Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Návrh systémové optimalizace Divadla na Vinohradech

  FOTO JiŘÍ SLÁMA

  Řešitelský tým s vedoucím Ondřejem Černým předložil 15. dubna Magistrátu hl. m. Prahy Návrh budoucí podoby divadel  zřizovaných hl. městem Praha a harmonogram transformace proměny pražské divadelní sítě:

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

  ///

  Pro přehlednost a možnost konkrétních diskusí vybíráme jednotlivá divadla

  3.2.1       Divadlo na Vinohradech

  Poslání divadla včetně uměleckého zaměření

  Divadlo je historicky předurčeno být reprezentativní činoherní scénou disponující souborem významných hereckých osobností. Lze od něho žádat návaznost na současné myšlenkové a umělecké evropské tendence, jako tomu bylo za K. H. Hilara v prvním desetiletí jeho existence, inscenace významného českého i světového repertoáru historického i současného na úrovni soudobé jevištní poetiky. Tradice divadla se odvíjejí od dramatiky bratří Čapků a Františka Langera, později Františka Pavlíčka, Bertolta Brechta či Friedricha Dürenmatta. Soubor vinohradského divadla má reprezentovat tradiční kvalitu dramatického činoherního divadla s ambicí být důstojným partnerem obdobných metropolitních evropských divadel.

  Divadlo na Vinohradech vykazuje trvalý pokles návštěvnosti (15% za sledované období). V souvislosti s tím poklesla i průměrná obsazenost z 87% v r. 2008 na 78% v r. 2012 a soběstačnost z 33% na 27% ve stejném období. Tento jev kopíruje pozvolný pokles výnosů a nárůst příspěvku HMP (skokově v r. 2009). V letech 2011 a 2012 ale bylo uvedeno 7 premiér (oproti 5 resp. 6 v předchozích letech), což pochopitelně může mít přímý vliv na náklady, které jsou po celou dobu v podstatě vyrovnané (nárůst 3% v r. 2012).

  Celková kapacita hledišť / počet scén: 645 / 2

  Navrhovaná právní a provozní forma

  Právní forma: Veřejnoprávní instituce v oblasti kultury

  Zdůvodnění: Vzhledem k jedinečné vazbě divadla na kulturní tradici hl. města Prahy.

  Harmonogram: Návrh tohoto zákona ještě nevstoupil do legislativního procesu, nelze tedy očekávat, že bude přijat dříve než v polovině příštího roku.(Bylo by žádoucí, aby hl. město Praha a ředitel Divadla na Vinohradech podpořili svou iniciativou přijetí tohoto zákona.) Z těchto důvodu se vznik nové právní formy divadla může datovat nejdříve od 1.1. 2015.

  Provozní forma: Divadlo si má i po své transformaci uchovat podobu repertoárového divadla ansámblového typu.

  Pozn. Divadelní budova je v majetku města.

   —

  Návrh aktuálního postupu

  Vzhledem k tomu, že časový horizont transformace divadla není pevně dán, navrhujeme aplikovat   Hlavní zásady jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Pra.V tomto konkrétním případě to znamená zajistit zveřejnění koncepce, na základě které byl Tomáš Töpfer jmenován do funkce ředitele, a nastavit harmonogram hodnocení (a sebehodnocení) jeho (hypoteticky pětiletého) ředitelského působení tak, aby bylo dokončeno do konce března roku 2016. Na základě tohoto hodnocení bude stanoveno, zda bude ředitel T. Töpfer vyzván ke zpracování koncepce na dalších pět let a po jejím úspěšném projednání potvrzen ve funkci na další pětileté období anebo zda bude vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení musí být vyhlášeno nejpozději 1. září 2016 s nástupem nového ředitele 1. srpna  2017.

  /pro i-DN vybrali a upravili pko+hul/

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2013

  Komentáře k článku: Návrh systémové optimalizace Divadla na Vinohradech

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,