Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Došlo do redakce

  Alexandr Gregar a kolektiv: Divadlo v Hradci Králové (od nejstarších dob po současné Klicperovo divadlo)

  Garavin, 181 str.

  Výpravná publikace kolektivu autorů – vedle editora a hlavního přispěvatele Mgr. Alexandra Gregora, Ph.D., to jsou prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Jan Kerbr, Petr Mareček, PhDr. Jaroslava Pospíšilová, Mgr. Zdeněk A. Tichý a doc. PhDr. Milan Uhde – věnovaná především profesionálnímu divadlu v Hradci Králové od nejstarších dochovaných dokumentů, tedy od příchodu a působení jezuitského řádu v roce 1636, po současné Klicperovo divadlo a rok 2016. Fakticky se ovšem činnost profesionálního divadelnictví ve městě rekrutuje až působením dramatika a divadelníka Václava Klimenta Klicpery, který na tamní gymnázium nastoupil v roce 1819 jako učitel humanitních věd a – jak píše Jaroslava Pospíšilová v úvodní kapitole věnované tamnímu divadelnictví do roku 1948 – vytvořil z Hradce Králové druhé nejvýraznější centrum vlasteneckých snah o posílení českého jazyka. Hlavní část knihy tvoří historie městského divadla, jak se utvářela po druhé světové válce, včetně informací o výstavbě jeho budovy. Profesor Císař rekapituluje etapu tzv. krajského oblastního divadla po roce 1948 do roku 1989. Nezapomíná na výrazné osobnosti (především Milana Páska a Miroslava Vildmana) spjaté s tehdejším Divadlem Vítězného února, jak se od sezony 1962/1963 do konce roku 1989 dnešní KD jmenovalo, a neopomene ani vznik Studia Beseda, kde začínal Josef Krofta a podstatnou stopu zanechal režisér Jan Grossman. Příspěvky ostatních autorů se soustředí na polistopadovou etapu spjatou do značné míry s ředitelem Ladislavem Zemanem a charakterizovanou jak mnoha inscenačními úspěchy, tak i vznikem festivalu Divadlo evropských regionů, jemuž je věnovaná speciální kapitola. Publikace je doplněna soupisem repertoáru a umělců angažovaných v hradeckém divadle v letech 1949–2016. Přes všechnu faktografickou obsažnost a mnohá zajímavá fakta uvádějící činnost městského divadla do historických souvislostí jde především o reprezentativní publikaci Klicperova divadla v podstatě zcela opomíjející – v protikladu k názvu – další divadelní aktivity v tomto městě, a to nejen (trestuhodně) Divadlo Drak, ale i řadu amatérských souborů a osobností, jimiž je Hradec Králové proslulý.hul

  ///

  Miloš Horanský: Dlužní kniha milosti

  Akropolis, 120 stran

  Po necelých deseti letech (po Grafických básních z r. 2007) nová – možná definitivní – básnická sbírka divadelníka Miloše Horanského jej ukazuje v nezvykle jímavé, meditativní, byť vždy tak trochu šaškovské poloze člověka smířeného se svým koncem, rekapitulujícího život, přesto však neustále komentujícího svět i aktuální dění kolem sebe. Autor nabízí různé pitoreskní situace a nahlíží je z pozice jazykově provokujícího, života libého, vitálního muže, vědomého si svých zkušeností, stáří a blížící se smrti. To mu umožňuje mít nad vším tím pinoživým děním velkého i malého světa osvobodivý nadhled a současně se zaměřit i na intimní chvíle rozjímání. Každá situace, každý objekt jsou zpracovány drobnohlednou optikou autorova zkoumání jeho podstaty, často ostřelovaného nečekanými asociacemi a nově vršenými situacemi. Přes všechen vnitřní škleb, ironii a občasný odstup je sbírka – nahlíženo z pozice autora – absolutně vážná. Slizké a jen tušitelné vlákno / na kterém ručkuje naše nicůtka / mezi dvěma hrobovými / zasténám to slovo – absolutny – / Převádí nás tudy stejně absolutní Bůh (str. 50). Sbírku provází šest autorových perokreseb – v podstatě kaligrafických výtvarných básní.hul

  ///

  DekadentFabrik: Opium Jazz

  Guerilla Records, 61:56 min.

  Kvarteto DekadentFabrik tvoří výrazné umělecké osobnosti dlouhodobě a nekompromisně se pohybující v oblastech hudebního experimentu spjatého s avantgardními proudy hudby a výtvarného umění XX. století a navazující na impulsy českého předlistopadového undergroundu. Aktuální nahrávce vévodí výtvarník, hudebník a autor textů David Cajthaml, absolvent scénografie na VŠUP Praha u prof. Josefa Svobody a autor divadelních scénografií, návrhů kostýmů a plakátů, především pro Hadivadlo (1985–1993) a Arnošta Goldflama, pro nějž – především v jeho sólových projektech – vytváří i živou hudbu. Zde je autorem konceptu včetně výtvarn


  Komentáře k článku: Došlo do redakce

  Komentáře k tomuto článku byly uzavřeny.  Obsah,