Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
  • Zprávy
  • Kritika
  • Blogy
  • Zahraničí
  • Rozhovory
  • Ostatní
  • KritikLab
  • Hledat
  • Můj profil

    Divadelní noviny > Zprávy

    Dopis premiérovi ČR

    Pane premiére České republiky,

    děkujeme za Vaši vstřícnou odpověď na náš otevřený dopis. Jsme potěšeni, že berete vážně naše znepokojení, a že jste veřejně vyjádřil podporu nezávislosti médií veřejné služby. Současně přijímáme Vaši žádost, abychom v případě jakéhokoliv podezření na porušení zákona využili právní prostředky, které nám k obraně nabízí demokratický právní řád. Je jasné, že žádná instituce v této zemi si nemůže dovolit tvrdit o sobě, že pracuje zcela bez chyb a problémů, ani veřejnoprávní média, ale ani politické orgány této země a volení zástupci. Velmi cenný je Váš slib, že byste podpořil změnu systému nominací a volby členů do rad veřejnoprávních médií. Není to novinka, měly to v plánu už tři české vlády. Návrh byl vypracován s připomínkovým řízením až do paragrafovaného znění.

    Souhlasíme s Vaším názorem, že Rada České televize má právo mít výhrady k práci Dozorčí komise. Při odvolávání dne 11.11. žádné výhrady veřejně nezazněly. Při poslechu záznamu ze zasedání Rady ČT padne zmínka o jakémsi netransparentním jednání části Rady ČT v dopoledních hodinách. Ze zákona jasně vyplývá, že jednání Rady ČT má být veřejné. Žádné spiklenecké jednání za zády veřejnosti, kterou má Rada zastupovat, zákon nezná! Už tento fakt činí výkon Rady zcela nevěrohodným. Podstatné je však, že takřka za měsíc nedokázala Rada ČT představit veřejnosti žádné relevantní právní zdůvodnění odvolání Dozorčí komise jako celku. Navíc, Zákon o ČT v ust. §  6 odst. 2 uvádí taxativně důvody, pro které je možné členy DK odvolávat jako jednotlivce. Jediný takový důvod nezazněl! Navzdory všem veřejně artikulovaným právním analýzám a zprávě o tom, že členové Dozorčí komise podávají předžalobní výzvu k anulování nezákonného odvolání, zvolila Rada bleskově komisi  novou. To je zřetelným dokladem selhání části Rady ČT. Očekávané náklady na právní spory bude hradit samotná Česká televize, tedy koncesionáři.

    Vaše přání, abyste odpovědí signatářům dopisu zabránil eskalaci napětí, se nezákonným konáním části členů Rady ČT míjí účinkem. Proto nenahlížíme kriticky jednání Senátu a nepovažujeme ho za politický nátlak, ale za důslednou snahu upozorňovat na porušování zákona. Jediný prokazatelný nátlak na Radu vyvíjí poslanec Stanislav Berkovec (ANO), který zcela nezákonně úkoluje Radu ČT jménem volebního výboru (příloha). Neexistuje žádný veřejně dostupný zápis, že takový postup byl volebním výborem schválen. Ani být nemohl. Zákon to neumožňuje. Tím se dostáváme i k zpochybnění Vašeho tvrzení o tom, že máme respektovat Radu ČT tak, jak ji v tajném hlasování zvolila Poslanecká sněmovna. V březnu tohoto roku obdrželo pětačtyřicet poslanců Vašeho hnutí a další poslanci napříč sněmovnou mail od poslance Berkovce. Obsah mailu vypracoval ve spolupráci s  Michalem Waltrem Kraftem, tehdy asistentem  poslance za ČSSD, dnes SPD, Jaroslava Foldyny. Kraft neboli Michal Prokeš, bývalý poradce komunistů, spolupracovník za korupci odsouzeného Marka Dalíka, je postavou s dosti šílenou představou řešení migrační krize střílením uprchlíků kulometem. Momentálně je za šíření nenávisti odsouzen k pokutě 30 000 korun a dvouletému podmínečnému trestu. Poslanec Berkovec s Kraftem rozpracovali mnohé kandidáty do Rady ČT metodou kompromitujících materiálů a doporučili volbu členů Rady ČT podle vztahu k hnutí ANO a k Vám. Přesně podle tohoto bezprecedentního dehonestujícího materiálu byla Rada ČT dovolena a řada kandidátů byla zostuzena dopředu jako občané druhé kategorie.  Poslanci přísahají na Ústavu České republiky, kde se v preambuli praví: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (…) máme budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku (…) jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů.

