Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Zemřel Pavel Smutný

  Foto webové stránky Pavla Smutného

  Pavel Smutný

  17. 10. 1959 Hradec Králové – 19. 5. 2024 Praha

  Advokát, podnikatel, mecenáš a filantrop kultury, prezident nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, člen Rady Národního divadla, správní rady mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl či člen správní rady Friends of the Domaine de Chatilly. 

  Byl společníkem advokátní kanceláře PORTOS (dříve CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ), prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, prezidentem nadačního fondu Bohemian Heritage Fund a rovněž členem několika dalších mezinárodních obchodních komor. Ve své právní praxi se specializoval zejména na mezinárodní investiční vztahy a obchodní právo.

  Byl oddaným filantropem. V české kultuře zanechal nesmazatelnou stopu. Tato výrazná podpora měla přesah i do zahraničí. Škála jeho aktivit byla rozsáhlá, proto bych se ráda v tomto ohlédnutí rádi věnovala zejména jeho počinům v oblasti kultury.

  Pravé mecenášství

  Kulturu a umění celý život významně podporoval, což v roce 2009 zastřešil, když se svými společníky Jaromírem Císařem a Petrem Michalem založil nadační fond Bohemian Heritage Fund, který od té doby pravidelně přispívá k rozvoji českého umění. V jeho čele stál patnáct let. Za tu dobu se podařilo vytvořit stabilní skupinu mecenášů, společenství, které je založeno na přátelských vztazích. Cílem Pavla Smutného byla vždy především nemateriální stránka věci – obohacení životních hodnot, nenahraditelná radost z podpory projektů a umělců. Práce s umělci, jejich motivace a diskuze s nimi. Na jedné straně velké viditelné výsledky, na straně druhé neméně důležitá silná „tichá“ opora. A právě tato kombinace činila jeho působení výjimečné.

  Pvel Smutný v říjnu 2023. Foto webové stránky Pavla Smutného

  Umělce i projekty přitahoval snad sám od sebe. Zároveň vymýšlel a realizoval, byl ideamakerem, vizionářem, tahounem a plnil sny. Pracoval trpělivě, se zapálením a s láskou. Vedle toho neúnavně budoval právní business. Kolegové a přátelé vzpomínají na společné dlouhé hovory o kultuře, zejména opeře, jeho pohled byl velmi respektovaný.

  Trvale a dlouhodobě prosazoval myšlenku tradičního mecenášství a v tomto duchu vedl i osvětu. Pevně věřil v sílu pomoci a v to, že kultur a umění vysoké umělecké hodnoty nenahraditelně kultivují společnost. Podle jeho vlastních slov je pravé mecenášství hodné obdivu, neboť pomáhá vzniknout dílům, která mohou vést cestami, na něž bychom za normálních okolností třeba ani nevstoupili. Byl zastáncem dialogu mezi mecenášem a umělcem, ve kterém nejde primárně o peníze, ale o vzájemné synergie, výměnu názorů, pohled zvenčí na tvůrčí proces a pohled do nitra umělce. Rád udával i reálné příklady z historie – velké mecenáše medicejské, mnohé papeže či krále Slunce. Lorenzo Medici podporoval Michelangela, papež Julius II. tuto tendenci také ztělesňoval, když vznikala Sixtinská kaple. Ludvík XIV. investoval do Versailles neuvěřitelné částky, ale i osobní charisma.

  Smutný šel ve stopách těchto velkých podporovatelů kultury. Byl u klíčových kulturních projektů živého umění, ale i architektury. Kladl si vysoké cíle, nebál se rizika, téměř nic pro něj nebylo nemožné. Stal se tak jedním z iniciátorů Společenství svatovítské katedrály, jehož cílem je získat finanční prostředky k realizaci nových varhan pro katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

  Výstava Light up the Lights! Světlo! v Museu Kampa (13. 11. 2010 – 6. 2. 2011) byla věnovaná dílu dvou geniálních divadelníků, scénografa Josefa Svobody a režiséra Roberta Wilsona. Repro webové stránky BHF

  Podpora vážné hudby

  Byl známý svou nefalšovanou náklonností k vážné hudbě. Bohemian Heritage Fund dlouhodobě spojuje síly s prestižními hudebními tělesy a kulturními institucemi, například Česká filharmonie, Národní divadlo, Národní galerie, Národní divadlo Brno či Collegium 1704 a mezinárodními hudebními festivaly. Od roku 2015 je klíčovým partnerem Festivalu Janáček Brno. Fond je opakovaně partnerem festivalu Lípa Musica, který napříč hudebními žánry pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí. Sám Smutný inspiroval organizátory festivalu k propojení českého a německého prostředí.

  Z festivalů bychom mohli dále jmenovat Hudební festival Znojmo, který přináší paletu hudebních stylů i druhů, bourá hranice mezi žánry. V neposlední řadě pak zmiňme festival Smetanova Litomyšl, který patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby u nás a prezentuje to nejlepší z opery, ale také oratoria, galakoncerty či symfonickou hudbu. S ním byla spojena i přehlídka výtvarného umění – Plán B.

