Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Návrh systémové optimalizace Divadla Minor

  Řešitelský tým s vedoucím Ondřejem Černým předložil 15. dubna Magistrátu hl. m. Prahy Návrh budoucí podoby divadel  zřizovaných hl. městem Praha a harmonogram transformace proměny pražské divadelní sítě.

  Nabízíme oba dokumenty a především prostor pro veřejnou diskusi.

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

  Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

  ///

   Pro přehlednost a možnost konkrétních diskusí vybíráme jednotlivá divadla.

  FOTO H+D

  Divadlo Minor

   Poslání divadla včetně uměleckého zaměření

  Divadlo by mělo nadále fungovat jako klíčová pražská scéna s plným zaměřením na  divadlo pro děti a mládež. Mělo by nabízet žánrově rozličný repertoár pro mladé publikum všech věkových kategorií. Důležité je propojovat zábavnou funkci divadla s výchovným aspektem. Dramaturgicky se nabízí široká škála možností, od adaptací literárních děl (s ohledem na povinnou školní četbu) po původní projekty, které hravou (příp. interaktivní) formou budou nejmladší generaci seznamovat s divadlem a nenásilně vychovávat novou diváckou generaci, pro kterou bude i budoucnu návštěva divadla přirozenou součástí života.

  Doporučujeme též i nadále akcentovat komplexní výtvarné řešení všech prostor divadla. 

  Divadlo Minor vykazuje obsazenost ve výši 83-87% a rostoucí soběstačnost (14% v r. 2008 – 17% v r. 2012). Parametry soběstačnosti odrážejí nutnost zajistit dostupnost vstupenek pro dětského diváka, což vede logicky k nižším tržbám než u divadel pro dospělé. Tržby divadla Minor ovšem vykazují nárůst o více než 100% , při současném uvádění 4 až 5 premiér ročně. Ostatní parametry jsou stabilní, náklady z hlavní činnosti i příspěvek HMP vykazují mírný nárůst. Divadlo vykazuje vysoký počet odehraných představení, v r. 2010 to bylo 416, z toho 291 vlastního souboru.

  Celková kapacita hledišť / počet scén: 286 / 2

  Navrhovaná právní a provozní forma

  Právní forma: o.p.s., založená  hl. městem Prahou,  posléze  doporučená přeměna na ústav 

  Zdůvodnění: nejvhodnější právnické osoby pro neziskový subjekt tohoto typu 

  Provozní forma: Divadlo si má i po své transformaci uchovat podobu repertoárového divadla ansámblového typu. (Míra externích a interních úvazků je ovšem zcela v rukou ředitele divadla.) 

  Pozn. Divadelní budova je v majetku města.

   —

  Návrh aktuálního postupu

  Aplikovat   Hlavní zásady jmenování a hodnocení činnosti ředitelů divadel, zřizovaných hl. městem Praha (viz kapitola 7.2.1). 

  V případě realizace transformace vyzvat současného ředitele Z. Pecháčka k předložení transformačního programového projektu a po jeho úspěšném projednání ho v zakládací listině nově založené o.p.s. jmenovat jako prvního ředitele na období dvou let. 

  (V případě pokračování příspěvkové organizace provést hodnocení ředitele a na jeho základě stanovit, zda bude ředitel Z. Pecháček  vyzván ke zpracování koncepce na dalších pět let a po jejím úspěšném projednání potvrzen ve funkci na pětileté období anebo zda bude vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení by mělo být vyhlášeno nejpozději 1. září 2013 s nástupem nového ředitele 1. září 2014.)

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2013

  Komentáře k článku: Návrh systémové optimalizace Divadla Minor

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,