Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza Kontext Zprávy

  Divadlo Archa čekají zásadní změny

  Pražské Divadlo Archa, tak jak ho znají diváci téměř třicet let, čeká od roku 2024 proměna. Do budovy Na Poříčí se chystá vstoupit nový tým. Správní rada divadla na základě návrhu dosavadního ředitele Ondřeje Hraba oslovila na jaře tohoto roku spoluzakladatele a ředitele Jatek78 Štěpána Kubištu. Ten předložil koncepci s pracovním názvem G.O.A.T., která má ambici cílit na mladé publikum. Rada už Kubištu vybídla k vypracováním grantové žádosti na léta 2024 – 2027. V případě získání grantových prostředků započne příští rok proces předání divadla nové značce.

  Divadlo Archa v pražské ulici Na Poříčí. Foto: archiv divadla

  Ondřej Hrab s týmem Divadla Archa po desítky let přivážel do Prahy důležité zahraniční i tuzemské projekty a dokázal v domě Na Poříčí vytvořit prostory, kam si Pražané i návštěvníci Prahy zvykli chodit rozšiřovat kulturní obzory. Jsem ráda, že se podaří zachovat kulturní náplň těchto prostor a těším se na nové projekty Štěpána Kubišty a jeho týmu. Věřím, že vytvoří zcela zásadní kulturní centrum pro mladé, které v Praze citelně chybí, říká Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch.

  Dosavadní koncept Divadla Archa skončí v prosinci 2023. Atraktivní program vyvrcholí sezónou The Cornerstones of the Future (Základy budoucnosti) věnovanou domácím a zahraničním umělcům, kteří tvoří zásadní profil dramaturgie Archy. Ta se stala synonymem progresivních trendů soudobého scénického umění.

  Je čas na změnu. Divadlo Archa se za tři dekády své existence široce rozkročilo přes všechny oblasti divadla, tance a hudby, a neustále představuje českému publiku umělce, kteří posouvají hranice soudobého umění. Zároveň se Archa věnuje projektům, které kladou stejný důraz na společenskou a uměleckou funkci divadla, říká ředitel divadla Ondřej Hrab. Moje vize divadla pod značkou Archa postavila pevné základy pro prezentaci a vytváření nových děl soudobého scénického umění nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Vize zůstává se mnou a nemusí být nutně v budoucnu vázána na prostory Na Poříčí, doplňuje Hrab.

  Připravovaný plán transformace divadla vychází podle něj ze zahraničních zkušeností. Rozhodnutí o změně bylo učiněno s dostatečným předstihem, aby bylo možné vše kvalitně připravit.

  Nový projekt s pracovní názvem G.O.A.T. má ambice vyplnit prostor, který je v současné divadelní nabídce opomíjen. A sice vytvořit takový kulturní obsah, který by zaujal mladé publikum ve věku 15 až 25 let a vtáhl je do procesu jeho tvorby. Chceme vytvořit divadlo pro mladou veřejnost – takové, do kterého budou mladí lidé skutečně chodit, které by je zasáhlo, vtáhlo dovnitř a jejich zájem udrželo. Místo, které bude inspirovat a vzdělávat prostřednictvím témat, která mladou veřejnost formují, nebo by ji formovat měla, které nalézá způsob, jak je motivovat, inspirovat, zapojovat tak, aby z nich vyrostla sebevědomá kulturní populace se zájmem o okolní svět, popisuje Kubišta.

  V Praze je navíc podle něj zásadní nedostatek nabídky, která by cílila právě na mladé publikum a byla pro ně atraktivní. Chceme vytvořit kulturně-mediální dům s důrazem na divadelní tvorbu, který by zároveň představoval multifunkční kulturní zařízení jako místo setkání – hub, prostor, který bude společenskou laboratoří a kde budou moci umělci tvořit a experimentovat s vlastní tvorbou. Hledáme cesty, jak jim divadlo jako formu představit tak, aby se dostalo do jejich zájmu. Proto navrhujeme sestavit projekt chytře propojující témata a nástroje, kterými lze tato témata dobře komunikovat mladému publiku, uzavírá.

