Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Brněnská vypořádávání I.

  Nabízíme tiskové prohlášení k novým zjištěním ohledně přímé osobní odpovědnosti za Program rozvoje kultury v Brně. Volně jím navazujeme na dřívější analýzu transformace TIC, kterou zpracoval kolega Bernátek, najdete ji zde Srovnávací analýza zřizovacích listin BKC a TIC.

  Foto Airport Brno

  Magistrát města Brna (MMB) zveřejnil 2. 3. 2012 dokument, ve kterém poskytl vypořádání se všemi relevantními připomínkami k dokumentu Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace (PRK), které měla veřejnost možnost sdělit do 25. ledna 2012.

  Ze strany odborné veřejnosti byla dokumentu mimo jiné vytknuta neodbornost jeho částí, nejednotnost užívané terminologie (např. připomínky č. 4/17, 48/133, 27/69) nebo absence jasně definované vize a cílů, jejichž důležitost je pro jakýkoliv strategický dokument zásadní (přip. 27/75, 49/136).  Kritika byla automaticky adresována vůči zpracovatelské firmě DHV CR, s. r. o. Z vyjádření hlavního koordinátora projektu  plyne, že odpovědnost za neodborně zpracovaný dokument nesou ředitelka TIC Petra Kačírková (ČSSD) a ředitelka Odboru kultury Viera Rusinková, nejen DHV.

  Mezi obě byla rozdělena pozice „odborného koordinátora II“ ve výši 1 úvazku. PhDr. Viera Rusinková měla od 24. 1. 2011 – 8. 5. 2011 úvazek ve výši 0,3 a od 9. 5. 2011   ve výši 0,25. PhDr. Kačírková, Ph.D. měla od 9. 5. 2011  úvazek ve výši 0,75. Dle projektové žádosti, resp. vyjádření z města měl být „odborný koordinátor II“ zapojen do projektu po celou dobu jeho realizace a mezi jeho činnosti mělo patřit: spolupráce při řízení dílčích aktivit, získávání dat a jejich vyhodnocování, tvorba rozvojového dokumentu, evaluace realizace aktivity, poskytování součinnosti s dodavateli. V rámci projektu měl také spolupracovat s hlavním koordinátorem projektu, dále s ostatními koordinátory a realizačním týmem.

  Jako příklad výrazného zásahu uvádíme proměnu prioritních os PRK. „Zdá se, že zpracovatel musel s koordinátorkami spíše bojovat o navrhovaná řešení než spolupracovat na kvalitním výsledku,“ doplnil Martin Bernátek. Ještě v prosinci navrhovalo DHV tyto priority:

  1. Infrastruktura a dostupnost

  2. Spolupráce subjektů, propagace kultury a informovanost návštěvníků

  3. Diverzifikace financování brněnské kultury.

  Jak vyplývá ze zápisu ze 14. 12. 2011 se však především ředitelka TIC doktorka Kačírková, „nemohla s navrženými osami ztotožnit“, jsou dle ní příliš kontroverzní, a proto navrhuje osy zobecnit. Nové prioritní osy pro Brno jsou:

  1. Infrastruktura a financování

  2. Propagace, marketing a spolupráce

  3. Cestovní ruch a kulturní destinace

  ///

  tiskový mluvčí Brno kulturní (776 107 855)


  Komentáře k článku: Brněnská vypořádávání I.

  1. Petr Jan Kryštof

   Avatar

   Dobrého dne,
   naše dopolední tisková zpráva přinesla nečekaný účinek: brněnští zastupitelé přidělení mimořádné dotace pro Divadelní spolek Frída neschválili.
   Tato událost je průlomová hned ze dvou důvodů:
   Jednak se ukázalo, že když úředníci a koaliční politici chtějí, umějí pracovat velmi rychle. V 7:20 mimořádně zasedla Komise pro kulturu, přidělení dotace doporučila Radě a následně byl tento mimořádný bod zařazen na program jednání s číslem 112. Doufáme, že podobné nasazení vydrží a že bude uplatněno nejen v otázce nové koncepce kultury ale všeobecně.
   Za druhé vidíme, jak je důležité zveřejňovat vše, co se má projednávat. V současnosti bohužel komise města nezveřejňují program svých jednání. To je chyba. Pokud bychom nevěděli o této konkrétní záležitosti, nemohli bychom na ni upozornit a zastavit ji. Budeme proto požadovat, aby byly zveřejňovány i programy jednání pracovních komisí zastupitelstva.
   Podrobnější tiskovou zprávu přineseme v nejbližší době.
   S pozdravem

