoucí Domu sv. Markéty, Oblastní charita, Ústí nad Labem

  prof. RNDR. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně Akademie věd, biochemička, Praha

  Asociace českých profesionálnch divadel – předseda Stanislav Moša

  Michael Kocáb, hudebník, Praha

  Mgr. Jiří Kratochvil, spisovatel, signatář Charty 77, Moravský Krumlov

  Prof. Libor Grubhoffer, vysokoškolský pedagog, České Budějovice

  Jakub Keller, evangelický farář, Horní Čermné

  Arnošt Wagner, novinář, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Brno

  Ludmila Ministrová, majitelka rodinné firmy, Pardubice

  Svatopluk Karásek, evangelický farář, bývalý člen Rady ČT, signatář Charty 77, Praha

  Prof. MgA. Arnošt Goldflam, režisér, dramatik a herec, Praha

  Mgr. Miroslava Rohelová, učitelka, Velehrad

  Mgr. Eda Kriseová, spisovatelka, Praha

  Prof. PhDr. Petr Oslzlý, divadelník, vysokoškolský učitel, Brno

  Jaroslav Veis, novinář, Praha

  Mgr. Tomáš Pasterný, ředitel IT firmy, Zlín

  prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc (ředitel Parazitologického ústavu BC AVČR), Praha

  Josef Janíček, umělecký vedoucí The Plastic People of the Universe, Karlík

  prof. RNDr. Pavel Jungwirth, PhD (předseda Učené společnosti ČR), Praha

  Petr Uhl, bývalý člen Rady ČT (2003-2009), Praha

  Aleš Máchal, ekopedagog, Brno

  Mgr. Petr Placák, historik, Praha

  Ondřej Halama, evangelický duchovní a písničkář, Turnov

  Aleš Březina, skladatel, Praha

  Ing. Jiří Kotek, Karlovy Vary

  PhDr. Monika MacDonagh Pajerová, diplomatka, vysokoškolská pedagožka, Praha

  Jiří Šesták Ph.D., ředitel Muzea paměti 20.století, České Budějovice

  Lenka Šestáková, herečka a pedagožka, České Budějovice

  Fero Fenič, režisér, prezident MFF Praha-Febiofest, Praha

  Jan Jun, farář ČCE, Horní Vilémovice

  Petr Minařík, nakladatel, ředitel Měsíce autorského čtení, Brno

  Eliška Balzerová, herečka, Praha

  Lída Rakušanová, novinářka, Praha

  PhDr. Zdeněk Papoušek, pedagog, Brno

  Tomáš Peszynski, Puls of Europe, Praha

  Josef Platz, režisér, Praha

  Mgr. Jiří Rohel, lektor a tlumočník, Brno

  PhDr. Jan Foll, publicista, Praha

  Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc., vysokoškolský učitel, filmový teoretik, Praha

  Zina Hamon Freundová, lektorka angličtiny, signatářka Charty 77, Praha

  Prof. Jaroslav Brabec, režisér, kameraman, vysokoškolský pedagog, Praha

  Ivana Plíhalová, herečka, Olomouc

  Mgr. Jiří P. Kříž, publicista, divadelní, literární kritik, člen Českého PEN klubu, Praha

  Daniel Pešta, vizuální umělec, Praha

  František Kostlán, publicista, Praha

  PhDr. Monika Rychlíková, scénáristka, režisérka, Brno

  Jan Hrušínský, ředitel Divadla Na Jezerce, Praha

  Prof. PhDr. Vladimír Just, publicista, vysokoškolský pedagog UK, Praha

  Ondřej Havelka, zpěvák, režisér, Praha

  Ing. Jan Štern, producent, Praha

  Mgr. Hynek Tkadleček, evangelický farář, Horní Dubenky

  Prof. Dadja Altenburg Kohl, lékařka, zakladatelka Musea Montanelli, Praha

  Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka, signatářka Charty 77, Praha

  Jan Hřebejk, režisér, Praha

  Ing. Vlasta Chromá, občanská aktivistka, Benešov

  Akad. arch. Ivan Adam, architekt, Prášily

  Ing. Vladimír Zikmund, synodní kurátor Českobratrské církve evangelické, Praha

  PhDr. Kateřina Bursíková, politoložka, podnikatelka, Praha

  Jaroslav Bahník, podnikatel, Sadská

  Eva Blažíčková, taneční pedagožka, choreografka, Prášily

  Kateřina Žlebková, výtvarnice, Olomouc

  Jan Keřkovský, evangelický farář, Jihlava

  Mgr. Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava, Praha

  Jiří Žlebek, sochař, Olomouc

  doc. PhDr. Zdeněk Pinc, vysokoškolský pedagog UK, signatář Charty 77, Praha

  Jan Urban, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha

  Vlasta Urbanová, ředitelka chráněné dílny, Praha

  Iva Šmídová, socioložka, Masarykova univerzita, Brno

  Mgr. Igor Stránský, režisér, Salaš

  Ing. Stanislav Hamr, podnikatel, důchodce, Praha

  Ing. Daniel Vavřík, Ph.D., vedoucí vědecký pracovník ÚTAM, Akademie věd ČR, Praha

