Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Dnes naposled…? (No. 8)

  V pátek 19. října proběhla před sídlem ministerstva kultury na Maltézském náměstí 1 a poté i uvnitř demonstrace na záchranu časopisu Ateliér. Sympatizanti tohoto periodika obvinili Ministerstvo kultury ČR, že snížením dotační částky na vydávání tohoto časopisu se de facto podílí na jeho likvidaci.

  Výtvarný artefakt, který byl stvořen z rozbité papírové makety časopisu Ateliér. Ministerstvo zvažuje, že dá tento artefakt do veřejné aukce. Vydražená částka poputuje na konto časopisu Ateliér. FOTO archiv MK ČR.

  Časopis Ateliér žádal v grantovém řízení o dotaci ve výši 2 miliony 950 tisíc Kč, grantovou komisí mu byla vyčleněna částka 560 tisíc Kč. Výše dotace se odvíjela od rozpočtových možností ministerstva kultury a od bodového výsledku z prvního kola. Zmíněné periodikum získalo 3,3 bodu z 5 možných a umístilo se na dvanáctém místě z devatenácti projektů zařazených do okruhu periodických publikací (finančně jich bylo podpořeno čtrnáct). Vedení časopisu požadovalo od ministerstva kultury dodatečnou dotaci 1 334 950 Kč a v posledních dnech přistoupila redakce Ateliéru k nátlakovému jednání: pokud ministerstvo požadavkům Ateliéru nevyhoví, bude svolán protestní happening. Ten se dnes před Nostickým palácem skutečně konal, bohužel na něm zazněla ze strany šéfredaktorky Ateliéru a jejích podporovatelů řada lživých a zavádějících tvrzení.

  Nejsilnějším „argumentem“ protestujících byl poukaz na nelegitimnost rozhodnutí grantové komise kvůli tomu, že její předseda hlasoval podjatě a byl ve střetu zájmů. Toto osočení považuje Ministerstvo kultury za nemístné nejen vůči předsedovi, ale i vůči práci celé komise. Na problém možného střetu zájmů totiž velmi důsledně pamatují vnitřní předpisy Ministerstva kultury. Pokud se o dotaci uchází žadatel, který je ve vztahu k některému členu komise osobou blízkou ve smyslu občanského zákoníku, nebo subjekt, ve kterém má člen komise majetkovou účast nebo je jeho pracovníkem či členem statutárního orgánu, pak se tento člen komise NEÚČASTNÍ odborné rozpravy o této žádosti a ani ji BODOVĚ NEHODNOTÍ. To, že tato povinnost byla uplatňována u všech členů, tedy i u předsedy, lze doložit zápisy z jednání komise. Pro úplnost: časopis Umění, který se umístil na prvním místě v rámci okruhu periodických publikací, byl finančně podpořen ve výši 50 000 Kč a vydání výstavního katalogu pod názvem Miloš Jiránek (1875–1911). Zápas o moderní malbu. Doprovodná publikace k výstavám v Chebu a Roudnici, jehož autorem je Tomáš Winter a do výběrového dotačního řízení byl přihlášen Galerií výtvarného umění v Chebu, bylo dotováno částkou 200 000 Kč. Oba zmíněné projekty jsou kladně hodnoceny, a to nejen odbornou komisí.

  Ministerstvo kultury je stran dotačního řízení kritizováno Společností časopisu Ateliér, o.s. KAŽDOROČNĚ. Ve snaze zvrátit jeho výsledky je ze strany šéfredaktorky vyvíjeno značné úsilí zaktivizovat odbornou i širokou veřejnost „na záchranu časopisu Ateliér“, které je ovšem v řadě případů postaveno na zavádějících argumentech. Problém kolem podpory časopisu Ateliér má několik rovin a jednou z nich je i otázka vícezdrojového financování odborných periodických publikací z veřejných rozpočtů. Ministerstvo kultury je takřka jediné, které výraznější částkou přispívá na vydávání odborných periodik v oblasti profesionálního umění a potýká se tak s neúměrným podílem tohoto typu publikací na celkovém objemu vyčleněných dotačních prostředků (tato problematika se týká i oblasti divadla a hudby a příslušných odborných periodik). Ministerstvo kultury ale není vydavatelem časopisu Ateliér a nemůže se plně podílet na jeho financování na úkor dalších žadatelů o dotace. Je škoda, že se časopisu Ateliér nepovedlo najít další zdroje na financování svého provozu a nepovedlo se mu ani (navzdory rozsáhlé kampani) získat více nových předplatitelů.

  Závěrem dvě poznámky:

  Není pravda, že časopis Ateliér je jednoznačně podporován CELOU výtvarnou odbornou obcí (viz Artalk a Česká pozice).

  Rovněž není pravda, že se na dnešní demonstraci nikdo ze zástupců Ministerstva kultury nedostavil. Tisková mluvčí a ředitelka kabinetu ministryně Markéta Ševčíková s demonstranty jednala a převzala od nich i symbolický „dar“: výtvarný artefakt v údajné hodnotě 2 milionů korun, který byl stvořen některými přítomnými umělci krátce před demonstrací z rozbité papírové makety časopisu Ateliér. Ministerstvo zvažuje, že dá tento artefakt do veřejné aukce. Vydražená částka poputuje na konto časopisu Ateliér.

  • Autor:
  • Publikováno: 20. října 2012

  Komentáře k článku: Dnes naposled…? (No. 8)

  1. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Redaktor Respektu Jan H. Vitvar zde byl několikrát usvědčen jako diletant a nedbalec v otázkách divadelních (líný přečíst si alespoň elementární literaturu). To ovšem ještě neznamená, že je nekompetentní i jako kunsthistorik. V dnešním Respektu píše:
   „…Ateliér se nepodbízel komerci a ta se na oplátku nepodbízela jemu, čili ze soukromého sektoru si toho přivydělat příliš nemohl….(na toto téma jsem tu polemizoval s V. Hulcem – pp)…se zmenšovala pozornost redakce k tomu, co se na stránkách Ateliéru tiskne…(…)
   … vycházely převzaté texty z katalogů, oslavné proslovy z vernisáží…. takže pokud jste chtěli získat relevantní informace o naší výtvarné scéně, bylo mnohem přínosnější sáhnout po specializovaných internetových serverch nebo si zajít popovídat do kavárny.
   Čtrnáctideník rezignací na originální pohled popřel smysluplnost svého dotování: podporovat by přece stát měl to, co něčím vybočuje z dominantní šedi, co se svým elánem snaží vzdorovat obecně přijatelným myšlenkám ….A takový Ateliér rozhodně nebyl.“ (S. 17)
   Je mezi čtenáři iDN odborník, který se k problému vyjádří?

   29.10.2012 (10.11), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Petr Pavlovský

   Petr Pavlovský

   Tak se mi, Vladimíre, zdá, že v komunitě čtenářů a autorů iDN, zajímá kauza Ateliér jenom nás dva. Co tě nepáli, nehas?

   02.11.2012 (17.56), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,