Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2024

ročník 33
20. 2. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Docent Petr Christov obvinění odmítl

  Po 20. únoru se objevila zpráva, že docent Petr Christov z Katedy divadelní vědy se dopustil sexuálního obtěžování studentek a dalších neetických činů. Události jsou staršího data, studentek se nejprve zastal jejich kolega student Tomáš Blatný, který informoval nejprve Alenu Sarkissian. O případu informoval sérií obsáhlých rozhovorů Deník N, zpovídal nejen pedagogy, ale anonymně také dotčené studentky a Tomáše Blatného. Obeslali jsme konkrétními dotazy přímé účastníky případu, včetně Petra Christova, pracovníci katedry se však rozhodli na vybraná témata odpovědět společně. Tyto společné odpovědi signovali pedagogové Katedry divadelní vědy doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., vedoucí katedry, PhDr. Barbara Topolová, Ph.D., zástupkyně vedoucího, Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., a prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

  Kdy a jak jste se o problému dozvěděli a jak jste reagovali?

  Na podzim 2021 se na dr. Alenu Sarkissian obrátila skupina studentů a studentek se závažnými podněty a zjištěními, které se týkaly nevhodného, neetického chování dlouhodobého pedagoga katedry, doc. Petra Christova. Dr. Sarkissian následně informovala vedoucího katedry doc. Martina Pšeničku, který studenty ujistil, že vznesené podněty budou adekvátně a bezodkladně řešeny. Následně paní děkanka dr. Eva Lehečková a vedoucí katedry obdrželi anonymizované autorizované svědecké výpovědi postižených studentek opatřené důkazním materiálem, který dokládal, že studentská zjištění byla opodstatněná. Na základě těchto svědectví iniciovala paní děkanka setkání s doc. Christovem a vedoucím katedry. Doc. Christov byl informován o svědectvích a materiálech, které ho usvědčují z nevhodného chování ve výuce i mimo ni. Doc. Christov obvinění odmítl, stejně jako návrh paní děkanky na okamžité rozvázání pracovního poměru. Byl tudíž informován o svém bezprostředním suspendování z přímé výuky a vedoucí katedry mu upravil náplň práce na vědecko-výzkumnou oblast. K dalším krokům vydá doporučení Etická komise FF UK, které v nadcházejících dnech paní děkanka případ postoupí k projednání.

  Katedra divadelní vědy patří k menším pracovištím. Jak si vysvětlujete, že problém byl odhalen po takové době?

  Až do podzimu loňského roku jsme neobdrželi ani sami neregistrovali žádné signály, že by k podobným incidentům mělo docházet. Považovali jsme – bohužel mylně – kolegialitu a respekt za samozřejmá východiska naší práce, možná právě tím spíše, že Katedra divadelní vědy je tak malým pracovištěm, kde se de facto všichni pedagogové a studenti navzájem znají.

  S jakými důsledky se teď musí Katedra divadelní vědy vypořádat?

  Kromě provozních důsledků, které jsou v krátkodobém výhledu řešitelné, musí KDV především věnovat zvýšenou péči znovunastolení vzájemné důvěry.

  Jaké změny podniknete, aby se takové případy neopakovaly?

  Změny jsme již podnikli a zřetelně je prezentujeme konkrétními a transparentními kroky: jasným pojmenováním problému a jeho následným řešením i otevřeným dialogem se studenty, kteří nám svou důvěrou svěřili do rukou nemalou odpovědnost. Domnívat se, že takovéto problémy zmizejí, by bylo naivní. Jde o to, pečlivě nastavovat mechanismy, které by takovýmto jevům pomáhaly předcházet, a neustávat v kultivaci prostředí důvěry a kolegiality. Na tomto jsme jako členové katedry připraveni dále spolupracovat s vedením FF UK i se studenty.

  V roce 2017 doc. Christov rezignoval na funkci vedoucího Katedry divadelní vědy, v níž působil od roku 2007. Z jakého důvodu?

  V roce 2017 se z vlastní vůle rozhodl dále nekandidovat poté, co funkci vedoucího zastával od roku 2007 do roku 2016 (respektive února 2017), tedy po dobu tří funkčních období. Funkční období vedoucího katedry je regulováno opatřením děkana a trvá tři roky, po jeho uplynutí musí vedoucí, pokud chce ve své práci pokračovat, znovu projít interním výběrovým řízením.

  Jaký je váš názor na studentské iniciativy #nemusistovydrzet (DAMU) a Nahlas (FF UK), které se snaží upozorňovat na zneužívání moci ze strany vysokoškolských pedagogů?

