Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext

  Obnovení, vzestup a pád Literárek (No. 9)

  Libuše Bělunková: Projekt kulturního týdeníku LtN


  Název: LtN – Literární noviny

  Podtitul: Kulturní týdeník

  Charakteristika značky: Noviny, které dodávají

  ·        kompetentní kulturní a společenský servis („Nic, co stojí za to, nám neuteče!“) a

  ·        důvěryhodné komentáře k současnému dění (rovina „recenzní“ a rovina esejistická).

  Základním znakem publicistiky je autorské psaní (důvěryhodnost autora, osobitost vyjadřování) a propojování informací.

  Číst LtN znamená 1) být dobře informován, 2) dávat najevo svůj zájem o kulturu a alternativní myšlení, 3) být aktivním účastníkem společenské diskuse.

  Libuše Bělunková (1973) odešla v roce 2005 z redakce Literárních novin a téhož roku stála u zrodu kulturního týdeníku (od roku 2009 čtrnáctideníku) A2, jehož se stala šéfredaktorkou. V roce 2009  byla předsedkyní poroty cen Magnesia Litera, jež v kategorii publicistika udělila Magnesii literu knize Radky Denemarkové Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla, již vydalo nakladatelství Host . FOTO ONDŘEJ BESPERÁT

  Obecná charakteristika:

  Týdeník je zaměřen na kulturní politiku a kulturu politiky, kritiku médií. Klade důraz na živost (rozhovory, glosy, polemiky, reportáže), autorský styl, názor a krásný jazyk. Publikovat v LtN musí opět znamenat jistou prestiž.

  Jednotlivá čísla mají (implicitní) hlavní téma procházející společenskými i kulturními stranami (například: Proměny pojetí arabského světa v ČR a v Evropě, Co byla a je chudoba). Novinám sledují aktuální dění v celé republice (důraz na regiony) a zásadnější akce a trendy v sousedních zemích.

  Negativní vymezení:

  V LtN není přípustné: směšování reklamy, informačního servisu a kritického názoru; podceňování čtenáře; zbytečné informace o nekvalitních artefaktech; nesrozumitelné akademické texty.

  Periodicita: Noviny vycházejí každou středu.

  ///

  Konkurenční prostředí:

  Nyní mimořádně příznivé, prázdné místo. Kulturní přílohy deníků jsou kolísavé úrovně, literární časopisy zanikají (KP RR, Pěší zóna) nebo stagnují (Tvar, Host), kulturní rubriky týdeníků jsou buď reklamní (Reflex, Týden) nebo nepřesvědčivé (Respekt – zvlášť nedostačující je v něm literatura) nebo stojí jen na několika autorech (Týden), které je nutno přetáhnout. Středa jako den vydání je docela konkurenčně uprázdněná.

  Kultuře politiky se soustavně nevěnuje žádný časopis, systematické (výběrové) informace o české a světové literatuře nenabízí také nikdo (existují dva extrémy: elitářský a bezhodnotový). Chybí tu časopis, který by nutil umělce a kritiky vyjadřovat se ke společenským otázkám, a to nejen anketní formou, který by vrátil umělecké události do běžného života, do obyčejného hovoru. Kvalitní autoři, o které máme zájem, nyní v podstatě nemají kam psát.

  Čtenáři:

  Cílová skupina: kulturně strádající střední vrstva, technická inteligence, studenti, baťůžkáři, učitelé, občanská společnost, aktivní voliči, akademici, knihovníci, knihkupci, venkovští intelektuálové, univerzity třetího věku, návštěvníci knihoven a kin, klubů, galerií a festivalů, účastníci internetových diskusí na úrovni, lidé alternativní kultury…

  Je třeba oslovit bývalé i současné čtenáře Nových knih a Literárních novin (seznam je k dispozici).

  ///

  Inzerce a reklama:

  Inzerenti časopisu Respekt, filmové, knižní a hudební distribuce, nakladatelé, divadla, občanský sektor, školství, hudební firmy, galerie, grantové agentury, organizátoři evropských kulturních akcí, knižní veletrhy, „studentské“ cestovní agentury, překladatelské firmy, společnosti na ochranu autorských práv, kina.