  Ondřej Hrab a Jana Svobodová se budou od roku 2024 pod novým názvem Archa Institut věnovat doma i v zahraničí projektům, které propojují vzdělávání a tvorbu v oblasti dokumentárního divadla. Navíc, některé projekty by v naší vzájemné spolupráci mohly pokračovat. Nebylo by prozíravé ukončovat něco, co funguje, vysvětluje Kubišta.

  • Autor:
  • Publikováno: 30. září 2022

  Komentáře k článku: Divadlo Archa čekají zásadní změny

  1. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Svěřit
   Divadlo Archa – přesněji prostory Divadla Archa – nové generaci a skupině tvůrců a jejich přemýšlení o divadle je velmi správným tahem stávajícího vedení, který ovšem měl přijít o deset let či možná i víc dřív. Nicméně aspoň že nyní. Dát jim rok či téměř dva na důkladnou přípravu je také správné. I volba Štepána Kubišty. Prokázal své schopnosti a vize jak v Nové scéně, tak při vzniku Jatek78 a v dalších svých veřejných aktivitách.
   Přesto se nemohu zbavit pachutě z Hrabova způsobu odcházení s tím, že si značku „Divadlo Archa“ nechává pro sebe, že si vznik a existenci Archy přisvojuje, aniž by pochopil, že ve své době splnil společenskou zakázku, že činnost a aktivity Divadla Archa – nikoli utilitárně jeho, on je a byl ředitelem veřejné instituce – byly veřejně podporované a že by tedy i tuto značku měl předat (nebo ji aspoň novému vedení nabídnout), nikoli si ji nechat. Divadlo Archa není Ypsilonka či Semafor, které jsou úzce spjaté se svými tvůrci. Divadlo Archa je spíš cosi jako Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo Na zábradlí či Činoherní klub. Je to podle mě spíše hnutí či spojenectví určitých lidí a náhledu na život a divadlo. Je velmi dobře, že DHnP, HaDivadlo, DNz či ČK existují dál i bez tvůrců-zakladatelů a doufám i budou. Uchovávání živých tradic a navazování kontinuit jsou podle mě součástí všeobecné kulturnosti. V případě Divadla Archa se tomu tak ale zřejmě nestane. Podle mne je to velká škoda a chyba v Hrabově předávání prostoru (a doufám i know how, které je velmi důležité pro navazání aspoň částečné kontinuity).
   Nový tým jistě prokáže dostatek schopností tu svou značku či název prostoru (doufám, že to nebude zkratka G.O.A.T. – co vůbec znamená?!) uvést v smysluplný život. Ale proč nezůstane (přesněji nesmí zůstat – Hrab si tuto značku zaregistroval a odchází s ní) prostoru název Divadlo Archa, jenž je či byl zárukou jisté divadelní – a nejen divadelní – vize a přístupu k divadlu/umění/životu, mi rozum nebere.
   Slova „Vize zůstává se mnou…“ jsou pyšná až na půdu ČSOB. Doufám, že to bude naopak – vize o divadle jako arše divadlem či vůbec uměním převážející lidstvo, kulturnost a život na této planetě přes věčnou potopu světa zůstane v prostoru bývalého Burianova D34, ergo dnešního Divadla Archa, ať už se bude jmenovat jakkoli.
   Štěpánovi Kubištovi a jeho týmu blahopřeju a přeju hodně nápadů, kontaktů, sil a peněz k realizaci.

   30.09.2022 (14.03), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Jakub Škorpil

   Avatar

   V jednom se s tebou, Vladimíre,
   shodnu – generační obměna mohla v Arše proběhnout již před pár lety.
   V čem se ale – myslím – zásadně mýlíš, je tvrzení „Divadlo Archa není Ypsilonka či Semafor, které jsou úzce spjaté se svými tvůrci.“. Označuješ-li Ondřeje Hraba za (pouhého) „ředitele veřejné instituce“ upíráš mu historickou zásluhu naprosto ojedinělého divadelního managera a především dramaturga, bez jehož rozhledu, kontaktů a nasazení by Divadlo Archa nikdy nebylo tím, čím bylo. Hrabova funkce ve vedení Archy rozhodně nebyla služebná: byl klíčovou postavou, která projekty iniciovala, inspirovala, či která jim poskytovala prostor (kolik jen současných tvůrců prošlo ArchaLabem?).
   Pokud tedy kontrastně porovnáváš Archu se Semaforem či Ypsilonkou, tvrdím, že role Ondřeje Hraba je tu stejná jako v případě Suchého či Schmida. Dramaturgie a management je v jeho případě stejně kreativní a inspirující jako autorská tvorba.
   Chystá-li Štěpán Kubišta tak zásadní proměnu směřování divadla v prostorech Na Poříčí 26, je jen logické, že tak nebude činit pod značkou Divadla Archa, jež je nesmazatelně spojena s od základu jinou poetikou a divadelními principy (proto také nefunguje srovnání s HaDivadlem či Provázkem).

