Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Kdo je pro? Proti? Zdržuje se?

  Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání 24. ledna tohoto roku jednalo mj. i o kulturních grantech. Na portálu Magistrátu Praha.eu lze nalézt stenozápis z jednání. Přebíráme z něj celou pasáž o návrhu na udělení grantů v oblasti kultury a umění na rok 2013. Upozorňujeme především na první vstup místopředsedy Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Mgr. Lukáše Kauckého (ČSSD), který jsme – pro snadnější dostupnost – dali do kurzívy.

  Myslíme si,

  že je o čem diskutovat nejen na zastupitelstvu Prahy, ale i zde:

  Je loni zavedený způsob rozdělování grantů v Praze výhradně odbornými komisemi správný a optimální a proč? Má existovat (existuje?) „kulturní politika“ města a jak by se měla projevovat? A konečně: Jak podle vás rozhodovala odborná komise pro divadlo?

  /Více informací a tabulky najdete zde: O 30 milionů víc než loni/

  Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. FOTO archiv MHMP

  Tisk Z – 1461

  k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2013

  P. Novotný: Předkládám Zastupitelstvu HMP tisk Z – 1461 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2013, tedy jednoletých grantů na rok 2013 a dále víceletých grantů od roku 2014 dále.

  ing. Václav Novotný (zastupitel, radní, TOP 09). FOTO archiv ZHMP

  Granty na rok 2013 byly vyhlášeny na základě usnesení Rady HMP č. 1085 ze dne 17. 7. 2012. A paralelně s jejich vyhlášením proběhly poměrně intenzivní práce na přeměně grantové komise, na významné přeměně grantové komise, která pro vaši informaci má 15 členů, z čehož 14 odborníků a myslím, že jsme věnovali mimořádné úsilí tomu, aby odborníci v grantové komisi byli lidé, respektovaní ve svých oborech, reprezentují ty které obory, a aby to byli skutečně odborníci na svém místě.

  Zmíněná grantová komise probrala 832 přihlášených projektů, které usilovaly o podporu hl. m. Prahy formou grantů, z čehož 700 jednoletých a 76 víceletých. Tyto projekty zpracovala svým odborným názorem a mám potřebu zdůraznit, že ke každému projektu se vyjadřuje více odborníků toho kterého oboru, a kdyby snad zde byl jakýsi pocit, že ti odborníci rozhodují ze svého subjektivního pohledu, tak teprve průmět jejich odborných názorů je tím výsledkem, a tedy systém je postaven na tom, že se jednotlivé subjektivní názory objektivizují.

  Návrh grantové komise následně projednal výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch ZHMP dne 5. 12. 2012 a z 99,5 % akceptoval návrh odborníků, shromážděných v grantové komisi. Následně materiál projednala Rada HMP a zcela akceptovala návrh ve tvaru, tak jak jí byl předložen jako výsledek jednání výborů.

  Nyní tento materiál předkládám vám k uvážení a velmi bych prosil, abyste se přidrželi praxe jak výboru, tak Rady HMP, že totiž budeme plně respektovat názor odborníků, byť připouštím, že v některých případech se názor odborníků odchyluje od individuálního sebehodnocení předkladatelů grantových projektů. Děkuji.

  Prim. Svoboda: Děkuji. Otevírám diskusi k tomuto tisku a vidím přihlášeného kolegu Kauckého.

  Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (zastupitel, primátor hl. m. Prahy, ODS). FOTO ZHMP

  P. Kaucký: Děkuji, pane primátore. Vážený pane radní, my se předložením tohoto tisku dostáváme do bodu zlomu.

  Mgr. Lukáš Kaucký (zastupitel, ČSSD). FOTO archiv ZHMP

  Jsme svědky historické události, kdy vedení hl. m. Prahy naprosto rezignovalo na jakoukoli koncepci kulturní politiky. A tuto pravomoc přeneslo na bedra členů grantové komise, která sice má velkou pravomoc, která je charakterizována pomalu jako nedotknutelná, ale přitom není ve skutečnosti někomu odpovědná. Odpovědní jsou zastupitelé a zastupitelé jsou permanentně vyzýváni, že nemají pokud možno vůbec zasahovat do rozhodnutí objektivně se rozhodující grantové komise, že nemají jakýmkoli způsobem zasahovat do rozhodnutí tzv. odborníků, přičemž já žádným způsobem nezpochybňuji jejich odbornost, ale prostě všichni odborníci mají nějaké subjektivní názory.

  A to, že na každou oblast jsou dva konkrétní odborníci, ještě nezaručuje, že z těchto dvou subjektivních názorů vzejde jeden objektivní. Koneckonců, pokud se do tohoto materiálu podíváme, tak jasně vidíme, že tato grantová komise se rozhodla, že její kulturní politika, její koncepce kulturní politiky bude taková, že zásadním způsobem ohrozí budoucnost celé řady významných projektů, které už třeba několik let, 10 – 15 let jsou pořádány na území hl. města Prahy.