    Standa udělal chybu a za chyby se platí, pronesl předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Stanislav Berkovec dal svoji funkci k dispozici. Přesto byl podržen ve funkci předsedy volebního výboru.

    Abychom zabránili společenskému napětí a nedůvěře občanů ve státní správu tak, jak ji způsobila mocenskou zvůlí část Rady ČT a někteří nezodpovědní politici, vyzýváme zákonodárce, aby důsledně respektovali demokratický právní řád a odvolali členy Rady ČT, kteří sesazením Dozorčí komise porušili zákon:

    Pavel Matocha, Daniel Váňa, Jiří Kratochvíl, Jiří Šlégr, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Roman Bradáč, Hana Lipovská, Lubomír Veselý a Pavel Kysilka

    Jejich jednání hodnotíme jako pokusy o řízenou likvidaci této služby veřejnosti. Současně upozorňujeme, že pro nezákonné střety zájmů měli být odvoláni radní Hana Lipovská a Lubomír Veselý. To opomíjíme takové arogantní výstřelky, jako když místopředseda Rady ČT Pavel Matocha po několika minutách jednání Rady lže, že má důležitou pracovní záležitost, a placen koncesionáři místo jednání Rady hraje golf. Ostřejší oponenturu a kontrolu hospodaření ČT, ve kterou doufáte, od těchto členů Rady ČT nelze očekávat.

    Využíváme právní prostředky k odvolání a věříme v demokratický krok většiny rozumných a odpovědných politiků. Věříme, že právě oni zákonem stanoví, aby se veřejnoprávní média mohla opírat o systémové kroky, a nebyla objektem subjektivního rozhodování a zvůle. Vládu žádáme, aby předložila změnu systému nominací a volby do rad médií veřejné služby.

    7.12.2020

    Za správnost podpisů ručí:

    doc. MgA Olga Sommerová, režisérka, Praha

    [email protected]

    U Sparty 16, 170 00 Praha 7

     

    doc. Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel, Brno

    [email protected]

    Veselá 39, 602 00 Brno

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Občané, koncesionáři médií veřejné služby:

    Ing. Hana Holcnerová, pečující o manžela, signatářka Charty 77, Jeseník

    Jiří Pavlica, hudebník, skladatel, Staré Město

    JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., bývalá ústavní soudkyně, Brno

    doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c., bývalý premiér a předseda Senátu, signatář Charty 77, Praha

    MUDr. Jiří Rohel, lékař, Velehrad

    Jáchym Topol, spisovatel, signatář Charty 77, Praha

    Lída Rakušanová, novinářka, Praha

    doc. PhDr. Milan Uhde, spisovatel, signatář Charty 77, bývalý předseda Rady ČT, Brno

    Mons. Václav Malý, biskup, signatář Charty 77, Praha

    Soňa Červená, operní pěvkyně a herečka, zakladatelka Nadačního fondu Soni Červené, Praha

    Jiří Suchý, herec, ředitel Divadla Semafor, Praha

    František Lukl, předseda – Svaz měst a obcí, Kyjov

    RNDr. Jiří Grygar, astrofyzik, bývalý předseda Rady ČT (1992-1997), Praha

    JUDr. Josef Holcman, spisovatel, Zlín

    Ing. Jan Vaculík, obchodnětechnický pracovník a divadelní amatér, Dobřichovice

    Jan Svěrák, režisér, Praha

    Iva Květoňová, evangelická farářka pro mládež, Nostislav

    Libor Pešek, dirigent, Praha

    Helena Třeštíková, režisérka, Praha

    Boleslav Polívka, herec, režisér, divadelní principál, Olšany

    Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., teolog, Praha

    Karel Steigerwald, dramatik, bývalý člen Rady ČT (1992- 1997), Vonoklasy

    Ing. René Levínský, PH.D., vědec, Praha

    MUDr. Miroslav Adámek, lékař, Zlín

    PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, Brno

    Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka, Praha

    Prof. Mgr. Jindřich Štreit, fotograf, vysokoškolský pedagog, Sovinec

    Karel Karika, vedoucí Domu sv. Markéty, Oblastní charita, Ústí nad Labem

    prof. RNDR. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně Akademie věd, biochemička, Praha