   04.10.2022 (0.26), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  3. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Jakube,
   nerad bych Ondřejovi Hrabovi cokoli upíral. Udělal pro vznik a fungování Divadla Archa jistě mnoho a divadlo pozitivně ovlivnilo dění na české divadelní scéně. Ovšem podle mne není jeho úloha tak úzce autorsky spjatá s nějakou divadelní poetikou, již by inicioval či dokonce vytvořil, jako je tomu u Suchého či Schmida. Proto Archu spíše přirovnávám k divadlům (a prostorům) typu DHnP, HaDům, ČK či DNz, jež také vznikla výrazným vkladem původních tvůrců a zakladatelů, ale pokračují dál i bez nich. Myslím si, že Divadlo Archa je tomuto „přemýšlení“ o divadle těmto prostorům mnohem blíž a mohlo by klidně pokračovat se stejným názvem, jenž určitým způsobem jeho pokračovatele přece jen zavazuje k jistému přístupu a dramaturgii. Bez něj předává Hrab víceméně prázdný prostor, ze kterého a v němž může vzniknout v podstatě cokoli. Tedy Hrab pálí mosty za sebou a zcela účelově si ponechává značku, s níž chce dále existovat (v podstatě si zřejmě chce udržet kontakty a přístup k mezinárodním grantům, ergo penězům). To ale mohl – dle mého měl – udělat i v rámci nové koncepce či vedení, dokonce o tom Kubišta ve vstupní řeči sám mluví. Značku (název Divadlo Archa a možná i know how) si ale Hrab nechal a nový tým – ať by byl vybrán kdokoli – ji použít nemohl.
   Je to asi podobné, jako kdyby Karel Král odešel ze SaDu a odnesl si značku (název, předplatitele a kontakty) Svět a divadlo a předal jen redakční místo. Jistě, podobný časopis by mohl existovat s jiným názvem a noví redaktoři by měli volnější ruce, ale bylo by pro ně těžké získat vlastní granty, novou reputaci a čtenáře. Mé uvažování a výtky Hrabovi vycházejí z respektu k minulosti a tradicím, jež i on spoluvytvořil a dle mého by se měly dále rozvíjet, nikoli z ubírání zásluh osobnostem, které se na jejich vzniku či fungování podílely. Proto podle mne měl název prostoru Na Poříčí – Divadlo Archa – zůstat.
   Něco jiného by bylo, kdyby Kubišta přišel opravdu s razantně jinou koncepcí a chtěl se od Divadla Archa a jeho (bývalé) dramaturgie distancovat. Pak by jistě nový název tuto změnu predikoval a bylo by bláhové název Divadlo Archa prostoru nechávat. Myslím (doufám), že tomu tak ale není a nový tým na dění v tomto prostoru kontinuálně naváže, byť Kubištův koncept, s nímž vstupuje do prázdného prostoru Na Poříčí, neznám.

   04.10.2022 (10.27), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Jakub Škorpil

    Avatar

    Projekt G.O.A.T.
    také v jeho plnosti neznám, ale vyjdu-li jen z článku nad naší diskusí a věty „vytvořit takový kulturní obsah, který by zaujal mladé publikum ve věku 15 až 25 let a vtáhl je do procesu jeho tvorby“, je přeci jasné, že kormidlo se otáčí dost výrazně. A pak je jen logické, že vstupuje do „prázdného prostoru“. Stejně jako ostatně do prázdného prostoru vstoupil kdysi Ondřej Hrab.