  Každá zdravá občanská společnost potřebuje iniciativy jako sebekultivační a sebestrukturační pojistky svého fungování. Jejich role je zřetelná a nezpochybnitelná a je to role, kterou reprezentují i zmíněné studentské aktivity. Jsme si plně vědomi, že poškození integrity jedinců ve společenstvích, která reprezentujeme, se dotýká všech, neboť destruuje základní principy, na nichž takováto společenství stojí. Uvědomujeme si, že události, jimž čelíme, znamenají poničení důvěry a bezpečného prostředí, které jsme se společně rozhodli utvářet. Vzdělávání není jen výuka, ale také vzájemný respekt, péče a kultivace – to vše bez důvěry hyne. Žádný svrchu implantovaný inspekční mechanismus nikdy nemůže kultivované principy vzájemné důvěry a respektu plně nahradit. Činná společenství, která spoléhají na tato nepsaná pravidla, jsou obvykle vyspělými občanskými společnostmi. Otevřené a svobodné společenství ovšem v sobě nese i rizika a ve chvíli porušení svých pravidel musí buď spoléhat na patřičné zdola utvořené mechanismy, jež umějí rizika eliminovat, nebo – pokud takové mechanismy nemá nebo nejsou funkční – potřebuje skupinu odvážných. Těmto odvážným se sluší poděkovat, neboť svým konáním zabránili tomu, aby se z činného společenství stalo společenství nečinné, lhostejné.

  Odpovědi Petra Christova

  Ve vyjádření pro Deník N odmítáte nařčení z jakéhokoli neprofesionálního jednání a rozporujete rozhodnutí děkanky FF UK Evy Lehečkové stáhnout vás z výuky po dobu řešení podnětu Etickou komisí FF UK. Čím si tento vývoj událostí kolem své osoby vysvětlujete a jak se hodláte bránit?

  Další kroky prozatím zvažuji. Platí však, že jednoznačně odmítám nařčení z protežování, či dokonce ponižování některých studentů. Vůči tomu se zásadně ohrazuji, neboť se takováto tvrzení nezakládají na pravdě.

  Obeznámil jste se s materiály zveřejněnými v Deníku N?

  V této chvíli nebudu informace z médií komentovat. O nastalé situaci jsem byl podrobněji informován z médií nedlouho poté, co jsem byl vedením FF UK obecně seznámen s informací o podnětu zaslaném vedení Filozofické fakulty. S předmětnými informacemi a materiály jsem nebyl seznámen ani před jejich zveřejněním v médiích, ani po něm.

  Jaká bude náplň vaší práce na katedře po dobu vyšetřování?

  Aktuálně se budu věnovat vědecké práci.

  Obdržel jste během svého působení na Katedře divadelní vědy FF UK nějakou negativní zpětnou vazbu na svou výuku?

  Naprostá většina reakcí na mou výuku, vedení studentských prací i odbornou práci byla dlouhodobě veskrze pozitivní. Jako pedagog působím na akademické půdě dvacet let a z mnoha mých studentů se za tu dobu stali skvělí odborníci, kolegové a spolupracovníci. Soustavný oboustranný zájem o odbornou spolupráci mezi mnoha oborovými studenty/absolventy a mnou dokládá, že moje pedagogické působení není zatíženo žádnou soustavnou negativní odezvou. Velmi kladně též dlouhodobě vyznívá jak percentuální hodnocení, tak komentáře naprosté většiny studentských evaluací zveřejňovaných pravidelně v rámci periodického studentského hodnocení výuky realizovaných na FF UK.

  Proč jste v roce 2017 skončil ve funkci vedoucího Katedry divadelní vědy?

  Po deseti letech vedení ústavu bylo na můj popud na konci roku 2016 vypsáno výběrové řízení na dotyčnou pozici, a to na základě již dlouhodobější společné strategie rozvoje realizované ve spolupráci s kolegou Pšeničkou. Projekt koncepce rozvoje katedry na další období připravený současným vedoucím katedry přitom obsahově vycházel z mojí do té doby realizované koncepce a dále na ni úzce navazoval.

  Jaký je váš názor na studentské iniciativy #nemusistovydrzet (DAMU) a Nahlas (FF UK), které se snaží upozorňovat na zneužívání moci ze strany vysokoškolských pedagogů?

  Studentské iniciativy různého typu mají své neopominutelné místo a mohou sehrát velmi pozitivní roli. Sám mnohé studentské aktivity, projekty a iniciativy otevřeně a soustavně podporuji.


  Komentáře k článku: Docent Petr Christov obvinění odmítl

  1. Elfriede Jelinek

   Avatar

   Odvážné usnesení politbyra katedry divadelní vědy.

   11.03.2022 (11.02), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vojta Vácha

   Avatar

   Odvážné zprávy na instagramu zaslané studentskám doc. Christovem.

   19.03.2022 (14.50), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,