Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Inšpirujúca výzva pre mladých umelcov

  Operné aktivity SND obohatí v nasledujúcej jubilejnej divadelnej sezóne aj projekt, ktorého ambíciou je ponúknuť mladým umelcom ďalší profesionálny rast priamo na pôde SND pod vedením a v tvorivej spolupráci s výnimočnými osobnosťami. Projekt vychádza aj z koncepcie riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra.

  Opera SND. Foto archiv

  Opera SND tak ponúkne umeleckú platformu pre začínajúcich umelcov a pre mnohých prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia. Súčasťou budú pravidelné kontinuálne, kreatívne dielne zamerané na detailnú prácu na spevácko-interpretačných schopnostiach, herecko-pohybových zručnostiach a výrazových prostriedkoch interpretov. Projekt operného štúdia je určený pre mladých spevákov, režisérov i hudobných skladateľov.

  Do projektu sa môžu prihlásiť absolventi ale aj študenti, ktorí končia štúdium na stredných i vysokých školách umeleckého zamerania. Príležitosť dostávajú aj uchádzači s minimálnou javiskovou, divadelnou, profesionálnou praxou. Vekové rozpätie je ohraničené od 20 – do 35 rokov.

  Výber pre operných spevákov sa uskutoční 8. júna a 1. júla 2019.

  ///

  Podmienky výberového konania

   do Operného štúdia SND

  Jeviště SND. Foto archiv

  Do Operného štúdia sa môžu prihlásiť absolventi, študenti konzervatória či vysokej školy v odbore operný spev, ako aj uchádzači s minimálnou javiskovou, divadelnou, profesionálnou praxou.

  Termín výberového konania: 8. 6. 2019, druhý (náhradný) termín: 1. 7. 2019

  Miesto konania: Slovenské národné divadlo, nová budova SND, skúšobné javisko

  Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

  Časový harmonogram v oboch termínoch:

  08.00 – 09:00 – Rozospievanie, príprava

  09.00 – Začiatok výberového konania

  09.00 – 13.00 – Spev

  13.00 – 14.00 – Pohyb, herectvo

  14.00 – 17.00 – Spev

  17.00 – 18.00 – Pohyb, herectvo

  18.00 – 21.00 – Spev

  21.00 – 22.00 – Pohyb a herectvo

  Poradie uchádzačov určí organizátor.

  Podmienky pre účasť na výberovom konaní

  • Vypísaný prihlasovací formulár
  • Prílohy k formuláru:
  1. Štruktúrovaný životopis
  2. Fotografia uchádzača
  3. Fotografia prostredia, predmetu alebo osoby, ktorá vyjadruje pohľad a osobnosť uchádzača
  4. Odpovede na otázky: Kto som?, Kde sa vidím o 10 rokov?, 5 mojich silných a 5 slabých stránok, Čo pre mňa znamená hudba a umenie.

  Talentová časť výberového konania:

  Prvá časť – Spev

  1. Jedna operná alebo oratórna ária z obdobia baroka aj s da capo a ozdobami
  2. Jedna operná ária z obdobia klasicizmu
  3. Jedna ľubovoľná pieseň z obdobia 20. storočia
  4. Rytmicko-intonačné a improvizačné hudobné cvičenia
  5. Rozsah hlasového fondu speváka
  • Výberová komisia má právo výberu árie alebo piesne z ponuky uchádzača, ako aj právo zastaviť uchádzača kedykoľvek počas jeho výstupu.
  • Spievanie spamäti je podmienkou.
  • Árie a piesne nemôžu byť transponované.
  • Repertoár musí byť prednesený v originálnom jazyku.
  • Notový materiál je potrebné poslať spolu s prihlasovacím formulárom.

  Do ďalších častí výberového konania postúpia iba vybraní uchádzači.

  Druhá časť – Herectvo

  Preverenie hereckých schopností a improvizácia.

  Tretia časť – Pohyb

  Preverenie základných pohybových zručností, schopností speváka (pohybová improvizácia na rôzne druhy hudby a práca s áriami).

  Výberové konanie je neverejné a neanonymné.

  Korepetítora zabezpečuje SND, prípadne si môže uchádzač zabezpečiť vlastného korepetítora, o čom musí SND vopred informovať.

  Výsledky budú elektronickou formou zverejnené na stránke Operného štúdia SND do 15. 7. 2019, vybraní uchádzači budú tiež informovaní emailom.

  Rozhodnutie výberovej komisie je konečné a nemenné.

  Cestovné náklady, ubytovanie a iné náklady spojené s účasťou na výberovom konaní si uchádzači hradia samostatne.

  Vekové rozpätie uchádzačov je ohraničené od 20 do 35 rokov.

  Uchádzač vyplní prihlasovací formulár Operného štúdia a spolu s potrebnými prílohami ho pošle na adresu: opernestudio@snd.sk najneskôr do 7. 6. 2019.

  ///

  Podrobné informácie o Opernom štúdiu SND nájdete na www.snd.sk

  • Autor:
  • Publikováno: 11. května 2019

  Komentáře k článku: Inšpirujúca výzva pre mladých umelcov

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,