  MgA. Vladimír Morávek, divadelní a filmový režisér, Lomnice u Rýmařova

  Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

  Martin Reiner, nakladatel a spisovatel, Brno

  Mgr. Jan Kalvoda, advokát, Praha

  RNDr. Dagmar Havlová, CSc., podnikatelka, Praha

  Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., vysokoškolský učitel, děkan fakulty, Brno

  Josef Kubáník, herec, Uherské Hradiště

  doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D., architektka, vysokoškolská pedagožka, Praha

  Tereza Boučková, spisovatelka, signatářka Charty 77, Praha

  Akademický sochař Petr Skála, restaurátor, Sadská

  Martin Bursík, ekolog, býval ministr životního prostředí, Praha

  David Sedláček, evangelický farář, Miroslav

  MgA. Zdeněk Janál, dramaturg Divadla JKT, Plzeň

  RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.,vysokoškolská pedagožka, Praha

  Ing. Bohumil Kos, ekonom, Pardubice

  Dr.ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB, římskokatolický kněz, salesián, Praha

  Martin Hausenblas, MBA, podnikatel, Ústí nad Labem

  doc. Mga. Michal Zetel, režisér, Brno

  Štěpán Hájek, evangelický farář, Brno –  Husovice

  Jitka Vodňanská, psycholožka, Praha

  Václav Němec, filosof a vysokoškolský pedagog, Praha

  Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka, Praha

  Ondřej Trojan, filmový režisér a producent, Prahas

  Zdeněk Svěrák, scenárista a herec, Praha

  MgA Yvetta Srbová, ředitelka Divadla v Řeznické, Praha

  Kateřina Tučková, spisovatelka, dramatička, historička umění, Brno

  Ing. Bedřich Koutný, bezpečnostní poradce, signatář Charty 77, Zlín

  doc. Ing.  Fedor Gál, sociolog a publicista, Praha

  Hana Ulrychová, zpěvačka, Kuřim

  David Smečka, hudební skladatel, herec, Brno

  Michal Stránský, grafický designer, Staré Město

  Petr Janyška, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec, Praha

  Mgr. Eliška Rothová, psychoterapeutka, supervizorka, Praha

  Ing. Alexandr Kobranov, podnikatel, Černošice

  Bc. Alice Stuchlíková, OSVČ, Brno

  PhDr. Josef Herman, CSc., redaktor a teatrolog Praha

  Daniel Matějka, farář ČCE, Moraveč

  Petr Hruška, básník, Ostrava

  doc. Vladimír Merta, Ing.arch., písničkář, Praha

  Martin Palouš, vysokoškolský učitel, signatář Charty 77, Praha

  Mgr. Ondřej Macek, PhD., vysokoškolský učitel, evangelický farář, Nosislav

  doc. Ing. arch. Ivan Wahla, architekt, Brno

  Petr Turecký, farář ČCE, Pelhřimov

  Josef Patočka, novinář, Brno

  prof. MgA. Ivo Krobot, režisér, vysokoškolský pedagog, Brno

  Michael Pfann, PhD., farář ČCE, Vrchlabí

  doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, architekt, Brno

  PhDr. Miroslav Balaštík, PhD., šéfredaktor časopisu Host

  Mgr. Pavel Jungmann, nakladatel, Zlín

  Ing. Jarmila Poláková, producentka, Praha

  MgA. Anna Johnson Ryndová, střihačka, Praha

  Petr Pivoňka, farář a senior Východomoravského seniorátu ČCE, Zlín

  MgA. Jan Cimr, umělecký šéf Divadla Polárka

  Markéta Slámová, evangelická farářka, Světlé u Velkého Meziříčí

  Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., vysokoškolský učitel, Praha

  Ing. Hana Holcnerová, pečující o manžela, signatářka Charty 77, Jeseník

  doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD., bioetik, vysokoškolský pedagog, Praha

  RNDr. Magda Špetíková, učitelka, Brno

  Vlasta Galerová, dramaturgyně a pedagožka, Praha

  Karel Kříž, režisér, Praha

  Jarmila Řezníčková, farářka ČCE, Brno – Heršpice

  Martin Věchet, zakladatel a pořadatel Open Air Festivalu Trutnoff Brno On, živnostník, Trutnof

