Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Názory – Glosy

  Odvolán ředitel Slezského divadla (No. 7)

  Včera do redakce prostřednictvím Natálie Gregor dorazila také reakce odvolaného ředitele Aleše Kománka z 12. července:

  Vážení kolegové,

  je mou povinností reagovat na nepravdivé a zavádějící výroky náměstka pro kulturu města Opavy, pana Ing. Pavla Meletzkého pro týdeník Region Opavsko (ze dne 04.07. 2023) a na jeho tiskovou zprávu (ze dne 29.06. 2023):

  Město nabídlo bývalému řediteli pozici šéfa opery.

  Město (zřizovatel), ani pan náměstek Meletzký jako jeho představitel, nemá kompetenci a pravomoc nabízet, jmenovat či jakkoliv zasahovat do výběru šéfa uměleckého souboru divadla. Ani žádný jiný náměstek magistrátu v ČR či kdekoliv v zahraničí takovou pravomoc nemá. Šéfy uměleckých souborů jmenuje do funkce ředitel divadla v souladu s platným konkurzním řádem divadla. Jeho výrok tedy dokládá zásadní neznalost problematiky, vlastních kompetencí a do jisté míry může poukazovat také na „papalášskou“ snahu kupčení s funkcemi.

  Tímto krokem mu (vedení města) chtělo umožnit dokončit některé jeho projekty, které už jsou v určité fázi rozpracování pro budoucí kulturní sezónu.

  Dovolil bych si upozornit, že jako představitel zřizovatele má pan náměstek v gesci Slezské divadlo Opava a nikoliv Slezský kulturní dům. Jedná se tedy o budoucí divadelní sezónu. Nikoliv o kulturní sezónu, jak zmiňuje pan náměstek v tiskové zprávě ze dne 29.06. 2023.

  Jako zřizovatel nevíme, jak na tom divadlo ekonomicky je.

  Pan náměstek Meletzký má k dispozici všechny ukazatele hospodaření, které k danému datu má mít. Výroční zpráva, výkazy i průběžná účetní závěrka jsou zasílány zřizovateli v termínech. Hodnocení hospodaření instituce podléhá standardním kontrolním mechanismům, které nebyly ze strany zřizovatele využity. Na základě bezradných výroků pana Ing. Meletzkého se lze nutně domnívat, že pan náměstek netuší, jaké nástroje pro kontrolu hospodaření příspěvkové organizace má k dispozici. Je povinnost zřizovatele činit pravidelný přezkum hospodaření. Ten nebyl v SDO uskutečněn dle dostupných informací min. od roku 2017. O kontrolu hospodaření jsem žádal po mém nástupu do funkce ředitele SDO bývalého náměstka Orieščíka na schůzce dne 01.04. 2022. I přes můj požadavek nebyla kontrola do mého odvolání uskutečněna.

  Máme informace o přípravě velkolepých dramaturgických představení, např. se jedná o avizovanou světovou premiéru opery Dalinda italského skladatele G. Donizettiho, která má být uvedena na jeviště za čtyři měsíce, ale město ani jeho finanční výbor nedostaly požadované informace o celkových nákladech k její realizaci. To nás vede k velkému a důvodnému znepokojení nad finanční situací ve Slezském divadle.

  Pokud by pro pana náměstka byly náklady na říjnovou inscenaci tak zásadní téma, jistě by zaslal písemný požadavek řediteli divadla ohledně dodání takových či jiných podkladů k zmiňované inscenaci. Nic takového se nestalo. Pan náměstek by měl tedy doložit svá tvrzení ohledně údajného požadavku na dodání rozpočtu k Donizettiho inscenaci nebo přestat lhát a omluvit se. Není nám známo, na základě čeho pan náměstek vyhodnocuje říjnovou premiéru jako velkolepou ve vztahu k rozpočtu. Velkolepá je jistě svou prestiží, která by dopadla jak na Slezské divadlo, tak na město Opava v širokém mezinárodním kontextu. Rozsahem se však jedná o dílo belcantové éry s komorním orchestrem, nikoliv o vrcholný verismus s opulentními nároky na obsazení orchestru i sboru, kde by byly obavy ohledně nákladů mnohem více na místě. Inscenační tým dostal navíc do smlouvy limit rozpočtu (standardní postup) se kterým musí počítat a do kterého se musí vejít. Koncepce scény je také založena především na videoprojekcích, nikoliv na drahé a komplikované dekoraci. Dalším aspektem, který naopak náklady snižuje, je předjednaný odkup či pronájem scény a kostýmů dalšími partnery (členy mezinárodní operní asociace Opera Co-Pro) po odehrání všech repríz v Opavě. Explikační porada (vysvětlení návrhu koncepce scény a kostýmů) s inscenačním týmem Donizettiho Dalindy a našim technickým týmem a vedením divadla proběhla dne 19.06. 2023. Teprve poté, jako u všech ostatních inscenací, se rozbíhá příprava návrhu ceny pro jednotlivé složky scény. Návrh nákupu materiálu pro kostýmy, rekvizity, návrhy materiálu pro scénu atd. Ke konci srpna 2023 pak měla proběhnout finální předávací porada, kde by byl návrh dále diskutován a v konečné podobě schválen, aby došlo ke kompromisu mezi uměleckými požadavky inscenačního týmu a finančními možnostmi divadla. Na základě této porady se domlouvají konečné termíny zhotovení a dodání všech prvků inscenace a následně jsou předány finální podklady. Takto se postupuje u každé nové inscenace v sezóně.