  Reklama Ltn musí pokrýt místa, kde se přirozeně sdružuje naše cílová skupina, v Praze i mimo ni:

  • kluby Akropolis, Roxy a NoD
  • řetězec kaváren Panerie, bufety fakult
  • kina Aero, Světozor, Ponrepo, OKO
  • divadelní kavárny a kluby – Na zábradlí, Divadlo Komedie, Divadlo na Palmovce, Disk, ND, Archa, Ponec, Alfréd ve dvoře, Švandovo divadlo –, kavárny Academia a Kanzelsberger, čajovny, fakulty, knihkupectví…
  • v dalších městech: kina, čajovny, kavárny, galerie, kluby, knihovny, vysoké a střední školy, knihkupectví
  • TV pořad Kultura.cz
  • rádio Vltava, ČR 1, Rádio 1, rádio Akropolis
  • internet (www.proculture.cz, www.iliteratura.cz), internetové verze deníků
  • Host, Tvar, Týden, deníky (hlavně přílohy Salón a Orientace), Listy
  • knižní veletrhy: Svět knihy Praha i Brno, Libri Olomouc, Havlíčkův Brod; Bratislava
  • ceny: Magnesia Litera, Cena Jaroslava Seiferta
  • festivaly: Festival spisovatelů Praha, Poezie bez hranic Olomouc, Měsíc čtení Brno; FF Karlovy Vary, LFŠ Uherské Hradiště, FFD Jihlava, Jeden svět, Projekt 100
  • ambasády, kulturní instituty (IFP, Goethe Institut…)
  • Česká centra; světové katedry slavistiky a univerzitní knihovny
  • Obec spisovatelů, Obec překladatelů, Svaz knihkupců a nakladatelů

   

  ///

  Rozložení stran novin – 18 stran menšího novinového formátu (formát The New York Review of Books) + 4 strany Nových knih

  Strana 1

  výrazný grafický titul (H. Šantavá, M. Naglmüller), začátek základního textu čísla (rozhovoru, eseje)

   

  Strana 2-4

  (J. Růžička) – základní servis – krátké seznamy, glosy, pozvánky, inzerce

  Strana 2 – věnována dění v novinách:

  Editorial (budou psát různí redaktoři, uvedení do tématu čísla formou glosy, osobní zkušenosti, krátkého příběhu)

  Minulé číslo – dopisy, dodatky, ohlasy v jiných médiích

  Psalo se – bibliografický výběr z českého i zahraničního tisku minulého týdne (F. Knopp a F. Pospíšil)

  Strany 3 a 4

  ProCulture – krátké informace o kulturních grantech, stipendiích a projektech v Evropě (spolupráce s Martou Smolíkovou a Martinem Svatošem)

  Aktuality v kultuře, české i zahraniční

  Události

  Tipy, doporučení

  Čtenář časopisů (víc autorů)

  inzerce

  rozvržení volné podle aktuální situace

  Strana 5

  hlavní rozhovor čísla; s velkou fotografií a informacemi o tázaném

   

  Strany 6-9

  kultura – kratší a středně dlouhé autorské recenze děl, která se objevila v posledních dvou týdnech, nejlépe těsně před vydáním

  přibližné rozvržení (texty k jednomu budou často přetékat v rámci dvojstrany):

  6 hudba, vč. vážné (A. Stuchlý, spolupráce s P. Klusákem)

  7 literatura (A. Machoninová, L. Bělunková)

  8 divadlo, film (M. Ljubková; J. Cieslar)

  9 výtvarné umění, architektura, fotografie, památková péče (J. Cieslar)

   

  Strany 10-11 (střed novin)

  esej (původní i překlady) nebo kulturní téma (žánrově volné, více textů) – J. Machonin

   

  Strany 12-15

  civilizace (žánrově volné, včetně recenzí historických, politologických aj. knih, reportáže, monitoring tisku, kratší rozhovory, politické komentáře, kritika médií)

  12-13 ČR (regiony, občanská společnost, ekologie, kultura politiky), hlavní tahák: seriál o české subkultuře, jejich kořenech, aktivitách a zahraničních obdobách (žánrově různorodý) – L. Rychetský

  14-15 zahraničí (zaměření na Evropu; kritika globalizace formou reportáží, ale i převzatých zásadních textů ze zahraničí; aktuální dění; konfrontace jednoho tématu od autorů, sledujících v odlišné geografické oblasti) – F. Pospíšil

  Strana 16

  velká recenze týdne (knihy, CD, filmu, představení…) ­– včetně servisních i jiných informací, medailón autora, otázka autorovi nebo spolupracovníkovi, recepce, doplňkové informace (L. Bělunková)

  Strana 17

  beletrie, poezie – dosud nevydané texty, vždy se zásadní (ne slovníkovou) informací o autorovi (JM, LB)