  Mgr. Eva Navrátilová, terapeutka, ekoložka, Malá Úpa – Pomezní Boudy

  prof. Mgr. Jan Gogola, vysokoškolský učitel, Salaš

  Mgr. Jakub Kašpar, výpomocný kazatel ČCE, Vrchlabí

  Filip Keller, evangelický farář, Svitavy

  Mg. Tomáš Matějovský, farář a senior ČCE, Děčín

  PhDr. ing. Jan Vodňanský, básník a vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha

  prof. RNDr. Jan Čermák, vysokoškolský pedagog, Brno

  Ing. Jitka Čermáková, výzkumná pracovnice, Brno

  MgA. Markéta Špetíková, dramaturgyně, Brno

  Jiří Hradil, hudebník a hudební skladatel,

  Jaroslav Hutka, písničkář, Praha

  PhDr. Jana Kalousková, ředitelka knihovny, Letohrad

  Mgr. Václav Vacek, farář, Letohrad

  PhDr. Marie Chaloupková, historička umění, Uherské Hradiště

  Petr Zelenka, dramatik a režisér, Praha

  Mgr.Jan Baltus, technický novinář, bývalý šéfredaktor Technického týdeníku, Brno

  Mgr.Marie Baltusová, profesorka gymnazia, Brno

  Martin Vidlák, archivář, Praha

  Josef  Gombár, režisér, vysokoškolský učitel, Zlín

  Akarch. David Vávra, architekt a herec, Praha

   

  Signatáři dopisu po 19. 11. 2020:

  Jiřina Šiklová, socioložka, signatářka Charty 77, Praha

  Jan Rejžek, kritik, Praha

  Dagmar Pecková, operní pěvkyně, Praha

  Martin Klug, grafik, Hlučín

  Jana Červenková, spisovatelka, členka Výboru pro vězněné spisovatele při  Českém PENklubu, Praha

  MVDr. Zdeněk Lysý, veterinární lékař, Vsetín

  Mgr. Olga Lysá, středoškolská profesorka, Vsetín

  Mgr. Martina Kadlecová, evangelická farářka, Silůvky

  Josef Kordík, katolický farář, signatář Charty 77, Železnice

  Daniel Kvasnička, farář, Litomyšl

  Ing. Michal Langoš, důchodce, Hranice

  Marta Kellerová, výtvarnice, Zbytov u Jimramova

  Jan Keller, evangelický farář, Zbytov u Jimramova

  prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D., profesor historie a univerzitní kaplan, Hradec Králové

