Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Komise MK rozdělovala v divadelních grantech 20.200.000 Kč

  Do dotačního řízení Ministerstva kultury ČR v oblasti profesionálního divadla pro rok 2013 bylo doručeno celkem 163 žádostí o dotaci, z toho bylo na základě kontroly projektů oddělením umění vyřazeno 10 žádostí, které nesplnily vyhlášené podmínky výběrového dotačního řízení.

  FOTO archiv

  Dne 17. 12. 2012 proběhlo 1. kolo hodnocení projektů přihlášených do výběrového dotačního řízení. Jmenování členů komise, příprava a průběh jejího jednání, způsob usnášení a další náležitosti spojené s její činností se řídí příkazem ministra č. 42/2006 v platném znění. Po předchozím prostudování žádostí o dotaci a po společné rozpravě ke každému projektu provedli členové komise individuální bodové hodnocení.

  Na základě výsledků 1. kola komise stanovila bodovou hranici pro postup projektů do 2. kola dotačního řízení. Seznam postupujících projektů byl zveřejněn v prosinci 2012 na webu Ministerstva kultury. Ve 2. kole, které se konalo 27. 2. 2013, členové komise po rozpravě k projektům v pořadí daném dosaženým bodovým hodnocením navrhovali výši dotace.

  Projekty byly hodnoceny podle kritérií:

  • obsahové a formální zpracování projektu:
  1. jasná formulace obsahu a cíle
  2. konkrétní realizační plán
  3. personální zajištění
  4. časový harmonogram projektu,
  • přínos pro obor (objevná dramaturgie, vysoká umělecká či odborná úroveň, přínos z hlediska kreativity a inovace),
  • přínos projektu z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti,
  • záběr působnosti z geografického hlediska (požadavek nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu); v případě projektů regionálního významu požadavek mimořádné důležitosti a nezastupitelnosti,
  • udržitelnost projektu,
  • reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů,
  • schopnost žadatele projekt realizovat (kredibilita žadatele),
  • schopnost zajistit vícezdrojové financování – veřejné rozpočty, soukromé zdroje
  • účelnost a oprávněnost použití dotace MK v předchozím období.

  Počet žádostí zařazených do dotačního řízení: 153

  Celkový objem požadovaných prostředků: 93,479.170 Kč

  Celkový objem přidělených finančních prostředků pro podporu profesionálních divadelních aktivit: 20,200.000 Kč

  Počet projektů navržených k podpoře: 60

  Vzhledem k finančním možnostem státního rozpočtu kapitoly 224 – Ministerstvo kultury, resp. sníženému objemu programu Kulturní aktivity na rok 2013 a s ohledem na velký počet žadatelů o dotaci v oblasti profesionálního divadla nemohly být všechny úspěšné projekty navrženy k podpoře, případně nemohly být navrženy k podpoře v požadované výši.