    04.10.2022 (12.54), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  4. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Jakube,
   asi si stále nerozumíme. Mně vadí, že Ondřej Hrab si odnáší značku „Divadlo Archa“, aniž by komukoli, kdo by v nastavené linii případně pokračoval, ji nabídl. A považuju to za zpupnost a sebevzhlíživost. Podle mě měla být součástí konkursu i nabídka (ne-li přímo zadání) pokračovat v dramaturgické linii mapování soudobého divadla a dovážení zahraničních produkcí, které Divadlo Archa od svého vzniku přiváželo. V tom byla (a částečně stále je) jeho nezastupitelnost. Pokud by se Štěpán Kubišta i v takovém případě ucházel o tento prostor a přitom přišel s výrazně jinou koncepcí, a přesto vyhrál, pak Ok – nechť se Divadlo Archa jmenuje jinak. Mrzelo by mě to, byl bych proti, ale vyhrál by s koncepcí naprosto jiného uměleckého vidění a provozu, které by s „bývalým“ Divadlem Archa neměly nic společného. Ondřej Hrab ale tuto možnost – tedy pokračování v jím a jeho týmem nastavené dramaturgii či řekněme koncepci – výrazně eliminoval tím, že chce předat tzv. prázdný prostor, zelenou louku, na které či v kterém by měl vzniknout úplně jiný divadelní provoz či koncept, který musí mít i novou „vlastní“ značku (co vím, taková byla podmínka). Inicioval tím (vlastně nové vedení k němu nutí) vznik a budování nového uměleckého a asi i organizačního konceptu bez jakékoli návaznosti na dění, které bylo v Divadle Archa od jejího vzniku v polovině devadesátých let. A to mi vadí a s tím nesouhlasím.
   Co se týká Kubištou proponovaného směřování, asi bude třeba seznat, co opravdu obnáší. Slova, která cituješ, mě děsí. Míst, která by byla „multifunkčními kulturními zařízeními“ fungujícmi jako „místo setkání – hub, prostor, který je společenskou laboratoří a kde mohou umělci tvořit a experimentovat s vlastní tvorbou“ je nyní v Praze přehršel a stále vznikají. Namátkou Alta, MeetFactory, Cross club, Alfred ve dvoře, X10, Štvanice, Venuše, Akropolis, Rubín, Vzlet a také Jatka78, která Štěpán spoluzakládal. A mohl bych jmenovat další. Nejen v Praze, ale i v Brně (Terén, CoLabs…), v Plzni (Moving Station), v Malovicích, v Pardubicích (D 29), v Trutnově, v Broumově… V tom nepřináší nejen nic objevného a nového, ale v podstatě se veze na vzedmuté aktuální vlně. Divadlo Archa mívalo – a podle mě v genech má zakódováno – daleko ambicióznější vize, k nimž má navíc technické a organizační (a také finanční) možnosti, které jiné subjekty nemají. Ale počkejme na zveřejnění projektu, takto jen odhadujeme z pár zde dostupných slov či prohlášení.

   04.10.2022 (19.33), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

   • Jakub Škorpil

    Avatar

    Možná se mýlím,
    ale myslím, že žádný konkurs se nekonal. I v tom je totiž rozdíl mezi tebou citovanými divadly (DNZ, DD, HnP, HaDi…) a kdysi ztransformovanou Archou: tam je pánem správní rada. Čili soudím, že Štěpán Kubišta jí byl osloven, či že tam každopádně došlo k dohodě mezi jeho týmem a Ondřejem Hrabem. Proto tedy Ondřej nemohl zpupně cosi odnášet a zamezovat kontinuitě, protože všechny kroky musela schválit správní rada.
    Upřímně se mi ta tvoje představa: chci stejnou (nebo maximálně podobnou) Archu, ale bez Hraba zdá – přinejmenším – zvláštní.
    Ta (nutně) zkraktovitá prohlášení stran budoucího směřování divadla ve mne také vzbuzují jistou pochybu, ala bez znalosti detailů koncepce nemáme právo říkat více.

