Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Návrh systémové optimalizace Divadla pod Palmovkou

  FOTO JIŔÍ SLÁMA

  Řešitelský tým s vedoucím Ondřejem Černým předložil 15. dubna Magistrátu hl. m. Prahy Návrh budoucí podoby divadel  zřizovaných hl. městem Praha a harmonogram transformace proměny pražské divadelní sítě.

  Nabízíme oba dokumenty a především prostor pro veřejnou diskusi.

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

  ///

  Pro přehlednost a možnost konkrétních diskusí vybíráme jednotlivá divadla.

  FOTO LUDĚK KOVÁŘ

  Divadlo pod Palmovkou

  Poslání divadla včetně uměleckého zaměření

  Divadlo pod Palmovkou se svou historií i umístěním mimo centrum vnímáme jako kulturní stánek, zaměřený na všechny vrstvy publika. Je zde jistá tradice solidního psychologického herectví, inscenování klasických i současných her (vázaná na konkrétní vůdčí osobnost), ale zároveň zřetelná tendence k lidovějším žánrům (např. hudebně dramatickým). Jeho historie v sobě nese etapy „uměleckého“ divadla  (60. léta V. Lohniský, 80. léta J. Grossman,  90.léta  P. Kracik), ale tato umělecká cesta se střetává s původním programem divadla, jenž se od 1949 nesl v duchu divadla lidového, které mělo obsluhovat  Prahu-venkov.  Mantra lidového divadla ve zdech Palmovky přetrvává a vždy znovu a znovu se hlásí o slovo.

  V rámci pražské divadelní infrastruktury postrádá současné Divadlo pod Palmovkou svou jedinečnost, jinými slovy: oslovuje stejnou či přinejmenším podobnou diváckou cílovou skupinu jako Městská divadla pražská, Divadlo na Vinohradech,  ale i např. Fidlovačka či Divadlo Na Jezerce. 

  Divadlo pod Palmovkou má být kulturním prostorem v širším slova smyslu, jenž by měl kromě funkcí uměleckých mělo plnit i funkce komunitní – tedy takové funkce, které otevírají divadlo širšímu spektru činností a bohatší komunikaci s divákem a neomezují ho jen na jen na  „výrobu“ a „prodej“ jednotlivých inscenací.

  Divadlo pod Palmovkou neprojevuje v oblasti výkonových ukazatelů (počet diváků, počet představení) podstatnější výchylky. Od r. 2009 stoupá obsazenost hlediště až na 98% v r. 2012, je ale provázená zvyšováním nákladů (o 26% za 5 let) a dotace HMP (o 38 % za 5 let) a s tím spojeným poklesem soběstačnosti (z 35% na 28%). Divadlo pod Palmovkou ale může disponovat příjmy z doplňkové činnosti, které mohou ekonomické údaje zásadně ovlivnit, bohužel v poskytnutých datech není dostatek údajů ani pro rámcové posouzení tohoto vlivu.

  Celková kapacita hledišť / počet scén: 316 / 1

  Navrhovaná právní a provozní forma

  Právní forma: o.p.s., založená  hl. městem Prahou,  posléze  doporučená přeměna na ústav 

  Zdůvodnění: nejvhodnější právnické osoby pro neziskový subjekt tohoto typu 

  Provozní forma:  Vzhledem k „otevřenosti“ zadání výběrového řízení závisí zcela na koncepci vítězného ředitele.

  Pozn. Divadelní budova je v majetku města.  

   —

  Návrh aktuálního postupu

  Aplikovat   Hlavní zásady jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Praha (viz kapitola 7.2.1). 

  V případě realizace transformace vyzvat nového ředitele, který se stane vítězem výběrového řízení, k předložení transformačního programového projektu a po jeho úspěšném projednání ho v zakládací listině nově založené o.ps.  jmenovat jako prvního ředitele na období dvou let. 

  (V případě pokračování příspěvkové organizace nastavit harmonogram /sebe/hodnocení /hypoteticky pětiletého/ působení nového ředitele tak, aby bylo dokončeno do konce března roku 2017. Na základě tohoto hodnocení bude stanoveno, zda bude ředitel vyzván ke zpracování koncepce na dalších pět let a po jejím úspěšném projednání potvrzen ve funkci na další pětileté období anebo zda bude vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení musí být vyhlášeno nejpozději 1. září 2017 s nástupem nového ředitele 1. září 2018.)

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2013

  Komentáře k článku: Návrh systémové optimalizace Divadla pod Palmovkou

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,