Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza Zprávy

  Jak transformovat pražská divadla?

  V pondělí 25. března od 15 hodin se na Nové scéně Národního divadla v Praze uskuteční veřejná diskuse k Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě. Od prosince loňského roku tuto studii vypracovává řešitelský tým Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) pod vedením Ondřeje Černého. Během diskuze budou představeny závěry práce expertního týmu, jež k transformaci doporučuje všechna divadla zřizovaná hl. m. Prahou.

  Nová scéna. FOTO archiv

  Hlavní město Praha si v listopadu loňského roku objednalo u Institutu umění – Divadelního ústavu vypracování Návrhu na optimalizaci pražské divadelní sítě. V souvislosti s vývojem právních předpisů a přijatými zásadními dokumenty hl. m. Prahy má řešitelský tým aktualizovat materiál Analýza transformace příspěvkových organizací – divadel zřizovaných hlavním městem Prahou z roku 2001. Tato starší studie, zpracovaná rovněž Divadelním ústavem, nastínila základní parametry veřejného financování pražské divadelní kultury a na jejím základě došlo k transformaci některých příspěvkových organizací (Divadlo Archa, Činoherní klub, Semafor) na jiné typy právnických osob.

  Veřejná diskuse Pražská divadelní síť – téma k řešení, která proběhla 19. prosince 2012 (viz Jak naložit s divadly, která spravuje magistrát?), odstartovala práci řešitelského týmu. Zmapovala názory odborné veřejnosti k tomuto tématu a v závěru se její účastníci shodli na zásadních tezích a tématech, které by řešitelský tým neměl opominout. Mezi tato témata patřila například garance rozpočtové stability grantového systému, transparentnost hospodaření podporovaných divadel, kontinuální činnost kulturního poradního orgánu hl. města Prahy či vytvoření manuálu produkčních a právnických forem pro provozování veřejných divadel.

  V současné době se práce expertního týmu chýlí ke svému závěru. Návrh na optimalizaci pražské divadelní sítě bude ve své finální podobě obsahovat stručnou analýzu současného stavu, nastíní v obecných konturách cílovou vizi pražské divadelní infrastruktury, dále redefinuje cíle divadelní politiky města Prahy (formulované v již zmíněné transformační analýze z roku 2001) a provede aktualizaci pražské Koncepce kulturní politiky hl. města Prahy (zde). Jádrem studie, na něž je soustředěna pozornost odborné veřejnosti, je vlastní návrh transformace deseti městských divadel. Řešitelský tým vyšel z metodického přístupu poradního sboru primátora z roku 2010 a dospěl k závěru, že přeměnu právnické osoby je třeba provést u všech městských divadel. Velká pozornost je věnována také právním aspektům procesu optimalizace, tedy rozboru právnických osob vhodných pro nový život divadel a dalších potenciálních legislativních možností. Materiál zdůrazňuje nezbytnost zařadit rozvojové koncepty pražského divadla do připravovaného Strategického plánu.

  Objednavatele studie, radního pro kulturu Ing. Václava Novotného, seznámí s výsledky své práce šéf řešitelského týmu Ondřej Černý a ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu Pavla Petrová již tento pátek 22. března. Expertní tým se rozhodl uspořádat také závěrečnou veřejnou diskusi, opět na Nové scéně Národního divadla, která se uskuteční v pondělí 25. března od 15 hodin. Podněty vzešlé z této diskuse doplní výslednou podobu studie.

  Diskutovat můžete i na této stránce.

  Více informací najdete na webové stránce: http://prazskadivadla2012.idu.cz, která poskytne prostor také pro následnou výměnu názorů na diskusním fóru (termíny a pravidla budou upřesněna) a nabídne ke zhlédnutí on-line přenos celé diskuse.

  • Autor:
  • Publikováno: 18. března 2013

  Komentáře k článku: Jak transformovat pražská divadla?

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,