Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Irena Žantovská jednatelkou Divadel Kladno s.r.o.

  Rada města Kladna v pondělí 12. srpna jmenovala s platností od 19. srpna do funkce jednatelky městské společnosti Divadla Kladno s. r. o. ekonomku a režisérku Irenu Žantovskou. Město o tom bezprostředně informovalo členy souboru.

  Městské divadlo Kladno. FOTO archiv

  Irena Žantovská se do otevřeného výběrového řízení, vypsaného městem v červenci, přihlásila jako jediná. Jmenovat ji radě doporučila výběrová komise, kterou Žantovská přesvědčila svou profesionalitou, motivací divadelní scénu rozvíjet, odvahou postavit se nelehké emocionální situaci v souboru a především ucelenou koncepcí vedení divadla odrážející vysoké standardy jejího vzdělání a zároveň širokou orientaci v divadelním prostředí.

  Irena Žantovská. Foto archiv Městského úřadu Kladno

  Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se do výběrového řízení přihlásilo více kandidátů, protože konkurence vytváří zdravé prostředí a vyhnuli bychom se tak nesmyslným spekulacím o tom, že o kandidátce bylo předem rozhodnuto. Nicméně jsme v Ireně Žantovské získali zkušenou profesionálku, která díky ekonomickému vzdělání rozumí řeči čísel a zároveň praxí v divadelním prostředí posílila schopnost propojit umělecké vize s nastaveným finančním rámcem, vyjádřil se po zasedání rady primátor Kladna Dan Jiránek a dodal: Věřím, že se jí podaří situaci co nejdříve stabilizovat, zahájit novou divadelní sezónu a dál kladenská divadla rozvíjet. Má naši plnou podporu. 

  Vedení města v souvislosti se jmenováním nové jednatelky deklarovalo stálý zájmem zachovat obě kladenské divadelní scény, včetně obou stálých uměleckých souborů. 

  Důležité bylo pro mě zejména to, aby se změna jednatele co nejméně dotkla diváků, a nepředpokládám umělecké zásahy do nadcházející divadelní sezóny, komentoval výsledek výběrového řízení statutární náměstek primátora Tomáš Kutil. 

  Začátkem července odvolaný jednatel, herec Jan Krafka, který funkci zastával od podzimu 2016, odmítl nabídku na pozici personálního ředitele společnosti s kompetencí dohledu nad uměleckou a personální stránkou chodu obou kladenských scén – loutkového Divadla Lampion a Městského divadla Kladno. Regionální vysílání Českého rozhlasu uvedlo, že podle uměleckého šéfa Jaroslava Slánského (soubory) neakceptují ani odvolání Krafky, ani jmenování Žantovské. Umělecký soubor jak hlavní divadelní scény, tak divadla Lampion s vyjádřením města nesouhlasí a považují ho za účelový. Stejně jako Krafka argumentují, že hospodaření prošlo auditem i schválením (předchozího vedení) městské rady.

  Irena Žantovská (nar. 11. 9. 1963) vystudovala obor Ekonomika a řízení na VŠCHT Pardubice a zároveň na DAMU Praha obor divadelní režie. V roce 2010 získala vědeckou hodnost obhajobou disertační práce z oboru socioIogie divadla. Má za sebou řadu úspěšných inscenací oceňovaných odborníky, v roce 2002 byla nominována na Cenu Alfréda Radoka za režii inscenace Monology vagíny, v roce 2006 jí Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 udělila cenu za televizní film Mistr Jan Hus (scénické oratorium). Působila i jako umělecká šéfka, ředitelka festivalu nebo koproducentka několika divadelních projektů. Přednáší také na vysoké škole.

  Domnívám se, že mám pro tuto pracovní pozici dobré předpoklady zejména vzhledem k propojení mého ekonomického a uměleckého vzdělání, řady divadelních zkušeností a praktických znalostí z oblasti řízení a komunikace. Chápu možnosti a potřeby divadelní práce a mám přesné představy o podmínkách, které pro její úspěšné zvládnutí musí být vytvořeny, říká nově jmenovaná jednatelka a dodává: Ke kladenskému divadlu mám navíc velmi blízký vztah, opakovaně jsem tu působila, chápu jeho historii a tradici a ráda se budu podílet na formování jeho budoucí podoby.   