  Strana 18 (J. Růžička)

  místo fejetonu sloupek výrazné osobnosti (V. Jamek, M. Urban, ale třeba i politici), komiksový strip, čtení na pokračování.

  glosy kulturní, politické a společenské ­– promíchány (mělo by se z novin číst nejdříve!); tiráž

   

  ///

  Inzerce bude po celých novinách

  Rubriky budou mít sjednocenu grafickou úpravu a budou se podle potřeby vyskytovat po celých novinách (názvy jsou pracovní):

  Depeše – reportážní vstup od člověka ze zahraničí

  Mol – tip na starší knihu, desku nebo film, důraz na osobu autora tipu

  Parazit ­– bývalý Kontrapunkt Dušana Karpatského, informace o recenzích jednoho díla v různých médiích, citáty

  Protichod – dva odlišné názory na jedno dílo či jeden problém

  Psáno kurzívou – glosa k čemukoliv na dané straně, sehnat výrazné autory

  Zaslané knihy nebo CD – soupis

  Reedici! – doporučení, co by mělo znovu vyjít

  Brzy jazyk – občasník o češtině

  Disturbance – zpráva o boji za přežití určitého sympatického jevu

  Fejeton

  Výtvarník čísla – jednou za čas (komentář k autorovi bude na stránce umění)

  Výtvarný archiv – vytvoří studenti J. Horvátha a H. Šantavé, autoři komiksu Sloni v Marienbadu, Věra Becková

  Příloha Nové knihy – v průměru čtyři strany bibliografických údajů, knihovnických informací a nakladatelské inzerce – obálky, inzeráty, placené ukázky z připravovaných i vydaných knih; vkládá se dovnitř novin (noviny jsou jeden tlustší sešit, příjemný k uchopení, srolovatelný do kapsy)

  Nových knih se může tisknout víc, v pátek se čtyřstránka bude zadarmo rozesílat do knihkupectví jako reklama.

  ///

  Další možné přílohy a přikládané prvky:

  Ze začátku nejsou, plán do budoucna

  Pokus o vytvoření střídajících se a grantově podporovaných příloh – český film; výběr z Le Monde Diplomatique, Tygodniku Powszechnego a SME; jednou za čtvrt roku příloha věnovaná jedné národní kultuře, sponzorovaná příslušnou ambasádou.

  Knižní edice časopisu:

  Jednou za čtvrt roku si čtenář bude moci koupit noviny samotné nebo za větší, ale stále slušnou cenu s přibalenou novou knihou. Edice bude navazovat na Světovou četbu Odeonu, redakci budou dělat bývalí odeonští redaktoři (s některými existuje předběžná domluva). Jako první kniha je s dcerou Václava Černého dr. Pavlíkovou dohodnuta možnost vydat u nás Eseje de Montaigne překladu V. Černého, ty vydané i dosud nevydané, které jsou v redakci V. Č. kompletně připraveny v Památníku národního písemnictví. Honorář dědicům by byl podle dohody minimální. Stejně tak leží nevydány Andersenovy pohádky v nových překladech F. Fröhlicha, které měly vyjít letos ke 100. výročí H. Ch. A., ale vyšly jen některé staré. Letos by bylo dobré stihnout vydat aspoň znovu dona Quijota, kvůli 400. výročí, k tematickému číslu.

  CD rozhlasová edice. Ve spolupráci s ČRo. Možno také natáčet besedy a pořady Literárních novin (předběžně domluveno se studiem Michaela Kocába).

  Internet

  Hlavně jako debatní klub, tipy čtenářů na akce, blogy, uveřejňování básní, které se do novin nevejdou, jejich kritika, upoutávky na články a akce LtN

  ///

  Život kolem novin

  Noviny jsou především společenství lidí, kteří je tvoří, ovlivňují a čtou. Bude třeba provést průzkum čtenářské obce, založit a udržovat stolní společnost, pořádat výjezdy redaktorů, navázat na Kritické večery LtN (setkání autora knihy a jeho recenzentů). V novinách nesmějí chybět polemiky, čtenářský klub, nutná je vysoká kultura redakční práce (autorské korektury, komunikativnost, vstřícné jednání s autory, spolehlivost, jednou týdně návštěvní hodiny, slušné grafické zpracování korespondence atp.).

  Redakční rada ­– funkční okruh, který lze volně obměňovat, jména z petice, ale i lidé ekonomických, právních a technicistních oborů

  ///

  Redaktoři, pracovníci a přispěvatelé:

  rozdělení na interní a externí pracovníky podle finančních možností (redakce co nejmenší), základní nutnost je okamžité a důsledné placení honorářů. Redaktoři jsou sehraný tým.

