Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Otevřený dopis ministru kultury

  Vážený pane ministře,

  jménem divadelní komise si Vám dovoluji formou otevřeného dopisu zaslat  stanovisko k přidělování grantů pro oblast divadla v r. 2011, především pak k akcím, které byly bez vědomí grantové komise zařazeny mezi významné a mimořádné kulturní akce (tzv. akce prioritní. )

  Statut prioritních akcí vznikl  v předchozích letech proto, aby zajistil kontinuální podporu těm akcím, které musí být plánovány s časovým předstihem a které mají pro oblast divadla mimořádný význam. V souladu s pokyny ministerstva kultury ČR bývá  prioritní postavení těchto akcí vždy znovu  s předstihem před zasedáním grantové komise odborníky prověřováno  a doporučováno k případné další podpoře.

  Počet prioritních akcí stanovených pro letošní rok byl v době mezi prvním a druhým zasedáním grantové komise  navýšen o další  tři akce bez vědomí členů grantové komise a tedy i bez jejich  doporučení.

  V prioritách se ocitly: Grand festival smíchu v Pardubicích, který byl bodovým hodnocením divadelní komise v řádném grantovém řízení ohodnocen 2,15 body  (z maximálně možných 5 bodů) , přičemž  poslední akce v kategorii Festivaly, která nakonec dosáhla na finanční podporu, měla hodnocení 3, 27 bodů. Festival Divadelní svět Brno měl jedno z nejnižších hodnocení vůbec – pouhých 0,64 bodů. Přesto byl do prioritních akcí zařazen a jeho podpora oproti loňskému roku, kdy se jeho vůbec první ročník rovněž bez  předchozího  doporučení  divadelní komise ocitl mezi prioritami, byla ještě navýšena. Domníváme se, že bodové hodnocení obou akcí  jasně vyjadřuje stanovisko divadelní komise ohledně významu obou akcí. Na projekt  Ceny Thálie nebyla do grantového řízení ani v řádném termínu podána  žádost – je tedy i z procesních důvodů vlastně nemožné, aby grantovou podporu získal.

  Dále grantová komise konstatovala, že rovněž rozdělení podpory mezi  jednotlivé prioritní akce nerespektovalo původní odborný návrh.  Některým akcím byly granty navýšeny na úkor Pražského divadelního festivalu německého jazyka, který tak přišel o významnou část finančních prostředků.

  Grantová komise se rozhodla dát najevo, že si uvědomuje význam tohoto festivalu pro české divadlo a jeho přirozený kontakt s evropskou divadelní kulturou a navýšila tedy jeho grantovou podporu z prostředků určených pro ostatní  žadatele. Proto ovšem nemohly být podpořeny další  projekty, které by si dle hodnocení komise podporu nesporně  zasloužily.

  Dovoluji  si  jménem grantové divadelní komise vznést dotaz, podle jakých pravidel bylo rozhodnuto  o zařazení  akcí  –   Ceny Thálie, Divadelní svět Brno a Grand festival smíchu do tzv. prioritních akcí a dále jakým způsobem je určována  výše podpory,  a to i u akcí již dříve podporovaných.

  Vážený pane ministře, velice oceňujeme Vaši snahu o transparentnost činnosti ministerstva či grantových řízení i Váš respekt k názorům odborníků. V případě stanovování prioritních akcí v oblasti divadla ovšem považujeme postup ministerstva za zcela netransparentní a nesystémový.

  Divadelní komise  tímto dává veřejně najevo, že nenese odpovědnost za výběr prioritních akcí  ani za výši jejich podpory, a to bez ohledu na skutečnost, že na některé z nich byly vyčleněny mimořádné finanční prostředky.

  Předsedkyně divadelní komise pro udělování grantů MK ČR


  Komentáře k článku: Otevřený dopis ministru kultury

  1. Martin Bernátek

   Avatar

   reakce ministra Bessera z 22. února 2011 http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/otevreny-dopis-ministra-kultury-jiriho-bessera-divadelni-komisi-pro-udelovani-grantu-83453/tmplid-228

   22.02.2011 (13.17), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,