  Ján Sedal, herec, Brno

  Luboš Beniak, novinář, bývalý člen Rady ČT (2014 – 2020 ), Praha

  PhDr. Petr Fleischmann, bývalý člen Rady ČT ( 1992 – 1994), Praha

  doc. Mgr. Jiří Surůvka, výtvarný umělec a vysokoškolský pedagog, Ostrava

  Rostislav Matějka, oblastní manažer, Kutná Hora

  Jaroslava Vašáková – Fořtová, důchodkyně, Jiřín – Bystřice

  MUDr. Lenka Šepsová, lékařka, Nový Bor

  Pavel Klinecký, farář ČCE, Třebenice

  MUDr. Vladimír Němec, lékař, Praha

  Miroslav Lomič, dramaturg, Česká Lípa

  Mgr. Pavlína Lomičová, učitelka, Česká Lípa

  Kateřina Krejčí, dramaturgyně, Praha

  Ing. František Karel Janda, publicista, Prostějov

  Pavel Kosatík, spisovatel, Praha

  Dagmar Schlehrová, herečka, Praha

  Zuzana Krejčová, ředitelka školy, Třešť

  Miloš Poledno, podnikatel, Smiřice

  Ing. Lucie Lišková, ředitelka Nadační fond Modrá rybka, Zdiby

  Ester Janečková, moderátorka, Praha

  PhDr. Lenka Jungmanová, PhD., literární vědkyně, Praha

  Lída Vlášková, herečka, Pardubice

  Marek Zikmund, evangelický farář, Pardubice

  Jan Rosák, moderátor, Mníšek pod Brdy

  Alena Bláhová, překladatelka, Praha

  MgA. Ondřej Vodička, tajemník Divadelni fakulty JAMU

  Miroslav Marusjak, železničář, básník, Olomouc

  Adam Komers, živnostník, Praha

  MUDr. Hana Skálová, lékařka, Praha

  Mgr. Ota Sládek, herec, publicista, Nepomuk – Rožmitál pod Třemšínem

  Kateřina Dušková, režisérka, Liberec

  Tomáš Lněnička, herec, Pardubice

  Vladimír Salčák, herec, publicista, Uherské Hradiště

  Eva Landischová, důchodkyně, Praha

  Prof. RNDr. Václav Pačes, Drsc. Dr.hc., biochemik, vysokoškolský pedagog

  Věra Mlynářová, asistentka, Loděnice u Berouna

  Jiří Štrébl, herec, Praha

  Mgr. Tomáš Schilla, hudebník, Praha

  Janek Vápeník, herec, Hradec Králové

  Petr Hejl, starosta Městské části Praha – Suchdol

  Anna Hejlová, vysokoškolská učitelka, Praha

  Květa Richterová, lékárnice, Brno

  Jiří Richter, lékárník, Brno

  Mgr. Pavel Pola, kněz, Praha

  Daniela Brodská, farářka ČCE, Dvůr Králové nad Labem

  Mgr. František Hromada, režisér, Martinov u Mariánských Lázní

  Mgr. Alena Svatošová, herečka, Cheb

  Mgr. Jakub Hromada, Palackého univerzita, Olomouc

  Mgr. Klára Hromadová, pedagožka, Cheb

  Prof. MUDr. Michal Anděl, Csc, lékař a univerzitní učitel, Praha

  Jan Hančil, dramaturg a rektor AMU, Praha

  Miroslav Václavek, spisovatel, publicista, Šumperk

  Jan Kalenda, podnikatel, Praha

  Jan Rybář, kněz, Trutnov

  Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, historik, Brno

  Marie Uhlířová, literární historička, Brno

  Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, emeritní ředitel Muzea v Olomouci, Olomouc

  Ladislav Vrchovský, novinář, spisovatel, Ostrava

  MgA Hana Pinkavová, filmová dokumentaristka, Zlín

  MUDr. Václav Pecha, lékař, Praha

  MgA Zuzana Meisnerová Wismer, zakladatelka a ředitelka Langhans Archiv Praha 

  MgA Jakub Sommer, režisér, Praha

  Zdeněk Tyc, režisér, Praha

  Daniel Kroupa, politik, vysokoškolský pedagog, filozof, signatář Charty 77, Praha

  David Webr, OSVČ, Praha

  Hana Sršňová, herečka, Praha

  ///

  Ministr kultury Lubomír Zaorálek na svém facebooku ke kauze uvedl:

  Rada ČT by měla respektovat zákon

  Znepokojuje mě chaos, který v posledních dnech vyvolává jednání Rady ČT. Při odvolání dozorčí komise Rada ČT zřejmě úplně ignorovala znění zákona. Dozorčí komisi nelze vinit ze spáchání nějakého kolektivního zločinu. Odvolat lze pouze jednotlivé členy a pouze z důvodů, které jsou v zákoně přesně definovány. Nic z toho Rada nedodržela. Pokud se protizákonně odvolaní členové odvolají či podají žalobu k soudu, může být výsledkem miliónová škoda způsobená ČT. Kuriózní výsledek působení Rady, jejíž noví členové si chtěli údajně posvítit na řádnost hospodaření ČT.

  Česká televize není nekritizovatelná, ale veškerý postup její Rady se musí vždy řídit příslušnými pravidly a zákonem. Vyzývám Radu ČT, aby skoncovala s diletantismem, postupovala napříště odpovědně a kompetentně a neprohlubovala svými kroky nejistotu a chaos. Volba nové dozorčí komise by za této situace byla jen další eskalací problémů, které Rada ČT v posledních dnech svým postupem vytvořila.

  • Autor:
  • Publikováno: 24. listopadu 2020

  Komentáře k článku: Otevřený dopis premiérovi ČR

  1. Pavel Pešek

   Avatar

   Nevím,
   kde se dá otevřený dopis podepsat fyzicky. Činím tak alespoň tímto způsobem.

   Mgr. Pavel Pešek, středoškolský učitel

   25.11.2020 (7.04), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Anežka Pondělíčková

   Anežka Pondělíčková

   Pro úplnost materiálu přikládáme rozhovor s paní Lipovskou.
   https://www.ceska-justice.cz/2020/11/radni-hana-lipovska-odvolanim-dozorci-komise-neni-a-ani-nemuze-byt-ohrozena-nezavislost-ct/

   25.11.2020 (23.25), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Josef Herman

   Josef Herman

   Pro lepší orientaci připojuji výpis příslušných paragrafů Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi v aktuálním platném znění z 2.9.2017 (14 verze):
   § 5
   (1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého rozhlasu, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.

   (2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona2a).

   (3) Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou3) osobě, která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popřípadě má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování člena Rady v Radě.

   § 6
   (1) Členství v Radě zaniká:
   a) uplynutím funkčního období,
   b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce předsedovi Poslanecké sněmovny,
   c) odvoláním z funkce,
   d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 3,
   e) úmrtím.

   (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá
   a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5,
   b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady,
   c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.

   (3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize.

   § 8a
   Dozorčí komise
   (1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České televize. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy a s požadavky práva Evropských společenství6). Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění.

   (2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou z občanů České republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí komise.

   (3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 4 let, a to i opětovně, ne však na více než 4 po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5 obdobně. Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2.

   26.11.2020 (2.04), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,