Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Mé důvody

  Od 1. 1. 2012 není Yvona Kreuzmannová uměleckou ředitelkou projektu EHMK Plzeň 2015. Suchá zpráva, která má za sebou zřejmě dlouhodobé spory a problémy uvnitř pracovního týmu Plzně 2015. Publikovali jsme na i-DN na toto téma dvě prohlášení Yvony Kreuzmannové: Úspěch projektu Plzeň – EHMK je ohrožen a Netuším, co je přehnané. Dáváme nyní slovo řediteli Plzně 2015 o. p. s. Mgr. Tomáši Froydovi. Jeho důvody se opírají o dvě zprávy, které nám poslal spolu se svým vyjádřením. Naleznete v záložce blog DN: Zpráva Monitorovacímu výboru Plzně 2015 a Zpráva Monitorovacího výboru Plzně 2015.

  red.

  ///

  Proč jsem neprodloužil smlouvu s Yvonou Kreuzmannovou

  Po seznámení se stavem realizace projektu EHMK Plzeň 2015, prostudování monitorovací zprávy Yvony Kreuzmannové z 28. 9. 2011, oficiální zprávy z Bruselu, která byla doručena naší organizaci 12. 12. 2011, dalších dokumentů a materiálů a v neposlední řadě na základě finančních požadavků paní Yvony Kreuzmannové jsem se rozhodl, že s Yvonou Kreuzmannovou nepodepíši novou smlouvu.

  Toto své rozhodnutí jsem oznámil správní radě a požádal o její stanovisko. Správní rada na svém jednání 10.1. 2012 vyjádřila mému stanovisku podporu.
  Způsob vypracování a samotný obsah monitorovací zprávy zpracované Yvonou Kreuzmannovou dne 28.9. 2011 považuji za zcela závažné porušení smlouvy a principu loajality ze strany Yvony Kreuzmanové, a to z těchto důvodů:
  – zástupci Správní rady a města Plzně materiál dostali až poté, co už byl
  v Bruselu, a neměli tudíž možnost se ke zprávě vyjádřit
  – jinou verzi dostalo město Plzeň a jinou verzi zástupci EK v Bruselu, což
  nemohu hodnotit jinak než jako záměr
  – uvedením nepřesných, zkreslených a dokonce nepravdivých údajů a informací zpráva poškodila město Plzeň na mezinárodní úrovni.