    Michael Kocáb, hudebník, Praha

    Mgr. Jiří Kratochvil, spisovatel, signatář Charty 77, Moravský Krumlov

    Prof. RNDr. Václav Pačes, Drsc. Dr.hc., biochemik, vysokoškolský pedagog, Praha

    Prof. Libor Grubhoffer, vysokoškolský pedagog, České Budějovice

    doc. Ing.  Fedor Gál, sociolog a publicista, Praha

    Hana Ulrychová, zpěvačka, Kuřim

    Jakub Keller, evangelický farář, Horní Čermné

    Arnošt Wagner, novinář, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Brno

    Ludmila Ministrová, majitelka rodinné firmy, Pardubice

    Svatopluk Karásek, evangelický farář, bývalý člen Rady ČT, signatář Charty 77, Praha

    Prof. MgA. Arnošt Goldflam, režisér, dramatik a herec, Praha

    Mgr. Miroslava Rohelová, učitelka, Velehrad

    Mgr. Eda Kriseová, spisovatelka, Praha

    Prof. PhDr. Petr Oslzlý, divadelník, vysokoškolský učitel, Brno

    Jan Bednář, novinář, signatář Charty 77, bývalý předseda Rady ČT ( 2015-2020), Praha

    Jaroslav Veis, novinář, Praha

    Mgr. Tomáš Pasterný, ředitel IT firmy, Zlín

    Michal Blažek, akademický sochař, Praha

    prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc (ředitel Parazitologického ústavu BC AVČR), Praha

    Josef Janíček, umělecký vedoucí The Plastic People of the Universe, Karlík

    prof. RNDr. Pavel Jungwirth, PhD (předseda Učené společnosti ČR), Praha

    Aleš Máchal, ekopedagog, Brno

    Mgr. Petr Placák, historik, Praha

    Mgr. Jiří Zajíc, pedagog, publicista, bývalý člen Rady ČT (1992-2000), Praha

    Aleš Březina, skladatel, Praha

    Ing. Jiří Kotek, Karlovy Vary

    PhDr. Monika MacDonagh Pajerová, diplomatka, vysokoškolská pedagožka, Praha

    Fero Fenič, režisér, prezident MFF Praha-Febiofest, Praha

    Ondřej Liška, ředitel nadace, bývalý ministr školství, Brno/ Vídeň

    Petr Minařík, nakladatel, ředitel Měsíce autorského čtení, Brno

    Kateřina Tučková, spisovatelka, dramatička, historička umění, Brno

    Mgr. Krystýna Urbánková, učitelka, Brno

    Mgr. Boris Urbánek, geolog, Brno

    Mgr. Hana Veronika Konvalinková, učitelka, Počátky

    Ing. Ivo Dostál, důchodce, ekolog, Brno

    Eliška Balzerová, herečka, Praha

    PhDr. Zdeněk Papoušek, pedagog, Brno

    Tomáš Peszynski, Puls of Europe, Praha

    Josef Platz, režisér, Praha

    Mgr. Jiří Rohel, lektor a tlumočník, Brno

    Ing. Petra Rohelová, v domácnosti, Brno

    Aleš Kysil, režisér, Praha

    Jiří Šesták Ph.D., herec, České Budějovice

    Lenka Šestáková, herečka a pedagožka, České Budějovice

    Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc., vysokoškolský učitel, filmový teoretik, Praha

    Prof. Jaroslav Brabec, režisér, kameraman, vysokoškolský pedagog, Praha

    Ivana Plíhalová, herečka, Olomouc

    Mgr. Jiří P. Kříž, publicista, divadelní, literární kritik, člen Českého PEN klubu, Praha

    Daniel Pešta, vizuální umělec, Praha

    František Kostlán, publicista, Praha

    PhDr. Monika Rychlíková, scénáristka, režisérka, Brno

    Michal Erdinger, evangelický  farář, Třebechovice pod Orebem

    Jan Hrušínský, ředitel Divadla Na Jezerce, Praha

    Prof. PhDr. Vladimír Just, publicista, vysokoškolský pedagog UK, Praha

    Ondřej Havelka, zpěvák, režisér, Praha

    Ing. Jan Štern, producent, Praha

    Mgr. Hynek Tkadleček, evangelický farář, Horní Dubenky

    Prof. Dadja Altenburg Kohl, lékařka, zakladatelka Musea Montanelli, Praha

    Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka, signatářka Charty 77, Praha