  Foto Facebook BHF /zde/

  Byl členem správní rady Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, Rady Národního divadla, správní rady Friends of the Domaine de Chantilly, členem klubu přátel pařížské Opery (AROP) a nejnověji členem pařížského klubu Cercle de l’Union Interalliée. Je držitelem prestižní izraelské ceny Jerusalem Award, kterou získal jako první Čech v historii, francouzského Řádu umění za podporu šíření francouzské kultury a Českého státního vyznamenání Za zásluhy 1. stupně.

  Několik let aktivně působil v mezinárodních obchodních komorách. Od roku 2009 byl presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a významně se zasadil o posílení česko-izraelských vztahů. V roce 2011 inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, kterou Česko-izraelská smíšená obchodní komora každoročně uděluje jednomu z českých občanů, kteří se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužili o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot. Spolu s Nadačním fondem Škoda Auto a BHF inicioval program Nové vize pro kulturu.

  Nádech věčnosti

  Pochopil ohromný potenciál, který promyšlená a zorganizovaná podpora umění poskytuje a s tímto přesvědčením věnoval svou energii do mnoha výjimečných projektů. Vedle zmíněných varhan pro svatovítskou katedrálu byl hybatelem vzniku unikátního oratoria Nádech věčnosti k poctě svaté kněžny Ludmily, které složil skladatel a básník Jan Zástěra. Rozsáhlou hudební skladbu vystavěl na významu Ludmilina odkazu pro současnost. Světová premiéra oratoria zazněla 19. září 2021 ve Vladislavském sále Pražského hradu v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Uvedli ho nadační fond Bohemian Heritage Fund, Nadační fond Soni Červené, Arcibiskupství pražské a Kancelář prezidenta republiky. Uvedení Nádechu věčnosti se zapsalo do naší paměti jako ojedinělý a povzbuzující projekt. Interpretuje prastarý příběh o odvaze a demonstruje sílu lyrického umění. Oratorium bylo vydáno i na CD, kde v něm září Soňa Červená.

  Opery a oratoria

  Ztělesněním hodnot Bohemian Heritage fondu bylo uvedení opery Alcina skladatele Georga Fridricha Händela v Národním divadle v Brně. Nastudoval ji barokní orchestr Collegium 1704 v čele s dirigentem Václavem Luksem. Setkala se s nadšeným ohlasem u nás i ve Francii, nejprve v l’Opéra Royal de Versailles a posléze v Caen. Mimořádný ohlas sklidilo i Národní divadlo za znovu objevenou operu hudebního skladatele období klasicismu Josefa Myslivečka Olimpiade, taktéž nastudovanou souborem Collegium 1704. Nadační fond byl partnerem obou inscenací.

  Podstatnou měrou fond podporoval i mladé, současné umělce. Dne 21. ledna 2017 zazněla v Bayerische Staatsoper opera South Pole (Jižní pól) Miroslava Srnky. Je to od třicátých let minulého století první dílo českého skladatele vytvořené na zakázku pro mnichovský operní dům – naposledy měl tuto čest Bohuslav Martinů. Program podpory soudobé hudby a vzniku nových skladeb funguje také ve spolupráci s Českou filharmonií.

  Ve spolupráci s Českou televizí bylo natočeno scénické zpracování slavného oratoria Georga Friedricha Händela Mesiáš. Inscenace v režii Tomáše Ondřeje Pilaře v podání Jihočeského divadla vznikla pod hvězdnou oblohou otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Händel své nejznámější dílo složil za neuvěřitelných čtrnáct dní. Mesiáš měl premiéru v roce 1742 v Dublinu.

  Podpora výtvarného umění

  Krištof Kintera: Praying Wood (jeden z objektů). Foto webové stránky Kryštofa Kintery

  Mezi výtvarné projekty iniciované a financované nadačním fondem BHF patří výstava Light up the Lights! Světlo! v Museu Kampa z roku 2010, která byla věnovaná dílu dvou geniálních divadelníků, scénografa Josefa Svobody a režiséra Roberta Wilsona. Svou koncepcí přiblížila a srovnala práci mimořádných tvůrců, kteří se proslavili vizuálně výraznými a magickými světelnými návrhy scén. V rámci projektu Smetanova výtvarná Litomyšl spatřily světlo světa výstavy jako např. Paříž, Paříž…!, Generetion One a další.

  Sochař Krištof Kintera vytvořil na popud BHF sochu nazvanou Praying Wood (Klacek se modlí). Sám autor označuje její význam za mnohoznačný. Je v něm ukryta například idea modlící se přírody nebo absence víry a pokory ve společnosti. Socha v sobě nese memento doby. Může být vztyčeným ukazovákem i prosebně sepjatýma rukama v gestu naděje.

  Pavel Smutný podlehl následkům onkologického onemocnění, se kterými bojoval několik měsíců.

  Eva Sochorová, projektová manažerka Bohemian Heritage Fund

  /Pro iDN zpracoval, mezititulky a obrazový doprovod dodal hul/

  • Autor:
  • Publikováno: 25. května 2024

  Komentáře k článku: Zemřel Pavel Smutný

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,