  Principem monitorovacích zpráv je otevřeně diskutovat o možných problémech při realizaci projektu, ale není možné, aby informace byly tendenční, jednostranné a dokonce nepravdivé, jak se zde stalo! Za nepravdivé údaje ve zprávě Yvony Kreuzmanové například považuji:
  – článek 1 Nástin příprav akce EHMK, slabé stránky popsané ve SWOT analýze, kde je například konstatována „nepřipravenost některých významných kulturních institucí města a kraje akceptovat evropskou dimenzi a poskytnout zázemí pro realizaci zajímavých projektů“. Po svém nástupu jsem se sešel s naprostou většinou ředitelů těchto organizací a projektů v Plzni i kraji a přesvědčil se, že mají připraveny významné projekty mezinárodní úrovně a chtějí spolupracovat, bohužel s nimi nikdo z vedení projektu nekomunikoval. Toto nepravdivé konstatování v monitorovací zprávě vedlo k vážnému narušení vztahů těchto organizací a projektů ke společnosti Plzeň2015 a k projektu EHMK samotnému.
  – článek 2 Řízení a struktura, kde se uvádí, že Yvona Kreuzmannová nedostala na základě rozhodnutí města požadovanou smlouvu a díky tomu 40 až 70 hodin měsíčně vykonává dobrovolnicky. Nemožnost uzavřít smlouvu, jak ji požadovala Y. Kreuzmannová, nebyla dána rozhodnutím města, ale zákonem a směrnicemi o veřejných zakázkách (překročení hranice 500.000,- Kč ročně). Vytvořila tak dojem, že její pracovněprávní postavení je na základě chování města Plzně nejisté a nestabilní (viz Zpráva z neformální schůzky z Bruselu vydaná Monitorovacím a poradním výborem pro EHMK 2015, čl. 3 Rady výboru, doručená 12.12. 2011). Nahlédnutím do účetnictví, jsem zjistil, že pracovněprávní vztah s Yvonou Kreuzmannovou byl toho času založen platnou smlouvou (DPČ), a že společnost jí za rok 2011 poskytla mzdu v celkové výši 773.000,- Kč a to bez zdravotního a sociálního pojištění a bez cestovních náhrad, což nepovažuji za nejisté či nestabilní postavení. Yvona Kreuzmannová tak uvedením nepravdivých údajů ve zprávě (a dle ověřených informací i při ryze osobních setkáních se členy výboru přímo v Bruselu, např. 18.11.2011 s Annou Branch – šéfkou kulturního odboru Evropské komise (Head of Unit Culture programme and actions) uvedla Monitorovací a poradní výbor EU záměrně v omyl a vědomě jej zneužila ke svým vlastním osobním finančním cílům. Takové chování je podle mého názoru v rozporu se smlouvou i s dobrými mravy a dokazuje nezpůsobilost Y. Kreuzmannové k výkonu tak odpovědné a mezinárodně významné pozice.
  Při jednání o další spolupráci počátkem prosince mi Yvona Kreuzmannová předložila finanční požadavky, které jsem odmítl akceptovat: 600,-Kč / hod. a 120 hodin měsíčně, což představuje 72.000,- Kč za cca. ¾ úvazek. Přepočteno na celý úvazek (cca. 170 – 180 hodin měsíčně dle počtu pracovních dnů v měsíci), který bude velmi brzo aktuální, by se jednalo o částku 102.000 až 108.000,- Kč měsíčně. I když jde o významnou pozici v prestižním evropském projektu, je tento požadavek pro společnost ekonomicky nereálný.
  V několika e-mailech týkajících se požadované smlouvy a finanční odměny mě YK upozornila (např. z 6.12. 2011 18:41), že „Brusel“ se opět ptá, zda už YK má uzavřenou požadovanou smlouvu. Takový způsob jednání je jistým způsobem vydírání, na což odmítám přistoupit. Na moji nabídku smlouvy (55.000,- Kč brutto měsíčně) Yvona Kreuzmannová neodpověděla.
  Ke dni 31.12. 2011 smlouva Yvony Kreuzmannové skončila. Jako ředitel společnosti Plzeň2015 o.p.s. s odpovědností statutárního zástupce jsem se rozhodl, že s Yvonou Kreuzmannovou novou smlouvu z výše uvedených důvodů nepodepíši. O tomto rozhodnutí i důvodech jsem ji informoval osobně dne 19.12. 2011 odpoledne. O tomtéž jsem informoval Správní radu a požádal ji o stanovisko. Správní rada na svém jednání dne 10.1. 2012 vyjádřila podporu mému stanovisku. Neexistuje žádný jiný právní dokument, než je smlouva podepsaná statutárním zástupcem společnosti, který by zakládal pozici umělecké ředitelky.
  Od 1. 1. 2012 Yvona Kreuzmannová není uměleckou ředitelkou projektu EHMK Plzeň 2015.

  V Plzni dne 17.1. 2012


  Komentáře k článku: Mé důvody

  1. Václav Bartoš

   Avatar

   Takže kdyby kývla na nabídku platu o 17 tisíc hrubého nižší, smlouva by s ní uzavřena byla, i když se dopustila výše uvedených pochybení? Takže Yvona Kreuzmannová odmítla pracovat za 458 Kč hrubého / hodinu. Při plném úvazku by měla 77 860 Kč. Podle toho, jak se o práci o EHMK Plzeň 2015 vyjadřovala v minulosti, už tehdy to byla práce na plný úvazek a věnovala se jí naplno. Takže by stejně postupně dosáhla po finanční stránce, čeho chtěla.

   Mimochodem, jak se může někomu vyplatit 773 000 Kč na DPČ, když dle Zákoníku práce § 76 odst. 1: Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. To byla její hodinová mzda: 2576 Kč hrubého za hodinu!!! Tak jaképak cukání kvůli blbým šesti stovkám.

   Já tomu nerozumím.

   24.01.2012 (1.59), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,