Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Hlasy pro Sýrii

  Hezký den všem,
  v rámci kampaně na podporu syrských uprchlíků Hlas pro Sýrii, kterou realizujeme společně s Amnesty Inernational, jsme natočili krátký videospot. Tváří spotu jsou Tereza Kostková a Aleš Háma. Video vyzývá českou vládu, aby přijala několik stovek syrských uprchlíků, a českou veřejnost, aby vyjádřila hlas solidaritě a podepsala petici na podporu Sýrie.

  Syrie-banner_petice-1

  Odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=rbG1cGiAbO4
  Vice o kampani zde: www.opu.cz/syrie nebo www.amnesty.cz/syrie

  Předem velmi děkujeme za Vaši podporu!

  S přátelským pozdravem
  Bára Kousalová a Eva Holá

  Syrie-main

  Výzva – pomoc pro uprchlíky ze Sýrie

  Vážený pan
  Mgr. Bohuslav Sobotka
  předseda vlády ČR

  V Praze 14. března 2014

  Vážený pane premiére,
  obracíme se na Vás v souvislosti s hlubokou humanitární krizí, které jsou vystaveni lidé prchající před konfliktem v Sýrii. Jako koalice nevládních organizací, kterou v ČR reprezentují Organizace pro pomoc uprchlíkům a Amnesty International, žádáme státy EU včetně České republiky, aby pomohly syrským uprchlíkům.
  Rozsáhlé pro-reformní protesty propukly v syrských městech přesně před třemi lety. Poté, co syrská vláda použila vůči demonstrantům nepřiměřeno u sílu, přerostly protesty ve vnitřní ozbrojený konflikt. V jeho důsledku je registrováno více než 2,4 milionu uprchlíků, polovinu z nich tvoří děti. Většina uprchlíků zůstává ve státech sousedících se Sýrií, na které tato uprchlická krize závažným způsobem dopadá. Na území EU dosud našla ochranu pouhá 3% ze všech lidí, kteří museli uprchnout.
  Věříme, že je nejvyšší čas, aby Evropa poskytla syrským uprchlíkům útočiště na svém území. Do koordinace této pomoci by se měli zapojit všichni členové EU, včetně České republiky.
  Žádáme ČR, aby se aktivně zapojila do řešení uprchlické krize. Vedle možností politických jednání v rámci Evropské unie, ČR může svojí solidaritu ukázat také tím, že na svém území poskytne ochranu alespoň 1.000 syrských uprchlíků. Domníváme se, že je v kapacitách české společnosti ochranu v tomto rozsahu poskytnout. Navíc nedojde k nadměrné zátěži pro uprchlická ubytovací zařízení, ani pro azylový systém.
  Druhým důležitým prvkem ochrany syrských uprchlíků, o který Vás žádáme, je odstranění administrativních překážek při realizaci slučování rodin, které jsou v důsledku krize rozděleny. Jedná se o uprchlíky, kteří zůstali v Sýrii, případně v zemích sousedících se Sýrií a mají rodinné příslušníky pobývající na území ČR.
  U rodinných příslušníků v Sýrii by měla být prominuta podmínka osobního podání žádosti o udělení víza případně povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny, a zároveň by mělo být umožněno podání této žádosti u rodinných příslušníků pobývajících mimo Sýrii, také na zastupitelských úřadech České republiky v jiných zemích, nikoli pouze v Libanonu, jak to je za současného stavu. Domníváme se navíc, že tento institut by měl aplikovat širší definici rodiny než je nukleární rodina. Rovněž je třeba flexibilně přistupovat k problematice cestovních dokladů a dokladů prokazujících příbuzenský vztah. Je třeba vzít v potaz, že lidé prchající před konfliktem, nemají vždy všechny dokumenty k dispozici.
  Naše výzva je součástí celoevropské kampaně, do které se zapojila řada nevládních
  organizací zabývajících se pomocí uprchlíkům a migrantů a/nebo ochranou lidských práv.
  V rámci této snahy vyzýváme evropské vlády a instituce EU, aby v koordinovaném postupu zajistily ochranu syrských uprchlíků. Vypracovali jsme proto seznam kroků nezbytných k zajištění ochrany životů syrských uprchlíků. Tento dokument zasíláme v příloze tohoto dopisu. Apelujeme na Vás také, abyste tato opatření, která mají za účel ochránit syrské uprchlíky, propagoval a podporoval jejich přijetí během jednání s politickými leadery na úrovni EU.
  Rádi bychom požádali o osobní setkání se zástupci Vašeho kabinetu či dalších oddělení Úřadu vlády ČR, na kterém bychom mohli o pomoci syrským uprchlíkům ze strany ČR diskutovat.

  Předem děkujeme za čas, který věnujete této výzvě.

  Syrie-AI-logo

  S úctou

  AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA
  ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM

  Syrie-banner-main

  • Autor:
  • Publikováno: 10. června 2014

  Komentáře k článku: Hlasy pro Sýrii

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,