  Když si vezmu prostý výčet některých těchto známých projektů a akcí, tak pak vezměme v potaz, že např. Letní shakespearovské slavnosti, které standardně dostávaly roční podporu ve výši zhruba 1,5 milionu korun, tak dostávají podporu ve výši 100 000,- korun. Divadelní festival Mezi ploty, grantovou komisí hodnocen velmi pozitivně, toto pozitivní hodnocení se odrazilo v tom, že oproti 750 000,- korun, které tento festival dostal v minulosti, pro tento rok dostane 300 000,- korun. Febiofest grantovou komisí hodnocený jako významná událost, o jejímž významu a přínosu netřeba pochybovat. Oproti dříve poskytovanému grantu, resp. příspěvku ve výši 3 milionů korun, protentokrát částka ve výši pouhého půl milionu korun. Tzn., 1/6 původní částky. Festival spisovatelů rovněž, z 3,5 milionů korun, které tato jedinečná akce, jedinečný projekt dostával, dostal festival spisovatelů 300 000,- korun. Romský festival Kamoro z 1,7 milionů korun 750 000,- korun. Divadlo Semafor 7,5 milionů korun v minulosti, nyní 5 milionů korun. Divadlo Komedie dříve 14 milionů korun, nyní 7 milionů korun. Branické divadlo, dříve 1,5 milionů korun, nyní 0.

  Já se přiznám, že rozumím tlaku na maximální transparentnost, ale pokud transparentnost je rozuměna pod tím, že začneme likvidovat jeden významný kulturní počin a jeden významný kulturní projekt za druhým, tak proboha, začněme v tomto používat aspoň trošku zdravý selský rozum, anebo alespoň se trochu zasaďme o to, aby v tomto městě bylo realizováno něco, co se dá alespoň trošku nazývat kulturní politikou.

  Já bych chtěl za klub sociální demokracie říct, že my nejsme schopni tento tisk podpořit už z výše zmíněných důvodů, které jsem tady před chvilkou uvedl. Děkuji.

  Prim. Svoboda: Děkuji. Prosím kolegu Blažka.

  P. Blažek: Děkuji. Chtěl jsem říct, že grantový systém je obecně v pořádku, já to podpořím, jenom bych chtěl slyšet na mikrofon od pana radního k projektu ABG 069 ART FRAME Palác Akropolis, s.r.o. 2014 – 17, tuším, 15 milionů krát 3 nebo 4 léta, že to je projekt, který vy podporujete, že má plnou podporu klubu TOP 09 a vás, abych se zase nedozvěděl za 2 – 3 roky, když jsem pro to v minulosti hlasoval, že podporuji svého kolegu Pavla Hurdu a jeho Palác Akropolis a budu terorizován a pranýřován za to, že to zase je nějaká temná nebo jiná věc.

  JUDr. Rudolf Blažek (zastupitel, ODS). FOTO archiv ZHMP

  Já o tom nevím, vždycky jsem to podporoval v minulosti s čistým svědomím a můžu se k tomu vždycky s plným vědomím a svědomitě přihlásit. Na druhou stranu, chci to od vás slyšet na mikrofon, protože různých dezinterpretací z minulosti, a bohužel, teď se dívám do budoucnosti, bylo tolik, že jsem zrovna přesvědčen, že o tomto projektu byste tedy měl, prosím, toto na mikrofon říci a chci to slyšet, že koaliční partner plně podporuje tento projekt, že se nestane to, že by zase někdo, až se najde někdo, kdo to bude chtít kritizovat nebo nějakým způsobem zpochybňovat, tak to bude házet na hlavu kolegovi Hurdovi, mně nebo ODS jako takové. Děkuji.

  Prim. Svoboda: Přihlášen je kolega Liška.

  P. Liška: Vážený pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k připomínkám, které tady přednesl kolega Kaucký. Jsem v pozici předsedy grantové komise, čili některé věci takříkajíc padají na mě. Já bych to vzal, psal jsem si to, samozřejmě existuje konkrétní odůvodnění, proč který projekt byl hodnocen dobře a který ne.

  Jiří Liška (zastupitel, TOP 09). FOTO archiv ZHMP

  Já když to vezmu po sobě jdoucí, tak že co si trošku pamatuji, Letní shakespearovské slavnosti, byl jim ponížen příspěvek vzhledem k tomu, že se jedná vysloveně o komerční akci, nevím, jestli to kolega Kaucký ví, ale vstupné je tam od 590,- do 950,- korun, většinou je to vyprodané.

