Divadelní noviny Aktuální vydání 6/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

6/2020

ročník 28
17. 3.–30. 3. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Opera Plus dnes končí

  Neradi oznamujeme, že jsme se na protest proti letošní drasticky seškrtané ministerské dotaci našeho projektu a zdůvodnění těchto škrtů, stejně jako i na protest proti rozhodnutí ministra kultury nevyhovět našemu odvolání rozhodli činnost portálu Opera Plus po devíti letech dnes ukončit, oznámil šéfredaktor portálu Vít Dvořák.

  Vít Dvořák, šéfredaktor portálu Opera Plus. FOTO HELENA PETÁKOVÁ

  Jeho text dále pokračuje:

  Náš protest a rozhodnutí skončit přichází v době, kdy je Opera Plus v nejlepší kondici za celou dobu své existence, což ostatně dokládají odborné posudky autorit světa klasické hudby a opery, ale i tance, stejně jako i nejedno ocenění, které stránky Opera Plus získaly. Náš portál je ve svém oboru bezkonkurenčně nejaktuálnější a jeho publikační aktivity nejširší: loni měl oproti Harmonii (tištěné i webové verzi) dvojnásobný počet normostran, oproti Hudebním rozhledům (tisk i web) trojnásobný. Ještě výraznější je rozdíl v počtu čtenářů: oproti Harmonii (tisk plus web) jsme loni měli 10x více čtenářů, oproti Hudebním rozhledům (tisk plus web) dokonce 26x více čtenářů. Ojedinělý je počet našich příznivců na sociálních sítích, prestiž mají Výroční ceny Opery Plus.

  To vše jsme dokázali během devíti let za výrazně nerovných existenčních podmínek trhu hudebních periodik, na něž jsme naráželi od samého začátku – první čtyři roky dokonce bez jakéhokoli grantu a poté jen se zlomkem či nejvýše poloviční dotací ve srovnání s tím, co dostávala jiná oborová periodika.

  V situaci, kdy loni dotace ministerstva kultury na jednu rukopisnou stranu textu činila u Harmonie 394 Kč, u Hudebních rozhledů 321 Kč, avšak u Opery Plus jen 140 Kč, jsme pro letošek požádali s podrobným zdůvodněním o alespoň částečné narovnání zdeformovaného konkurenčního prostředí. Reakcí k našemu velkému překvapení bylo konstatování ministerské grantové komise pro oblast klasické hudby, že není možné akceptovat tak výrazné meziroční navýšení příspěvku, což se promítlo do bodového hodnocení, následované drastickým snížením letošního grantu oproti předchozím letům o více než polovinu (!), tedy dokonce už jen na pouhou čtvrtinu toho, co na jednu normostranu textu pro letošek dostala konkurence.

  S žádostí o přehodnocení tohoto rozhodnutí jsme se podle zásad dotačního řízení proto obrátili na ministra kultury Ilju Šmída a doložili ji více než výmluvnou analýzou, vycházející přímo z čísel konkurenčních projektů, předem vyžádaných od ministerstva na základě otevřeného přístupu k informacím. Zpochybnili jsme i souběžné poskytování dotací pro tištěné a webové verze Harmonie i Hudebních rozhledů, kdy přitom obsah obou verzí je takřka totožný, a tudíž je placený dvakrát, což už před dvěma lety samo ministerstvo kultury při našem jednání označilo za nepřípustné, avšak tato praxe pokračuje nadále. A v neposlední řadě jsme zpochybnili objektivitu letošního dotačního řízení také z důvodu, že se rozpravy i následného hlasování o dotaci pro Hudební rozhledy i konkurenční projekty zúčastnil člen redakční rady zmíněného periodika a člen grantové komise v jedné osobě, a to v rozporu s platným příkazem ministra kultury, respektive s jednacím řádem dotačních komisí.

  Následné zamítnutí naší žádosti ministrem Iljou Šmídem je pro nás zklamáním, a to tím spíš, že na většinu našich jednoznačných argumentů ani neodpověděl.

  Uvedená fakta, znevěrohodněný průběh dotačního řízení a v neposlední řadě postoj ministerstva kultury jsou pro nás natolik nepřijatelné, že jsme se na protest proti tomu rozhodli po devíti letech činnost Opery Plus ukončit. Stejně tak nechceme tolerovat fakt, že některá konkurenční periodika opakovaně nakonec dostávala vyšší dotace, než ministerstvo ve výsledcích grantových řízení zveřejnilo.

  Dnešním dnem publikační činnost našeho portálu končí, jeho stránky včetně archivu by měly být přístupné do konce tohoto roku. Děkujeme všem našim bývalým i současným autorům, dalším spolupracovníkům a partnerům, stejně jako i našim čtenářům a sympatizantům za přízeň.

  Vít Dvořák
  šéfredaktor

  ///

  Celý text zde: https://operaplus.cz/opera-plus-konci-duvodem-je-protest-proti-seskrtanemu-grantu-od-ministerstva-a-zduvodneni-techto-restrikci/

  • Autor:
  • Publikováno: 27. dubna 2018

  Komentáře k článku: Opera Plus dnes končí

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Rozumím panu Dvořákovi,
   že vést v současné době jakékoli kulturní médium – psané či na webu, oborové či multioborové – je tristní a ministerstvo kultury a další donátorské instituce a jedinci by si to měli v plné míře uvědomit a kritický a publicistický obor – důležitý pro zdravé fungování jakéhokoli umění a myslím i společnosti, neb tříbí kritické myšlení, učí diskusi, nabízí inspirace, zařazuje do kontextů, zaznamenává současnost pro budoucnost – podporovat.
   Mrzí mě, pokud Opera Plus skutečně skončí. Doufám, že se ještě najdou cesty, jak ji udržet. Byla by to ztráta nejen oborů opera, hudba a tanec, kterým se věnovala především, je to ztráta celé české kultury, resp. společnosti. A obávám se, že Opera Plus nemusí být a nebude jediná, kdo bude nucena svou činnost ukončit (vzpomeňme nedávno na časopis Ateliér). Nejsme snad tak chudá společnost, abychom si nemohli dovolit profesionální existence kulturních periodik. A to nemluvím o vydávání knih, kde zeje další trhlina, ba propast.
   Vladimír Hulec,
   redaktor DN, ale současně pátým rokem i šéfredaktor revue Taneční zóna, která je na tom dlouhodobě po finanční stránce podobně a existuje jen nezměrným úsilím na – v podstatě – voluntaristické bázi nejbližších spolupracovníků.

   28.04.2018 (15.38), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,