Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Návrh systémové optimalizace Divadla Na zábradlí

  FOTO JIŘÍ SLÁMA

  Řešitelský tým s vedoucím Ondřejem Černým předložil 15. dubna Magistrátu hl. m. Prahy Návrh budoucí podoby divadel  zřizovaných hl. městem Praha a harmonogram transformace proměny pražské divadelní sítě.

  Nabízíme oba dokumenty a především prostor pro veřejnou diskusi.

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

  ///

  Pro přehlednost a možnost konkrétních diskusí vybíráme jednotlivá divadla.

  FOTO archiv

  Divadlo Na zábradlí

  Poslání divadla včetně uměleckého zaměření

  Divadlo Na zábradlí by mělo představovat dynamický umělecký prostor, který bude sledovat soudobé trendy světového divadla. Prostor na pražské divadelní mapě unikátní, ale i konkurenceschopný především ve srovnání se zahraničím. Vzhledem ke své tradici autorského experimentujícího přístupu vedoucího k živému komunikujícímu divadelnímu zážitku a vzhledem ke vhodným prostorovým i kapacitním dispozicím divadla by se do budoucna mělo stát otevřenou scénou, která bude v pravidelných intervalech ověřovat platnost stávajícího konceptu a případně se otevírat novým a aktuálním přístupům k provozování živého divadelního umění. HMP by mělo být schopné prostřednictvím pravidelných výběrových řízení na provozovatele Divadla Na zábradlí  pružně reflektovat změny a vývoj v oblasti performing arts.Důraz má být kladen na výrazné tvůrčí individuality.

  Divadlo Na zábradlí nevykazuje v žádném ze sledovaných ukazatelů podstatné výchylky. Od r. 2010 (vrchol sledovaného období) klesají počty diváků, ale nedostaly se pod úroveň roku 2008. Obsazenost se pohybuje kolem 80% (v r. 2010 89%), příspěvek HMP zůstává po celé období na přibližně stejné úrovni. Podíl hostujících představení je téměř 25% (2012).

  Celková kapacita hledišť / počet scén: 235 / 2

  Navrhovaná právní a provozní forma (blíže viz 3.1 Kategorizace…)

  Právní forma: podle volby stávajícího managementu (založená bez účasti města)

  Zdůvodnění: soubor by měl být z právního hlediska oddělen od budovy, aby byla umožněna případná budoucí střídání provozovatelů

  Provozní forma: Divadlo na zábradlí se má po své transformaci stát prostorem, ve kterém město v pravidelných intervalech cca 4 – 5   let ve výběrovém řízení potvrdí pokračování stávajícího provozovatele nebo umožní vstup nového subjektu s nejvhodnějším uměleckým projektem v celé šíři možných žánrových kombinací a provozních modelů. Znění zadání výběrového řízení by měl být navržen odborným poradním orgánem Rady hl. m. Prahy s ohledem na aktuální situaci pražské divadelní sítě v dané době.

  Pozn. Divadelní budova je v majetku města.

  Návrh aktuálního postupu

  Aplikovat   Hlavní zásady jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Praha (viz kapitola 7.2.1). 

  Vyzvat  designovaného ředitele P. Štědroně k předložení projektu transformace stávající divadelní činnosti na libovolnou soukromoprávní právnickou osobu s naprostou volností nastavení principů jejího fungování.

   (V případě pokračování příspěvkové organizace nastavit harmonogram /sebe/hodnocení  /hypoteticky pětiletého/ ředitelského působení P.  Štědroně  tak, aby bylo realizováno do konce března roku 2017. Na základě tohoto hodnocení bude stanoveno, zda bude ředitel P.  Štědroň vyzván ke zpracování koncepce na dalších pět let a po jejím úspěšném projednání potvrzen ve funkci na další pětileté období anebo zda bude vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení musí být vyhlášeno nejpozději 1. září 2017 s nástupem nového ředitele 1. září 2018.)

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2013

  Komentáře k článku: Návrh systémové optimalizace Divadla Na zábradlí

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,