Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Kauza Vinohrady I

  V Divadelních novinách č. 6/2012 jsme publikovali rozhovor s dramaturgyní Divadla na Vinohradech Lucií Němečkovou, která podala výpověď na protest zrušení  inscenace Amadeus v režii Vladimíra Morávka.  Z úsporných důvodů jsme ho museli výrazně zkrátit, proto alespoň na i-DN přinášíme plnou verzi.

  Lucie Němečková (vpravo) s dramatiky Tomášem Rychetským a Carol Rocamorou během návštěvy této americké dramatičky v Divadle na Vinohradech, kde uvádějí její hru Tvá ruka v mé dlani . Foto JANA SOPROVÁ

  Od kdy jste inscenaci Amadeus připravovali?

  Na Amadeovi jsme s režisérem Morávkem začali pracovat v únoru loňského roku. A to intenzivně, protože Vladimír je ten typ režiséra, který se na inscenaci připravuje dlouhodobě a velmi důkladně. Martin Kraus, který měl hrát Amadea, bral od září hodiny klavíru a dirigování. Gabriela Vermelho, Michal Dalecký, David Steigerwald, Martin Falář zrušili kvůli zkoušení další závazky. Svůj čas si blokovalo dalších sedm lidí. Dan Fikejz pracoval na hudbě, Sylva Hanáková s Danielem Dvořákem byli připraveni na předávačku scény a kostýmů 7. března. Byla zajištěna autorská práva. 12. března měla začít Sára Bukovská korepetovat, 26. března měla být první čtená zkouška. První uvedení bylo v plánu 25. května. Titul jsme anoncovali divákům a abonentům. Vše probíhalo podle plánu a s plným vědomím pana ředitele Gregoriniho, který stanovil finanční limity pro celkový rozpočet, náklady na externisty, výpravu apod., a tvůrci se zavázali to respektovat. Inscenace byla po všech stránkách ošetřena. Pro stažení Amadea neexistuje žádný relevantní důvod.

  Jak jste se o zrušení inscenace, či spíše o odvolání Vladimíra Morávka coby režiséra, dozvěděla?

  Že ředitel Gregorini zastavil zkoušení Amadea mi volal 21.února umělecký šéf Martin Stropnický. Ten také hned na druhý den svolal schůzku dramaturgů a ředitele, na které jsme požádali pana Gregoriniho o vysvětlení celé situace, důvody jeho stažení Amadea a zároveň umělecký šéf a dramaturgové odmítli Gregoriniho kroky i způsob vměšování nastupujícího vedení. Současný umělecký šéf Stropnický požádal ředitele Gregoriniho o zprostředkování schůzky s novým vedením, ke schůzce došlo v pondělí 27. února 2012. Tam svůj požadavek stažení Amadea nové vedení zopakovalo včetně toho, že pokud by inscenace vznikla, v září by ji stáhlo. Martin Stropnický svůj nesouhlas s tímto postupem vyjádřil v prohlášení, které po jednání poskytl ČTK a odstoupil k 1. 4. ze své funkce uměleckého šéfa.

  Proč byla smlouva s Vladimírem Morávkem podepsána až 20. února? Je to běžná praxe?

  Je zvláštní, že režisér neměl ještě měsíc před začátkem zkoušení podepsanou smlouvu. Zvlášť, když někteří členové jeho týmu svou smlouvu podepsanou měli. Vladimíra Morávka zastupuje pan Srstka, takže se budete muset zeptat spíš jeho a také pana ředitele Gregoriniho, který smlouvu podepisuje za divadlo. Za normální situace by však i takový postup mohl být přijatelný. Nový ředitel Tomáš Töpfer však dává uzavření smlouvy k tomuto datu do spojitosti se svým jmenováním 21. února. Pokud tím chce naznačit, že tato smlouva byla uzavřena jemu na truc, pak se mýlí, protože nikdo z nás až do 21. února netušil, že může a bude zasahovat již do stávající sezóny. Jak vyplývalo z výběrového řízení, nový ředitel měl nastoupit až 1. září.

  Jaké finanční důsledky bude mít Töpferův nátlak?