  Domnívám se, že i do budoucna je potřeba vytvořit podmínky pro umělecký rozvoj obou souborů, a ovšem současně optimalizovat poměr mezi finančním rámcem, ve kterém se divadlo pohybuje, a jeho celkovými výstupy. Celý tento proces musí být pozvolný, citlivý, a pevně věřím, že se na něm budou podílet současní pracovníci divadla. Jejich dosavadní práce si vážím, chci na ni navazovat a také respektovat to, jak byla nadcházející sezóna připravena, protože je třeba dodržet závazky vůči kladenskému publiku, uvedla Irena Žantovská

  /Podle tiskové zprávy zveřejněné na netu magistrátu zpracoval her/

  ///

  Více na i-DN:

  Městské divadlo Kladno

  • Autor:
  • Publikováno: 13. srpna 2019

  Komentáře k článku: Irena Žantovská jednatelkou Divadel Kladno s.r.o.

  1. Josef Herman

   Josef Herman

   Těžko uvěřit,
   že výběrové řízení nebylo přes ujištění primátora účelové a připravené pro vítěznou kandidátku. Rada města má plné právo ve své s. r. o. provést personální změny, výběrové řízení potřebuje pouze tehdy, kdy opravdu hledá vhodného kandidáta. Ale pokud chce někoho jmenovat přímo, má to učinit na svou zodpovědnost.

   13.08.2019 (0.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Karel Král

   Profilový obrázek

   Oprava:
   Na Cenu Alfréda Radoka za rok 2012 nebyla nominována Irena Žantovská (neboť v kategorii inscenace roku žádný hlas nedostala). Na tuto Cenu bylo v kategorii hra roku, tehdy ještě otevřené zahraničním titulům, nominováno samo dílo Eve Ensler.

   13.08.2019 (12.54), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Josef Herman

   Josef Herman

   Výběrová komise
   byla odsouhlasena na mimořádném zasedání Rady města Kladna 1. srpna 2019, cituji ze zápisu (https://mestokladno.cz/mimoradna-schuze-rm-1-8-2019/d-1477528/p1=2100050497):

   v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Divadla Kladno s.r.o. revokovala své usnesení ze dne 22. 7. 2019 (15. RM, str. 3 ZÁPISU), týkající se jmenování výběrové komise v rámci výběrového řízení na obsazení pozice jednatel/ka společnosti Divadla Kladno s.r.o. v celém jeho znění; jmenovala výběrovou komisi v rámci výběrového řízení na obsazení pozice jednatel/ka společnosti Divadla Kladno s.r.o. ve složení: 1) Mgr. R. Tesárek 2) RNDr. P. Kratochvíl 3) Ing. V. Šubrt, CSc. 4) p. O. Černý 5) pí L. Radimerská 6) Mgr. K. Pešatová 7) zástupce Asociace profesionálních divadel České republiky náhradníci 1) Bc. L. Hanes 2) p. T. Kutil 3) p. J. Chvojka 4) p. J. Štraub 5) zástupce Městského divadla Kladno
   hlasování PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
   ODSOUHLASENO

   Na 15. řádném zasedání 22.7.2019 se Rada města Kladna usnesla (https://mestokladno.cz/15-schuze-rm-22-7-2019/d-1477400/p1=2100050497):
   v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Divadla Kladno, s.r.o. jmenovala výběrovou komisi v rámci výběrového řízení na obsazení pozice jednatel/ka společnosti Divadla Kladno s.r.o. ve složení: 1) Mgr. R. Tesárek 2) p. T. Kutil 3) Ing. V. Šubrt 4) p. O. Černý 5) p. J. Slánský 6) pí L. Radimerská 7) zástupce Herecké asociace náhradníci 1) Bc. L. Hanes 2) RNDr. ThMgr. P. Soudek, Ph.D. 3) p. J. Chvojka 4) p. J. Štraub

   13.08.2019 (13.06), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Jan Šotkovský

   Profilový obrázek

   Výběrové řízení vypsáno 8. 7.,
   komise jmenována 22. 7., uzávěrka přihlášek 5. 8., jmenování nového jednatele 12. 8. A primátor řekne „Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se do výběrového řízení přihlásilo více kandidátů, protože konkurence vytváří zdravé prostředí a vyhnuli bychom se tak nesmyslným spekulacím o tom, že o kandidátce bylo předem rozhodnuto.“ Větší pokrytectví si těžko představit.

   13.08.2019 (13.21), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Josef Herman

   Josef Herman

   Reálně v konkurzní komisi
   dle sdělení magistrátu zasedli: Mgr. R. Tesárek, RNDr. P. Kratochvíl, Ing. V. Šubrt, CSc., O. Černý, Mgr. K. Pešatová. Asociace profesionálních divadel i oba kladenské soubory odmítly do komise vyslat své zástupce.

   13.08.2019 (16.19), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  6. Josef Herman

   Josef Herman

   Vzhledem k předchozí informaci o složení výběrové komise
   nelze než Irenu Žantovskou považovat za radnicí dosazenou jednatelku. Není to porušení zákona, ale nelze to vydávat za výběrové řízení.

   13.08.2019 (16.23), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,