Divadelní noviny Aktuální vydání 15/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

15/2023

ročník 32
19. 9. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext Zprávy

  Koncepce rozvoje opavského divadla

  Koncepce rozvoje divadla dle ředitele Aleše Kománka

  Fungování Slezského divadla v Opavě je ve stávající podobě nastavení neefektivního hospodaření a nakládání s rozpočtem, majetkem a jinými zdroji pro vedení města dlouhodobě neudržitelné. Procesní, personální a ekonomická analýza z dubna 2021, kterou si vedení města Opavy nechalo vypracovat odborníky, navrhuje jako jedno z možných nejúspornějších řešení zachovat pouze jeden ze souborů divadla a tím regulovat rozpočet.

  Aleš Kománek. Foto: archiv

  Nové vedení po třech měsících analýzy vnitřních procesů a personálních kapacit v divadle i přesto navrhlo vedení města pokusit se jít cestou řízené změny hospodaření, nové struktury obchodního oddělení a marketingu a nové koncepce produkce (nová skladba premiér a koncertní činnosti) při zachování OBOU souborů divadla (opery a činohry). Pokud by byla změna koncepce veřejností akceptována a realizována ve stanoveném časovém horizontu, existuje reálná šance na zachování OBOU souborů.

   

  Cíle nové koncepce

  Divadlo v Opavě jako reprezentativní, klíčový komunikační uzel/prostředek města (kulturní, vzdělávací, společenský)

   

  Jaké cesty k tomuto cíli vedou:

  -Divadlo jako pevná součást urbanistické strategie rozvoje města Opavy

  -Hluboké vkořenění do tradic města/kraje a jeho institucí

  -Zabezpečení nastavení vnitřních procesů pro maximálně efektivní a transparentní hospodaření s rozpočtem a majetkem divadla

  -Zajištění kompetentních a kreativních personálních kapacit na vedoucích pozicích divadla pro zabezpečení co nejvyšší umělecké úrovně při maximálně efektivním hospodaření celé instituce

   

  Podaří-li se výše uvedené cíle naplnit, stane se Slezské divadlo  NEPOSTRADATELNOU součástí města Opavy a jeho dalšího rozvoje.

   

  Nástin změn, vedoucí k efektivnímu fungování pilířů a produkce:

   

  Dramaturgie premiér a koncertní činnosti

  -úprava struktury premiér za sezónu (činohra 4+1, opera 3+1+1)

  -využití Klubu ART v Obecním domě pro alternativní žánr (činohra)

  -koncepce koncertní činnosti (symfonická, komorní, sborová, melodramatická) v divadle a jiných vhodných koncertních lokalitách (Obecní dům, kostel Sv. Václava)

  -restart Dětského operního studia a Baletní školičky

   

  Personální a organizační struktura

  -nová struktura vedení divadla (ředitel obchodu a marketingu)

  -ustavení umělecké rady divadla a aktualizace kolektivní smlouvy a organizačního řádu divadla

   

  Ekonomika a hospodaření

  -cíle: efektivita, přehlednost, transparentnost

  -snížení a zastropování nákladu na premiéry, funkční systém schvalování objednávek a jejich kontroly

  -transparentní a motivační nadefinování pohyblivé složky platu zaměstnanců

  -interní registr smluv

   

  Obchod a marketing

  -nová struktura oddělení: personální rozložení + prostor (Divadelní INFOcentrum-předprodej s možností posezení u kávy)

  -nové předplatné (slučování skupin, tzv. otevřený lístek)

  -možná úprava termínu premiér a herních časů ve vztahu k požadavkům obecenstva (průzkum veřejného mínění)

  -akcent na zájezdovost jednotlivých operních a činoherních inscenací

  -soukromý sektor (proaktivní, zacílený marketing) a proklientský přístup

   

  Správa majetku a budov

  -digitalizace evidence majetku

  -postupná modernizace inventáře a techniky

   

  ///

  Více na i-DN:

  Ředitelem Slezského divadla bude Kománek

  Slezské divadlo zůstane dvousouborové

  • Autor:
  • Publikováno: 1. května 2022

  Komentáře k článku: Koncepce rozvoje opavského divadla

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Obecnost
   této koncepce je zarážející. Tak by ji sepsal snad kdokoli se základním vzděláním, aniž by o divadle něco víc věděl. Stejně jako je varovné vydírání divadelníků i veřejnosti závěrečnou větou úvodního odstavce: „Pokud by byla změna koncepce veřejností akceptována a realizována ve stanoveném časovém horizontu, existuje reálná šance na zachování OBOU souborů.“ Plyne z ní reálné nebezpeči pravého opaku.
   Jako pozitivum lze snad vnímat vznik komorní scény – viz: „využití Klubu ART v Obecním domě pro alternativní žánr (činohra)“. Ta však ekonomiku divadla nezachrání. Na té se musí podílet město, kraj, stát. Případně soukromé subjekty. Právě ekonomika a konkrétní kroky, jak zajistit chod divadla, by měly být hlavním předmětem analýzy a výhledu do nejbližší – i vzdálenější – doby. Nebo tak máme vnímat vetu: „snížení a zastropování nákladu na premiéry, funkční systém schvalování objednávek a jejich kontroly“?! Co konkrétně to znamená?
   O funkčnost využití nákladů se snažil, snaží a bude snad kdokoli, kdo v divadle pracoval či pracuje. Těžko může nové vedení nalézt v chodu vícesouborového divadla výrazné úspory. Je třeba – pokud chce město dvousouborové divadlo – hledat větší finanční zdroje. Bez účasti města, kraje a státu to jen těžko půjde.

   01.05.2022 (13.04), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,