Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Kudy povedou cesty Jiráskova Hronova?

  Od roku 1991 je Jiráskův Hronov mezidruhovou přehlídkou. V programu se objevují zástupci divadla činoherního, hudebního, experimentujícího, studentského, loutkového, dětského, divadla poezie, pantomimy, pohybového divadla a scénického tance. Mezidruhové jsou i semináře a dílny.

  Od roku 2011 se snažím o větší otevřenost a toleranci v rámci programu, seminářů a dílen i v rámci Diskusního a Problémového clubu. Snažím se o to, aby jednotlivé obory, které doposud stály na kraji zájmu nebo byly či se cítily na JH nevítány, si byly rovny a mohly se vzájemně inspirovat a obohacovat.

  Koncepci a propozice pro jednotlivé ročníky Jiráskova Hronova určuje Festivalový výbor Jiráskova Hronova. Jeho členy jsou instituce, které přehlídku pořádají či spolupořádají a občanská sdružení s celorepublikovou působností. Konkrétně je jedná o zástupce Ministerstva kultury, Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Města Hronov, Kulturního a informačního střediska Hronov, Amatérské divadelní asociace, Českého střediska AITA/IATA, České sekce UNIMA, Klubu přátel umění ČR, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnosti amatérské divadlo a svět, Svazu českých divadelních ochotníků, Volného sdružení východočeských divadelníků. Členy Festivalového výboru jmenují hlavní pořadatelé JH – NIPOS a Město Hronov, každý má jeden hlas.

  V říjnu 2012 přišly starostka města Hronova Hana Nedvědová a ředitelka Kulturního a informačního střediska Hronov Marcela Kollertová s návrhem, aby se zrušil Jiráskův Hronov jakožto mezidruhová přehlídka a byl nahrazen celostátní přehlídkou činoherního divadla. Argumentem pro tento návrh je údajně nedostatek činoherních inscenací v programu JH a celková nespokojenost s programem. Starostka města Hronova se opírá o anketu, kterou osobně prováděla. Na jak velkém vzorku lidí k tomuto šetření došlo, mi však není známo. Jediné šetření, které mám k dispozici, je hodnocení 198 seminaristů (z 242), z kterého vyplývá 75% spokojenost s programem. Seminaristé ho považují za kvalitní, pestrý a rozmanitý. Na nedostatek činohry si stěžuje 17%.

  Kam otočí hronovský mistrál směr Jiráskova Hronova? FOTO HAVLÍK

  Tento návrh pro rok 2013 neprošel a jeho další projednávání je naplánováno s výhledem pro rok 2014. Snaha hronovských pořadatelů a části členů festivalového výboru o navýšení počtu činoherních inscenací v programu mezidruhové přehlídky se projevila návrhem na zásadní změnu propozic pro rok 2013. Tento návrh spočívá v pozitivní diskriminaci činoherního divadla a změně způsobu výběru inscenací. Doposud mohly páteřní celostátní přehlídky po jedné inscenaci přímo nominovat do programu a neomezený počet dalších pak doporučit. O doporučených inscenacích pak rozhodovala pětičlenná programová rada jmenovaná programovou ředitelkou.  Nový návrh spočívá v tom, že páteřní přehlídky budou mít předem stanové počty hracích míst, které budou naplňovat přímo lektorské sbory. Počty hracích míst jsou stanoveny tak, že 50% hracích míst má k dispozici činohra a druhou část pak ostatní obory. Teoreticky zbylá volná hrací místa, která vzniknou v případě, že jednotlivé obory své počty nenaplní, by pak měla doplňovat programová rada složená z odborných pracovníků NIPOS-ARTAMA.

  A ještě k problematice činoherní přehlídky

  Celostátní přehlídka činoherního a hudebního divadla se od roku 2012 na základě vyhraného výběrového řízení koná ve Volyni pod názvem Divadelní Piknik Volyně. Spolupořadatelé přehlídky, město Volyně, MMKC Volyně a DS PIKI Volyně, mají s NIPOS uzavřenou platnou spolupořadatelskou smlouvu. Přesto si Hronov nárokuje s odvoláváním se na minulost, neboť se tam před rokem 1991 přehlídka konala, její zrušení a přesunutí do Hronova.

  Na jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova NIPOS slíbilo, že k této problematice otevře veřejnou diskusi, která momentálně probíhá v časopise Amatérská scéna, a projedná toto i s jednotlivými odbornými radami.

