Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Názory – Glosy

  Nové divadlo pro nového diváka

  Adriana SvětlíkováV nedávné době se v českém kulturním prostředí začal užívat pojem Nové divadlo. Jeho význam se různí v závislosti na kontextech, ve kterých se objevuje. Nejčastěji je spojován s výzkumem scénických umění, zmiňuje se neodmyslitelná spjatost nového divadla s fenomény multižánrovosti, autorského přístupu, projektového způsobu práce i nezávislosti jeho aktérů. Oprávněnou námitkou může být, že dané charakteristiky jsou již delší dobu součástí divadelního umění jako takového, a to v míře, v jaké je divadlo v procesu emancipace do sebe vstřebávalo.

  Nové divadlo se nesnaží pojmenovat esteticky, žánrově ani tematicky vyhraněné pole divadelní produkce, ale ukotvit velmi rozmanité tendence v současné divadelní produkci a poskytnut jim společný rámec. Základní charakteristikou tohoto pojmu je jeho anticipační charakter, tedy to, že v české kultuře proměňuje postoje k určitému typu scénického umění. Netvoří jej pouze avantgardní vizionářství, vášeň k experimentu, autorský přístupu nebo projektový způsob práce. Tyto ustálené kategorie přesahuje požadavek na reflexe, jimiž s každým novým počinem autoři podrobují své výrazové prostředky i svůj vztah v každém permanentně se proměňujícím divadle světa.

  Impulsem pro mapování takových uměleckých projevů, projektů a aktivit nového divadla byl před 12 lety začínající pražský festival Malá Inventura. Velmi brzy se platforma prezentující projekty tohoto typu v divadle Alfred ve dvoře rozrostla o další domovské scény festivalu – Experimentální prostor NoD, Ponec, divadlo Archa, divadlo NABLÍZKO, MeetFactory, studio Alta, Duncan centre, Novou scénu ND a další nezávislé produkce.

  Výrazných autorských projektů, především multižánrových, každým rokem přibývalo. Získávaly stále větší pozornost v regionech, kde podobné nezávislé organizace a produkce nacházely stejné tendence během vzniku. I z tohoto impulsu vznikla v roce 2004 networkingová organizace Nová síť, která začala tento trend mapovat, podporovat vznik autorských projektů a jejich regionální cirkulaci. Stejně tak tzv. síťování, komunitní dialog, vzdělávání umělců a poskytování bezplatných konzultací, které pomáhají k efektivitě jednotlivých projektů.

  Nová síť v průběhu deseti let iniciovala i regionální verzi festivalu Malá inventura/Velká inventura. Dále evropský kulturní network DNA (Development of New Art) a každé dva roky uděluje ceny Česká divadelní DNA (za podporu, přínos, rozvoj a výjimečné počiny na poli právě nového divadla).

  Pojďme nové divadlo po vzoru toho nejlepšího ze současného tuzemského i světového divadla přijmout jako samozřejmou součást profesionální divadelní produkce. A to bez nutnosti odkazovat se na přívlastky divadelního experimentu, výzkumu či alternativy, které nevyhnutelně vedou k vymezování se vůči tomu, co je tradiční či kamenné. Nové divadlo je divadlo současné, sebevědomé a tvůrčí, právě takové, jaký je i jeho divák. Nové divadlo pro nového diváka!


  Komentáře k článku: Nové divadlo pro nového diváka

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,