Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Mimořádný zpravodaj IDU (No. 1)

  Zdravíme vás z IDU,

  příspěvkové organizace Ministerstva kultury s misí propojovat české umění. V těchto dnech se snažíme napnout síly a využít dosahu na profesní asociace i jednotlivce, abychom pomohli zmapovat, jaký dopad mají mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19 na jejich práci a hlavně přinesli informace o možnostech řešení nastalé situace a konkrétní pomoci.

  Všem, kteří dotazník vyplnili nebo nám poslali feedback jinou cestou mnohokrát děkujeme! V případě potřeby dalších informací v této věci se na vás znovu obrátíme.

  V dalším newsletteru vám přineseme první opatření, která se týkají i vašeho sektoru, tipy na platformy, kde lze sdílet nabídky a poptávky práce, přehledy online přenosů představení a koncertů, virtuálních prohlídek galerií a dalších kreativních postupů, které dokazují sílu a nápaditost kulturní obce i v těžkých časech – v seznamu tak naleznete například divadla, která pomáhají šitím roušek ad.

  Výsledky průzkumu IDU a spolupráce s MK

  S odvoláním na prohlášení ministra kultury Lubomíra Zaorálka ze dne 10.3.2020 po jednání se zástupci příspěvkových organizací k aktuální situaci byl IDU pověřen zmapováním dopadů mimořádných opatření na český nezávislý umělecký sektor (v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, literatury ad.). Ministr kultury se také v pátek 13.3. sešel se zástupci nezávislé sféry a dle pátečního prohlášení chce v následujících 2 týdnech připravit materiál pro vládu ČR. Cílem ministra je zasadit se materiálem alespoň o částečnou kompenzaci ušlých příjmů se snahou zachránit holou existenci ohrožených subjektů. Shrnutí i výstupy šetření IDU má od 16.3. 2020 k dispozici Ministerstvo kultury.

  ///

  Dotazník IDU

  Sběr dat dotazníkovým šetřením probíhal od 12.3. od 12:00 hodin do 16. 3. 2020 do 13:00 hodin. Dotazník byl adresovaný představitelům zastřešujících organizací, profesním asociacím i jednotlivcům, a to s důrazem na zjištění aktuální situace i subjektů, individuálních umělců a dalších profesí, kteří nejsou zastřešeni oborovými organizacemi a působí na nezávislé scéně. Při sběru dat IDU spolupracoval s dalšími organizacemi a médii, které provádí vlastní průzkumy, aby eliminoval zdvojování dat. Je nutné zdůraznit, že v průběhu sběru dat se změnila i zavedená opatření od povolených 100 osob ve čtvrtek 12.3. až po omezení volného pohybu osob dne 16.3.2020.

  Respondenti

  Celkově dotazník vyplnilo 532 subjektů napříč sektorem kultury.

  Ostatní oblasti: literatura, film a audiovize, pěvecké sbory, muzea, galerie, techničtí pracovníci (zvukař, osvětlovač atd.), designeři, překladatelé, moderátoři, recitátoři a mnohé další profese.

  Další vyjádření či předběžné odhady byly zaslány i prostřednictvím separátních vyjádření a stanovisek. Nejvíce postiženou oblastí je podle došlých odpovědí oblast scénických umění – hudba na prvním místě (44,3 %), divadlo (21,1 %), tanec a nový cirkus (6,4 %) (Graf č.1).

  Zjištěné základní potřeby na opatření napříč obory lze rozdělit do 4 kategorií:

  1) Stávající klasická výběrová dotační řízení ze strany státu či měst

  Možnost uplatnit ve vyúčtování již přidělených dotací náklady za uskutečněné služby, či storna (Např. na epidemii nelze pojistit neuskutečněnou cestu); u zrušených akcí, které byly podpořeny z veřejných zdrojů (SFK, MK ČR apod.) nepožadovat vrácení dotace; Včasné vyplácení přidělených dotací či alespoň oznámení jejich výše (jak se ukázalo, výsledky některých dotačních řízení jsou na MK sice zveřejněny, ale příjemci dosud neobdrželi rozhodnutí); zohlednit aktuální situaci a upravit vstupní kritéria pro dotační řízení na rok 2021; změnit podmínky vyúčtování grantů – posun termínů, úprava kofinancování, ukazatelů jako je návštěvnost nebo počet uvedených představení apod.; snížení nájemného v budovách státu a měst.

  2) Nepřímé nástroje

  Povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění s prioritou pro OSVČ a umělce – jejich odpuštění buď zcela či po dobu omezení; ddklad plateb veškerých odvodů z mezd či jejich snížení; prodloužení termínů pro odevzdávání přiznání daně z příjmu pro fyzické a právnické osoby (pozn. IDU: již zavedeno, více na webu Ministerstva financí); Okamžité posunutí termínu platby DPH a dále jako pobídkový nástroj snížení DPH na všechny kulturní statky na 10% (eventuálně 0%); zrušení či snížení DPH ze vstupného (v současnosti 15%); odpuštění některých poplatků či daňové úlevy v širším spektru; bezúročné půjčky na deset či více let na pokrytí letošních nákladů; bezúročné půjčky od 10 tis. Kč pro OSVČ a individuální umělce bez živnostenského oprávnění (dle autorského zákona); možnost kompenzace denní péče o děti v období, kdy není škola; nezavádění 3. a 4. vlny EET (pozn. IDU: více na webu Ministerstva financí)

  3) Kompenzace či další finanční podpora v souvislosti s uzavřením činnosti

  Organizace:

  úhrada doložených tržeb či jejich části za stejné období minulého roku, alternativně úhrada části nebo celého zisku dle doložených smluv a dalších dokladů (Katedra produkce DAMU je schopna připravit metodiku sledování ztrát pro oblast kulturních subjektů);

  Jednotlivci/ individuální umělci:

  úhrada ušlých příjmů z honorářů minimálně ve výši 60 % čistého příjmu (obdoba nemocenského či ošetřování člena rodiny) v lepším případě ve výši 100 % (obdoba překážka v práci na straně zaměstnavatele);

  Vytvoření podpůrného fondu v kultuře – v alternativě ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

  4) Ostatní

  Vyzvat občany, aby byli solidární a nevyžadovali okamžité vrácení vstupného a vyčkali na možné přesuny akcí; výzva na zápůjčky hardwaru 360 stupňového placeného přenosu koncertů a dalších produkcí zdarma; podpora live streamu kulturních akcí na sociálních sítích; zapojit umělce do pomoci v jiných oblastech – hlídání dětí aj. a tuto pomoc honorovat; vytvoření přehledného webového rozhraní (i fóra) pro umělecké a kulturní pracovníky, kde se budou průběžně aktualizovat informace o mimořádných opatřeních a jejich dopadech na uměleckou scénu; do budoucna zrychlení práce na strategických opatřeních tzv. Statutu umělce, a to včetně legislativních úprav; do budoucna příprava funkčních krizových plánů.

  Prostřednictvím příštích mimořádných newsletterů vás budeme informovat o dalších krocích. Informace budeme asap zveřejňovat také na našem webu, facebooku a instagramu.

  Děkujeme za váš čas a spolupráci!

  IDU

  • Autor:
  • Publikováno: 17. března 2020

  Komentáře k článku: Mimořádný zpravodaj IDU (No. 1)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,