    04.10.2022 (22.20), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

    • Josef Herman

     Josef Herman

     Souhlasím s Jakubem.
     I když těm změnám nerozumím, asi jako Vladimír Hulec, je to prostě věcí správní rady. Problém ale je, že v těchto transformovaných divadlech správní rady moc neřídily, spíš podporovaly ředitele. Bylo by to na delší povídání. Na to pamatuje návrh zákona o veřejnoprávní instituci, který se nezbavuje zřizovatele = donátora, kdežto na transformovaná divadla má donátor pramalý vliv.

     05.10.2022 (1.19), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

    • Vladimír Hulec

     Vladimír Hulec

     Neomlouvejme
     vlastní rozhodnutí a činy jednáním správních rad. Ředitel – pokud není odvolán z nějakého jeho pochybení, ale panuje s ním spokojenost a odchází pouze z důvodu věku a jisté opotřebovanosti (jak tomu je podle mne u Hraba) – velmi dobře může určit, kudy a jak se bude ubírat hledání jeho nástupce. Podívejte se, jak – podle mě smysluplně – vybírali nového ředitele v Činoherním klubu (nástupce Vladimíra Procházky), a to s jasným určením pokračování jména (značky) Činoherní klub, a jak „tajemně“ a s výměnou jména a údajně i směrování celé instituce se to děje v Divadle Archa. Že by právě toto správní rada chtěla?!
     Nevím, zda správní rada vlastní jméno (značku) Divadlo Archa a zda s ním může disponovat, ale obávám se, že nikoli a že si je zaregistroval sám Ondřej Hrab (aspoň to kdysi v jednom rozhovoru prohlásil). A o tom je z mé strany stále řeč. Pokud ovšem o „zastavení“ pojmenování daného prostoru a jeho změně v dlouhodobé dramaturgii, jež byla podle mne nosná a pro české divadelní prostředí důležitá (to nutně neznamená, že volám po tom, aby Archa byla „stejná“ jako za Hraba, obdobně jako třeba HaDi nejsou stejní jako za Goldflama či Kovalčuka, DHnP stejné jako za Scheryho, Oslzlého nebo Morávka či DNz stejné jako za Grossmana či Lébla), rozhodla správní rada, je zodpovědnost na ní a mé výtky směřují k ní. Mnohé indicie však svědčí o tom, že tomu tak není a Hrab si značku Archa (či Divadlo Archa) odnesl sám o své vůli. Pochybné důvody jsem zmínil již v předchozích vstupech.

     05.10.2022 (1.48), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

     • Josef Herman

      Josef Herman

      To není omlouvání nikoho,
      popsal jsem daný stav kompetencí. Aby si někdo přisvojil firemní značku proti vůli správní rady?? To přece nemá logiku. Ale nechci o tom dál diskutovat a spekulovat, jen připomenu, že v diskusi kolem kulatého stolu o zákonu o VKI dokonce zaznělo, že transformace Archy a dalších pražských divadel byla svého typu privatizací.

      05.10.2022 (2.42), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  5. Kateřina Jírová

   Avatar

   Dívala jsem se
   na výroční zprávu Divadla Archa, o.p.s. za rok 2021, a řídicí orgány jsou skutečně správní a dozorčí rada. (Řídicí orgány podle vzoru kropicí konev a balicí papír). Na základě dostupných údajů má Štěpán Kubišta velkou šanci získat čtyřletý grant na období 2024-2027. Do roku 2024, kdy by měl Štěpán Kubišta převzít prostor Divadla Archa (dříve D34, pak Divadlo E.F. Buriana), bude stávající ředitel Ondřej Hrab se Štěpánem Kubištou spolupracovat. Pokud bychom teoreticky předpokládali, že si Ondřej Hrab odnese adresy svých „kmenových předplatitelů“ a jiné know how, proč by se se Štěpánem domlouvali na předávacím období? Štěpán Kubišta hodlá otočit kormidlo a zaměřit se na úplně jinou cílovou skupinu konzumentů. Takže stávající diváky tak úplně potřebovat nebude. Pak je změna názvu divadelního prostoru naprosto logická. Navíc, projekt G.O.A.T. je mi sympatický názvem, neboť kozy jsou vytrvalá odolná zvířata, která jsou velmi mazaná.

   05.10.2022 (11.37), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,