Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Návrh zásad zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře

  Záměr vytvoření zákona je motivován výsledky, kterých bylo dosaženo v jiných obdobně zaměřených resortech (zákon o vysokých školách, zákon o veřejných výzkumných institucích, zákon o veřejných zdravotních zařízeních). V resortu kultury zatím obdobný předpis není a kulturní instituce, které poskytují veřejné kulturní služby, jsou buď příspěvkovými organizacemi nebo soukromoprávními subjekty (obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, společnost s ručením omezeným).

  23.03.2015 - Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na téma: K zákonu o veřejnoprávní instituci v kultuře. FOTO archiv Senátu

  23.03.2015 – Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na téma: K zákonu o veřejnoprávní instituci v kultuře. FOTO archiv Senátu

  VPI je moderní forma dotované kulturní organizace zřizované orgány státní správy nebo samosprávy, která má dostatečnou kontrolu z hlediska zakladatelů na straně jedné a dostatečnou svobodu pro tvorbu svých uměleckých plánů ve vztahu k jejímu hospodaření na druhé straně.

  Hlavním cílem je vytvořit právní předpis:

  – který by zřizovatelům příspěvkových organizací vytvořil další alternativu pro transformaci těchto kulturních institucí,
  – který by umožnil založit společnou kulturní instituci územními samosprávnými celky a státem a položil tak nový základ pro kooperativní financování veřejných kulturních služeb,
  – který by zajistil specifické nakládání s majetkem chráněným podle zvláštních předpisů (národní kulturní poklad),
  – který by posílil spoluzodpovědnost zřizovatele (spoluzřizovatelů) za zřízený subjekt,
  – který by vyvážil poměr politické a odborné zodpovědnosti za správu instituce, zvýšil efektivitu a kvalitu její správy a řízení. (Výkon zřizovatelských funkcí prostřednictvím správní rady),
  – který by vytvořil systémové předpoklady pro finanční stabilitu,
  – který by vytvořil optimální pracovně právní systém včetně odměňování odpovídající specifickému uměleckému provozu, který by umožnil i dlouhodobou spolupráci
  s umělci na základě smluv dle autorského nebo obchodního práva,
  – který by umožnil optimalizaci daňového postavení v souladu s evropskými zvyklostmi,
  – který umožní střednědobé financování (5 let) instituce včetně autonomního nakládání s fondy a rezervami,
  – který by umožnil smysluplný systém zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení,
  – který by zajistil stabilitu řízení instituce statutárním orgánem jmenovaným
  a odvolávaným na základě přesně stanovených pravidel správní radou.

  Přijetí zákona o VPI je součástí koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády: Vláda přijme zákon o kultuře, zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování

  Přijetí zákona o VPI je součástí Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 – 2017 s termínem předložení v prvním čtvrtletí roku 2015.

  • Autor:
  • Publikováno: 25. března 2015

  Komentáře k článku: Návrh zásad zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,