Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2024

ročník 33
28. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext

  Hledal jsem Birinského (No. 10)

  Fotografie z představení Mumraje (Činoherní klub Praha, 1991). FOTO PAVEL ŠTOLL

  Birinského Mumraj v pražském Činoherním klubu (r. Ladislav Smoček, 1991). FOTO PAVEL ŠTOLL

  Bilance téměř desetiletého pátrání

  Podařilo se…

  Podařilo se prokázat, že autor Mumraje a Molocha Lev Birinskij a filmový scénárista Leo Birinski jsou jedna a táž osoba. Jeho původ zůstává sice poněkud zahalený v mlze, ale nejpravděpodobnějším rodištěm Birinského je ukrajinská Lisjanka. Zcela prokazatelně se podařilo zjistit místo a datum jeho úmrtí i místo, kde byl pohřben.

  V Birinského životopisu se podařilo zaplnit velké množství mezer a vyvrátit několik fám (např. o sebevraždě roku 1920). Podařilo se objevit jeho žijící příbuzné. Podařilo se najít čtyři Birinského podobizny z různých období. Podařilo se objevit jeho zapomenuté hry Raskolnikoff a The Holy Devil (Rasputin) a získat jejich texty v originále. První z nich byla uvedena v české premiéře a do divadel se po letech vrátil i Mumraj, a to včetně historické ruské premiéry. Podařilo se sestavit pravděpodobně úplnou filmografii Birinského. Výsledný životopis a soupisy jeho díla uvádím v příloze své knihy.

  Podařilo se prokázat, že česká legenda o ruskojazyčném původu Birinského her z vídeňského období, která vstoupila do slovenských, maďarských a částečně jihoslovanských dějin divadla, byla opravdu jen legendou.

  Výsledky bádání se podařilo publikovat v několika veřejných médiích. Vznikla příslušná hesla v české, anglické a německé Wikipedii. Byly opraveny životopisné údaje ve jmenných autoritách české, francouzské a německé národní knihovny i v nejpoužívanější filmové databázi IMDb. Heslo o Birinském vyšlo v osmidílném slovníku německojazyčného filmu Cinegraph-Lexikon.

  Karikaturu Birinského, otištěnou v záhlaví tohoto medailonu, nakreslil Benedikt Fred Dolbin, její datace není známa. Byla převzata z katalogu 85. aukce berlínské Galerie Gerdy Bassenge (duben 2005).

  Karikatura Birinského, již nakreslil Benedikt Fred Dolbin. Její datace není známa. Byla převzata z katalogu 85. aukce berlínské Galerie Gerdy Bassenge (duben 2005).

  A co se ani za deset let pátrání nepodařilo

  1. Chybí úřední doklad o datu a místu narození Lea Birinského. Vzhledem k tomu, že lisjanské matriky byly za II. světové války zničeny, je jeho budoucí nález velmi nepravděpodobný.

  2. Nějakému zvláště schopnému badateli přenechávám k rozřešení záhadu nikaragujských pasů manželů Birinských.

  3. Otevřená zůstává i otázka autorských práv k Birinského dílům. Jeho příbuzným se podařilo zjistit, že částka deponovaná u Writers Guild of America, West v Los Angeles  činí cca 500 $. Náklady na prokázání nároku na dědictví by však byly mnohem vyšší než tato částka, takže příbuzní od dalších kroků (zatím) ustoupili. V současné době platí, že na autorská práva k dílům Lea Birinského nikdo nevznesl dědický nárok, a že jeho divadelní texty je tudíž zatím možno považovat z autorsko-právního hlediska za volné.

  4. Nevyřešená zůstává záhada japonského provedení Mumraje v roce 1913. Indicie v rakouském tisku nejsou nepřesvědčivé, v Japonsku se však zatím žádný doklad najít nepodařilo, a to ani za pomoci japonského Informačního a kulturního centra v Praze.

  5. Det Kongelige Biblioteket v Kodani vlastní fotografie z dánského uvedení Mumraje v roce 1913. Vzhledem k požadované ceně a komunikačním problémům se kopie nepodařilo získat.

  6. Jaroslavský divadelní institut vlastní fotografie a videozáznam z jediného představení tamější absolventské inscenace Mumraje v ruštině. Přes veškerou autorovu snahu zůstalo z ruské strany jen u opakovaných příslibů, že je poskytne.

  7. Nejasná zůstává rovněž historie znovuobjevení českého textu Mumraje v 50. či 60. letech 20. století. Ani prof. Jaroslav Vostrý, ani Martin Porubjak, kteří by možná dokázali úlohu Jiřího Vrby v této kauze objasnit, na mé dopisy nereagovali. Do hry navíc vstoupil ještě Alfréd Radok.

  8. Bylo by krásné, kdyby se některé divadlo ujalo světové premiéry Rasputina.

  Fotografie z první české inscenace Mumraje (Národní divadlo Praha, září 1912). FOTO archiv ND Praha

  Fotografie z první české inscenace Mumraje (Národní divadlo Praha, září 1912). FOTO archiv ND Praha

  Teď, koncem srpna 2013 mohu přidat aktuální informaci o ještě jednom výrazném ohlasu pátrání po Birinském. Studentka germanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Petra Vaclíková napsala a odevzdala magisterskou diplomovou práci s názvem Rückübersetzung am Beispiel der Tragikomödie von Leo Birinski: Narrentanz – Mumraj – Mummenschanz. Práce byla přímo inspirována výsledky tohoto pátrání, zejména pak objevem zpětného německého překladu Mumraje pod názvem Mummenschanz (viz:http://is.muni.cz/th/398463/ff_m/Magisterska_diplomova_prace_Vaclikova_Petra.pdf)

  ///

  Birinski - obálka

  Pátrání po tajemném dramatikovi a filmovém scénáristovi Leovi Birinském jsem uzavřel elektronickým vydáním (soubor pdf na CD) svého badatelského deníku, jehož některé části jste mohli číst v tomto letním seriálu. Deník obsahuje chronologicky seřazené nejdůležitější mezníky desetiletého pátrání (včetně popisu jeho metodiky), nejdůležitější objevené dokumenty v obrazové podobě, poslední verzi Birinského životopisu, aktuální soupisy divadelních inscenací a kompletní filmografii. Text má 142 stran a cena CD činí 200 Kč (+ poštovné).

  Případní zájemci si publikaci mohou objednat na mailové adrese autora:  [email protected].

   Divadelní cedule k premiéře Mumraje v Brně (1912). Repro Archiv města Brna

  Divadelní cedule k premiéře Mumraje v Brně (21. listopad 1912). Repro Archiv města Brna


  Komentáře k článku: Hledal jsem Birinského (No. 10)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,