    Jan Hřebejk, režisér, Praha

    Ing. Vlasta Chromá, občanská aktivistka, Benešov

    Akad. arch. Ivan Adam,architekt, Prášily

    Ing. Vladimír Zikmund, synodní kurátor Českobratrské církve evangelické, Brno

    Jaroslav Bahník, podnikatel, Sadská

    Eva Blažíčková, taneční pedagožka, choreografka, Prášily

    Kateřina Žlebková, výtvarnice, Olomouc

    Jan Keřkovský, evangelický farář, Jihlava

    Mgr. Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava, Praha

    Jiří Žlebek, sochař, Olomouc

    Jan Urban, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha

    Vlasta Urbanová, ředitelka chráněné dílny, Praha

    Iva Šmídová, socioložka, Masarykova univerzita, Brno

    Ivo Moravec, OSVČ, České Budějovice

    Mgr. Igor Stránský, režisér, Salaš

    Ing. Stanislav Hamr, podnikatel, důchodce, Praha

    MgA. Vladimír Morávek, divadelní a filmový režisér, Lomnice u Rýmařova

    Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Praha

    Martin Reiner, nakladatel a spisovatel, Brno

    Mgr. Jan Kalvoda, advokát, Praha

    RNDr. Dagmar Havlová, CSc., podnikatelka, Praha

    Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., vysokoškolský učitel, děkan fakulty, Brno

    Josef Kubáník, herec, Uherské Hradiště

    doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D., architektka, vysokoškolská pedagožka, Praha

    Tereza Boučková, spisovatelka, signatářka Charty 77, Praha

    David Sedláček, evangelický farář, Miroslav

    MgA. Zdeněk Janál, dramaturg Divadla JKT, Plzeň

    RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.,vysokoškolská pedagožka, Praha

    Ing. Bohumil Kos, ekonom, Pardubice

    Martin Hausenblas, MBA, podnikatel, Ústí nad Labem

    Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo a předseda výboru České asociace divadelních kritiků, Praha

    Štěpán Hájek, evangelický farář, Brno –  Husovice

    Jitka Vodňanská, psycholožka, Praha

    Václav Němec, filosof a vysokoškolský pedagog, Praha

    Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka, Praha

    Ondřej Trojan, filmový režisér a producent, Praha

    Zdeněk Svěrák, scenárista a herec, Praha

    MgA Yvetta Srbová, ředitelka Divadla v Řeznické, Praha

    Ing. Dagmar Divišová, konzultantka, trenérka basketbalu, Strakonice

    Ing. Bedřich Koutný, bezpečnostní poradce, signatář Charty 77, Zlín

    David Smečka, hudební skladatel, herec, Brno

    Michal Stránský, grafický designer, Staré Město

    Petr Janyška, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec, Praha

    Mgr. Eliška Rothová, psychoterapeutka, supervizorka, Praha

    Ing. Alexandr Kobranov, podnikatel, Černošice

    Bc. Alice Stuchlíková, OSVČ, Brno

    PhDr. Josef Herman, CsC., redaktor a teatrolog Praha

    Daniel Matějka, farář ČCE, Moraveč

    Petr Hruška, básník, Ostrava

    doc. Vladimír Merta, Ing.arch., písničkář, Praha

    Martin Palouš, vysokoškolský učitel, signatář Charty 77, Praha

    Mgr. Ondřej Macek, PhD., vysokoškolský učitel, evangelický farář, Nosislav

    doc. Ing. arch. Ivan Wahla, architekt, Brno

    Petr Turecký, farář ČCE, Pelhřimov

    Josef Patočka, novinář, Brno

    prof. MgA. Ivo Krobot, režisér, vysokoškolský pedagog, Brno

    Michael Pfann, PhD., farář ČCE, Vrchlabí

    doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, architekt, Brno

    PhDr. Miroslav Balaštík, PhD., šéfredaktor časopisu Host

    Mgr. Pavel Jungmann, nakladatel, Zlín

    Ing. Jarmila Poláková, producentka, Praha

    MgA. Anna Johnson Ryndová, střihačka, Praha

    Petr Pivoňka, farář a senior Východomoravského seniorátu ČCE, Zlín

    MgA. Jan Cimr, umělecký šéf Divadla Polárka

    Markéta Slámová, evangelická farářka, Světlé u Velkého Meziříčí

    Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., vysokoškolský učitel, Praha

    doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD., bioetik, vysokoškolský pedagog, Praha

    RNDr. Magda Špetíková, učitelka, Brno

    Vlasta Galerová, dramaturgyně a pedagožka, Praha

    Doc. MgA.Karel Kříž, režisér, Praha

    Jarmila Řezníčková, farářka ČCE, Brno – Heršpice

    Martin Věchet, zakladatel a pořadatel Open Air Festivalu Trutnoff Brno On, živnostník, Trutnov

