Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Návrh systémové optimalizace Švandova divadla

  FOTO JIŘÍ SLÁMA

  Řešitelský tým s vedoucím Ondřejem Černým předložil 15. dubna Magistrátu hl. m. Prahy Návrh budoucí podoby divadel  zřizovaných hl. městem Praha a harmonogram transformace proměny pražské divadelní sítě.

  Nabízíme oba dokumenty a především prostor pro veřejnou diskusi.

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

  ///

  Pro přehlednost a možnost konkrétních diskusí vybíráme jednotlivá divadla.

  FOTO MATĚJ BAŤHA

  Švandovo divadlo

  Poslání divadla včetně uměleckého zaměření

  Švandovo divadlo je vhodným zařízením pro různé umělecké přístupy a žánry a dokáže poskytnout zázemí i náročnějším konceptům, které je kombinují. Stávající mnohovrstevný způsob fungování realizovaný ředitelem Danielem Hrbkem to dokazuje a navádí k tomu, aby Švandovo divadlo zůstalo i do budoucna otevřenou scénou, která bude v pravidelných intervalech ověřovat platnost stávajícího konceptu a případně se otevírat novým a aktuálním přístupům k provozování živého umění. Švandovo divadlo by mělo být progresivním divadelním prostorem, který umožní Praze reflektovat změny a vývoj v oblasti performing arts  a poskytnout profesionální zázemí etablujícím se umělcům zejména mladší generace. Praha takový prostor postrádá a žádná z městských divadelních budov není z hlediska kapacity, zkušeben nebo dispozice svých dvou sálů pro tuto funkci vhodnější.

  Švandovo divadlo na Smíchově se oproti ostatním sledovaným divadlům vyznačuje specifickým konceptem, kdy divadlo vedle vlastních repertoárových představení generuje relativně vysoký počet koprodukčních či hostujících představení – v r. 2008 byl jejich počet dokonce vyšší než vlastních produkcí, jinak se pohybuje v rozmezí od 36 do 46% všech odehraných představení. V r. 2009 zřejmě došlo k zásadnější provozní změně – poměrně radikálně byl snížen počet hostujících představení (na stále poměrně vysokých 36%) což způsobilo pokles celkového počtu diváků, přitom ale byl navýšen počet vlastních představení (o 7%) a výrazně stoupl počet jejich návštěvníků (o 23 %).

  Švandovu divadlu v průběhu sledovaného období výrazně stouply výnosy z hlavní činnosti (o 70%), přičemž výnosy z prodeje vstupenek vzrostly o téměř 250%. Příspěvek HMP za sledované období naopak poklesl o 8%.Míra soběstačnosti se zvýšila o 11% (na 31% v r. 2012).

  Celková kapacita hledišť / počet scén: 364 / 2

  Navrhovaná právní a provozní forma (blíže viz 3.1 Kategorizace…)

  Právní forma: podle volby stávajícího managementu (založená bez účasti města)

  Zdůvodnění: soubor by měl být z právního hlediska oddělen od budovy, aby byla umožněna případná budoucí střídání provozovatelů

  Provozní forma: Švandovo divadlo se má po své transformaci stát prostorem, ve kterém město v pravidelných intervalech cca 4 – 5   let ve výběrovém řízení potvrdí pokračování stávajícího provozovatele nebo umožní vstup nového subjektu s nejvhodnějším uměleckým projektem v celé šíři možných žánrových kombinací a provozních modelů. Znění zadání výběrového řízení by měl být navržen odborným poradním orgánem Rady hl. m. Prahy s ohledem na aktuální situaci pražské divadelní sítě v dané době.

  Pozn. Divadelní budova je v převážné míře v majetku města.

  Návrh aktuálního postupu

  Aplikovat   Hlavní zásady jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Praha (viz kapitola 7.2.1).

  Vyzvat současného ředitele D. Hrbka k předložení projektu transformace stávající divadelní činnosti na libovolnou soukromoprávní právnickou osobu s naprostou volností nastavení principů jejího fungování. Nově vzniklé společnosti navrhujeme svěřit nemovitý i movitý majetek stávající příspěvkové organizace do bezplatného užívání na dobu určitou v trvání 4 – 5 let.

  (Vzhledem k délce ředitelského mandátu D. Hrbka vypsat v případě pokračování příspěvkové organizace výběrové řízení 12 měsíců před vypršením běžného, pětiletého období od prodloužení jeho jmenování, tj. nejpozději 31. 12. 2015 s nástupem nového ředitele 1. 1. 2017. )

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2013

  Komentáře k článku: Návrh systémové optimalizace Švandova divadla

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,