  Problém s akcí mezi ploty spočíval v tom nebo byl odůvodněn tím, že tam byl původně dohodnut nějaký režim, kdy zisk z této akce jde na dobročinné účely a členové grantové komise si zjistili, že tam bohužel ty prostředky nejdou.

  Febiofest byl hodnocen jako trošku mizerný filmový festival pracujících. Úroveň výrazně poklesla a my máme jako grantová komise nebo město jedinou možnost těmto programům, jak tlačit třeba na zvýšení kvality je, že je takříkajíc potrestáme, že nedostanou prostředky, o které si žádají.

  Totéž platí o festivalu spisovatelů. Ten nemá pro hl. m. Prahu prakticky dopad. Argumentovat tím, že je 400 studentů v sále a poslouchají nějakého přivezeného spisovatele ze zahraničí, je sice dobré, ale bohužel staví se k tomu negativně nakladatelé apod.

  Případ Semafor, je to jedno z mála divadel, které má potenciál si získat vlastní dotace od svých přívrženců a obdivovatelů.

  Jediný problém je divadlo Komedie, tam se jim dávalo trošku míň peněz z důvodu, že jsou ještě neznámý kolektiv, co v nich je, co jsou schopni dokázat. Byla tam trošku nedůvěra ze strany posuzovatelů. Já mám samozřejmě na to jiný názor, ale ta komise má 15 členů.

  Co se týče Branického divadla, to je vyloženě komerční projekt a myslím si, že tam město vůbec nemá pomáhat, případně jestli, tak to má být městská část, na které Branické divadlo stojí.

  Co se týče Paláce Akropolis, tento problém, že v tom má prsty pan kolega Hurda, to je úplně mimo a já jsem sám samozřejmě hlasoval pro přidělení prostředků pro Palác Akropolis, protože Palác Akropolis je jedna z nejkvalitnějších kulturních institucí v hl. m. Praze. A sdružuje ohromné množství mladých lidí a jsou tam velice kvalitní programy, takže nějaké řeči, komu to patří nebo nepatří, bych opravdu úplně vypustil a v tom se ukazuje, jak je dobře, že to hodnotí odborníci. Že tam není prvotně politický vliv a nějaký populismus.

  Ještě celkově k práci grantové komise, já bych jim chtěl velice poděkovat, protože odvedli velice dobrou práci. Samozřejmě jestliže tady pan kolega Kaucký říká, že město se vzdává nějaké kulturní politiky, samozřejmě je tady velký problém, s kterým je nutno počítat, a to je to, že se stalo to, co se stalo. Jeden z divadelních podnikatelů podal žalobu na hl. m. Prahu, že špatně rozděluje peníze, tím pádem my jsme jedno z mála evropských měst, který tento grantový systém má. V Berlíně se nepráskalo, v Mnichově se nepráskalo, ve Vídni se nepráskalo, takže se tam rozdávají peníze podle libosti. My musíme mít grantový systém, protože problém české kultury spočítá především v tom, že se mezi sebou lidé nedokáží domluvit. To je to, co pořád říkám všem, domluvte se, domluvte se, město s vámi pak ví, s kým má jednat, jak má jednat atd. To je ode mě všechno, děkuji.

  Prim. Svoboda: Děkuji. Přihlášen je kolega Kaucký podruhé.

  P. Kaucký: Děkuji, pane primátore. Jen bych krátce reagoval na kolegu Lišku. Přiznám se, že jeho rétorika mi připadá naprosto bezkonkurenční, a minimálně kouzelná, v horším případě skandální. Označit Febiobest za pochybný, špinavý festival pracujících, proboha, co to je? Kde to jsme? Nezlobte se na mě, ale jestli to odůvodňujete těmito slovy a pak já se podívám do předloženého materiálu, kde grantová komise hodnotí tento festival jako významnou každoroční kulturní událost s tradicí alternativní dramaturgie. Potom, když se podívám na projekt Mezi ploty, kde pro změnu grantová komise hodnotí tento projekt jako kvalitní s historií a profesionálním zázemím, a doporučuje poskytnout grant, a pak ten grant je poskytnut v takové výši, jaké je, tzn., ještě jednou opakuji, u Febiofestu z původních tří milionů klesne z ničeho nic z roku na rok na pouhých 500 000,- korun a pro změnu u festivalu Mezi ploty na pouhých 50 % původní částky, tak prostě je to likvidační.

  Ale rozumím tomu, že když tady slyším takovou terminologii a takovou rétoriku, tak že de facto o kultuře v hl. m. Praze je už asi rozhodnuto. Díky.

  Prim. Svoboda: Děkuji. Nevidím tedy nikoho přihlášeného, končím tedy diskusi a prosím pana radního o jeho závěrečnou řeč.