  Jaké budou skutečné finanční důsledky nedokážu říct, to je v moci pana ředitele Gregoriniho a pana Srstky z agentury Dilia. Předpokládám ale, že odstupné v odpovídající výši by mělo být vyplaceno všem smluvně vázaným tvůrcům. Pokud vím, jde o režiséra, kostýmní výtvarnici a scénografa. Bez odškodnění by podle mého neměli zůstat ale ani ti, kdo byli vázáni ústní domluvou a kteří tak přišli o ušlý zisk. Plus sankce za nedodržení provozovací smlouvy. Proti této sumě odstupující ředitel staví předpokládaný rozpočet inscenace. První odhad, který ředitel Gregorini udával, činil 800 000 Kč, postupně ten samý odhad vyšplhal na milion a v Lidových novinách dokonce titulek uvádí cifru milion a půl. Zdá se mi to přehnané a účelově navýšené. Rozdíl mezi částkou vloženou do vzniku inscenace a částkou vyplacenou za sankce je v tom, že v prvním případě jde o peníze dobře investované do potenciálně úspěšné inscenace, kdežto v případě druhém o peníze nadarmo vyhozené, jakkoli jejich částka je nižší než částka investovaná. Ale nepodléhejme iluzi čísel. Finančním vyrovnáním, jakkoli by bylo provedeno korektně, se všechny hříchy nesmyjí. Tady se podle mého hazarduje s daleko důležitějšími hodnotami, jako je úcta k práci druhých, důvěra, důstojnost, základní lidská slušnost, etika divadelní práce… Morální ztráty jsou nevyčíslitelné a vysoce přesahují jakékoliv ztráty finanční.

  Proč jste podala výpověď? Nemáte pro rozhodnutí ředitele Gregoriniho nejmenší pochopení?

  Svou výpověď jsem podala nikoliv na základě nějakých zjitřených emocí, nýbrž s rozmyslem. Ve stávající situaci jsem to viděla jako jedinou možnost protestu proti zastavení příprav zkoušení. Zásah považuji za profesně i lidsky naprosto nepřijatelný. Kroky ředitele Gregoriniho lze vysvětlit, ale ne omluvit či pochopit. Myslím, že neměl přistoupit na požadavek stažení Amadea, i když byl učiněn pod hrozbou stažení novým vedením v září. Je otázka, jestli by k tomu nakonec vůbec došlo. Nevěřím totiž, že by nový ředitel a jeho tým udělali takovou chybu, že by se zbavili úspěšné inscenace, o které by se jistě hodně mluvilo a na kterou by diváci byli zaručeně zvědaví. Podle mého měla inscenace Amadeus nakročeno k tomu být úspěšnou. Stejně jako jimi byly předchozí Morávkovy inscenace v DnV: Višňový sad, Ženitba a Cyrano. Amadeem měla vrcholit stávající sezóna. Ani současné ani nové vedení nemůže za to, že výběrové řízení bylo vypsáno zcela necitlivě vzhledem k provozu divadla. Když však nerespektují přirozený chod divadla magistrátní úředníci, měli by ho respektovat divadelníci. Měla jsem za to, že nastupující tým je tým profesionálů, výsostných divadelníků a slušných lidí, kteří své ambice nebudou silově uplatňovat v rozporu s morálkou a etikou divadelní práce. Když už se nové vedení chtělo profilovat odlišným způsobem než to stávající, proč nepřišlo s novým titulem? Místo toho Amadea údajně přebírá nový umělecký šéf divadla Juraj Deák a chce tuto inscenaci uvést hned na počátku příští sezóny? Současné vedení připravilo zodpovědně velmi kvalitní dramaturgický plán, ve kterém byly mj. tři české premiéry. Režírovat měli Radek Balaš (Jak udělat kariéru snadno a rychle), Martin Glaser (D.Mamet: Listopad), Jana Kališová (N.Coward: Hvězda v pasti), Martin Stropnický (D.Seidler: Králova řeč), Martin Čičvák (T.Williams: Skleněný zvěřinec), Alice Nellis (J. C. Carrière: Konkurs) a Michal Pavlík (J.Topol: Kočka na kolejích).