  Název projektu Celkové náklady Požadavek Body Návrh dotace
  Pražský divadelní festival německého jazyka 13 730 000 4 500 000 4,79 1 800 000
  Mezinárodní festival Divadlo 11 560 000 5 500 000 4,50 2 900 000
  Theatrum Kuks, festival barokního divadla, opery a hudby 510 000 175 000 4,21 100 000
  Dream Factory Ostrava 2013 2 950 000 350 000 4,00 200 000
  Spectaculo interesse 3 550 000 500 000 3,93 400 000
  Divadelní Flora 4 300 000 1 000 000 3,92 500 000
  Mateřinka 2013 1 650 000 500 000 3,71 300 000
  Přelet nad loutkářským hnízdem 420 000 100 000 3,64 50 000
  Opera 2013 – 11. ročník Festivalu hudebního divadla 2 810 000 1 500 000 3,62 700 000
  Setkání – Stretnutie 1 530 000 400 000 3,57 200 000
  OST-RA-VAR 1 294 500 206 000 3,43 80 000
  Dítě v Dlouhé, 15. ročník 892 891 113 891 3,36 50 000
  Mezinárodní festival Nultý bod 2013 1 605 600 1 024 600 3,36 100 000
  …příští vlna/next wave… 1 265 542 567 542 3,36 150 000
  Malá inventura 2013 1 654 000 582 500 3,31 90 000
  Divadlo evropských regionů 7 000 000 3 460 000 3,25 1 000 000
  Festival dokumentárního divadla 473 500 80 000 3,21
  Festival 13+ 719 547 80 547 2,79
  Transteatral – festival iberoamerických kultur 543 000 91 000 2,77
  Nad Prahou půlměsíc 530 800 150 000 2,50
  České divadlo 2013 3 950 000 1 500 000 2,15 0
  Festival Akcent 2013 2 098 000 420 000 2,14
  Setkání – Encounter (mezinárodní festival divadelních škol) 2 272 730 80 000 1,93
  Boskovice 2013 – divadelní část 602 200 100 000 1,64
  Brněnská divadla v Praze 2 485 000 450 000 1,43
  Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 220 000 60 000 1,23
  Divadlo v pohybu, 9. ročník: Duha v Brně 831 000 260 000 1,07
  Divadelní svět Brno 2013 18 715 240 5 040 240 0,86
  Živá zahrada 250 000 100 000 0,71
  Trialog 2013 960 000 250 000 0,62
  Festival komunitního divadla Partitura III. 496 000 216 000 0,57
  Grand Festival smíchu 2 250 000 350 000 0,54
  Signal – festival světla 22 687 000 4 000 000 0,43
  Letní shakespearovské slavnosti 49 075 000 2 500 000 0,36
  Divadlem do pohádky 97 630 62 000 0,21
  Olomoucké divadelní prázdniny 160 000 50 000 0,14
  8 620 000
  Můj romantický příběh 881 000 220 000 3,77 150 000
  Strýček Váňa 847 000 230 000 3,69 150 000
  DNArt 591 500 260 000 3,50 150 000
  Krylias a Odysea 442 000 187 000 3,36 100 000
  Edge 1 332 000 284 000 3,29 100 000
  V.O.S.A. Theatre – Oni 664 000 204 000 3,21 80 000
  Škoda 1981 441 000 170 000 3,07 50 000
  To tam 1 259 650 613 850 3,07 100 000
  Bouře 831 000 415 500 3,00 50 000
  O malém tygrovi 288 500 88 500 3,00 40 000
  Muž, co žral svět 1 189 650 543 850 2,93
  Lidská samička 1 205 150 524 350 2,86
  Serkis – Neviditelný herec 1 086 400 280 000 2,86
  Boys & Girls 670 000 170 000 2,79
  Loni v Marienbadu 136 703 50 000 2,79
  Chanukové příběhy 427 000 168 000 2,57
  Dioklecián 2 661 000 791 000 2,50
  Muž bez vlastností 500 000 160 000 2,50
  Promiňte, omyl 665 900 200 000 2,50
  Secondhand Women/ S.O.S. 709 000 160 000 2,43
  Sticker 350 000 120 000 2,43
  Příběh všech příběhů 359 200 63 200 2,36
  Vivi tady nebydlí 309 000 151 000 2,36
  Chabrus Line 781 000 160 000 2,07
  Kitchen Drama 456 000 198 500 2,07
  Máš mě vůbec ráda? 500 000 100 000 2,00
  S hlavou bez paty aneb Žena ve vědě 652 000 210 000 2,00
  Nori Sawa: Umění býti neviditelným 446 000 196 000 1,79
  Waiting 809 000 309 000 1,79
  Golem 832 500 106 500 1,69
  Hlasy země 629 000 311 000 1,64
  Killer Queen 700 000 200 000 1,57
  Magnificent Puppet Monsters 750 000 222 000 1,57
  Muzeum všednosti: Radost 218 549 100 000 1,57
  Bomberos v Akropolos 386 800 95 800 1,50
  Lachende Bestien – Senioři 250 800 114 300 1,50
  Obrazy/Pictures 1 114 400 350 000 1,43
  Romeo s Julií 1 296 500 499 500 1,43
  Duende 390 000 197 500 1,36
  Církev fenomenologie 202 600 65 000 1,29
  Žena, móda a čas 468 500 160 000 1,29
  Kde nic není, ani smrt 834 000 177 800 1,21
  Don Quijote 535 100 197 200 1,00