  P. Novotný: Děkuji, pane primátore. Já bych především chtěl říct, že objem grantů pro rok 2013 je dramaticky vyšší, než byl objem grantů v roce 2012. Jestliže v roce 2012 bylo k dispozici k rozdělení formou grantů 211 milionů, letos je to 300 milionů, a já mohu než znovu poděkovat kolegům v Radě HMP, že při všech úzkých míst při sestavování městského rozpočtu měli v sobě tolik velkorysosti, že kulturu byli ochotni vnímat odlišným způsobem, a jedná se o jednu z velmi mála, ne-li jedinou částku v městském rozpočtu, která byla navýšena.

  Já jsem hluboce přesvědčen, vzdor tomu, že si vážím všech kolegů, kteří sedí v tomto fóru, že tu není kdokoliv z nás, kdo by byl schopen se k těm projektům skutečně odborně vyjádřit, a že nám nezbývá, než si vybrat co nejreprezentativnější fórum odborníků, kteří o věci se znalostí věci budou diskutovat a jejichž více názorů se promítne do názoru objektivního a potlačí se tím subjektivní názor.

  Pokud o věci rozhodují zastupitelé, nemůžeme to rozhodnutí nazvat odborným. Pokud o věci rozhodují odborníci, tak jej odborným nazvat nepochybně můžeme. Já jsem rád, že si to všechny orgány města, které o věci jednaly, tedy výbor pro kulturu a Rada HMP tímto způsobem že to akceptovaly, a soudím, že v kultuře, kde neexistují exaktní měřítka, v podstatě jiný rozumný způsob není, a soudí-li pan kolega Kaucký, že to je rezignace na kulturní politiku, tak já si naopak myslím, že to je povýšení postoje města k přístupu města ke grantovému systému jako směrem k odbornosti.

  Popravdě řečeno, protože pan kolega je členem výboru pro kulturu a památkovou péči a byl přítomen tomu projednání a celkem vzato nic ze své kritiky na tom výboru nevznesl, snad s výjimkou jednoho případu a ba snad i dokonce hlasoval pro ten návrh, doufám, tak mě zaujala ta zásadní názorová změna. Já si nevzpomínám, že byste zrovna v těchto případech vznesl nějaké protinávrhy, nebo cokoli takového. Toť snad k panu kolegovi Kauckému.

  Pokud jde o pana kolegu Blažka, ano, já si myslím, že máme respektovat názor odborníků ve všech případech, tak jak jsou v tom seznamu, a tedy i v tom případě, který jste jmenoval, a teď já nemůžu najít to číslo, ale souhlasím s vámi a podporuji ho.

  Soudím, že to je asi všechno, co bych měl k věci říct. Ještě jednou vás prosím o podporu materiálu.

  Prim. Svoboda: Děkuji. Prosím paní předsedkyni návrhové komise – technická.

  P. Kousalíková: Omlouvám se, neměla jsme puštěný mikrofon.

  Ing. Marie Kousalíková (zastupitel, ODS). FOTO archiv ZHMP

  Přestože v diskusi byly rozporovány některé grantové částky, návrhový výbor neobdržel žádný pozměňující návrh ani protinávrh, takže doporučuji hlasovat v předloženém znění.

  Prim. Svoboda: Ano.

  P. Kaucký: Jenom stručnou faktickou. Pane radní, za prvé mám pocit, že jste asi na tom zasedání výboru nebyl, a za druhé, co se týče mého hlasování, jsem kulturní politik města i radní pro kulturu, nikoli výbor. Děkuji.

  Prim. Svoboda: Hraničně faktická. Děkuji. Dávám tedy hlasovat návrh v předloženém znění.

  Kdo je pro? Proti? Zdržuje se?

  (Pro 38, proti 5, zdrželo se 11) Děkuji, návrh byl přijat.

  Děkuji panu radnímu Novotnému, jeho tisky končí, a prosím paní radní Udženiji. Pardon, je 12.30, tzn., paní radní bude muset počkat, máme interpelace.

  Stenozápis celého jednání zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 24. 1. 2013 najdete zde: Stenozápis z 23. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 24. 1. 2013

  ///

  Pro informaci seznam členů odborné komise hl. m. Prahy pro oblast divadla, jež o letošních grantech rozhodovala:

  Předseda: Štěpán Kubišta

  Zástupkyně: Jana Soprová

  /tito dva byli zástupci komise na závěrečném jednání pro všechny druhy umění/

  Členové: Ondřej Cihlář, Jan Hančil, Vladimír Hulec, Petr Christov, Karel Král, Eva Langšádlová, Jiří Sulženko, Jan Tošovský, Alena Zemančíková

  Ekonomické posudky víceletých grantů zpracoval Jindřich Gregorini

  /pro i-DN připravil a zpracoval hul/

  • Autor:
  • Publikováno: 8. února 2013

  Komentáře k článku: Kdo je pro? Proti? Zdržuje se?

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,