Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Návrh systémové optimalizace Městských divadel pražských

  FOTO JIŔÍ SLÁMA

  Řešitelský tým s vedoucím Ondřejem Černým předložil 15. dubna Magistrátu hl. m. Prahy Návrh budoucí podoby divadel  zřizovaných hl. městem Praha a harmonogram transformace proměny pražské divadelní sítě.

  Nabízíme oba dokumenty a především prostor pro veřejnou diskusi.

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

  ///

  Pro přehlednost a možnost konkrétních diskusí vybíráme jednotlivá divadla.

  FOTO archiv i-divadlo.cz

  Městská divadla pražská

  Poslání divadla včetně uměleckého zaměření

  Od 50. let jsou Městská divadla pražská (s proměnlivým složením jednotlivých scén – viz divadlo Komedie, Komorní divadlo, divadlo ABC a divadlo Rokoko, nyní divadlo ABC + divadlo Rokoko) reprezentativní městskou institucí, orientovanou na střední vrstvy diváků s velmi dobrým diváckým zázemím. Ta nabízí širokým vrstvám diváků mainstreamový repertoár klasického repertoáru, skládající se z klasického i současného činoherního repertoáru, hudebních komedií i původních autorských projektů. V jeho historii výraznou roli hrála éra Osvobozeného divadla, a v poválečné době tzv.ornestium. Na tyto epochy se snaží  stávající vedení divadla navazovat. Problémem je, že obě stávající scény sídlí v objektech, které jsou v soukromém vlastnictví (ABC – smlouva mezi divadlem a pronajímatelem – na dobu určitou do roku 2030, Rokoko – smlouva mezi divadlem a pronajímatelem – na dobu určitou do 2018). Svazek MDP je považován v současné době za přežitý, historicky udržovaný model.

  Proto navrhujeme před ukončením smlouvy se soukromým majitelem v pasáži Rokoko (rok 2018) zvážit přínosy dalšího provozování tohoto divadelního sálu ve stávajícím svazku s divadlem ABC.

  Pro budoucí využití MDP (resp. Divadla ABC) doporučujeme zachovat stávající charakter produkce, tj. divadla pro široké publikum a výraznými komunikačními programy jako v podobě výrazného společenského centra Prahy – prostor Divadla ABC lze považovat za reprezentativní pro tento typ produkce, je vhodný též pro středně velké muzikály a hudební komedie.

  Divadlo by se mělo vyvarovat výrazně populistického repertoáru, který se přibližuje komerčním scénám.

  Městská divadla pražská disponující třemi scénami (2 v paralelním provozu) vykazují výrazný plynulý nárůst počtu diváků, počtu představení i průměrné obsazenosti hlediště (na 89% v r. 2012). Výše nákladů i příspěvek HMP zaznamenaly mírný nárůst mezi lety 2008 a 2010, ale v dalším období nekopírují zvyšující se křivky počtu představení a diváků (výše příspěvku od r. 2010 mírně klesá), přiměřeně stavu stoupají i výnosy. Přestože obsazenost hlediště stoupla za sledované období o celých 9 %, je tento pozitivní ekonomický efekt pravděpodobně způsoben hlavně výrazným snížením počtu premiér (a tedy přímých nákladů) z 9 v r. 2008 na 6 v r. 2012, což by mohlo mít negativní dopad v budoucnosti.

  Celková kapacita hledišť / počet scén: 740 / 3

  Navrhovaná právní a provozní forma

  Právní forma: o.p.s., založená  hl. městem Prahou,  posléze  doporučená přeměna na ústav 

  Zdůvodnění: nejvhodnější právnická osoby pro neziskový subjekt tohoto typu  

  Provozní forma: MDP si i po své transformaci uchová podobu repertoárového divadla ansámblového typu.

  Pozn. Divadlo sídlí v pronajatých prostorách (ABC i Rokoko). Přeměna jeho právnické osoby je závislá na dohodě s majitelem divadelní budovy.

  Návrh aktuálního postupu

  Vycházet z  Hlavních zásad jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Praha (viz kapitola 7.2.1).

  V případě realizace transformace vyzvat současného ředitele Ondřeje Zajíce k předložení transformačního programového projektu a po jeho úspěšném projednání ho v zakládací listině nově založené o.p.s. jmenovat jako prvního ředitele na dva roky. 

  (V případě pokračování příspěvkové organizace provést hodnocení ředitele a na jeho základě stanovit, zda bude ředitel O. Zajíc  vyzván ke zpracování koncepce na dalších pět let a po jejím úspěšném projednání potvrzen ve funkci na pětileté období anebo zda bude vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení by mělo být vyhlášeno nejpozději 1. září 2013 s nástupem nového ředitele 1. srpna  2014.)

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2013

  Komentáře k článku: Návrh systémové optimalizace Městských divadel pražských

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,