  Pan náměstek Ing. Meletzký o těchto standardních postupech zřejmě nic neví, proto jeho tzv. argument: Odvolali jsme ředitele, protože nevíme, kolik bude stát říjnová premiéra opět poukazuje na argumentační prázdnotu a selhání. Na základě výše uvedeného je patrné, že od samého začátku příprav premiéry Donizettiho Dalindy nebyl důvod očekávat dramaticky zvýšené náklady, které by výrazným způsobem převyšovaly rozpočtové standardy pro operní inscenace ve Slezském divadle Opava. Výsledkem jednání finančního výboru (dne 6. 6. 2023) s vedením divadla bylo pozvání předsedy výboru na jednání finančního výboru dne 5.9. 2023. Požadavek zněl – připravit pro termín schůze 5.9. ekonomický výhled a srovnání hospodaření SDO s minulým obdobím.

  Pozvání jsme samozřejmě přijali a přislíbili podklady připravit.

  Během krátké doby odešlo z divadla několik podle našeho soudu klíčových osob. Končící zaměstnanci se odvolávali na špatnou až nulovou komunikaci s ředitelem Kománkem, jeho nevhodné zasahování do jejich práce a podobně.

  Na základě jaké odbornosti pan náměstek Ing. Meletzký (absolvent VŠB, obor elektronika a telekomunikační technika) vyhodnocuje, zda šlo o klíčové osoby pro divadlo? Fluktuace zaměstnanců je přirozeným jevem v každé organizaci či firmě, a to zejména po příchodu nového vedení. Personální změny neohrozily chod divadla, naopak byly často vítanou změnou a čerstvým větrem v instituci, kde mnoho let k žádným personálním změnám nedocházelo. Co se týká údajných komunikačních problémů. Odbory divadla nebyly informovány o problémech v komunikaci se zaměstnanci a ředitele. U koho se zaměstnanci tedy odvolávali na špatnou komunikaci? U pana náměstka Meletzkého? A proč tedy pan náměstek Meletzký nevyvolal jednání všech stran údajného sporu, aby byla dodržena standardní pravidla komunikace a došlo k transparentní diskuzi a řešení případného problému? Ředitel je zodpovědný za správu a řízení organizace. Je tedy nejen jeho právem, ale dokonce povinností zasahovat do činností zaměstnanců a kontrolovat výsledky práce svých podřízených, za něž nese zodpovědnost. Od mého nástupu do funkce ředitele SDO byla tendence vedení města prosazovat nejen do managementu divadla blízké přátele členů rady města Opavy. Vedením města mi bylo také naznačováno, že pokud tito lidé v divadle nezůstanou, budou podniknuty jisté kroky. Jsem hluboce přesvědčen, že toto jednání je v rozporu s hodnotami a principy, na nichž by měla naše společnost stát. Je nepřijatelné, aby se umělecká instituce jako Slezské divadlo v Opavě stala vlivovým nástrojem politických her, či neukojených ambicí přátel, divadelních ochotníků nebo lobbistů spřízněných s některými politickými představiteli města. Rád bych upřímně poděkoval zaměstnancům Slezského divadla za jejich podporu. Ti vyjádřili svůj nesouhlas s rozhodnutím rady města otevřeným dopisem a peticí proti odvolání ředitele SDO.

  Na základě výše uvedeného nezbývá, než položit zásadní otázku:

  Je pan náměstek pro kulturu Meletzký (za ANO) kompetentní osobou pro výkon své funkce?

  MgA. Aleš Kománek, odvolaný ředitel Slezského divadla v Opavě

   

  • Autor:
  • Publikováno: 16. července 2023

  Komentáře k článku: Odvolán ředitel Slezského divadla (No. 7)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,