  Odborná rada pro amatérské činoherní divadlo tuto problematiku již probírala a jak zrušení mezidruhové přehlídky tak její přesunutí do Hronova jednomyslně odmítá. Nesouhlasí se zrušením unikátního třístupňového postupového systému, který jednoznačně slouží rozvoji amatérského scénického umění a jednoznačně v rámci mezidruhové přehlídky odmítá pozitivní diskriminaci jakéhokoli oboru.


  Komentáře k článku: Kudy povedou cesty Jiráskova Hronova?

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Podle mě
   je to naprosto nepřijatelný návrh z dob předpotopních. Zvrátil by zcela vývoj JH, jak se profiloval nejméně od 70. let minulého století, odkdy jej sleduju. Stalo by se z něj bezvýznamné (a pro většinu současných návštěvníků – především mladých – nezajímavé) letní setkání a stejně by tam prosakovaly další – aktuální – formy divadla. Kde je hranice mezi činohrou a alternativním divadlem, kde mezi alternativním a loutkovým či mezi dětským a činoherním? Raději nedomýšlet výsledky pří a diskusí, jež by mohly vést až k vylučování jedněch ve prospěch jiných. Právě otevřenost je velká devíza současného JH.
   Tedy naopak – JH by se měl ještě více otevřít i nezávislým skupinám, měl by se prodloužit na dva plné týdny, nebo dokonce tři, a v rámci „off“ či „long“ nabídnout prostor pro setkání souborů a jejich projektů bez ohledu na profi či amatérský statut. V zásadě jde o přežitek.
   Tudy by se mělo ubírat přemýšlení o budoucích podobách JH.

   21.01.2013 (14.29), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. jan frič

   Avatar

   jiráskův hronov
   je pro mě (jeden z) nejinspirativnější(ch) festival(ů) živého umění v české republice. jeho sílu vidím právě v setkávání mezidruhovém.

   mluvit o omezení na činohru mi přijde v 21. století naprosto zcestné, když divadelní trendy jdou úplně jiným směrem.

   byla by to obrovská škoda, a vlastně tak nějak pohřeb celého festivalu.

   věřím, že se podaří pestrost jiráskova hronova udržet. má to smysl.

   21.01.2013 (17.05), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Komentář
   divadelního historika Martina J. Švejdy najdete na: http://nadivadlo.blogspot.cz/2013/01/svejda-co-se-deje-se-zlatou-kaplickou.html

   Vybírám z něj:
   Nacházíme se v bodě zlomu. Probíhající pře nabízí jedinečnou příležitost /…/ k možnosti, jak nově definovat smysl této přehlídky: zdali chce být JH nadále především světem sám pro sebe, nacházejícím se toliko v rámci sofistikované a poněkud bizarní pyramidy amatérských přehlídek (doprovázené divadelními semináři, jejichž členové tvoří návštěvnické gros JH), nebo se chce stát nejen tím, ale také – a snad hlavně – festivalem, u něhož „extenzivní“ faktor převládá nad faktorem „intenzivním“, u něhož fakt prezentace vítězných souborů různých amatérských přehlídek tvoří jen jednu část jeho programu, který je však principiálně otevřeným setkáním příznivců divadla… jakého vlastně? Šlo by potom ale ještě vůbec o Jiráskův Hronov? A proč by vlastně mělo smysl konat ho pak právě v Hronově?

   23.01.2013 (23.50), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Autorka tohoto textu,
   programová ředitelka JH Simona Bezoušková, mne požádala, ať jej doplníme o jeden odstavec osvětlující existenci a postavení Festivalového výboru JH a dáme na pravou míru nepřesně uvedené percentuální číslo seminaristů, kteří si loni stěžovali na nedostatek činohry na JH.
   Stalo se.

   Současně poslala
   aktuální stanovisko odborné rady pro loutkové divadlo:
   Odborná rada pro loutkové divadlo vnímá Jiráskův Hronov přínosný jako možnou inspiraci pro tvůrce a významnou příležitost pro propagaci a popularizaci oboru. Považuje JH za prestižní a nenahraditelnou přehlídku právě pro její mezidruhovost. Pouze v této podobě může vnímavého návštěvníka inspirovat jinými divadelními přístupy a postupy.

   Ostatní odborné rady
   (studentské a experimentující divadlo, dětské divadlo a divadlo poezie) tuto problematiku momentálně projednávají.

   24.01.2013 (0.52), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,