  Kultovní představení II. 627 000 312 000 1,00
  Od vody k člověku 499 400 190 400 1,00
  Lakomec 225 000 100 000 0,64
  Lék na severák 2 153 000 800 000 0,50
  A do pyžam! 2 319 480 250 000 0,21
  Ďábel proti Bohu 6 016 000 1 600 000 0,14
  Dvojhappening Janův hrad-Staré Hobzí 138 100 81 000 0,14
  970 000
  Divadlo Gočár 169 400 80 000 4,07 60 000
  LIFEshow 310 000 116 000 3,14 40 000
  Obludárium v Jičíně 794 416 284 016 1,14
  Noc ve škole 163 000 80 000 0,21
  100 000
  Masopust 1 282 217 391 500 4,08 300 000
  Cirk La Putyka 10 157 000 1 687 000 4,07 855 000
  Buchty a loutky 3 218 000 800 000 3,93 400 000
  Buranteatr 3 300 000 300 000 3,62 200 000
  Spitfire Company 2 508 600 1 056 000 3,62 250 000
  Hudebně-divadelní tvorba Ensemblu Opera Diversa 1 225 000 630 000 3,50 230 000
  Divadlo Vosto5 2 872 400 600 000 3,43 150 000
  Divadlo Continuo 4 703 000 1 693 000 3,29 400 000
  Geisslers Hofcomoedianten 2 018 000 350 000 3,29 100 000
  Cesty energie: Ropa 2 603 000 1 048 000 3,14 100 000
  Divadlo v Celetné 5 235 000 750 000 3,07 300 000
  Kašpar 11 740 000 1 600 000 2,93 200 000
  Cabaret Calembour 425 000 226 000 2,86 50 000
  Divadlo Feste 1 340 600 394 600 2,86 70 000
  Divadelní dramaturgie MeetFactory 4 230 000 900 000 2,79 100 000
  Wariot Ideal 1 638 000 150 000 2,69 50 000
  Divadlo Letí – Centrum současné dramatiky 3 604 000 460 000 2,67 0
  Farma v jeskyni 7 641 100 3 303 100 2,64 0
  Líšeň 2 100 000 700 000 2,50 0
  Divadlo Aqualung 2 162 320 700 000 1,86
  Divadlo Tramtarie 4 630 000 480 000 1,71
  Komorní Činohra 3 320 000 900 000 1,62
  Divadlo Komedie 20 816 732 450 000 1,36
  Divadlo mladých 914 150 487 150 1,15
  Divadlo D’EPOG 1 189 800 264 400 1,07
  3 755 000
  A studio Rubín 4 792 000 950 000 4,00 600 000
  Studio Hrdinů 4 627 840 300 000 3,85 300 000
  Alfred ve dvoře 10 106 000 1 472 000 3,77 500 000
  DIOD – Ne/Klasika 542 800 140 000 3,46 85 000
  Divadlo Archa 34 640 000 836 000 3,38 250 000
  Studio ALTA 3 724 390 406 000 3,25 150 000
  Divadlo Konvikt 2 192 000 641 000 2,75 80 000
  Multikulturní centrum Stadec 2 486 000 500 000 1,33
  Divadlo v Řeznické 9 000 000 2 000 000 1,23
  1 965 000
  jedefrau.org 2 576 000 935 000 3,92 450 000
  Ostrovy v pohybu 890 000 236 000 2,69 80 000
  Studio DAMÚZA 1 795 000 550 000 2,54 0
  530 000
  Strašidla v HaDivadle 450 000 200 000 2,14
  Salón české scénografie 183 000 107 000 1,58
  Ostravské proměny 250 000 70 000 1,31
  Konference „Na čem je závislá nezávislá divadelní produkce?“ 95 000 51 000 1,25
  Výstavní veletrh divadelní literatury 313 000 80 000 0,42
  0
  Svět a divadlo 3 000 000 2 100 000 4,08 1 900 000
  Loutkář 940 000 640 000 3,54 500 000
  Divadelní noviny 4 100 000 2 450 000 2,46 1 200 000
  A2 kulturní črnáctideník 5 240 000 300 000 2,15 0
  e-WAT 2013 (elektronická anglojazyčná antologie) 170 000 110 000 1,42
  RozRazil online 305 000 105 000 1,17
  3 600 000
  Trajektorie Slunce 168 000 98 000 2,62
  Jana Machalická:  Evžen Sokolovský – režisér i literát 106 000 50 000 2,54
  Rozhovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou 385 000 224 800 1,92
  Pokus o antropologii divadelního prostoru 399 000 164 000 0,77
  Publikace k 100. výročí Lesního divadla v Krči 120 000 67 000 0,38
  Příprava a vydání publikace prací kostýmních výtvarníků DAMU 626 000 80 000 0,18
  0
  Podpora původní dramatické tvorby (udílení Cen A. Radoka a Noc českých a slovenských dramatických autorů) 700 000 450 000 3,38 200 000
  Alternativa na kolejích 2013 1 034 430 420 000 3,31 80 000
  Nová síť – nová krev na scéně 4 166 000 1 458 100 2,67 300 000
  Institut Světelného Designu 2013 – oborová platforma 1 939 600 428 340 2,62 80 000
  Místa činu 870 000 150 000 2,18
  Traffic Dance –  vpřed! 964 400 411 200 1,00
  Integrace 200 000 140 000 0,92
  Circus politicus 1 190 400 500 000 0,58
  Opera na cestách 12 297 000 4 000 000 0,46
  432 111 157 94 378 276 660 000
  Celkem 20 200 000
  Zbývá 0

