Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Blogy

  Mudrování (nejen) nad divadlem (No. 735)

  Jsou Velikonoce, ležím a léčím se. Na Ukrajině zuří válka. Múza šeptá: Přiletěly vlaštovičky, bude líp… Chtěl bych tomu věřit. Věřte. Ve víře je naděje. Jsem nevěrec…

  Kdo ve vzkříšení věří, dočká se…

  Po chvíli Múza povídá: Velikonoční koncert Nebem překvapená, evangelium podle Marie Magdaleny, by vás mohl povzbudit.

  Evangelium Máří Magdaleny? To neznám. Není to výmysl?

  Puzen touhou jedu tramvají, pak trolejbusem, belhám se Pionýrskou, hledám dům číslo deset na ulici Střední. Myslím na kříž. Múza pěje: Postůj chvíli, ztiš duši svou. Chvála Hospodinu, kéž zní zemí celou!

  Před schody obytné budovy s bělostným průčelím korzují svátečně odění lidé. Starci, dívčiny i mladíci. Belhám se, múza šeptá: Církev adventistů sedmého dne patří mezi nejrychleji rostoucí církve na světě. Měřítkem jejich života je Bible. Očekávají druhý příchod Ježíše Krista a světí sobotu na oslavu Božího stvořitelského díla.

  Je sobota. Úzkou chodbičkou se dostávám do sálu. Prodírám se mezi věřícími. Na oltářní stěně září nápis: Bůh je láska

  Dvěma uličkami mezi sedícími návštěvníky přichází třinecký Pěvecký sbor Ireny Szurmanové a ostravský Janáčkův komorní orchestr.

  Sto umělců se rovná na neuvěřitelně malé ploše. Vidím klavír, violoncello, trubku, tuším bicí nástroje. Před uměleckou formaci se staví dirigent Tomáš Stanček. Zní sborový zpěv: Halelujá, všichni Boží tvorové, halelujá…

  Tomáš Stanček. Foto archiv

  Baterie mikrofonů a věřícími přeplněný sál zažívají zvukový šok. Naštěstí krátký.

  Lahodné soprány hladí melodii, břeskný hlas trubky plní prostory pašijovou pobožností.

  Komentátorka koncertu Eva Kodešová v červených šatičkách rozžíhá svíci a počíná vyprávět příběh obdivu a lásky Máří Magdaleny k Ježíši Kristu. Sbor pěje: Zpíváme a chválíme, Pána velebíme, Pánu ať sláva zní!

  Je to zbožné, jako dávné zpívání mé maminky…

  On Bůh a Pán je, Spása má!

   Máří v šatu hříšnice povídá: Čekala jsem na trest, já nehodná. Ježíš řekl: „Kdož jsi bez viny, hoď po ní.“ Bylo ticho. Nikdo se neodvážil zvednout kámen a vrhnout jej. Půjdu s tebou, Kriste z Nazareta, budu ti po boku v dobrém i zlém.

  Ženy sboru zpívají: Bůh se nikdy nemění, haleluja!

  Stávám se poutníkem putujícím časem. Průvodcem jsou mi slova Máří Magdaleny. Přivírám oči a vidím Olivovou horu se spícími učedníky, Getsemanskou zahradu, zrádného Jidáše i následná utrpení Pána našeho.

  Ježíš je mrskán, o jeho šat je metán los. Je souzen a odsouzen. Máří sleduje Kristovu cestu na Golgotu. Ježíš je křižován a v ukrutných mukách umírá.

  Otče můj, proč jsi mě opustil…

  Sbor pěje: A nebe mlčí, i vítr přestal vát, i vítr přestal vát…

  Máří vypráví o Ježíšově hrobu, a o Kristovu z mrtvých vstání… Halelujá, radujme se křesťané, radujme se ze spasení! Radujme se z našich vin odpuštění, veselme se z hříchu očištění!

  Koncert končí… Repro Pěvecký sbor Ireny Szurmanové

  Velikonoční koncert končí.

  Belhám se k východu.

  Závěrečný chorus je několikrát opakován, věřící stále tleskají…

  Vane chladný větřík.

  Múza říká: Bylo to krásné, něžné, Bohu milé.

  Rok opuštěné hnízdo nad mým oknem švitoří. Foto vcpcso.cz

  Cpu se do tramvaje. Cukne a jede.

  Rok opuštěné hnízdo nad mým oknem švitoří.

  Smutně se dívám.

  Vlaštovičky, máme po Velikonocích. Co myslíte, bude už líp?

  Brno – Komín, 26. 4. 2022 

  Pěvecký sbor Ireny Szurmanové, Třinec a Janáčkův komorní orchestr, Ostrava: Koncert Nebem překvapená, evangelium podle Marie Magdaleny. Dirigent Tomáš Stanček. Sólisté Pěveckého sboru: Barbora Jirásková, Marie Jirásková, Ivo Hrachovec, Marek Miškej. Síň Církve adventistů sedmého dne, Brno, 23. dubna 2022.


  Komentáře k článku: Mudrování (nejen) nad divadlem (No. 735)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,