    Mgr. Eva Navrátilová, terapeutka, ekoložka, Malá Úpa – Pomezní Boudy

    prof. Mgr. Jan Gogola, vysokoškolský učitel, Salaš

    Mgr. Jakub Kašpar, výpomocný kazatel ČCE, Vrchlabí

    Filip Keller, evangelický farář, Svitavy

    Mg. Tomáš Matějovský, farář a senior ČCE, Děčín

    PhDr. ing. Jan Vodňanský, básník a vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha

    prof. RNDr. Jan Čermák, vysokoškolský pedagog, Brno

    Ing. Jitka Čermáková, výzkumná pracovnice, Brno

    MgA. Markéta Špetíková, dramaturgyně, Brno

    Jiří Hradil, hudebník a hudební skladatel,

    Jaroslav Hutka, písničkář, signatář Charty 77, Praha

    PhDr. Jana Kalousková, ředitelka knihovny, Letohrad

    Mgr. Václav Vacek, farář, Letohrad

    MUDr. Jana Kunhelová – Popovská, lékařka, Praha

    Martin Vidlák, archivář, Praha

    Josef  Gombár, režisér, vysokoškolský učitel, Zlín

    Ak. arch. David Vávra, architekt a herec, Praha

    Jiřina Šiklová, socioložka, signatářka Charty 77, Praha

    Jan Rejžek, kritik, Praha

    Mgr. František Hromada, režisér, Martinov u Mariánských Lázní

    Mgr. Alena Svatošová, herečka, Cheb

    Mgr. Jakub Hromada, Palackého univerzita, Olomouc

    Mgr. Klára Hromadová, pedagožka, Cheb

    doc. Mga. Michal Zetel, režisér, Brno

    Martin Bursík, ekolog, bývalý ministr životního prostředí, Praha

    Kateřina Bursíková Jacques, ekoložka, Praha

    Jana Červenková, spisovatelka, členka Výboru pro vězněné spisovatele, Praha

    Nina Rutová, dramaturgyně a pedagožka, Praha

    Mgr. Martina Kadlecová, evangelická farářka, Silůvky

    Michal Matzenauer, výtvarník, signatář Charty 77, Praha

    Olga Malířová Špátová, režisérka, kameramanka, Praha

    Jana Radojčičová, herečka, Praha

    Rafaela Radojčičová, produkční, Praha

    Petr Koubek, Ph.D., odborný pracovník a projektový manažer, Národní pedagogický institut České republiky, Praha