  ///

  Divadelní komise MK 2013

  1. MgA. Blachut Dominik, produkční nezávislých divadelních projektů, Praha (2011-2013)

  2. Mgr. Černá Kamila, redaktorka, kritička, Divadelní ústav Praha (2011–2013)

  3. Františák Martin, režisér, dramatik, umělecký šéf Divadla Petra Bezruče Ostrava (2011–2013)

  4. Hanák Jiří, herec, Herecká asociace (2011-2013)

  5. PhDr. Herman Josef, CSc., kritik, redaktor Divadelních novin, pedagog, předseda Jednoty hudebního divadla, Praha (2011-2013)

  6. MgA. Kejkrtová Měřičková Eva, ředitelka Dejvického divadla, členka výboru Asociace profesionálních divadel ČR, Praha (2012-2014)

  7. Mgr. Adriana Světlíková, koordinátorka mezinárodního networku D.N.A. (Development of New Art), ředitelka festivalu Malá inventura (2013-2015)

  8. MgA. Reslová Marie, dramaturgyně, kritička, redaktorka, Praha (2011-2013)

  9. MgA. Svobodová Doubravka, ředitelka Divadla Na zábradlí, pedagožka DAMU, Praha (2012-2014)

  10. Mgr. et Mgr. Šotkovská Jitka, redaktorka, kritička, scénáristka, pedagožka Masarykovy univerzity Brno (2011-2013)

  11. Mgr. Zdeněk A. Tichý, kritik, pedagog, dramaturg České televize (2011-2013)

  12. PhDr. Barbara Topolová, Ph.D., teatroložka, redaktorka Divadelní revue, pedagožka katedry divadelní vědy FFUK, Teatrologická společnost (2013 – 2015)

  13. Varyš Vojtěch, kritik, Praha (2011-2013)

  14. Mgr. Viceníková Dora, Ph.D., dramaturg Národního divadla Brno (Reduta) (2012-2014)

  15. Bc. Žůrek Jan, dramaturg, produkční Divadla Konvikt Olomouc (2011-2013)

  Tajemník komise: MgA. Nataša Zichová

  /Převzato ze stránek MK: http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/vyberova-dotacni-rizeni-2013—vysledky-2–kola-169288/ /

  • Autor:
  • Publikováno: 16. března 2013

  Komentáře k článku: Komise MK rozdělovala v divadelních grantech 20.200.000 Kč

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,