Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext Zprávy

  Další krok v procesu slučování divadla a filharmonie

  Na základě rozhodnutí zastupitelstva připravuje Rada města další kroky v procesu sloučení kulturních příspěvkových organizací. Na svém posledním jednání radní schválili znění zřizovací listiny organizace vzniklé sloučením, a to včetně nového názvu Moravské divadlo a Moravská filharmonie, okruhy její činnosti i úpravy majetkových poměrů. Podklady včetně harmonogramu dalších kroků předloží zastupitelům na jednání 10. června.

  Foto: archiv redakce

  Při svém dalším rozhodnutí v procesu sloučení se Rada města Olomouce opírala o návrhy Komise pro kulturu a cestovní ruch a také pracovní skupiny tvořené zástupci jednotlivých politických klubů včetně opozice. Po jejich projednání radní zastupitelům na červnovém zasedání doporučí schválit sloučení obou příspěvkových organizací tím způsobem, že příspěvková organizace Moravská filharmonie Olomouc se slučuje do příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc. Na příspěvkovou organizaci Moravské divadlo Olomouc zároveň, jako na organizaci přejímající, přejde veškerý majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc. To mimo jiné znamená zaměstnanecké smlouvy, kolektivní smlouvy a další. Současně zastupitelstvu doporučíme schválit nový název příspěvkové organizace, kterým je ‚Moravské divadlo a Moravská filharmonie‘, včetně změny zřizovací listiny, která bude účinná od 1. ledna 2025, objasnil rozhodnutí Rady města Olomouce náměstek primátora Viktor Tichák.

  Komise i pracovní skupina radním jednoznačně doporučily, že má nový název nést slova „divadlo“ a „filharmonie“ a ve zřizovací listině mají být explicitně uvedeny značky Moravské divadlo Olomouc i Moravská filharmonie Olomouc, pod nimiž budou soubory dále vystupovat, jak je veřejnost zvyklá. Návrh nové zřizovací listiny byl projednán také garanční skupinou manažera sloučení. A v rámci přípravy byly vyslechnuty připomínky zevnitř obou institucí, objasnil náměstek Tichák.

  Podle zřizovací listiny má stát nová instituce jako celek na pilířích živého umění, zahraniční spolupráce a edukace. Svou činnost má provozovat zejména pod uměleckými značkami Moravské divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc, kdy pod uměleckou značkou Moravské divadlo Olomouc organizace vykonává stálé repertoárové divadlo s divadelním orchestrem, s uměleckými soubory baletu, činohry, opery a operety a pod uměleckou značkou Moravská filharmonie Olomouc organizace provádí stálý profesionální filharmonický orchestr. Hlavním účelem organizace má být reprezentace města v celostátním i mezinárodním měřítku, uspokojování a rozvíjení kulturních potřeb a zájmů občanů specifickými divadelními, hudebními a příbuznými formami a prostředky. V rámci hlavní činnosti má využívat svěřený i vlastní majetek s cílem jeho optimálního využití a navazovat na tradici a historii olomouckého divadelnictví, zejména pak Moravského divadla Olomouc, a na tradici a historii Moravské filharmonie Olomouc.

  Dalším zásadním článkem zřizovací listiny je zakotvení poradního orgánu – garanční rady instituce, která bude sedmičlenným orgánem organizace, a jejím hlavním úkolem bude dohled nad dodržováním zřizovací listiny. Chod Moravské filharmonie ani Moravského divadla nebude ve společné instituci ohrožen, budou zachovány oba orchestry, a to včetně jejich značky, vizuální identity a dlouholeté historie, zopakoval a zároveň shrnul garance nově připravené zřizovací listiny náměstek Tichák.

  O procesu sloučení divadla a filharmonie s účinnosti od 1. ledna 2025 rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce letos v březnu. Vyplynulo to z analýzy mapující potenciál vnitřních úspor a potenciál zvýšení vlastních výnosů, kterou si radnice nechala zpracovat.

  O veškerých krocích a důvodech, které k rozhodnutí zřizovatele spojit obě kulturní instituce vedou, informuje město na speciálním webu filharmonieadivadlo.olomouc.eu, kde lze přehledně najít data, čísla, analýzy i argumenty.

  • Autor:
  • Publikováno: 23. května 2024

  Komentáře k článku: Další krok v procesu slučování divadla a filharmonie

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,