  Základní obsazení redakce:

  Obecně: finanční ředitel (manažer), šéfredaktor (mají společnou odpovědnost před výborem Společnosti a Revizní komisí), zástupce šéfredaktora, čtyři redaktoři, tajemnice

  Richard Vrdlovský (?) ­– manažer

  Jiří Růžička – kulturní servis, Nové knihy, jednání s nakladateli

  Lukáš Rychetský – domácí civilizace a politika, kulturní alternativa, média

  Filip Pospíšil ­­– zahraniční civilizace a politika, média

  Jan Machonin ­­­– literatura, kultura

  Libuše Bělunková ­– literatura a kulturní politika

  Marcela Mojžíšová – tajemnice, distribuce

  Zuzana Švédová – distribuce, inzerce

  auto Henlein (Favorit 1991)

  ///

  Externí spolupracovníci a redaktoři (nutné dobré finanční ohodnocení, redaktorů od „stránky“ novin, autorů od NS, zbytečné řádky netiskneme, odpovědný je redaktor, čísla hodnotí všechny složky – vedení, výbor, redakční rada, kolegové):

  Věra Becková – editorka, archiv

  Marek Naglmüller ­– sazba, návrh grafické podoby novin

  Lukáš Fairaisl – sazba, správce sítě a internetových stránek, technické zázemí redakce

  Aleš Stuchlý – hudba, film

  Jiří Cieslar ­– film, výtvarné umění

  Alena Machoninová – literatura

  Magdaléna Platzová ­– literatura a kulturní politika

  Marta Ljubková – divadlo, česká literatura

  Eva Šenkýřová – inzerce

  Helena Šantavá ­–  návrh grafické podoby novin, výtvarný archiv

  (Z těchto 10 lidí jich v A2 na konci ledna 2006 pracovalo 7 – pozn. pp.)

  ///

  Autoři:

  Jan Linka, Petr Pavlovský, Petr Borkovec, Vratislav Färber, František Knopp, Milan Jungmann, Jiří Zizler, Lenka Jungmannová, Kateřina Dejmalová, Jiří Peňás, Martin Nodl, Hana Zahradníčková, Ladislav Nagy, Veronika Jičínská, Jakub Rákosník, Jan Košatka, Pavel Klusák, Miluše Zadražilová, Kamila Chlupáčová, Vladimír Just, Anna Zonová, Vít Kremlička, Jiří Brabec, Marie Langerová, Jiří Stromšík, Alice Stašková, Viktor Janiš, Matěj Turek, Věra Koubová, Jiří Holub, Jarka Vrbová, Helena Březinová, Petr Glombíček, Josef Šlerka, Briana Čechová, Nina Vangeli, Kazimír Turek, Pavel Šaradín, Václav Burian, Tomáš Tichák, Ivo Dokoupil, Filip Tesař, André Vltchek, Markéta Vinkelhoferová, René Kočík, Petr Lebeda, Petruška Šustrová, Tomáš Vlach, Magdaléna Frouzová, Ondřej Klípa, Ondřej Soukup, autoři Infoservis Člověka v tísni, Mariana Housková, Jáchym Topol, Lenka Dolanová, Anna Hejmová, Pavel Sedlák, Tomáš Pivoda, Jaroslav Zemina, Pavel Šaradín, Jan Červený, Pavel Klusák, Rostislav Švácha, Věra Jirousová, Josef Kroutvor, Catherine Ébert-Zeminová, Josef Hlaváček, Martina Pachmanová, Jaromír Zemina

  ///

  Podpora:

  viz petice Jedno slovo stačí http://peticeliterarky.wz.cz/ (mj. Jan Vladislav, Bohumila Grögerová, Antonín Brousek, Viktor Pivovarov, Bohdan Chlíbec, Ivan M. Havel, Petr Uhl, Andrej Krob, Jaroslav Hutka, Michal Ajvaz, Jiří Stránský, Karel Šiktanc, Zbyněk Hejda, Viola Fischerová, Jiří Vančura, Vlastimil Třešňák, Viktor Stoilov, Jacques Rupnik, Vlastimil Venclík, Kateřina Rudčenková, Tomáš Pěkný, Mojmír Horyna, Josef Moucha, Jiří Stromšík, Ondřej Hausenblas, Václav Daněk, Vlasta Dufková, Michaela Jacobsenová, Drahoslava Janderová, Anna Kareninová, Jiří Leschtina, Dominik Lukeš, Jiří Daníček, Petr A. Bílek, Jan Wiendl, Naďa Svozilová, Stanislav Dvorský, Jan Bernard, Tomáš Vrba, Eda Kriseová, Helena Beguivinová, Vladimír Svatoň, Libuše Heczková, Tomáš Glanc, Vladimír Karfík, Jiří Marvan), PEN klub.

