Divadelní noviny Aktuální vydání 2/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

2/2020

ročník 28
21. 1.–3. 2. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Iniciativa na podporu Pavla Zajíčka

  Pavel Zajíček (1951), vedle Ivana Martina Jirouse, Mejly Hlavsy a Egona Bondyho nejvýraznější postava českého undergroundu, žije na počátku třetího tisíciletí ve zcela nedůstojných existenčních podmínkách.

  Pavel Zajíček. FOTO archiv

  V loňském roce Zajíček navíc prodělal mozkovou mrtvici, která o to víc zkomplikovala jeho beztak velice obtížnou životní situaci. Kvůli dlouholeté, násilím vynucené emigraci ve Švédsku a USA nepobírá v současné době ani minimální invalidní důchod. Proto je zcela odkázán pouze na sporé honoráře z koncertů a na pomoc přátel.

  Pro zmírnění Pavlových existečních obtíží jsme se rozhodli, ve spolupráci s Linhartovou nadací, založit bankovní konto, z něhož by byly – i s Vaší pomocí – hrazeny jeho základní životní náklady, nájemné, nutné splátky nebo léky. Na Pavla je díky nesplaceným drobným dluhům vypsáno několik exekučních rozhodnutí, proto je v tuto chvíli nutné, aby toto konto bylo vedeno na soukromou osobu. Prostředky pro tuto pomoc nechceme získávat tím, že ve vás budeme probouzet sentimentální soucit. S tím by nás Pavel poslal do prdele. Zda a v jaké výši podpoříte tento “fond”, je jen na Vašem svobodném rozhodnutí. Hradit z něj chceme výhradně Pavlovy inkasní poplatky, a to především prostřednictvím trvalých příkazů. Proto i z Vaší strany uvítáme trvalý příkaz dle Vašich možností. Například na 1000 Kč, 500 Kč, 200 Kč, 100 Kč nebo i 50 Kč. Samozřejmě jsou vítány také jednorázové peněžní dary a subvence.

  Lidé jako Pavel Zajíček v dobách normalizace významně rozšiřovali hranice našeho svobodného prostoru a tím prohlubovali a hájili i naše individuální svobody. Nedělejme proto žádné dobré skutky. Zůstaňme jen věrni tomuto odkazu a tím i sami sobě.

  Ivo Hucl, Michaela Landová, Tomáš Vtípil

  ///

  Více na internetu: Iniciativa na podporu Pavla Zajíčka, Facebook

  E-mail: bezejmenna@volny.cz

  Číslo účtu: 59021930 / 8030 (u Raiffeisenbank im Stiftland eG)

  • Autor:
  • Publikováno: 23. dubna 2013

  Komentáře k článku: Iniciativa na podporu Pavla Zajíčka

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Pavel Zajíček ještě žije.
   Pavel Wonka už ne. Byl utýrán ve vězení!
   Návrh na udělení čestného občanství Hradce Králové in memoriam pro Pavla Wonku: Až zítra uplyne čtvrt století od smrti tohoto posledního politického vězně komunistického Československa, mnozí z nás budou cítit smutek nad zmařeným životem talentovaného a statečného muže, ale díky bohu už nikoli stud.
   Udělením této pocty Pavlu Wonkovi byl učiněn krok k přijetí odpovědnosti a vyslovení lítosti a omluvy zástupců hradeckých občanů nad skutečností, že Pavel Wonka zemřel za dosud nevyjasněných okolností právě v Hradci Králové.
   Výročí Wonkova úmrtí shodou okolností může být vnímáno i jako apel na to, abychom nerezignovali na dialog o podstatě a povaze naší minulosti, právě v době… kdy jsme svědky „samozřejmé“ účasti komunistů také ve vedení Královéhradeckého kraje.
   Důležitou obranou před relativizováním komunistické minulosti i přítomnosti je dobrá paměť! Její součástí je i příběh Pavla Wonky.
   Lenka Jaklová, zastupitelka a radní města,
   členka správní rady Klicperova divadla

   25.04.2013 (14.28), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Nejen na těchto dvou případech
   je patrné, jak se neumíme coby společnost důstojně vyrovnat s minulostí a chovat k těm, kteří se zasloužili o stát a jeho důstojnější tvář. Pokud ještě žijí, tak aspoň ti, kteří to tak cítí, mohou přímo jim dát najevo respekt – tedy v případě Pavla Z. přispět či přispívat na dané konto. To považuju za důležité. Občanství a případné pamětní desky či pomníky padlým jsou samozřejmě taky dobré a důležité (všechna čest iniciativě Lenky Jaklové a spol.), ale mrtví z hrobu nevstanou. Pavel Z. tu ještě je.

   26.04.2013 (15.25), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Mrtví z hrobu nevstanou.
   Pozůstalí a viníci ale žijí mezi námi!
   Vyrovnáním se s minulostí, vyrovnáváme se s přítomností a budoucností!

   27.04.2013 (12.44), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Nesleduju kauzu kolem Pavla Wonky,
   ale její důsledně vyřešení, zdokumentování a přivedení zodpovědných lidí před soud je samozřejmě pro spravedlnost a zdraví této společnosti nanejvýš potřebné. Čestné občanství může být toho součástí stejně jako případný památník, název ulice či socha. Přesto mi přijde, že angažovanějším a odvážnějším činem je respekt a veřejná úcta k ještě živým, zvlášť jsou-li v nouzi. Tedy za prvořadé považuju zajištění Pavlovi Z. důstojného důchodu. Nelze-li ze státních fondů, tedy aspoň touto formou veřejné sbírky.

   28.04.2013 (4.35), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Jedno s druhým
   se přece ani v nejmenším nevylučuje!
   Pomoc P. Z. je ovšem snazší, protože je odvislá pouze od individuálního rozhodnutí každého z nás. To pro relativní dořešení kauzy Wonka – po 25 letech – žel, zdaleka nestačí.
   Je samozřejmě pravda, že pomoc Pavlu Z. je záležitost akutní, zatímco zadostiučinění Pavlu W. už počkalo a počká zas. Společným jmenovatelem je zjevně selhávání státu.
   Mrtví nejsou netrpěliví, to jenom živí občas odcházejí za nimi bez trestu z ruky světské.

   28.04.2013 (8.25), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,