Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Návrh systémové optimalizace Divadla v Dlouhé

  FOTO JIŘÍ SLÁMA

  Řešitelský tým s vedoucím Ondřejem Černým předložil 15. dubna Magistrátu hl. m. Prahy Návrh budoucí podoby divadel  zřizovaných hl. městem Praha a harmonogram transformace proměny pražské divadelní sítě.

  Nabízíme oba dokumenty a především prostor pro veřejnou diskusi.

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

  ///

  Pro přehlednost a možnost konkrétních diskusí vybíráme jednotlivá divadla.

  FOTO RADEK ADÁMEK

   

  Divadlo v Dlouhé

  Poslání divadla včetně uměleckého zaměření

  Nový soubor, složený ze dvou skupin (Hany Burešové a Jana Borny)  zahájil činnost v tradičním divadelním prostoru (Velká opereta, posléze Divadlo Jiřího Wolkera a Divadlo na Starém Městě) pod názvem Divadlo v Dlouhé v roce 1996 a působí tam s úspěchem dodnes – prokazuje tak svou stabilitu a soudržnost a efektivnost kontinuální ansámblové práce. Své inscenace Divadlo v Dlouhé samo charakterizuje takto: „Naše inscenace často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků. Tím vším se Divadlo v Dlouhé ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru.“  A mj. v tom spočívá jeho jedinečnost na pražské divadelní mapě.

  Současný, neobyčejně pestrý dramaturgický model kombinující moderní interpretace klasického dramatu, moderní klasiky i současného dramatu a představení pro děti a mládež (navazující na činnost Divadla Jiřího Wolkera a Divadla na Starém Městě) ve spojení s malými formami (kabaretního typu a scénických čtení ve foyeru) představuje v rámci pražského divadelního života originální programovou linii, která se jeví jako životaschopná (a to též  z hlediska návštěvnosti) i pro střednědobou perspektivu tohoto divadla: za tu považujeme rok 2022, kdy končí nájemní resp. podnájemní smlouva na toto divadlo.

  Divadlo v Dlouhé zaznamenalo v r. 2010 pokles počtu představení a absolutního počtu diváků. Tento jev je v přímé návaznosti na probíhající rekonstrukci objektu, kdy divadlo nemohlo hrát na vlastní scéně od září do poloviny listopadu 2010 a opakovaně od června do října 2011. Podstatné je že po celou dobu si divadlo udrželo vysokou návštěvnost (94 %) a vykazuje vzrůstající soběstačnost (z 34 % v r. 2008 na 37 % v r. 2012). Oba parametry patří mezi sledovanými subjekty k nejvyšším. Podíl hostujících představení je 19% (2012).

  Celková kapacita hledišť / počet scén: 472 / 2

  Navrhovaná právní a provozní forma

  Právní forma: o.p.s., založená  hl. městem Prahou,  posléze  doporučená přeměna na ústav 

  Zdůvodnění: nejvhodnější právnické osoby pro neziskový subjekt tohoto typu 

  Provozní forma: Divadlo si má i po své transformaci uchovat podobu repertoárového divadla ansámblového typu.

  Pozn. Divadlo sídlí v pronajatých prostorách. Přeměna jeho právnické osoby je závislá na dohodě s majitelem divadelní budovy.

  Návrh aktuálního postupu

  Aplikovat  Hlavní zásady jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Praha (viz kapitola 7.2.1). 

  V případě realizace transformace vyzvat současnou ředitelku D. Šálkovou k předložení transformačního programového projektu a po jeho úspěšném projednání ji v zakládací listině nově založené o.p.s. jmenovat jako prvního ředitele na období dvou let. 

  (V případě pokračování příspěvkové organizace provést hodnocení ředitelky a na jeho základě stanovit, zda bude ředitelka D. Šálková vyzvána ke zpracování koncepce na dalších pět let a po jejím úspěšném projednání potvrzena ve funkci na pětileté období anebo zda bude vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení by mělo být vyhlášeno nejpozději 1. září 2013 s nástupem nového ředitele 1. září 2014.)

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2013

  Komentáře k článku: Návrh systémové optimalizace Divadla v Dlouhé

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,