  Inspirace u zahraničních periodik:

  The Guardian (vč. Review Books), Le Monde Diplomatique, Tygodnik Powszechny, Times Literary Supplement, La Quinzaine Littéraire, Magazine Littéraire, Cicero, Partisan Review, The New York Review of Books, Něprikosnovennyj zapas, Kritičeskaja massa, stará Světová literatura, Literární noviny 2. pol. 60. let a částečně i první poloviny let 90., současná recenzní rubrika revue Souvislosti

  ///

  Finance:

  v dohledné době se rozhodne jednání s Chèque Déjeuner;

  příslib pomoci Petra Pitharta při dohodě s VW o dlouhodobém sponzoringu – bude potřebovat vidět prvních 5 čísel, na to je třeba získat okamžité peníze;

  Anna Kareninová – osobní dar;

  jednání s Adamem Michnikem (doporučení J. Machoninovi vystavil Petr Uhl);

  MK ČR – žádost na příští rok, zkusíme i mimořádnou žádost;

  Holandská nadace­, která podporuje většinu slovenských uměleckých časopisů –­­­ uzávěrka v srpnu (Věra Ebels-Dolanová, Eda Kriseová, Jan Machonin);

  EU granty (Filip Pospíšil, Alena Machoninová);

  Mezinárodní visegrádský fond (Jan Machonin) – jednání s Andrzejem Jagodzinskim;

  Nadace Český literární fond ­–­­ uzávěrka 28. 3. 2006;

  Milan Horáček – když zatrhl Bosche, třeba by sám něco dal.

  ///

  Aktuální stav:

  Redakce je funkční, zatím soudržná, nevydrží však už dlouho.

   

  Nájem:

  Současná redakce ve Školské 12 je funkční, stojí i se službami asi 40.000 Kč/měsíc. Výhodou je snadnější obnovení styku s nakladatelstvími.

  Vybavení:

  Nutnost nákupu základních počítačů a tiskárny celkem ­ nejnižší provizorní řešení – 20.000 Kč, počítač na sazbu (i program) může grafik užívat vlastní.

  Další nutné rychlé peníze:

  5.000 Kč za registraci značky Literární noviny;

  asi 12.000 Kč za inzeráty na nového šéfredaktora;

  tiskárna Libertas – vytištění jednoho čísla o 20 stranách (včetně Nových knih) ­ 39.000 Kč/ číslo (náklad asi 5.000 ks);

  distribuce jednoho čísla v dosavadních rozměrech – 18.000 Kč.

  Finační stav LtN:

  Asi 2,5 milionu Kč dluhu (1 mil. Kč tiskárně Libertas, 2,5 mil. státu za odvody daní, zdravotní a sociální pojištění). Nedoplatky na platech. Dluh za 1 měsíc nájmu.

  ///

  Právní stránka:

  Nepodaří-li se zachránit Literární noviny, bude potřeba založit občanské sdružení nebo akciovou společnost, tzn. mít stanovy a právní ošetření (pomoc přislíbil Pavel Uhl).


  ///

  Možná témata do budoucna:

  Intelektuál a společnost, Magnesia Litera, Febiofest

  Spisovatel na turné – veletrhy, festivaly, granty, stipendia, čtení

  Ministerstvo kultury ČR a literatura v roce 2004 a 2005– analýzy kulturní politiky

  Don Quijote – počátky románu

  Kultura pro děti u nás a v Evropě (vč. dětských časopisů – PNP)

  Dopady globalizace – proměny periferie, jazyk jako mocenský nástroj, změny času – např. struktur tradičních svátků

  Evropská dilemata (občan v systému, trh médií v EU, privilegia politiků v zemích EU)

  Festival spisovatelů – červen

  Knižní veletrh v Göteborgu – podzim

  Poezie mimo hranice Olomouc – podzim

  Ernst Jandl (Věra Koubová, Zuzana Augustová)

  Konec doby hájení komiksů

  Poklesky českých nakladatelství (PNP)

  Anketa které knihy z předválečného období znovu vydat

  Tematické stránky poezie

  Insitní literatura

  Arabský svět očima Evropy (literatura i politika)


  Komentáře k článku: Obnovení, vzestup a pád Literárek (No. 9)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,