Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Blogy Paměti, záznamy a deníky

  Mudrování (nejen) nad divadlem (No. 642)

  Dostala se mi do rukou knížka. Je sympatická obsahem i na pohled. Má úctyhodných 250 stran. Pět badatelů – Naďa Satková, Andrea Jochmanová, Dominika Polášková, Klára Škrobánková, Luboš Mareček – se v roce 2018 na popud profesora Josefa Kovalčuka rozhodlo zpracovat a zhodnotit pedagogickou činnost vybraných person, které se v uplynulých letech podílely na formování některých oborů na JAMU či byly přímo jejich zakladateli a průkopníky.

  Listuji knihou. Čtu medailonky. Jsou vypracovány s vědeckou pečlivostí.

  Úvodní portréty jsou věnovány zakladatelům Dramatické výchovy Daně Svozilové (7. 6. 1951 – 13. 2. 2001) a vedoucímu ateliéru Alexeji Pernicovi (12. 11. 1947 – 1. 4. 2007).

  Vzpomínám si, že to byl trochu záhadný obor, který byl v roce 1992 začleněn do společenství fakulty tehdejším děkanem Josefem Kovalčukem. Dramatická výchova jako samostatný předmět zaměřený na rozvíjení sociální tvořivosti a modelování socializace s přesahem na jedné straně do výchovy osobnostní a sociální a na straně druhé do oblasti dramatického umění. Poskytuje specifický prostor pro komplexnější dramatické aktivity, prostor pro strukturovanou dramatickou hru. Předmět, který také může obohatit ostatní předměty nebo celkový přístup k vyučování o metody založené na učení se přímým prožitkem z jednání a interakce.

  Dana Svozilová. Foto archiv JAMU

  Dana Svozilová, říkával pedagog Petr Šmolík, měla jasnou představu o tom, jaký význam by měla mít dramatická výchova pro společnost a kde je její místo ve vzdělávacím systému. Věděla, jaké povahové rysy a jaké vzdělání by měli mít studenti při přijímacím řízení i s jakou úrovní i zaměřením by měli odcházet ze školy.

  Alexej Pernica. Foto JAMU

  Chodíval jsem po špičkách kolem učeben dramatické výchovy v přízemí děkanátu, pokukoval po studentkách a přemýšlel, co vlastně budou po absolutoriu dělat. Diskutoval jsem na toto téma s Alexandrem Pernicou. Říkal: Je potřebné budovat cestu mladých k divadlu. A Peter Scherhaufer se přidal: Co je dobré pro divadlo, je dobré, tak se neptej… Dal jsem jim za pravdu.

  Zdenka Gräfová v roce 1928. Foto Wiki

  Zdeňka Gräfová (31. 7. 1886 – 22. 8. 1976) vytvořila pro žáky konzervatoře stejně jako pro studenty JAMU systém výuky postavený na definici kvalit jevištní mluvy. Považovala hlasovou přípravu herců za primární krok k získání technických schopností a dovedností…

  Medailon je tak i malou sondou do historie brněnského divadla. S hereckou legendou jsem se setkal na jevišti Mahenova divadla v okamžiku připomenutí jejího životního jubilea. Noblesní dáma, výtečný pedagog…

  Marie Waltrová. Foto Wiki

  Marie Waltrová (2. 4. 1897 – 20. 8. 1978) působila na JAMU jako profesorka herecké tvorby v letech 1948 – 1955. Kladla důraz na melodickou dikci, nosnost a významotvornost jevištní řeči. Hledala smysl a obsah slov, jejich dynamické spojení, systém přízvuků i význam dramatické pauzy.

  Měl jsem štěstí se s výtečnou herečkou setkat ve svém prvním angažmá v Divadle Julia Fučíka a být i u jejího smutného loučení s kariérou…

  Čas v době korona viru je však zrádný. Spěchám…

  Jiřina Ryšánková (23. 7. 1911 – 4. 8. 1988). Foto archiv

  Čtu a čtu životní příběhy třinácti pedagogů, hereckých kolegyň a kolegů až do konce. Ladislav Lakomý, Josef Karlík, Vladimír Krátký, Vlasta Fialová i Jarmila Lázničková přede mnou vyvstali z temnot a hovořili jako kdysi. Znovu jsem naslouchal vyprávění profesorky Loly Skrbkové a dojímal se nad tragickým osudem milované profesorky pohybu Jiřiny Ryšánkové. V duchu jsem kladl snítku na hrob kamaráda Miloše Kročila

  Miloslav „Miloš“ Kročil (3. 11. 1941 – 28. 10. 2014). Foto archiv

  Múza Mab mi kouká přes rameno. Šeptá: Slova, slova, slova… zůstávají. Věru, znamenitá knížka. I mě potěšila…

  Brno – Komín, 18. 2. 2021 

  Naďa Satková a kolektiv: Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Kniha sestává ze třinácti studií o vybraných osobnostech Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Zahrnuje pedagogy herecké výchovy (Vlasta Fialová, Zdeňka Grafová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), dramatické výchovy (Alexej Pernica, Dana Svozilová), pohybové výchovy (Marie Mrázková, Jiřina Ryšánková) a uměleckého přednesu (Miloš Kročil). Zmínění vyučující se podíleli na formování jednotlivých oborů na JAMU, proto jsou studie dokladem o historii a zároveň ukazují kontinuitu vývoje této instituce. Autoři studií při výzkumu, zpracování a zhodnocení pedagogické činnosti osobností vycházeli z materiálů uložených na JAMU, v Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea, v archivu Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, CEDu a dalších. Podstatnou část výzkumu tvořily rovněž rozhovory s pamětníky (žáky nebo kolegy uvedených osobností). 250 stran. Vydala Janáčkova akademie múzických umění v roce 2020.


  Komentáře k článku: Mudrování (nejen) nad divadlem (No. 642)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,