Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Zemřel Jiří Stýskal

  FOTO archiv Katedra divadelních, filmových a mediálních studií UP Olomouc

  FOTO archiv Katedra divadelních, filmových a mediálních studií UP Olomouc

  Doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc.

  30. 8. 1934 Olomouc – 6. 2. 2014 Olomouc

  Divadelní a literární historik, vysokoškolský pedagog a zakladatel teatrologických studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

  Po absolutoriu češtiny a historie na FF UP nejprve krátce působil jako středoškolský profesor a jako odb. pracovník Univerzitní knihovny v Olomouci. Od r. 1961 pak spojil život s olomouckou univerzitní bohemistikou, v samém závěru 60. let při otevření nového programu uměnovědných studií již jako specialista na divadlo.

  Svou milou povahou, kolegiální obětavostí i nakažlivým odborným zájmem se záhy dělně napojil na mimořádně silné olomoucké bohemistické pracoviště, kde přednášely takové legendy jako profesoři Oldřich Králík, Jiří Daňhelka, Miroslav Komárek, Eduard Lotko, Eduard Petrů, Jiří Skalička ad. Jeho zakladatelský vklad uměnovědným a především divadelním studiím – také ve spolupráci s kolegyní doc. Alenou Štěrbovou – však normalizační nepřízní mohl být využit až po listopadu 1989 (do té doby nemohl přednášet ani publikovat), kdy se stal jako mimořádná odborná i morální autorita obnovitelem uměnovědných studií na FF UP. Od r. 1990 stanul v čele nové společné Katedry věd o umění, od r. 1992 již i specializované Katedry teorie a dějin dramatických umění (dnes známé pod názvem Katedra divadelních, filmových a mediálních studií), k níž tehdy připoutal řadu svých žáků z rozběhu oboru na přelomu 60. a 70. let (Jiří Štefanides, Pavel Taussig, Jan Roubal, Jan Dvořák, Tatjana Lazorčáková ad.) a postupně dal vzniknout neokázale skromnému, ale přitom osobitě vyprofilovanému nadregionálnímu fenoménu: tzv. olomoucké teatrologické škole, nemyslitelné bez jeho iniciace a jeho letité až otcovské péče.

  Za rektorování prof. Josefa Jařaba se mu pak podařilo pro veškeré uměnovědné obory olomoucké univerzity získat nově zrekonstruovaný monumentální objekt bývalého jezuitského konviktu, zdevastovaný a opuštěný armádou. Zde spoluvytvořil reprezentativní Umělecké centrum Univerzity Palackého, kde se dodnes vedle studijních programů konají v jedinečných interiérech koncerty, projekce, představení barokní opery i experimentujícího divadla. Na katedře, kterou založil a vedl, působil až do r. 2000. Při katedře vzniklo i užitečné a čilé Dokumentační centrum dramatických umění s knihovnou, videotékou a archivem.

  styskal-vaclavek-cover

  Tento veliký znalec meziválečné české divadelní avantgardy a zároveň i divadla na Moravě a ve Slezsku, zvláště pak v Olomouci, zejména k těmto tématům odborně publikoval od poloviny 60. let. Ve své kandidátské disertaci Bedřich Václavek a divadlo, kterou ještě stihl obhájit a vydat v r. 1971, se zaměřil na tvorbu a osobnost kritika a sociologa umění B. Václavka, dnes znovu aktuální personu adornovského typu, atraktivní pro dnešní levicově-kritický diskurs. Jeho habilitace v r. 1991 se pak opírala o jeho nejrozsáhlejší téma, kterému se věnoval několik desetiletí, jímž byla umělecká dráha režiséra Oldřicha Stibora, který své avantgardní přesvědčení spojil s olomouckým divadlem. Jen autorova až fobická pečlivost a úzkost z jakékoliv pomyslné nedotaženosti a nedůslednosti při zveřejnění, společně s jeho letitými chronickými zdravotními problémy, zákroky a hospitalizacemi, zabránila publikaci jeho tak očekávané a vzývané stiborovské monografie, zásadního příspěvku k poznání české divadelní a umělecké avantgardy z jiné strany, než jen z pražského centra nebo z agilního brněnského ohniska (o vydání této monografie se už na sklonku 80. let ucházel osobou redaktora J. Štefanidese ostravský Profil a naposledy i nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna). Jeho základní divadelněvědnou bibliografii máme k dispozici v Almanachu Teatrologické společnosti – ve slovníku českých teatrologů Kdo je kdo uvnitř této publikace z r. 2008.

  Dodejme ještě, že Jiří Stýskal, nepřehlédnutelná osobnost olomouckého kulturního života (mj. stál také od r. 1966 u zrodu známého festivalu Academia Film Olomouc), nás opustil ve věku nedožitých osmdesátin.

  Veřejnost i akademická obec se s Jiřím Stýskalem oficiálně rozloučily ve čtvrtek 13. února v olomouckém krematoriu.


  Komentáře k článku: Zemřel Jiří Stýskal

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,