   03.04.2012 (17.31), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  2. Vladimír Hulec

   Vladimír Hulec

   Nezavěsili jsme onu „dopolední“ TZ,
   činíme tak tedy nyní a sem:

   Kolega Mela Gibsona získal v Brně mimořádnou dotaci

   Kulturní komise města Brna dnes nad rámec již schválených dotací udělila divadelnímu představení Kolega Mela Gibsona 180 000 Kč. Zastupitelé tak skandálním způsobem nakládají s veřejnými prostředky, upozorňuje iniciativa Brno kulturní.

   Jak se v Brně rozdělují peníze? Bez jasných kritérií a grantových komisí, jak dnes brněnské veřejnosti ukázali zastupitelé. Na mimořádně svolané schůzi dnes Komise Rady města Brna pro kulturu schválila dotaci divadelnímu představení Kolega Mela Gibsona. „Důvodem navýšení dotace je nákladnost projektu (přesahující 1 mil. Kč),“ uvádí vedoucí Odboru kultury MMB V. Rusinková v důvodové zprávě. Jedná se o projekt fyzické osoby Martina Trnavského, resp. jeho Divadelního spolku Frída.
   V přímém přenosu můžeme sledovat, jak prakticky funguje rozdělování peněz v Brně: pan Trnavský řekne, že potřebuje více peněz. V. Rusinková, vedoucí Odboru kultury MMB, jeho žádost předloží Komisi RMB pro kulturu. Její předseda S. Michalík svolá mimořádné jednání, na kterém doporučí Radě města dotaci udělit. „Celý kolotoč, kterým žádost prochází, je pouze formální a nikde není jasné, proč dostal zrovna tuto částku, či jiné zdůvodnění. Pokud pan Trnavský svůj projekt prve špatně odhadl a žádá nyní více peněz, jak je možné, že město obratem vyhoví? Takové jednání vzbuzuje podezření z klientelismu. Pokud navíc primátor tvrdí, že za jeho volebního období odborné grantové komise nebyly, nejsou a nebudou, nepřímo legitimizuje tuto nekalou praxi,“ uvedl Martin Bernátek za Brno kulturní, watchdoga brněnské kulturní politiky.

   Vyzýváme tímto paní Rusinkovou, členy Komise RMB pro kulturu i pana Trnavského, aby neprodleně zveřejnili plné znění grantové žádosti Divadelního spolku Frída včetně jejího vyhodnocení. Umožní to srovnání s jinými, méně úspěšnými projekty. V souvislosti s touto kauzou bude Brno kulturní usilovat o to, aby byly zveřejňovány všechny grantové žádosti a jejich hodnocení konkrétními osobami.

   Částku 180 000Kč požaduje Divadelní soubor Frída na dokrytí nákladu na premiéru (premiéra byla 18. 3. v Praze a 19. 3. v Brně v Redutě). Podle stránek souboru jde o „komorní příběh jednoho herce“ s nijak náročnou výpravou – one man show „přímo na tělo protagonistovi Martinovi Trnavskému.“

   Závěrem připomínáme citace některých odpovědí na naše dřívější dotazy:
   „Nakládání s prostředky v oblasti kultury je přehledné a transparentní,“ Primátor Onderka v odpovědi na Jedenáct otázek Radě města Brna z prosince 2011.
   „Systém poskytování dotací je založen na posuzování hledisek, kterým lze v oblasti kultury jen těžko přiřadit procentní hodnocení a tím i bodově kvantifikovat,“ Primátor Onderka v odpovědi na Jedenáct otázek Radě města Brna z prosince 2011.
   „Kdo zbytečně vysírá a prudí, obvykle dostává méně až nic,“ Ludvík Kadlec, člen Komise RMB pro kulturu a zastupitel za ODS v reakci na zveřejnění uniklého zápisu Komise pro rozvoj kultury, únor 2012.
   (Brno, 3. dubna 2012)

   Petr Jan Kryštof a Tereza Freyová, tiskové středisko Brno kulturní

   03.04.2012 (17.38), Odpovědět, Trvalý odkaz komentáře,

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,