  Nepočítali jste tak trochu s touto možností? Přeci jen jste věděli, že v září přijde nový ředitel se svým týmem…

  Od navržení Tomáše Töpfera na ředitele v lednu do jeho jmenování 21. února divadlo nezaznamenalo sebemenší náznak toho, že nové vedení bude zasahovat do již běžící sezony a hodlá v rámci těchto opatření stáhnout jakoukoli připravovanou či hranou inscenaci včetně Amadea. Nové vedení má mandát až od 1. září 2012, ale již teď se vměšuje do kompetencí současného vedení. Dodatečně, až po 21. 2., jsme se dozvěděli, že tak činí na základě koncepce, vybrané magistrátní komisí. Svou koncepci ovšem dosud odmítá pan Töpfer i radní Novotný zveřejnit. Nechápu, že se lze vůbec přihlásit do výběrového řízení na pozici ředitele od 1. září, ale nárokovat si možnost zasahovat do chodu divadla již půl roku před svým nástupem.  Je zarážející, že veřejnost nemá možnost se seznámit s vítěznou Töpferovou koncepcí. Nemá možnost se dozvědět ani jak to skutečně je se jmenováním nového ředitele a jeho kompetencemi, ani s tím, jaký je jeho projekt a v neposlední řadě nemůže ani naplňování tohoto projektu sledovat. Proč? Vždyť komise došla k závěru, že právě tato koncepce je nejlepší. Tomáš Töpfer několikrát, dokonce i v televizi, zveřejnění své koncepce přislíbil. Po lednovém zvolení magistrátní komisí dokonce prohlásil, že nepřichází na Vinohrady dělat revoluci, že výsledky práce jeho týmu budou vidět až za tři roky, a dokonce i 21.2. po svém jmenování ještě tvrdil, že „by prý rád zasáhl do dramaturgického plánu už na příští rok, ale uvědomuje si, že to není možné, přinejmenším vzhledem k tomu, že do ředitelského křesla usedne až v září“ (ČT24).

  Na mou otázku po důvodech toho, proč tak najednou změnil plány, mi na schůzce současného a nového vedení, kterou vyprovokoval současný umělecký šéf v pondělí 27. února, pan Töpfer odpověděl, že pro něj nejsem partnerem, kterému by něco takového měl vysvětlovat. Na můj další dotaz, co ho opravňuje k zásahu do kompetence současného ředitele a kdy dostojí veřejně danému slibu, že zveřejní svou koncepci, reagoval tím, že požádal současného ředitele, abych se již příštích schůzek nezúčastňovala.

  Nepřesvědčivá je obhajoba nového vedení, že chtějí, aby výsledky jejich práce byly vidět co nejdříve a že nemůžou tudíž čekat se založenýma rukama, pobírat plat a dívat se, jak dobíhá sezóna, kterou připravilo staré vedení. Pokud to s divadlem myslí vážně, se založenýma rukama by určitě sedět nemohli. Připravovali by sezónu příští a přespříští, protože kdyby se žádné výběrové řízení nekonalo a současné vedení mohlo standardně pracovat, pak by mělo už nyní načrtnutý dramplán i na sezonu 2013/2014. V seriozních velkých divadlech se zkrátka musí pracovat takto s předstihem, protože je třeba dlouho dopředu domluvit režiséry, ti kvalitní mají diáře plné na několik let, zabukovat práva na zamýšlené tituly.

  Proč nebyl zrušen také muzikál Radka Balaše, který měl naplánovanou premiéru až na září?

  Nové vedení se na společné schůzce 27. 2. vyjádřilo, že by rádi stáhli i plánovaný muzikál Jak udělat kariéru snadno a rychle, který je v pokročilém stádiu příprav a korepetice měly začít 14. května a zkoušení 28. května, s premiérou 12. října. Od stažení však nové vedení na doporučení ředitele Gregoriniho ustoupilo, neboť už do něj divadlo investovalo peníze za autorská práva a uzavřelo smlouvy s tvůrci.


  Komentáře k článku: Kauza Vinohrady I

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   A la J. S. Machar:
   Ne z donucení, ale s rozvahou
   já opustila svoji funkci kvapně,
   já uviděla ředitele bez šatů
   a z toho se mi udělalo špatně.

   23.03.2012 (2.07), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,