    Petr Rezek, učitel, Praha

    Miroslav Vodrážka, hudebník a publicista, Praha

    Mgr. Iva Vodrážková, pedagožka, výtvarnice, Praha

    Blanka Kulová, střihačka, Praha

    Pavel Smrkovský, podnikatel, Liberec

    PhDr. Olga Vilímková, vysokoškolská pedagožka, Praha

    Ing. Jan Kovařík, farmář, Daskabát

    Jiřina Kovaříková, důchodkyně, Daskabát

    PhDr. Monika Mac Donagh Pajerová, vysokoškolská pedagožka, Praha

    Jarmila Macečková, pedagožka, ředitelka, Praha

    Jitka Glauner, zdravotní sestra, Praha

    MgA. Alena Derzsiová, režisérka, místopředsedkyně ARAS

    Daniel Kvasnička, farář, Litomyšl

    Ing. Michal Langoš, důchodce, Hranice

    Marta Kellerová, výtvarnice, Zbytov u Jimramova

    Jan Keller, evangelický farář, Zbytov u Jimramova

    Ján Sedal, herec, Brno

    Luboš Beniak, novinář, bývalý člen Rady ČT (2014 – 2020 ), Praha

    PhDr. Petr Fleischmann, bývalý člen Rady ČT ( 1992 – 1994), Praha

    Jaroslava Vašáková – Fořtová, důchodkyně, Jiřín – Bystřice

    Pavel Klinecký, farář ČCE, Třebenice

    MUDr. Vladimír Němec, lékař, Praha

    Miroslav Lomič, dramaturg, Česká Lípa

    Mgr. Pavlína Lomičová, učitelka, Česká Lípa

    Kateřina Krejčí, dramaturgyně, Praha

    Ing. František Karel Janda, publicista, Ondřejov

    Pavel Kosatík, spisovatel, Praha

    PhDr. Lenka Jungmanová, PhD., literární vědkyně, Praha

    Lída Vlášková, herečka, Pardubice

    Marek Zikmund, evangelický farář, Pardubice

    Jan Rosák, moderátor, Mníšek pod Brdy

    Alena Bláhová, překladatelka, Praha

    MgA. Ondřej Vodička, tajemník Divadelní fakulty JAMU

    Miroslav Marusjak, železničář, básník, Olomouc

    Adam Komers, živnostník, Praha

    Daniela Bambasová, herečka, České Budějovice

    Mgr. Ota Sládek, herec, publicista, Nepomuk – Rožmitál pod Třemšínem

    Kateřina Dušková, režisérka, Liberec

    Tomáš Lněnička, herec, Pardubice

    Vladimír Salčák, herec, publicista, Uherské Hradiště

    Eva Landischová, důchodkyně, Praha

    Věra Mlynářová, asistentka, Loděnice u Berouna

    Jiří Štrébl, herec, Praha

    Mgr. Tomáš Schilla, hudebník, Praha

    Janek Vápeník, herec, Hradec Králové

    Květa Richterová, lékárnice, Brno

    Jiří Richter, lékárník, Brno

    Daniela Brodská, farářka ČCE, Dvůr Králové nad Labem

    Prof. MUDr. Michal Anděl, Csc, lékař a univerzitní učitel, Praha

    Jan Hančil, dramaturg a rektor AMU, Praha

    Miroslav Václavek, spisovatel, publicista, Šumperk

    Jan Kalenda, podnikatel, Praha

    Zuzana Wiener, vysokoškolská pedagožka, Praha

    Noemi Zárubová, vysokoškolská pedagožka, Praha

    Tomáš Hanák, herec, publicista, Praha

    Jan Marvan, technik, Praha

    Eva Benešová, židovská aktivistka, Praha

    Jan Malíř, kameraman, Praha

    Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, historik, Brno

    Marie Uhlířová, literární historička, Brno

    Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, emeritní ředitel Muzea v Olomouci, Olomouc

    Ladislav Vrchovský, novinář, spisovatel, Ostrava

    MgA Hana Pinkavová, filmová dokumentaristka, Zlín

    MUDr. Václav Pecha, lékař, Praha

    MgA Zuzana Meisnerová Wismer, zakladatelka a ředitelka Langhans Archiv Praha 

    MgA Jakub Sommer, režisér, Praha

    Zdeněk Tyc, režisér, Praha

    Vojtěch Vašák, student, mluvčí inciativy, Stojím za ČT, Brno

    Daniel Kroupa, politik, vysokoškolský pedagog, filozof, signatář Charty 77, Praha

    Kristián Hynek, kameraman, vysokoškolský pedagog, Praha

    Tomáš Steiner, muzejník, Olbramov

    Veronika Jiravová, koordinátorka a aktivistka, Kostelec nad Černými lesy

    PhDr. Ivan Rynda, sociální a kulturní ekolog, Karlova univerzita, Praha

    Jan Dobrovský, podnikatel, fotograf, Praha

    Ksenia Dobrovská, ekonomka, Praha

    Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno

    Pavel Liška, herec, Praha

    ///

    Signatáři reagují na tento dopis premiéra Babiše: DOC241120-241120

    ///

    Zde naleznete stanovisko k potřebě právního výboru parlamentu: VolebniL_ vyL_bor_Rada CL_T

    • Autor:
    • Publikováno: 8. prosince 2020

    Komentáře k článku: Dopis premiérovi ČR

    1. Josef Herman

      Josef Herman

      Podepsal jsem oba dopisy,
      protože nelze jinak než bránit veřejnoprávní televizi před zjevnou snahou ji usměrnit. Jenže už dopis premiérovi Babišovi a reakce na jeho odpověď není procesně správná, a on to ve své odpovědi využil, protože on s tím de iure nemá nic společného a my jsme vlastně potvrdili jeho postavení neomezeného vládce. Babiš (tedy jeho prchalové) nás pak může odkázat k demokratickým principům, licoměrně, protože poměry sám přetvořil na podnik řízený generálním ředitelem a jeho podřízenými a z nás se snaží udělat své zaměstnance. Proto holt se nemůžeme za občany a koncesionáře ozvat jinak, i když spíš měl být adresátem našich dopisů předseda poslanecké sněmovny, která evidentně stranicky radu zvolila a je z logiky věci za činnost rady zodpovědná. Jasně, mířili jsme na hlavu chobotnice…

      08.12.2020 (16.06), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

    Přidat komentář

    (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

    Přidání komentáře

    *

    *

    *    Obsah,